EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Restituiri documentare. Un registru bisericesc de mărturisire din secolul al XIX-lea
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Restituiri documentare. Un registru bisericesc de mărturisire din secolul al XIX-lea

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Документальные возвращения. Церковная исповедальная ведомость XIX в.
Издание оригинальных документов сегодня представляет большое значение для их сохранности и для ознакомления с ними широкого круга исследователей и читателей. Это в большей степени относится к документам, которые не удостаивались хранения в государственных архивах. Исследователям представляется чудом уцелевший документ, найденный в церкви с. Трифешть (ныне Резинский район), – «Исповедальная ведомость села Трифешть, Оргеевского Района, за 1839-1859 годы». Исповедальные ведомости обычно составлялись тщательно и скрупулëзно приходскими священниками. Этот документ позволяет раскрыть аспекты из истории социальной жизни села в середине XIX в. В настоящее время такие документальные материалы являются хорошим источником для исследований по генеалогии, исторической демографии, социологии, истории социальных структур, палеографии, оно- мастики, истории церковной жизни Бессарабии, истории культуры и другим аспектам.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu