EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IV [XIX], nr. 1

Noch eine hallstattzeitliche Fibel in der Festung Racoș-Piatra Detunată gefunden (Încă o fibulă hallstattiană descoperită în fortificația de la Racoș-Piatra Detunată)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Noch eine hallstattzeitliche Fibel in der Festung Racoș-Piatra Detunată gefunden (Încă o fibulă hallstattiană descoperită în fortificația de la Racoș-Piatra Detunată)

Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Cercetările arheologice, desfășurate în ultimele trei decenii în siturile din Defileul Oltului din Munții Perșani (Augustin-Mateiaș) au confirmat existența a două fortificații (Racoș-Piatra Detunată, Racoș-Cornu) și a unei așezări civile (Ormeniș-Tipia Ormenișului), intens locuite în prima epocă a fierului.

Printre multiplele materiale recoltate din aceste situri se evidențiază încă o fibulă hallstattiană, descoperită în anul 2008 în fortificația de la Racoș-Piatra Detunată. Piesa este identică în dimensiuni și greutate cu alte două fibule identificate în așezarea civilă de pe Tipia Ormenișului, situată la o depărtare mai mică de 1 km. Toate trei au analogie perfectă ca formă cu fibula de la Bădeni-Cluj, care este, însă, de dimensiuni mai mari. Pe baza unei serii de argumente, care susțin existența în zonă a unor ateliere de bronzieri, autorul nu exclude posibilitatea ca toate cele patru fibule (de ,,tip Augustin-Bădeni”) să fi fost lucrate în așezarea civilă de pe Tipia Ormenișului. Totodată, avansează ideea că piesele aparțineau unor căpetenii/elite ale timpului și aveau o bogată încărcătură simbolistico-religioasă. Fibula este datată în perioada Ha A2-B1.

Ilustrație:
Fig. 1. Fibula de la Racoș-Piatra Detunată (foto: ing. Paul Pavel; desen: Mihaela Cioc)


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu