EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Reflecții istoriografice asupra particularităților sistemului administrativ rus și moldovenesc la începutul secolului al XIX-lea
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Reflecții istoriografice asupra particularităților sistemului administrativ rus și moldovenesc la începutul secolului al XIX-lea

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Историографические размышления в связи с особенностью положения российской и молдавской административной системы в начале XIX в.
Данное исследование методом историографического анализа имело цель определить влияние царской административной системы в Бессарабии в начале XIX в. Автор сравнил положения, в которых существовали две разные политические системы: Имперская Россия и Молдавское княжество, – в рассматриваемый пе- риод времени. Были сопоставлены все возможные факторы эволюции царского государственно-административного устройства в национальных окраинах, появившиеся в ходе имперских территориальных завоеваний. Были изучены последствия такого рода административной деятельности и тот опыт, который был заимствован органами местной власти у царской администрации. Историографическая переоценка некоторых событий в Бессарабии в начале XIX в. выявила то негативное влияние, которое получила замена традиционной формы правления чуждой местным традициям царской системой управления. Недостатками, которые характеризовали саму эту модель русского переустройства, можно объяснить большинство неудач, которые постигли либеральные проекты реформ, разбившихся о царские принципы абсолютизма.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu