EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VII [XXII], nr. 2

Simbolurile heraldice ale comunei Lipnic, raionul Ocnița
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Simbolurile heraldice ale comunei Lipnic, raionul Ocnița

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Геральдические символы сельской коммуны Липник Окницкого района

Сельская коммуна Липник Окницкого района состоит из двух сел - Липник (впервые упоминается 19 сентября 1436 г.) и Паустова (впервые упоминается 20 декабря 1437 г.).

Оба села не имели исторических геральдических и вексиллологических эмблем. Гербы и флаги двух сел, как и соответствующие символы коммуны, в состав которой они входят, были разработаны и утверждены в 2011-2012 гг. по инициативе мэра Валентины Лупулчук. Коммуна Липник - вторая коммуна в Республике Молдова, решившая проблему геральдических символов комплексно, создав три органически взаимосвя- занных набора знаков.

В дополнение к традиционному методу говорящих эмблем был использован также метод преемственности гербов, исторически связанных с этими землями. Таким образом, были переняты гербы молдавских бояр конца XIV - первой половины XV вв.: пана Вылчи из Липника и пана Михаила Дорохойского, первого известного владельца двух поместий. Их гербы имеются на подтверждающих печатях, приложенных к клятвенным грамотам господарей Земли Молдавской королю Польши, ныне хранящимся в польских архивах.

Новые символы были разработаны автором и изображены художником Юрием Каминским.

Список иллюстраций:

Рис. 1-2. Гербовые печати пана Вылчи из Липника: 1421 и 1434 гг.

Рис. 3-4. Гербовые печати пана Михаила Дорохойского: 1395 и 1421 гг.

Рис. 5. Ауреус римского императора Веспасиана (69-79 г. н.э.), лицевая и оборотная стороны.

Рис. 6. Денарий римского императора Антонина Пия (138-161 г. н.э.), лицевая и оборотная стороны.

Рис. 7-8. Герб и флаг села Липник коммуны Липник.

Рис. 9-10. Герб и флаг села Паустова коммуны Липник. Рис. 11-12. Герб и флаг коммуны Липник. 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu