EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Anul acesta comemorăm 350 de ani de la nașterea și 300 de la moartea lui Dimitrie Cantemir (26 octombrie 1673- 21 august 1723), cel mai de seamă gânditor umanist român şi totodată autor al primelor scrieri filosofice originale românești.

Dimitrie Cantemir reprezintă una din cele mai înalte culmi de gândire a vremii sale în toate domeniile de care geniul său s-a apropiat - istoriografie, geografie, filosofie deschizându-le noi perspective de dezvoltare. Marele cărturar a cunoscut în profunzime mediul musulman, învățând pe lângă limbile occidentale și cele orientale (turca, persana şi araba), adăugând, la instrucția deja amplă, şi cunoştinţe de logică, medicină, științele naturii, astronomie şi de muzică. Solid informat în variate domenii, politolog, diplomat înnăscut, beizadeaua creștină a câștigat încrederea sultanului Ahmed al III-lea, de la care a obținut favoarea de a consulta documentele istoriei imperiale, pe care le-a utilizat în realizarea celebrei opere „Creșterea şi descreșterea Imperiului Otoman", rămasă şi astăzi o lucrare de referință în bibliografia de specialitate.

Muzeul Național de Istorie a Moldovei tezaurizează varianta germană a acestei lucrări, editată la Hamburg, în anul 1745. Această ediție este un volum impunător de 863 pagini, însoțită de o prefață a editorului, în limba germană, în care sunt consemnate cuvinte de laudă, de prețuire: „...considerăm că o asemenea operă de o însemnătate atât de mare trebuie să fie cunoscută nemților în limba lor maternă..."

Dimitrie Cantemir a fost primul cărturar care a arătat că istoria Imperiului Otoman se împarte în două părți. Prima parte, cea a creșterii, cuprinde biografiile a 19 sultani şi se încheie pe la 1672 când imperiul intră într-o nouă fază, cea a declinului politic şi militar. Prin această lucrare Cantemir încearcă să atragă atenția asupra necesității închegării unei alianțe a țărilor europene împotriva expansiunii turcești. În același timp, autorul are cuvinte de laudă pentru unele aspecte ale culturii poporului turc.

Ca şi „Descrierea Moldovei", „Creșterea şi descreșterea Imperiului Otoman", s-a bucurat de o largă popularitate în cultura țărilor europene. Lucrarea a fost tradusă mai întâi în rusește de către Dimitrie Grozin, fără a fi tipărită. După moartea lui Dimitrie Cantemir, datorită fiului său Antioh, devenit ambasador al Rusiei la Londra, apoi la Paris, această scriere fundamentală a cărturarului nostru a fost tradusă şi editată în limbile engleză (două volume, 1734-1735, urmată de o nouă ediție în 1756), franceză (1743, în patru volume mici). În 1745 lucrarea apare în limba germană. Ea a fost citită, prețuită înalt şi folosită în scrierile lor de către Voltaire, Byron, Victor Hugo ş.a. şi este primul tratat ce abordează problema puterii otomane şi a caracterului multicultural din imperiu. Lucrul asupra acestei opere a început în timpul aflării în Imperiul Otoman, fiind reluată după 1711 şi terminată in 1717. Această lucrare îi aduce faima europeană şi îl situează printre marii cărturari ai vremii.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VII [XXII], nr. 2


Subiecte agricole ale anunțului publicitar în colecția de presă de patrimoniu (sf. sec. XIX - înc. sec. XX)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Subiecte agricole ale anunțului publicitar în colecția de presă de patrimoniu (sf. sec. XIX - înc. sec. XX)

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Сельскохозяйственная реклама в периодических изданиях конца XIX - начала XX века из коллекции НМИМ

В зависимости от этапа развития, реклама как исторический феномен расширяла сферы влияния, все более проникая в самые разные сферы человеческой деятельности. Сельское хозяйство, являясь важной отраслью национальной экономики, тесно связанной с процессом коммерциализации, нуждалось и нуждается в рекламе. Отсутствие крепостничества и аграрные реформы способствовали включению сельского хозяйства Бессарабии в систему рыночных отношений. Местные сельхозпроизводители нуждались в продвижении и коммерциализации продукции. Для этого они обращались к различным средствам рекламы. Пусть немногочисленные, рекламные объявления сельскохозяйственной тематики встречались на страницах бессарабской прессы с конца XIX - начала XX века. Чаще всего они печатались в изданиях сельско-хозяйственного профиля. Примером такого издания служит журнал «Бессарабское сельское хозяйство», издание Агрономической секции Бессарабского общества естествоиспытателей и любителей естествознания и Кишиневского Отдела Императорского Российского общества плодоводства. Журнал печатался в типографии Бессарабского Губернского управления с 1908 по 1917 год.

В фондах НМИМ хранится 28 номеров этого журнала (всего их вышло 240). Годы издания: 1909, 1910, 1912 и 1916. Они являются основным источником исследования по данной теме.

Цель этой работы состоит в определении тематики рекламных объявлений сельскохозяйственного характера и их значения для повышения уровня управления сельским хозяйством в царской Бессарабии.

Во всех выпусках журнала имелась рубрика объявлений. Постоянными клиентами журнала были как местные, так и зарубежные производители. Среди местных: Питомники «ЕКО» (Сороки), Быковецкий питомник Управления имениями заграничных духовных установлений, Плодовый питомник барона А. Стуарта (Кишинев, Костюженское шоссе), Кокорозенское сельскохозяйственное училище, хозяйства Е.П. Мелеги-Кузминской из Тимелеуц и Ф.Ф. Кеппена из Войново-Икель, Бюро плодоводства, виноградарства и виноделия и Склад земледельческих машин Н.Г. Кавсана (Кишинев) и пр. В объявлениях предлагался посадочный материал, проверенный в условиях местного климата: саженцы фруктовых деревьев, виноградные лозы, привитые на американских подвоях, семена зерновых культур, а также породистый домашний скот. Среди предложений встречались сельскохозяйственные орудия и машины производства известных зарубежных фирм.

Список иллюстраций:

1. Журнал „Бессарабское сельское хозяйство" (БСХ, №5, 1909) (титульный лист).

2. Рекламный блок Быковецкого питомника, БСХ (имеется почти во всех номерах).

3. Реклама Питомников «ЕКО», Сороки (БСХ, №18, 1910).

4. Рекламное объявление Плодового питомника А. Суарта (БСХ, №13, 1909).

5. Реклама семенного хозяйства Е. Мелеги-Кузминской (БСХ, №5, 1910).

6. Рекламный блок имения Войново-Икель Ф.Ф. Кеппена (БСХ, №1, 1909).

7. Реклама Кокорозенского сельскохозяйственного училища (БСХ, №3, 1909).

8. Рекламное объявление Яловенского сельскохозяйственного общества (БСХ, №5, 1909).

9. Реклама вин В.В. Яновского (Бессарабский юбилейный сельскохозяйственный календарь, 1912).

10. Реклама «гнезд» с «Хутора Яновка» (БСХ, №17, 1910).

11. Рекламный блок Бюро плодоводства, виноградарства и виноделия и Склада земледельческих машин Н.Г. Кавсана, Кишинев (БСХ, №11, 1910).

12. Рекламный блок питомников братьев Дайбер, Одесса (БСХ, №24, 1910).

13. Рекламное объявление питомников С.Р. Роте, Одесса (БСХ, №18, 1910).

14. Реклама питомника Л.П. Симиренко, г. Городище Киевской губернии (БСХ, №17, 1910).

15. Реклама французских питомников Paul Gros Royan, генеральный представитель в России - Торговый дом «Яков Хаславский», Одесса (БСХ, №23, 1910).

Vera Serjant
Medalia comemorativă „V. Dokuceaev” în colecţia de medalistică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia, serie nouă, vol. XVI [XXXI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Vera Serjant
Mărturii despre familia de nobili Leviţki (Lewicki) în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia, serie nouă, vol. XIII [XXVIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Vera Serjant
Moştenirea lui Vasile Stroescu
Tyragetia, serie nouă, vol. XIV [XXIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Vera Serjant
Primele anunțuri „publicitare” în presa basarabeană (1854-1899)
Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Vera Serjant
Expoziția „Anunțul publicitar în Basarabia"
Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 2, Istorie. Muzeologie 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Anul acesta comemorăm 350 de ani de la nașterea și 300 de la moartea lui Dimitrie Cantemir (26 octombrie 1673- 21 august 1723), cel mai de seamă gânditor umanist român şi totodată autor al primelor scrieri filosofice originale românești. Dimitrie Cantemir reprezintă una din cele mai înalte culmi de gândire a vremii sale în toate domeniile de care geniul său s-a apropiat - istoriografie, geografie, filosofie deschizându-le noi perspective de dezvoltare...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC