EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.).

Recipientul de configurație evident asimetrică, este modelat manual din pastă de lut de calitate, având suprafța netedă de culoare brună cu pete cenușii. Corpul vasului, este prevăzut cu o proeminență accentuată și un gât tronconic cu deschiderea mai largă spre gură. Vasul are o toartă și este ornamentat cu trei perechi de aplicații reliefate, amplasate simetric. Înățimea vasului este de 15,5 cm, diametrul gurii de 11,4 cm, diamentul corpului de 15 cm și diametrul bazei de 7,5 cm. Asemenea vase în literatura arheologică sunt cunoscute sub denumirea de vase „askos", termenul respectiv, fiind de proveniență din limba greacă veche, desemnând unul din recipientele primitive de epocă - burduful din piele de animal.

În timpurile preistorice, la unele popoare, burduful era transpus în ceramică, în aceste cazuri fiind păstate trăsăturile de bază ale vasului arhaic din piele, căpătând o formă bombată proeminentă cu toartă și fund plat. Din aspectul original al burdufului s-a păstrat gura asimetrică corespunzătoare gâtului animalului, și uneori trei sau patru piciorușe, corespunzătoare apendicelor pielii jupuite de pe picioarele animalului. Aceste vase au pierdut caracterul zoomorf original, înscriindu-se drept o formă nouă în inventarul ceramicii neo-eneolitice. Primele vase de acest tip sunt atestate în Grecia, în neoliticul timpuriu (cca 5000-4500 a. Chr.) având forma unor cupe sau căni. În culturile neo-eneolitice carpato-balcanice se întâlnește tipul de askos egeean de formă scundă sau înaltă, cu sau fără piciorușe și cu toartă. Mai rar, acestea sunt prevăzute cu două guri (una de umplere și alta de golire) sau sunt descentrate și prevăzute cu guri de formă ciudată. În spațiul dintre Carpați și Nipru se cunosc doar forme înalte de askos simplu, fără elemente zoomorfe. Vasele de tip askos sunt prezente în diverse culturi preistorice, cu precădere în Europa de Sud-Est și Anatolia.

Fiind descoperite de multe ori în asociere cu inventar de cult, vasele askos ar putea fi un indicator important al utilizării în practici ritualice religioase. Alături de cele zoomorfe, antropomorfe și vasele de tip rhyton (recipient aproximativ conic din care, în cadrul unor ceremonii erau băute sau se turnate fluide), askosurile au fost încadrate în categoria vaselor cu destinație de cult, fiind legate de libații (act ritual care consta în gustarea și apoi vărsarea unei cupe de vin, lapte etc. ca omagiu adus divinității).

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VII [XXII], nr. 2


Subiecte agricole ale anunțului publicitar în colecția de presă de patrimoniu (sf. sec. XIX - înc. sec. XX)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Subiecte agricole ale anunțului publicitar în colecția de presă de patrimoniu (sf. sec. XIX - înc. sec. XX)

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Сельскохозяйственная реклама в периодических изданиях конца XIX - начала XX века из коллекции НМИМ

В зависимости от этапа развития, реклама как исторический феномен расширяла сферы влияния, все более проникая в самые разные сферы человеческой деятельности. Сельское хозяйство, являясь важной отраслью национальной экономики, тесно связанной с процессом коммерциализации, нуждалось и нуждается в рекламе. Отсутствие крепостничества и аграрные реформы способствовали включению сельского хозяйства Бессарабии в систему рыночных отношений. Местные сельхозпроизводители нуждались в продвижении и коммерциализации продукции. Для этого они обращались к различным средствам рекламы. Пусть немногочисленные, рекламные объявления сельскохозяйственной тематики встречались на страницах бессарабской прессы с конца XIX - начала XX века. Чаще всего они печатались в изданиях сельско-хозяйственного профиля. Примером такого издания служит журнал «Бессарабское сельское хозяйство», издание Агрономической секции Бессарабского общества естествоиспытателей и любителей естествознания и Кишиневского Отдела Императорского Российского общества плодоводства. Журнал печатался в типографии Бессарабского Губернского управления с 1908 по 1917 год.

В фондах НМИМ хранится 28 номеров этого журнала (всего их вышло 240). Годы издания: 1909, 1910, 1912 и 1916. Они являются основным источником исследования по данной теме.

Цель этой работы состоит в определении тематики рекламных объявлений сельскохозяйственного характера и их значения для повышения уровня управления сельским хозяйством в царской Бессарабии.

Во всех выпусках журнала имелась рубрика объявлений. Постоянными клиентами журнала были как местные, так и зарубежные производители. Среди местных: Питомники «ЕКО» (Сороки), Быковецкий питомник Управления имениями заграничных духовных установлений, Плодовый питомник барона А. Стуарта (Кишинев, Костюженское шоссе), Кокорозенское сельскохозяйственное училище, хозяйства Е.П. Мелеги-Кузминской из Тимелеуц и Ф.Ф. Кеппена из Войново-Икель, Бюро плодоводства, виноградарства и виноделия и Склад земледельческих машин Н.Г. Кавсана (Кишинев) и пр. В объявлениях предлагался посадочный материал, проверенный в условиях местного климата: саженцы фруктовых деревьев, виноградные лозы, привитые на американских подвоях, семена зерновых культур, а также породистый домашний скот. Среди предложений встречались сельскохозяйственные орудия и машины производства известных зарубежных фирм.

Список иллюстраций:

1. Журнал „Бессарабское сельское хозяйство" (БСХ, №5, 1909) (титульный лист).

2. Рекламный блок Быковецкого питомника, БСХ (имеется почти во всех номерах).

3. Реклама Питомников «ЕКО», Сороки (БСХ, №18, 1910).

4. Рекламное объявление Плодового питомника А. Суарта (БСХ, №13, 1909).

5. Реклама семенного хозяйства Е. Мелеги-Кузминской (БСХ, №5, 1910).

6. Рекламный блок имения Войново-Икель Ф.Ф. Кеппена (БСХ, №1, 1909).

7. Реклама Кокорозенского сельскохозяйственного училища (БСХ, №3, 1909).

8. Рекламное объявление Яловенского сельскохозяйственного общества (БСХ, №5, 1909).

9. Реклама вин В.В. Яновского (Бессарабский юбилейный сельскохозяйственный календарь, 1912).

10. Реклама «гнезд» с «Хутора Яновка» (БСХ, №17, 1910).

11. Рекламный блок Бюро плодоводства, виноградарства и виноделия и Склада земледельческих машин Н.Г. Кавсана, Кишинев (БСХ, №11, 1910).

12. Рекламный блок питомников братьев Дайбер, Одесса (БСХ, №24, 1910).

13. Рекламное объявление питомников С.Р. Роте, Одесса (БСХ, №18, 1910).

14. Реклама питомника Л.П. Симиренко, г. Городище Киевской губернии (БСХ, №17, 1910).

15. Реклама французских питомников Paul Gros Royan, генеральный представитель в России - Торговый дом «Яков Хаславский», Одесса (БСХ, №23, 1910).

Vera Serjant
Unele reflecții asupra mecanismului efectuării reclamei în Basarabia (sfârșitul sec. XIX - începutul sec. XX)
Tyragetia, serie nouă, vol. III [XVIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Vera Serjant
Medalii din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei dedicate evenimentului Marii Uniri
Tyragetia, serie nouă, vol. XII [XXVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Vera Serjant
Mărturii despre familia de nobili Leviţki (Lewicki) în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia, serie nouă, vol. XIII [XXVIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Vera Serjant
Revista Kișinevskie Eparhial′nye Vedomosti - mediu purtător de reclamă (1867-1917)
Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Vera Serjant
Reclama fabricilor, uzinelor și depozitelor în presa basarabeană (sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX)
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC