EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Raporturile interconfesionale (ortodoxo-greco-catolice) în cadrul revenirilor la ortodoxie în perioada 1918-1928. Exemplul Transilvaniei
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Raporturile interconfesionale (ortodoxo-greco-catolice) în cadrul revenirilor la ortodoxie în perioada 1918-1928. Exemplul Transilvaniei

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Межконфессиональные отношения (православно-греко-католические) в рамках возврата к православию в 1918-1928 гг. Пример Трансильвании

На протяжении 2000-2007 гг. автор данной статьи изучал проблематику возвращения части населения Трансильвании от греко-римской религии к православию после осуществления Объединения 1918 г. Автор статьи впервые вводит в научнвй оборот неизданные материалы, обнаруженные в архивах Трансильвании. Он отмечает теории, существующие в соответствующее время, о церковной собственности:«имущество Церкви – это собственность Христа или бедных» или является собственностью Папы Римского и, соответственно, епископов, назначенных Папой, и т.д. Автор рассмотрел сложный процесс перераспределения церковного имущества, когда прихожане решили перейти от греко-католицизма к православию. Много раз было вынуждено вмешаться Румынское государство, чтобы решить межконфессиональные проблемы. Основываясь на различных материалах и документах того времени, в том числе и Парламента Румынии, автор демонстрирует, что трансильванцы столкнулись и с множеством других проблем, связанных с воз- вращением в Румынскую Православную Церковь, такими, как получение актов о крещении, содержание православных священников, определение религии детей и другими.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu