EN RO
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Mod citire#Exponatul Lunii

Acest obiect neobișnuit al perioadei scitice a fost descoperit în 1953 de către un învățător, A.I. Shiryaev, în vârful unui tumul din apropierea satului Răscăieții Noi din raionul Ștefan Vodă. Un sfert de secol mai târziu, săpăturile din 1979 au arătat că această movilă remarcabilă (aproximativ 10 m înălțime și mai mult de 40 m în diametru) a fost construită în epoca bronzului timpuriu, la începutul mileniului 3 î.Hr. Apoi, două mii de ani mai târziu, sciții au fost îngropați în mijlocul tumulului, cu care, aparent, sunt asociate și alte descoperiri - un cazan și un vârf - turnate din bronz.

Vârful de la Răscăieții Noi este unul dintre articolele realizate în stilul zoomorf scitic - un stil special de decorare care s-a răspândit împreună cu cultura primilor nomazi din Europa Centrală până la Marea Neagră și Caucaz, din regiunea Volga până în sudul Siberiei, din Asia Centrală până în Mongolia și nordul Chinei. Cu toate acestea, în ciuda acoperirii generale eurasiatice, vârful de la Răscăieții Noi conține trăsături caracteristice în principal Europei de Est. În primul rând, nomazii est-europeni erau foarte pasionați să descrie atât păsările de pradă din timpul zilei (Falconiformes), cât și părțile individuale ale corpului - capul sau ciocul. În al doilea rând, bestiarul „european" al stilului zoomorf scitic (spre deosebire de „asiaticul" scitic-siberian) include deseori animale fantastice (și diversele „transformări artistice" ale acestora), pătrunse în repertoriu sub influența culturilor Orientului Mijlociu. Astfel, imaginea „fantastică" a vârfului de la Răscăieții Noi are forma unui cioc de pasăre îndoit într-o parte, ceea ce nu se întâmplă în natură. În al treilea rând, însăși forma obiectului este caracteristică doar pentru Caucazul de Nord, stepa Mării Negre și silvostepa ucraineană.

Astfel de piese au fost interpretate ca simboluri ale puterii și/sau decorațiuni pentru catargele navelor. Cu toate acestea, majoritatea cercetătorilor le consideră asociate cu procesiuni funerare, cel mai probabil sub formă de decorațiuni pentru baldachin, căruțe sau care funerare. Ultima versiune pare a fi cea mai plauzibilă, mai ales că decorațiuni similare se găsesc pe imaginile carelor din Orientul Mijlociu. Din punct de vedere stilistic, artefactul de la Răscăieții Noi este asociat cu vârfurile din movilele silvostepei ucrainene și din Caucazul de Nord, însă, realizat într-un mod mai realist.

Se pare că o stilizare suplimentară a imaginii poate fi urmărită pe exemplarul de la Răscăieții Noi, atingând stadiul cel mai înalt, când ciocul poate fi intuit doar în buclele din partea superioară a burții, iar ochiul pronunțat subliniază asemănare cu capul unei păsări de pradă. De la mijlocul secolului al V-lea. î.Hr. piesele stilizate în această manieră manieră pătrund în regiunea de stepă a Mării Negre, inclusiv pe malurile Nistrului de Jos, unde a fost descoperită piesa.


Tur Virtual

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 1

Construcții defensive în fortificația getică Horodca Mare, raionul Hâncești
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Construcții defensive în fortificația getică Horodca Mare, raionul Hâncești

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2015

Оборонительные сооружения городища Хородка-Маре в Хынчештском районе

Резюме

Несмотря на то, что городище Хородка-Маре в Хынчештском районе известно уже около ста лет, исследования на этом памятнике стали проводиться лишь несколько лет назад. Отсутствие исследований привело некоторых наших коллег к интерпретациям, исключающим этот памятник из числа гетских укреплений на основе якобы отсутствия каких-либо осязаемых признаков оборонного характера. Эта позиция вызывает сожаление, поскольку свидетельствует о пренебрежении мнением предыдущих исследователей-археологов. В данной статье предприняты попытки восстановить аргументы в пользу оборонительного характера памятника с мыса «Ла-Четате» (sic!), для чего были собраны и проанализированы данные из различных источников, а также представлены результаты археологических раскопок, проведенных в последние годы совместно с коллегами из Кишиневского педагогического университета. В результате предпринятых исследований были обнаружены доказательства оборонительного характера памятника, а также выявлены особенности оборонительных сооружений на городище Хородка-Маре.

Список иллюстраций: Рис. 1. 1 - Ортофотоплан расположения укреплений Хородка-Маре и Хородка-Микэ. Вид с запада (Google Earth Pro); 2 - вид с юга на городища Хородка-Маре и Хородка-Микэ. Рис. 2. Карта Молдовы с указанием расположения села Хородка. Рис. 3. Хородка-Маре. Вид на мыс с северо-востока. Рис. 4. Ортофотоплан расположения укреплений Хородка-Маре, Хородка-Микэ и открытого поселения Хородка. Вид с северо-востока (Google Earth Pro). Рис. 5. Ортофотоплан мыса с городищем Хородка-Маре. Рис. 6. Хородка-Маре. Ортофотоплан. Расположение возможных оборонительных систем (Google Earth Pro). Рис. 7. Хородка-Микэ. Вид на оборонительную систему: А - юго-восточная часть; Б - южная часть; С - вид изгиба оборонительной системы с наружной стороны; D - вид бастиона с наружной стороны. Рис. 8. Хородка-Маре. План магнитометрических данных исследованной поверхности. Рис. 9. Хородка-Маре. Вид на оборонительную систему, расположенную на северо-востоке мыса. Рис. 10. Ортофотоплан местоположения раскопа для исследований оборонительной системы городища Хородка-Маре. Рис. 11. Хородка-Маре. 1 - План раскопов V и VI в квадратах А4-А8; 2 - Стратиграфия юго-восточного профиля (зеркальное изображение) на раскопе VI в квадратах A4-A8. Рис. 12. Хородка-Маре. 1 - План раскопов V и VI в квадратах А4-А8; 2 - стратиграфия северо-западной части раскопа VI в квадратах A4-A8 VI. Рис 13. Хородка-Маре. 1 - План раскопов V и VI; 2 - стратиграфия северо-западной части раскопа V в квадратах А1-А12. Рис. 14. Хородка-Маре. Раскоп V: 1 - слой сгоревшей почвы в сочетании с глиной и обожженными камнями; 2 - деталь. Рис. 15. Хородка-Маре. Обзор жилища №10 с северо-востока: 1 - исследованная часть в раскопе VI; 2 - исследованная часть в раскопе V. Рис. 16. Хородка-Маре. Обзор жилища №10 с юго-запада: 1 - исследованная часть в раскопе V; 2 - исследованная часть в раскопе VI. Рис. 17. Хородка-Маре. Железные предметы, найденные в раскопе VI: 1, 2, 5, 6 - в культурном слое; 3, 4 - в жилище. Рис. 18. Хородка-Маре. Пряслица, найденные в культурном слое раскопа VI. Рис. 19. Хородка-Маре. Яма №12: 1 - план на уровне обнаружения; 2 - профиль после удаления наполнительного слоя. Рис. 20. Хородка-Маре. Комплекс №11.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

  
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
  
Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.#Exponatul Lunii

Acest obiect neobișnuit al perioadei scitice a fost descoperit în 1953 de către un învățător, A.I. Shiryaev, în vârful unui tumul din apropierea satului Răscăieții Noi din raionul Ștefan Vodă. Un sfert de secol mai târziu, săpăturile din 1979 au arătat că această movilă remarcabilă (aproximativ 10 m înălțime și mai mult de 40 m în diametru) a fost construită în epoca bronzului timpuriu, la începutul mileniului 3 î.Hr. Apoi, două mii de ani mai târziu, sciții au fost îngropați în mijlocul tumulului, cu care, aparent, sunt asociate și alte descoperiri - un cazan și un vârf - turnate din bronz. Vârful de la Răscăieții Noi este unul dintre articolele realizate în stilul zoomorf scitic - un stil special de decorare care s-a răspândit împreună cu cultura primilor nomazi din Europa Centrală până la Marea Neagră și Caucaz, din regiunea Volga până în sudul Siberiei, din Asia Centrală până în Mongolia și nordul Chinei...

Citeşte mai multe >>__________________________________________

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2021 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2021 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu