EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Una din marile realizări tehnice care a revoluționat ideea de timp și spațiu, deschizând o nouă eră în istoria comunicării, este telegrafia. Aceasta se bazează pe transmiterea semnalelor electrice printr-un cablu pe distanțe lungi, permițând oamenilor să comunice instantaneu. Telegraful s-a răspândit foarte repede și o rețea de sârme se întindea în întreaga lume.

În 1837, pictorul si fizicianul american Samuel Morse a inventat primul aparat electromagnetic pentru telegrafie, brevetat în 1840. Pentru a trimite mesaje prin fir, Morse elaborează în 1838 un cod simplu de puncte și liniuțe, care reprezentau literele alfabetului, cunoscut ca „alfabetul Morse".

Atât codul Morse cât și aparatul telegrafic au fost îmbunătățite de-a lungul vremii, telegraful devenind mai bine de un secol cel mai răspândit sistem de comunicare și transmitere a informației, până la apariția internetului. Sistemul de telegrafie a constat dintr-o serie de stații repetoare de-a lungul traseului liniei de transmisie. Fiecare stație avea un operator care primea și transmitea mesaje prin telegraf. Aparatul Morse transmitea circa 25 de cuvinte pe minut, care erau înregistrate codificat pe o bandă de hârtie. Operatorul însărcinat cu transmiterea mesajului îl decodifica și îl scria pe hârtie folosind o mașină de scris specială.

În Basarabia, telegraful a pătruns în 1860: la 8 aprilie își începe activitatea stația telegrafică Bender, iar la 24 aprilie cea din Chișinău, urmare a construcției primei linii telegrafice Odesa-Chișinău-Leova. În prezent, s-a renunțat la serviciile de telegrafie. Singurii care mai folosesc comunicarea codificată sunt radioamatorii.

Aparatul telegrafic Morse prezentat provine de la uzina electrotehnică Osinoostrovsky, Uniunea Sovietică, și datează cu anul 1934. Exponatul a fost restaurat de către Mihail Culașco.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VII [XXII], nr. 1


Etapele de edificare ale fortificației de la Horodca Mică
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Etapele de edificare ale fortificației de la Horodca Mică

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Этапы возведения укрепленного сооружения на городище Хородка Микэ

Городище Хородка Микэ находится в центральной части Пруто-Днестровского междуречья, неподалеку от истоков реки Ботна. Его систематическое изучение началось в 2006 году. С тех пор был опубликован целый ряд результатов исследований. Среди них хотелось бы отметить исследование элементов оборонительного сооружения, где была выдвинута гипотеза о существовании нескольких этапов их строительства. Была исследована первая фаза возведения оборонительного укрепления, дано описание его составных элементов, а также представлена эволюция укрепления до его разрушения в результате крупного пожара.

В данной статье мы возвращаемся к дискуссии об этом оборонительном сооружении. Выдвинутая нами гипотеза подразумевала существование еще трех фаз в развитии укрепления после разрушения первой оборонительной линии. Для того чтобы аргументировать нашу точку зрения мы попытались в первую очередь очертить картину объективных данных, зарегистрированных во время раскопок. На основе этих наблюдений мы постараемся объяснить, на каком основании сформировалось наше мнение, а также про- яснить, какие техники использовались для возведения оборонительного сооружения на каждом из этапов его существования и каковы могут быть предположения о хронологических рамках.

Мы считаем, что в последующих фазах укрепления мыса были использованы те же приемы, что и на первом этапе: был выкопан ров (вернее, расширен старый) и возведена деревянно-земляная постройка (с использованием грунта из выкопанного рва) на самом высоком месте вала, образовавшегося после разрушения конструкции предшествующей фазы. В создавшейся ситуации существование бермы теряло смысл, а сам ров разграничивался непосредственно деревянной конструкцией. Так были созданы солидные препятствия, которые надежно защищали население, проживающее в этих регионах на протяжении веков до р. Хр.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Хородка Микэ. 1 - Расположение памятника Хородка Микэ; 2 - топографическая схема с расположе- нием раскопанных площадей в 2006-2011 г.

Рис. 2. Хородка Микэ. Раскоп №1. Вид на вал в процессе исследования.

Рис. 3. Хородка Микэ. Раскоп №1. Западный профиль с отображением разных фаз возведения фортификаций.

Рис. 4. Хородка Микэ. Раскоп №1. Западный профиль фортификации.

Рис. 5. Хородка Микэ. Раскоп №1: 1 - план и западный профиль раскопа, проведенного через фортифи- кационное сооружение в квадратах A1-A15; 2 - план и западный профиль раскопа, проведенного через фортификационное сооружение в квадратах A1-A9.

Рис. 6. Хородка Микэ. Раскоп №1. Остатки печи, обнаруженной в верхних слоях разрушившейся оборони- тельной конструкции I фазы.

Рис. 7. Хородка Микэ. Раскоп №1: 1 - план и профиль раскопа, проведенного через фортификационное сооружение, с указанием условной разделительной черты античной дневной поверхности и рвов в раз- личных фазах возведения укрепления (двойная линия); 2 - план и профиль раскопа с указанием схема- тичной реконструкции второй фазы укрепления.

Рис. 8. Хородка Микэ. Раскоп №1: 1 - обзор западного профиля в квадрате A5 с выделением комплекса №103; 2 - обзор западного профиля в квадрате A4 с выделением комплексов №№104, 105, 106.

Рис. 9. Хородка Микэ. Раскоп №1: 1 - пласты, разделяющие первую и вторую фазы разрушения укрепле- ния; 2 - ров I фазы в процессе изучения.

Рис. 10. Хородка Микэ. Раскоп №1: 1 - план и профиль раскопа, проведенного через фортификационное сооружение, с указанием условной разделительной черты античной дневной поверхности и рвов в раз- личных фазах возведения укрепления (двойная линия); 2 - план и профиль раскопа с указанием схема- тичной реконструкции третьей фазы укрепления.

Рис. 11. Хородка Микэ. Раскоп №1: 1 - план и профиль раскопа, проведенного через фортификационное сооружение, с указанием условной разделительной черты античной дневной поверхности и рвов в раз- личных фазах возведения укрепления (двойная линия); 2 - план и профиль раскопа с указанием схема- тичной реконструкции четвертой фазы укрепления

Рис. 12. Хородка Микэ. Раскоп №1. Обзор рва четвертой фазы укрепления.

Рис. 13. Хородка Микэ. Раскоп №1: 1, 2 - обзор вала, в котором были обнаружены комплексы №№ 1, 8, 8a; 4 - комплексы №№1; 3, 5 - комплекс №8; 6 - комплекс №8a в процессе исследования.

Octavian Munteanu, Angela Simalcsik
Un mormânt medieval cu inele de tâmplă descoperit la Butuceni, Orhei (preliminarii)
Tyragetia, serie nouă, vol. XIII [XXVIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Octavian Munteanu, Ion Tentiuc
O locuință din secolul al XV-lea cercetată în incinta fortificației getice de la Horodca Mică
Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Octavian Munteanu
Construcții defensive în fortificația getică Horodca Mare, raionul Hâncești
Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2015
Aurel Zanoci, Octavian Munteanu, Ion Tentiuc, Valeriu Bubulici
Noi descoperiri arheologice din epoca fierului în preajma satului Mana, raionul Orhei
Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2015
Octavian Munteanu, Vasile Iarmulschi
Preliminarii privind fortificația de la Horodca Mică
Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2007 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Luni închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Una din marile realizări tehnice care a revoluționat ideea de timp și spațiu, deschizând o nouă eră în istoria comunicării, este telegrafia. Aceasta se bazează pe transmiterea semnalelor electrice printr-un cablu pe distanțe lungi, permițând oamenilor să comunice instantaneu...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC