EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 2

Rolul transportului terestru în comerțul Basarabiei (1812-1853)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Rolul transportului terestru în comerțul Basarabiei (1812-1853)

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2007

Роль наземного транспорта в торговли Бессарабии (1812-1853)

Статья отображает роль наземного транспорта во внешней и внутренней торговли Бессарабии в период от аннексии Бессарабии (1812) и до начала Крымской воины (1853). Основываясь на архивных материалах, мы пришли к выводу, что главной причиной экономического кризиса наступившего во второй половине XIX-го века является полное безалаберность царского правительства в отношении путей сообщения. Из-за того, что главнейшие участки дорог, в основном Днестровские переправы, отдавались в откупное содержание частным лицам, не существовало общего плана развития инфраструктуры Бессарабии. Не существовало также ясного распределения компетенции между местными органами власти в этом отношении. Но даже в случае единого решения, требовалось также утверждение вышестоящих инстанции, как то Новороссийского генерал-губернатора или Министра Путей Сообщения. Отсутствие удовлетворительных дорог, делало гужевой транспорт очень дорогостоящим. В отдельные периоды года стоимость доставки товаров гужом достигало половины транспортируемого товара. А это был очень большим недостатком. Наше внимание, также, привлекли такие аспекты данной проблемы как первые дискуссии вокруг построения железных дорог в Бессарабии, социальные аспекты транспортной системы и развитие главнейших коммерческих трактов Бессарабии.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu