EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 1

Preliminarii privind fortificația de la Horodca Mică
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Preliminarii privind fortificația de la Horodca Mică

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2007

Предварительные данные с городища Хородка Микэ

Весной 2006 г. были предприняты разведывательные исследования на городище Хородка Микэ Яловенского района. В статье описаны оборонительные сооружения (вал, ров, бастион, эскарп) и археологические находки, собранные с поверхности городища. Собранные материалы – керамика, бытовые предметы, а так же глиняная обмазка, указывают на жизнедеятельность населения этого городища на протяжении гетского периода (V-III вв. до н.э.). Найденные фрагменты железного шлака могут послужить, также, указателем металлургической деятельности жителей городища.


Список иллюстраций:


Рис. 1. Хородка Микэ: 1 - географическое расположение городища; 2 - план фортификационных сооружений. Рис. 2. Хородка Микэ: 1 - вид на вал с внутренней стороны; 2 - вид на внутреннюю часть городища со сто- роны вала. Рис. 3. Бастион оборонительного сооружения городища Хородка Микэ: 1 - вид с юго-запада; 2 - вид с юж- ной стороны; 3 - вид с юго-востока; 4 - вид с севера. Рис. 4. Керамика собранная на поверхности городища Хородка Микэ. Рис. 5. Керамика собранная на поверхности городища Хородка Микэ. Рис. 6. Орнамент керамики собранной на поверхности городища Хородка Микэ. Рис. 7. Хородка Микэ. Миски, сковородки, диски и предметы найденные на поверхности городища.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu