EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 1


Ритуальный комплекс раннего бронзового века с левобережья Нижнего Днестра
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Ритуальный комплекс раннего бронзового века с левобережья Нижнего Днестра

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Cuvinte-cheie: epoca bronzului timpuriu, eneoliticul târziu, ritual funerar, cultura Usatovo, Nistrul Inferior, îmormântări de câini.

Rezumat: În anul 2015 arheologii de la Universitatea de Stat din Transnistria „Taras Șevcenko" au întreprins cerctări de salvare la trei tumuli ce fac parte din grupul tumular „Sad" din preajma satului Hlinaia, raionul Slobozia. În tumulul 4, deopotrivă cu cele șapte înmormântări secundare din prima epocă a fierului, au fost cercetate mormâtul principal, ce a aparținut unui copil, și o serie de complexe legate de această înmormântare. Complexele sunt rprezentate de 11 gropi rituale ce conțineau oase de animale și urme de la ruguri. În două gropi au fost înmormântați câini, iar în una - un pui de vită cornută mică. Ritualul funerar și inventarul înmormântării principale, precum și specificul complexelor din preajma mormântului permit atribuirea acestui sit la cultura Usatovo timpurie, peroadă când purtătorii ei mențineau contacte intense cu populația culturii Jamnaja. Tumulul 4 din grupul tumular
„Sad" de la Hlinaia preliminar a fost datat la cumpăna mileniilor IV-III a. Chr. Prezența de sacrificii ale copilului și ale animalelor permite interpretarea acestui sit drept un tumul-sanctuar din epoca bronzului timpuriu.

Lista ilustrațiilor:
Fig. 1. Amplasarea geografică și topografică a grupului tumular „Sad".
Fig. 2. Planul tumulului 4.
Fig. 3. Profilurile martorilor tumulului 4.
Fig. 4. Tumulul 4. Descoperiri din epoca bronzului timpuriu: 1, 2 - planul și profilul complexului 15; 3 - lamă de silex din complexul 15; 4 - fragment de vas din complexul 15; 5 - complexul 4; 6 - complexul 5.
Fig. 5. Tumulul 4. Descoperiri din epoca bronzului timpuriu: 1 - complexul 1; 2 - complexul 2.
Fig. 6. Tumulul 4. Descoperiri din epoca bronzului timpuriu: 1 - complexul 7; 2 - complexul 8; 3 - complexul 10;
4 - complexul 19; 5 - complexul 9; 6 - complexul 12; 7 - complexul 14.
Fig. 7. Planul tumulului 6 de lângă satul Nicolscoe, raionul Slobozia (după Агульников, Сава 2004, рис. 22). 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu