EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Situația economică а județului și orașului Cahul în anii ‘30-50 ai secolului al XIX-lea
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Situația economică а județului și orașului Cahul în anii ‘30-50 ai secolului al XIX-lea

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Экономическая ситуация уезда и города Кагул в 30-50-х гг. XIX в.

Документальные источники позволяют нам проследить, что в первой половине XIX в. экономика города и уезда Кахул претерпела изменения, и также выявить, какие отрасли являлись тогда приоритетными. Земледелие характеризовалось увеличением посевных площадей, возрастающим объëмом сбора зерновых, а в животноводстве наблюдался рост поголовья скота. Эти изменения отразились на развитии ремëсел и торговли. Одним из аргументов развития коммерции является рост численности торговцев и купцов, занимающихся коммерческой деятельностью в городе и уезде Кахул. В заключении надо отметить, что экономика города и уезда Кахул в целом развивалась, но медленными темпами, и это не соответствовало плодородности земли, благоприятным климатическим условиям и трудолюбивости людей. Во многом тормозили развитие экономики крепостничество, которое доминировало в Российской Империи, и русско-турецкие военные кампании первой половины XIX в., которые влияли в целом на всю экономику Бессарабии.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu