EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Trecerea orașului Soroca din proprietatea privată în cea a statului
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Trecerea orașului Soroca din proprietatea privată în cea a statului

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Передача города Сорока из частной собственности в государственную

Грамотою 1781 г. господарь Молдавского Княжества Константин Морузи передал местечко Сорока во владение своей дочери Султане, которая была замужем за гетманом Скарлата Стурза. После заключения Ясского русско-турецкого мирного договора от 29 декабря 1791/9 января 1792 г., С. Стурза переезжает вместе с семьей в Россию. Местечко Сорока становится владением бив вел логофета Николая Русет-Рознована. От него его наследует сын великий вистиерник Иордаке Русет-Розновану. Потом им владел его сын Николай Русет-Розновану, который продает Сороку братьям Александру и Константину Черкез. В 1839 г. Константин Черкез продал свою половину города своему брату, полковнику Александру Черкез. А последний, в свою очередь, в 1845 г. предложил государству купить от него эту собственность. После того, как специальная комиссия произвела оценочные исследования этой собственности, царское государство купило город Сорока в соответствии с согласием императора Николая I от 23 декабря 1847 г.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu