EN RO#Exponatul Lunii

>>>

În 2024, se împlinesc trei decenii de la trecerea în neființă a Eufrosiniei Kersnovski, soroceanca deportată în noaptea de 12-13 iunie 1941 și, ulterior, condamnată de statul-partid la 20 ani de pușcărie pentru evadarea din GULAG. Reușind să supraviețuiască lagărelor de corecție prin muncă, Eufrosinia Kersnovski își va asuma peste ani statutul de martor ocular al atrocităților regimului totalitar-comunist, lăsând generațiilor următoare 12 caiete de amintiri despre infernul prin care a trecut, acestea fiind însoțite de circa 700 de ilustrații color.

Publicate sub genericul „Cât costă omul", sub îngrijirea academicianului Valeriu Pasat, relatările Eufrosiniei Kersnovski dezvăluie prețul vieții umane în contextul represiunilor politice, captând cu o sinceritate sfâșietoare experiențele din lagărele de muncă forțată și determinarea sa de a supraviețui și de a relata adevărul despre suferințele îndurate. Pe lângă relatarea evenimentelor, autoarea narațiunilor reflectează profund asupra naturii umane și asupra modului în care regimul totalitar a degradat valorile morale și demnitatea umană. În volum sunt inserate ilustrații color de o valoare istorică de neprețuit, oferind detalii autentice despre viața în GULAG și despre impactul represiunilor politice asupra indivizilor și comunităților. „Cât costă omul" este mai mult decât o simplă mărturie despre suferință; este o condamnare puternică a totalitarismului și o celebrare a spiritului uman, aducând în prim-plan vocea unei femei care a reușit să transforme trauma personală într-un apel universal pentru justiție și adevăr.

Această lucrare documentează un capitol întunecat al istoriei și, totodată servește ca un memento al puterii rezilienței și solidarității umane în vremuri de grea încercare. Cartea îndeamnă vizitatorii muzeului de a reflecta asupra valorii vieții umane și asupra imperativului de a proteja libertatea și demnitatea umană.

 

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 1


Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice întreprinse în anul 2016 în așezarea neo-eneolitică de la Nicolaevca V
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice întreprinse în anul 2016 în așezarea neo-eneolitică de la Nicolaevca V

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Ключевые слова: КЛЛК, культура Кукутень-Триполье, геомагнитные исследования, длинные дома, сжженные дома.

Резюме: Целью небольших предварительных исследований, проводившихся в 2016 году на поселении Николаевка V, явилось обоснование существующей интерпретации геофизического плана и аномалий с двух участков памятника. Путем заложения трех шурфов разных размеров удалось выяснить, что аномалии в северной части поселения относятся к раннему этапу культуры Кукутень-Триполье, в то время как аномалии в южной части датируются неолитом и относятся к культуре линейно-ленточной керамики. На поселении раннего энеолита были частично исследованы углубленный комплекс (вероятно, землянка) и наземное сожженное жилище. На поселении КЛЛК удалось получить полный профиль длинного жилища с его внутренним пространством и сопутствующими длинными ямами.

Список иллюстраций:
Рис. 1. 1 - Местонахождение памятника на физической карте Пруто-Днестровского междуречья; 2 - вид с востока на террасу, на которой находится памятник, включающий неолитическое (A) и раннетриполское (B) поселения; 3 - топография микрозоны, в которой располагается памятник.
Рис. 2. Геофизический план поселения с расположением раскопов.
Рис. 3. Раскоп 3. 1 - Вид на скопление обмазки из северной длинной ямы КЛЛК; 2 - вид на скопление костей животных в южной длинной яме КЛЛК.
Рис. 4. 1 - Вид с юга на второй уровень зачистки в раскопе 2; 2 - вид с севера на профиль углубленного сооружения в раскопе 1.
Рис. 5. План второго уровня зачистки (глубина 39-45 см) на раскопе 2 с обозначением остатков сожженного жилища и его контуров, выявленных в ходе неполного исследования следующего уровня.
Рис. 6. Схема расположения отпечатков на обожженной глине на разобранном участке жилища из раскопа
2 (второй уровень зачистки, глубина 39-45 см).
Рис. 7. 1 - Вид с запада на просевший участок cожженного жилища со скоплением керамики (B) и разобранным участком сооружения (A); 2 - скопление керамики.
Рис. 8. Материалы эпох неолита (1-6) и энеолита (7-13) из раскопов. 1-12 - глина; 13 - медь. Рис. 9. Раннетрипольская керамика (1-16).

Mariana Vasilache
Așezări cucuteniene în spațiul pruto-nistrean (etapa Cucuteni A - Tripolie BI). Aspecte din istoricul cercetărilor
Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Stanislav Țerna
Așezarea tripoliană tardivă de lângă satul Volovița (raionul Soroca, Republica Moldova)
Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Mariana Vasilache
Cornelia Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici, Arhitectura neoliticului și epocii cuprului din România. I. Neoliticul, II. Epoca cuprului, Iași: Editura Trinitas, 2006, Vol. I - 734 p. ISBN 978-973-7834-7; 2007, Vol. II - 524 p. ISBN 978-973-7834-74-4
Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Luni închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

În 2024, se împlinesc trei decenii de la trecerea în neființă a Eufrosiniei Kersnovski, soroceanca deportată în noaptea de 12-13 iunie 1941 și, ulterior, condamnată de statul-partid la 20 ani de pușcărie pentru evadarea din GULAG...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC