EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Tipărituri transilvănene în Basarabia (a doua jumătate a sec. XVIII și primele două decenii ale sec. XX)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Tipărituri transilvănene în Basarabia (a doua jumătate a sec. XVIII și primele două decenii ale sec. XX)

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Трансильванские церковные книги в Бессарабии (вторая половина XVIII и первые два десятилетия XX ст.)

Трансильванские печатные книги этого периода, сохранившиеся в кишинëвских коллекциях, наряду с другими, изданными, как в румынских, так и в зарубежных печатных центрах, являются достоверной поддержкой для православных христиан Бессарабии, аннексированной царской Россией в 1812 году. В церковных библиотеках сохранены до настоящего времени религиозные книги, вышедшие в свет в трансильванских печатных центрах, и ими пользуются в богослужении священнослужители. Эти книги, наряду с другими, изданными в Кишинëве, Бухаресте, Яшь, Рымнике и Монастыре Нямц, являются достоверной опорой в процессе сохранения румынских духовных ценностей в этой провинции. На данном этапе исследования были проанализированы более 35 печатных церковных изданий (72 эк- земпляра), находящихся в кишинëвских коллекциях, которые были изданы в Блаже, Сибиу, Брашове. На- иболее многочисленными являются: Апостол (Блаж, 1802), Цветная Триод (Cибиу, 1805), Цветная Триод (Блаж, 1809), Апостол (Блаж, 1814), Служебник (Cибиу, 1902), Апостол (Cибиу, 1917). Их распространение, согласно рукописным заметкам их собственников, охватывало всю территорию Бессарабии. По сравнению с другими трансильванские книги лучше сохранились, благодаря хорошему качеству бумаги, переплëту и связке книг.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu