EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 1

Un fragment de coif roman descoperit în cetatea dacică de la Racoșul de Jos-Piatra Detunată, județul Brașov
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Un fragment de coif roman descoperit în cetatea dacică de la Racoșul de Jos-Piatra Detunată, județul Brașov

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Часть римского шлема, происходящего из дакийской крепости Ракош-Пятра Детунатэ, Брашов

В статье представлен назатыльник шлема, найденный в одном из четырех дакийских укреплений в Ракошул де Жос, а именно в Пятра Детунатэ на левом берегу реки Олт. Данный доспех изготовлен из бронзы и был обнаружен в помещении внутри стены наряду с более чем сотней других предметов, в особенности керамических. Данный шлем относится к типу Weisenau и датируется второй половиной I в. до н.э., вероятнее всего 6-9 декадами и является трофеем, взятым дакийцами во время нападения на южную часть Дуная после смерти Нерона или вероятнее всего в первые годы войны между императором Домицианом и дакийским правителем Дурпанеусом в 87 году, когда дакийцы убили генерала Фускуса и «разграбили богатство солдатских лагерей» (Иорданес, Гетика, 78). На шлеме содержится надпись с именем солдата Корнелия Августа, который был членом центурия офицера Клавдия. Возможно что центурия была частью V легиона Алаудэ, введенного Юлием Цезарем в 52 г. до н.э. Шлем, являющийся трофеем дакийского военачальника, находился в крепости уже к началу войны 101-102 гг. между Траяном и Децебалом.

Список иллюстраций:


Рис. 1. Дакийская крепость Ракош-Пятра Детунатэ. Рис. 2. Момент открытия. Рис. 3. Назатыльник шлема с надписью.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu