EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Artileria de foc în spațiul românesc este atestată din prima jumătate a secolului al XV-lea. Cele mai vechi piese de artilerie sunt bombardele din bronz și din fier descoperite în cetățile de la Giurgiu, Severin, Bârlad și Orheiul Vechi.

Tunul expus a fost descoperit în satul Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița, datează din a doua jumătate a secolului al XV-lea. Din punct de vedere tipologic, în spațiul central-est european, tunul de la Grinăuți-Moldova reprezintă o piesă de unicat.

Este o piesă de artilerie de tip mortieră cu țeavă scurtă, care se înscrie perfect în șirul bombardelor din Europa utilizate în a doua jumătate a secolului al XV-începutul secolului al XVI-lea.

Tunul era utilizat pentru lansarea unor proiectile (ghiulele) asupra inamicului aflat în spatele unor fortificații sau a unor obstacole naturale. Proiectilele erau încărcate prin gura țevii. Unghiul de tragere era de peste 45 grade, iar traiectoria proiectilului era curbă cu o rază de acțiune de până la 300-400 m. În Europa aceste tunuri erau denumite mortiere, iar în spațiul românesc erau desemnate prin cuvântul piuă, grație formei acestui obiect.

Tunul de la Grinăuți-Moldova a fost descoperit întâmplător în locația „Malul Roșu", aflată la distanța de 15 km spre sud-vest de câmpia Lipnicului unde Domnul Ștefan cel Mare în anul 1470 i-a învins pe tătari. Conform unei legende din s. Grinăuți-Moldova, în locația "Malul Roșu" ar fi avut loc o confruntare militară dintre moldoveni și tătari premergătoare bătăliei de la Lipnic.

Tunul de la Grinăuți-Moldova este lucrat din fontă prin metoda turnării. Țeava este prevăzută cu o singură gaură în partea din față, partea opusă fiind blocată de către fundul plat cu marginea evazată. Interiorul țevii reprezintă un canal relativ larg ușor îngustat spre fund. Încărcarea cu praf și cu ghiulele se făcea prin gura tunului. Lângă bază este prevăzută o gaură pentru fitilul de aprindere și detonare a prafului din interiorul tunului. Suprafața tunului este gofrată. Marginea gurii este îngroșată, ușor răsfrântă. În partea centrală a corpului tunului în ax sunt prevăzute două suporturi cilindrice cu diametrul 3,5 cm care serveau drept mânere pentru instalarea și manevrarea tunului pe un afet din lemn.

Lungimea tunului este de 30,0 cm, diametrul maxim al corpului - 17,8 cm, diametrul gurii la exterior - 19,4 cm, diametrul corpului la mijloc - 13,5 cm, diametrul bazei la exterior - 17,0 cm, calibrul tunului (diametrul gurii) este 12,8 cm, lungimea camerei interioare a tunului - 27,4 cm, greutatea tunului - 18,730 kg.

Tunul de la Grinăuți-Moldova a intrat în custodia Muzeului Național de Istorie a Moldovei prin grija profesorului de istorie din localitate Vlad Lvovsky.

Conservarea piesei de patrimoniu cultural a fost realizată de Valeriu Bubulici, iar reconstituirea afetului de către restauratorul Mihail Culașco


Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VIII [XXIII], nr. 1


Amulete-călăreți din bronz din perioada medievală timpurie în spațiul carpato-nistrean
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Amulete-călăreți din bronz din perioada medievală timpurie în spațiul carpato-nistrean

Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Раннесредневековые бронзовые амулеты-всадники из Карпато-Днестровского региона

Среди материалов, относящихся к периоду раннего средневековья Карпато-Днестровского региона, обнаруженных в процессе археологических раскопок и разведок, а также среди случайных находок, выделяются бронзовые амулеты, изображающие всадника на лошади. Ареал распространения подобных бронзовых фигурок всадников включает обширные регионы, начиная с Северного Кавказа и Среднего Дона на Востоке до Центральной и Юго-Восточной Европы на Западе. Больше всего находок обнаружено на юге России, на территории Украины, Румынии, Болгарии, Македонии, Сербии и Венгрии.

На территории Пруто-Днестровского региона (Республика Молдова и Украина) обнаружено 24 бронзовых фигурок всадников (рис. 1), относящихся к разным типологическим моделям. Они были найдены на следующих поселениях: Ханска (р-н Яловень) - 3 фигурки, Пэхэрничень-Петруха - 2 фигурки, Лукашеука и Фурчень (р-н Орхей), Окница (р-н Окница), Бричень - 2 фигурки, Каракушений Ной (р-н Бричень), Попештий де Сус (р-н Дрокия), Тэтэрэука Веке - 2 предмета, Балинць и Инундень (р-н Сорока), Тарасова (р-н Резина), Резень (р-н Яловень), Порумбрей и Скиношика (р-н Чимишлия), Еникьой (р-н Кантемир), Капаклия и Дезгинжя (Гагаузия) и Болград (Одесская обл.) (рис. 1). Из Пруто-Днестровского региона могут происходить и семь бронзовых фигурок, представленных на аукционе антиквариата «Виолити» в Киеве (рис. 6/1-6).

Анализ бронзовых фигурок исследованного нами региона позволил выделить четыре типа предметов. К первому типу, или типу Ханска I, относятся 7 амулетов (рис. 2/1-2; 3/1-5, 7). Все, кроме одного, выявлены в Пруто-Днестровском междуречье. Они изображают всадника, сидящего на небольшой оседланной лошади, повернутые влево. Всадник изображен в профиль. Положение его ног свидетельствует о наличии стремян. Всадник обут в сапожки (?) с загнутым вверх носком, его ноги слиты с передними и задними ногами лошади. В правой руке всадник держит поводья, а в левой, сильно согнутой в локте и прижатой к груди, - короткий нож или кинжал. В верхней части фигурки имеется сквозное отверстие для подвешивания. По нашему мнению, относительная хронология этого типа бронзовых фигурок всадников (тип Ханска I), не имеющего аналогий в других регионах, может охватывать период X-XIII веков, a абсолютная датировка - X-XI века.
Ко второму типу (тип Ханска II) относятся 15 фигурок всадников (рис. 4/1-2; 5/1-12). Они изображают лошадь и всадника направленные влево. Всадник повернут туловищем влево, изображен в фас. Обеими руками держит длинную, слегка изогнутую саблю. Всадник обут в короткую обувь, которая не касается ног лошади, как на фигурках первого типа. Амулеты этого типа имеют аналогии в Болгарии, Румынии, Сербии и других странах. Они относятся к X-XI векам и, вполне возможно, к началу XII века.

Последние два типа бронзовых фигурок (типы Ханска III и Болград IV) являются уникальными по стилю изображения. Фигурка, относящаяся к типу Ханска III (рис. 6/7), изображает развернутого влево всадника, отличается схематизмом. На передней части лошади изображена тамга в виде лепестка, а на задней такая же тамга имеет каплевидную (?) форму. Бронзовая фигурка, найденная у Болграда (тип Болград IV) (рис. 6/8), изображает всадника, повернутого вправо. В левой руке всадник держит поводья, а в правой, вполне возможно, охотничьего орла. Прямых аналогий для этих бронзовых фигурок нет.

Авторы связывают появление этих категорий предметов в регионах к востоку от Карпат с проникновением сюда во второй половине I и в первые века II тысячелетия различных групп аланского населения. Их присутствие к северу от устьев Нижнего Дуная засвидетельствовано как письменными источниками, так и топонимикой.

 
Список иллюстраций:

Рис. 1. Карта распространения бронзовых амулетов-всадников в восточно-карпатском регионе. Тип I: 1 - Ханска; 2, 3 - Бричень; 4 - Лукэшеука; 5 - Пэхэрничень-Петруха; 6 - Скиношика; 7 - Еникьой. Тип II: 8 - Ханска; 9 - Окница; 10 - Каракушений Ной; 11, 12 - Тэтэрэука Веке; 13 - Балинць; 14 - Инундень; 15 - Попештий де Сус; 16 - Тарасова; 17 - Фурчень; 18 - Пэхэрничень-Петруха; 19 - Резень; 20 - Порумбрей; 21 - Дезгинжя; 22 - Караслия; 25 - Стэвэрэшть. Тип III: 23 - Ханска. Тип IV: 24 - Болград.

Рис. 2. Бронзовые амулеты-всадники, тип Ханска I: 1 - Ханска; 2 - Бричень.

Рис. 3. Бронзовые амулеты-всадники, тип Ханска I: 1 - Ханска; 2 - Лукэшеука; 3 - Пэхэрничень-Петруха; 4, 7 - Бричень; 5 - Еникьой; 6 - аукцион «Виолити», Киев.

Рис. 4. Бронзовые амулеты-всадники, тип Ханска II: 1 - Попештий де Сус; 2 - Капаклия.

Рис. 5. Бронзовые амулеты-всадники, тип Ханска II. 1 - Ханска; 2 - Каракушений Ной; 3 - Капаклия; 4 - Попештий-де-Сус; 5, 11 - Тэтэрэука Веке; 6 - Дезгинжя; 7 - Пэхэрничень-Петруха; 8 - Фурчень; 9 - Окница; 10 - Инундень; 12 - Балинцы.

Рис. 6. Бронзовые амулеты-всадники, тип II (1-6), тип III (7) и тип IV (8): 1-6 - аукцион «Виолити», Киев; 7 - Ханска; 8 - Болград.

Gheorghe Postică
Elena Ploșnița, Concepte muzeografice cu profil de istorie: retrospectivă și perspectivă. Biblioteca "Tyragetia", Chișinău, 2008, 248p.
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Ion Tentiuc
Profesorul, savantul și omul de cultură Gheorghe Postică la 60 de ani
Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Ion Tentiuc
Sergiu Matveev, Procesele etno-culturale din spațiul carpato-nistrean în secolele II-XIV. Istoriografia sovietică. Chișinău: Pontos, 2009, 230 p. text + 5 tabele
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Ion Tentiuc
Cahle cu motive heraldice de la Căușeni
Tyragetia, serie nouă, vol. III [XVIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Ion Tentiuc
Sergiu Musteață, Populația spațiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX. Editura Pontos, Chișinău 2005, 189 p., rezumat în limba engleză, indice, 10 tabele, 7 diagrame, 4 hărți, 78 planșe cu figuri, 12 foto, ISBN 9975-926-43-6
Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Artileria de foc în spațiul românesc este atestată din prima jumătate a secolului al XV-lea. Cele mai vechi piese de artilerie sunt bombardele din bronz și din fier descoperite în cetățile de la Giurgiu, Severin, Bârlad și Orheiul Vechi...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC