EN RO
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Mod citire#Exponatul Lunii

Este un trofeu sportiv obţinut la un concurs interşcolar, organizat de comisia sportivă de oină între instituţiile şcolare din Basarabia interbelică. Nu cunoaştem instituţiile şcolare participante la acest concurs, nici locul organizării, ştim doar că unul dintre învingători s-a ales cu premiul II şi că evenimentul a avut loc pe 13 mai 1934. Pe această cale aflăm despre existenţa, la nivel şcolar, a diferitor competiţii sportive organizate de către instituţiile şcolare, printre care şi jocul de oină. Oina este un sport frumos şi complex, care dezvoltă fizicul şi spiritul, curajul şi dorinţa de perfecţionare. Oina este o comoară a poporului român, care trebuie păstrată cu sfinţenie şi transmisă viitoarelor generaţii.

Pentru naţiunea română jocul de oină sau hoina este considerat un joc sportiv naţional, având o vechime de cel puţin şase secole. Jocul de oină este practicat continuu, cel puţin din secolul al XIV-lea, conform cronicilor şi hrisoavelor timpului, fiind menţionat prima dată documentar la 1364, în timpul domniei lui Vlaicu Vodă. Jocul solicită calităţi sportive complexe (viteză bună de alergare, reflexe rapide în mişcările de autoapărare faţă de loviturile mingii, precizie în aruncarea şi lovirea mingii cu un baston sau bâtă). Oina este un sport care ne identifică în aceeaşi măsură ca şi lupta naţională, trânta. Jocul devine atractiv printre tinerii de la sate, pătrunde în programa şcolară prin intermediul lecţiilor de educaţie fizică. Prin Reforma Învăţământului de la 1898, precum şi prin alte decizii ministeriale, ministrul învăţământului, Spiru Haret, introduce practicarea obligatorie a oinei în şcolile de toate gradele, totodată decide organizarea anuală a concursurilor şcolare de oină.

La 9 mai 1899, la Bucureşti, a fost organizat primul campionat naţional de oină, echipele fiind formate din liceeni. Învingătoare a fost echipa Liceului Nicolae Bălcescu din Brăila.

În 1912 este creată Federaţia Societăţii Sportive din România (FSSR) cu sediul la Bucureşti în componenţa căreia intrau 13 comisii sportive, printre care şi comisia de oină.

Odată cu Unirea de la 1918, are loc reorganizarea FSSR, în 1923, cu includerea în componenţa ei a celorlalte comisii sportive de oină din Transilvania, Bucovina şi Basarabia.

În 1932 este înfiinţată Federaţia Română de oină.

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VII [XXII], nr. 1

Etapele de edificare ale fortificației de la Horodca Mică
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Etapele de edificare ale fortificației de la Horodca Mică

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Этапы возведения укрепленного сооружения на городище Хородка Микэ

Городище Хородка Микэ находится в центральной части Пруто-Днестровского междуречья, неподалеку от истоков реки Ботна. Его систематическое изучение началось в 2006 году. С тех пор был опубликован целый ряд результатов исследований. Среди них хотелось бы отметить исследование элементов оборонительного сооружения, где была выдвинута гипотеза о существовании нескольких этапов их строительства. Была исследована первая фаза возведения оборонительного укрепления, дано описание его составных элементов, а также представлена эволюция укрепления до его разрушения в результате крупного пожара.

В данной статье мы возвращаемся к дискуссии об этом оборонительном сооружении. Выдвинутая нами гипотеза подразумевала существование еще трех фаз в развитии укрепления после разрушения первой оборонительной линии. Для того чтобы аргументировать нашу точку зрения мы попытались в первую очередь очертить картину объективных данных, зарегистрированных во время раскопок. На основе этих наблюдений мы постараемся объяснить, на каком основании сформировалось наше мнение, а также про- яснить, какие техники использовались для возведения оборонительного сооружения на каждом из этапов его существования и каковы могут быть предположения о хронологических рамках.

Мы считаем, что в последующих фазах укрепления мыса были использованы те же приемы, что и на первом этапе: был выкопан ров (вернее, расширен старый) и возведена деревянно-земляная постройка (с использованием грунта из выкопанного рва) на самом высоком месте вала, образовавшегося после разрушения конструкции предшествующей фазы. В создавшейся ситуации существование бермы теряло смысл, а сам ров разграничивался непосредственно деревянной конструкцией. Так были созданы солидные препятствия, которые надежно защищали население, проживающее в этих регионах на протяжении веков до р. Хр.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Хородка Микэ. 1 - Расположение памятника Хородка Микэ; 2 - топографическая схема с расположе- нием раскопанных площадей в 2006-2011 г.

Рис. 2. Хородка Микэ. Раскоп №1. Вид на вал в процессе исследования.

Рис. 3. Хородка Микэ. Раскоп №1. Западный профиль с отображением разных фаз возведения фортификаций.

Рис. 4. Хородка Микэ. Раскоп №1. Западный профиль фортификации.

Рис. 5. Хородка Микэ. Раскоп №1: 1 - план и западный профиль раскопа, проведенного через фортифи- кационное сооружение в квадратах A1-A15; 2 - план и западный профиль раскопа, проведенного через фортификационное сооружение в квадратах A1-A9.

Рис. 6. Хородка Микэ. Раскоп №1. Остатки печи, обнаруженной в верхних слоях разрушившейся оборони- тельной конструкции I фазы.

Рис. 7. Хородка Микэ. Раскоп №1: 1 - план и профиль раскопа, проведенного через фортификационное сооружение, с указанием условной разделительной черты античной дневной поверхности и рвов в раз- личных фазах возведения укрепления (двойная линия); 2 - план и профиль раскопа с указанием схема- тичной реконструкции второй фазы укрепления.

Рис. 8. Хородка Микэ. Раскоп №1: 1 - обзор западного профиля в квадрате A5 с выделением комплекса №103; 2 - обзор западного профиля в квадрате A4 с выделением комплексов №№104, 105, 106.

Рис. 9. Хородка Микэ. Раскоп №1: 1 - пласты, разделяющие первую и вторую фазы разрушения укрепле- ния; 2 - ров I фазы в процессе изучения.

Рис. 10. Хородка Микэ. Раскоп №1: 1 - план и профиль раскопа, проведенного через фортификационное сооружение, с указанием условной разделительной черты античной дневной поверхности и рвов в раз- личных фазах возведения укрепления (двойная линия); 2 - план и профиль раскопа с указанием схема- тичной реконструкции третьей фазы укрепления.

Рис. 11. Хородка Микэ. Раскоп №1: 1 - план и профиль раскопа, проведенного через фортификационное сооружение, с указанием условной разделительной черты античной дневной поверхности и рвов в раз- личных фазах возведения укрепления (двойная линия); 2 - план и профиль раскопа с указанием схема- тичной реконструкции четвертой фазы укрепления

Рис. 12. Хородка Микэ. Раскоп №1. Обзор рва четвертой фазы укрепления.

Рис. 13. Хородка Микэ. Раскоп №1: 1, 2 - обзор вала, в котором были обнаружены комплексы №№ 1, 8, 8a; 4 - комплексы №№1; 3, 5 - комплекс №8; 6 - комплекс №8a в процессе исследования.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

  
  
Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
Adresează-ne o întrebare acum!

#Exponatul Lunii

Este un trofeu sportiv obţinut la un concurs interşcolar, organizat de comisia sportivă de oină între instituţiile şcolare din Basarabia interbelică. Nu cunoaştem instituţiile şcolare participante la acest concurs, nici locul organizării, ştim doar că unul dintre învingători s-a ales cu premiul II şi că evenimentul a avut loc pe 13 mai 1934. Pe această cale aflăm despre existenţa, la nivel şcolar, a diferitor competiţii sportive organizate de către instituţiile şcolare, printre care şi jocul de oină. Oina este un sport frumos şi complex, care dezvoltă fizicul şi spiritul, curajul şi dorinţa de perfecţionare. Oina este o comoară a poporului român, care trebuie păstrată cu sfinţenie şi transmisă viitoarelor generaţii...

Citeşte mai multe >>

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu