EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VII [XXII], nr. 1


Așezări cucuteniene în spațiul pruto-nistrean (etapa Cucuteni A - Tripolie BI). Aspecte din istoricul cercetărilor
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Așezări cucuteniene în spațiul pruto-nistrean (etapa Cucuteni A - Tripolie BI). Aspecte din istoricul cercetărilor

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Поселения этапа Кукутень А - Триполье ВI в Пруто-Днестровском междуречье. Аспекты истории исследования
На территории Пруто-Днестровского междуречья было обнаружено 99 поселений, относящихся к первой фазе развития кукутенской культуры - этапу Кукутень А. Из них только 14 были изучены. Раскопки на три- польском поселении Пруто-Днестровского междуречья были проведены впервые в 1893 году в Шипенцах (в 15 км к северо-западу от Черновиц, Буковина) и продолжаются, с некоторыми перерывами, до сегодняш- него дня.

На участках, где были произведены значительные раскопки, были выявлены системы укреплений.

Это остатки населенных пунктов, расположенных в естественно укрепленных местах, следы наземных жилищ или углубленных землянок.

Трипольский хабитат на территории Молдовы во всех его аспектах вписывается в Ариушд-Кукутень-Три- польский комплекс, сохраняя свою специфику и значение в рамках этой великой цивилизации.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Карта поселений этапа Кукутень А.

Рис. 2. Куконештий Векь I. Расположение поселений и исследованного разреза. Рис. 3. Жора де Сус. Расположение поселений и исследованного разреза.

Рис. 4. Брынзень. Расположение поселений и исследованного разреза. Рис. 5. Друца I. Расположение поселений и исследованного разреза. Рис. 6. Путинешть. Расположение поселений.

Рис. 7. Путинешть III. План расположения жилищ. 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu