EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 1


Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice întreprinse în anul 2016 în așezarea neo-eneolitică de la Nicolaevca V
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice întreprinse în anul 2016 în așezarea neo-eneolitică de la Nicolaevca V

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Ключевые слова: КЛЛК, культура Кукутень-Триполье, геомагнитные исследования, длинные дома, сжженные дома.

Резюме: Целью небольших предварительных исследований, проводившихся в 2016 году на поселении Николаевка V, явилось обоснование существующей интерпретации геофизического плана и аномалий с двух участков памятника. Путем заложения трех шурфов разных размеров удалось выяснить, что аномалии в северной части поселения относятся к раннему этапу культуры Кукутень-Триполье, в то время как аномалии в южной части датируются неолитом и относятся к культуре линейно-ленточной керамики. На поселении раннего энеолита были частично исследованы углубленный комплекс (вероятно, землянка) и наземное сожженное жилище. На поселении КЛЛК удалось получить полный профиль длинного жилища с его внутренним пространством и сопутствующими длинными ямами.

Список иллюстраций:
Рис. 1. 1 - Местонахождение памятника на физической карте Пруто-Днестровского междуречья; 2 - вид с востока на террасу, на которой находится памятник, включающий неолитическое (A) и раннетриполское (B) поселения; 3 - топография микрозоны, в которой располагается памятник.
Рис. 2. Геофизический план поселения с расположением раскопов.
Рис. 3. Раскоп 3. 1 - Вид на скопление обмазки из северной длинной ямы КЛЛК; 2 - вид на скопление костей животных в южной длинной яме КЛЛК.
Рис. 4. 1 - Вид с юга на второй уровень зачистки в раскопе 2; 2 - вид с севера на профиль углубленного сооружения в раскопе 1.
Рис. 5. План второго уровня зачистки (глубина 39-45 см) на раскопе 2 с обозначением остатков сожженного жилища и его контуров, выявленных в ходе неполного исследования следующего уровня.
Рис. 6. Схема расположения отпечатков на обожженной глине на разобранном участке жилища из раскопа
2 (второй уровень зачистки, глубина 39-45 см).
Рис. 7. 1 - Вид с запада на просевший участок cожженного жилища со скоплением керамики (B) и разобранным участком сооружения (A); 2 - скопление керамики.
Рис. 8. Материалы эпох неолита (1-6) и энеолита (7-13) из раскопов. 1-12 - глина; 13 - медь. Рис. 9. Раннетрипольская керамика (1-16). 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu