EN RO
Read Mode 
National Museum of History of Moldova
 

Publications Journal „Tyragetia"   vol. IV [XIX], nr. 1

Încă o fibulă hallstattiană descoperită în fortificația de la Racoș-Piatra Detunată
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Încă o fibulă hallstattiană descoperită în fortificația de la Racoș-Piatra Detunată

Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Cercetările arheologice, desfășurate în ultimele trei decenii în siturile din Defileul Oltului din Munții Perșani (Augustin-Mateiaș) au confirmat existența a două fortificații (Racoș-Piatra Detunată, Racoș-Cornu) și a unei așezări civile (Ormeniș-Tipia Ormenișului), intens locuite în prima epocă a fierului.

Printre multiplele materiale recoltate din aceste situri se evidențiază încă o fibulă hallstattiană, descoperită în anul 2008 în fortificația de la Racoș-Piatra Detunată. Piesa este identică în dimensiuni și greutate cu alte două fibule identificate în așezarea civilă de pe Tipia Ormenișului, situată la o depărtare mai mică de 1 km. Toate trei au analogie perfectă ca formă cu fibula de la Bădeni-Cluj, care este, însă, de dimensiuni mai mari. Pe baza unei serii de argumente, care susțin existența în zonă a unor ateliere de bronzieri, autorul nu exclude posibilitatea ca toate cele patru fibule (de ,,tip Augustin-Bădeni”) să fi fost lucrate în așezarea civilă de pe Tipia Ormenișului. Totodată, avansează ideea că piesele aparțineau unor căpetenii/elite ale timpului și aveau o bogată încărcătură simbolistico-religioasă. Fibula este datată în perioada Ha A2-B1.

Ilustrație:
Fig. 1. Fibula de la Racoș-Piatra Detunată (foto: ing. Paul Pavel; desen: Mihaela Cioc)


 

 


Independent Moldova
Moldavian Soviet Socialist Republic
Bessarabia and MASSR between the Two World Wars
Bessarabia and Moldavian Autonomous Soviet Socialist Republic in the Period between the Two World Wars
Revival of National Movement
Time of Reforms and their Consequences
Abolition of Autonomy. Bessarabia – a New Tsarist Colony
Period of Relative Autonomy of Bessarabia within the Russian Empire
Phanariot Regime
Golden Age of the Romanian Culture
Struggle for Maintaining of Independence of Moldova
Formation of Independent Medieval State of Moldova
Era of the
Great Nomad Migrations
Early Middle Ages
Iron Age and Antiquity
Bronze Age
Aeneolithic Age
Neolithic Age
Palaeolithic Age

 The National Museum of History of Moldova takes place among the most significant museum institutions of the Republic of Moldova, in terms of both its collection and scientific reputation.
©2006-2019 National Museum of History of Moldova
31 August 1989 St., 121 A, MD 2012, Chisinau, Republic of Moldova
Phones:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Department of Public Relations and Museum Education: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Technical Support: info@nationalmuseum.md
Web site administration and maintenance: Andrei EMILCIUC

menu