EN RO
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Mod citire#Exponatul Lunii

Se zice că icoanele, prin harul dumnezeiesc pe care îl au, îşi aleg singure locul de unde să-şi poată manifesta puterile de binecuvântare şi mângâiere. Aşa s-a întâmplat ca o icoană a Maicii Domnului să poposească pe meleagurile noastre pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea, timp în care aceste teritorii erau implicate în campaniile militare din cadrul războiului ruso-turc din anii 1787-1791. Împrejurările apariţiei acestei icoane în Basarabia sunt confirmate de mai multe referinţe de epocă, din care rezultă că ofiţerul rus N.A. Albaduev aduce cu sine icoana în perioada operaţiilor militare amintite mai sus, iar după moartea lui, rudele – soţia colonelului sau mama lui – dăruiesc această icoană mănăstirii unde ofiţerul, venind în postul Crăciunului, pentru a se împărtăşi cu Sfintele Taine, moare subit. Icoana Maicii Domnului a fost aşezată iniţial în biserica veche din lemn, unde se afla cavoul ofiţerului, mai târziu fiind depusă în noua biserică, zidită şi sfinţită în anul 1816, cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

Icoana va deveni în curând foarte populară, iar faima ei va creşte în mod deosebit datorită vindecărilor săvârşite prin mijlocirea Maicii Domnului, presa de epocă înregistrând în detalii numele persoanelor vindecate, locul de trai şi suferinţele lor. Arhimandritul Serafim, stareţ al mănăstirii în perioada 1805-1827, menţiona despre cinstirea deosebită a icoanei Maicii Domnului de la mănăstirea Hârbovăţ, poporul ortodox căutând dintotdeauna în faţa acestei icoane a Împărătesei Lumii ajutor şi apărare. Credincioşii au numit-o Icoană Făcătoare de Minuni, înainte ca Sfântul Sinod să emită Ucazul cu nr. 526 din 26 ianuarie 1859, semnat de împăratul Alexandru al II-lea, prin care acestui chip al Preacuratei i se atribuia titlul de Icoană a Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Hârbovăţ. Recunoscându-i calităţile miraculoase, Sfântul Sinod va institui, totodată, procesiuni religioase cu aducerea anuală a icoanei la Chişinău la 1 octombrie şi întoarcerea ei ulterioară la mănăstire la 23 aprilie.

Icoana Maicii Domnului de la Hârbovăţ este unul dintre cele mai timpurii şi mai populare tipuri mariale – cel al Hodighitriei. În acest model iconografic, Născătoarea de Dumnezeu şi Pruncul sunt reprezentaţi în poziţie frontală, privind spre cel ce se roagă. Fecioara îşi ţine Pruncul pe mâna stângă, cu dreapta arătând spre El. Pruncul binecuvântează cu mâna dreaptă, în mâna stângă ţinând sulul sacru – simbolul Evangheliei. Din punctul de vedere al reprezentărilor, trebuie să menţionăm că, în mare parte, icoanele Maicii Domnului de la Hârbovăţ denotă o atitudine mai deosebită între personaje decât în cazul unei Hodighitrii tradiţionale, remarcându-se o afecţiune specială, accentuată de poziţia chipurilor unul faţă de altul, de aplecarea mai pronunţată a capetelor, de expresia blândă pe faţa Pruncului. Putem spune că, în iconografia Maicii Domnului de la Hârbovăţ, sunt îmbinate armonios trăsăturile a două modele mariologice distincte: Maica Domnului Hodighitria, sau Îndrumătoarea, şi Maica Domnului Eleusa, sau Mila Afectuoasă.

Copii fidele ale icoanei se mai păstrează în Catedrala Mitropolitană din Chişinău, în catedrala Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron din Chişinău, în biserica de vară a mănăstirii Noul Neamţ din satul Chiţcani (Căuşeni), în biserica Acoperământul Maicii Domnului din satul Sîrcova (Rezina), în catedrala Schimbarea la faţă din Bolgrad, în mănăstirea Schimbarea la faţă din localitatea Tatarbunar, în biserica Sfânta Parascheva din satul Furatovca, regiunea Odesa, în mănăstirea Sfântul Arhanghel Mihail din oraşul Odesa, în mănăstirea Înălţarea Domnului din oraşul Teplodar (Ucraina), în mănăstirea Sfânta Treime din s. Mramor, de lângă Topolovgrad (Bulgaria), în catedrala Sfântul Cneaz Alexandru Nevski din Ungheni ş.a.

Click aici pentru Turul Virtual al Muzeului

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VIII [XXIII], nr. 1

Amulete-călăreți din bronz din perioada medievală timpurie în spațiul carpato-nistrean
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Amulete-călăreți din bronz din perioada medievală timpurie în spațiul carpato-nistrean

Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Раннесредневековые бронзовые амулеты-всадники из Карпато-Днестровского региона

Среди материалов, относящихся к периоду раннего средневековья Карпато-Днестровского региона, обнаруженных в процессе археологических раскопок и разведок, а также среди случайных находок, выделяются бронзовые амулеты, изображающие всадника на лошади. Ареал распространения подобных бронзовых фигурок всадников включает обширные регионы, начиная с Северного Кавказа и Среднего Дона на Востоке до Центральной и Юго-Восточной Европы на Западе. Больше всего находок обнаружено на юге России, на территории Украины, Румынии, Болгарии, Македонии, Сербии и Венгрии.

На территории Пруто-Днестровского региона (Республика Молдова и Украина) обнаружено 24 бронзовых фигурок всадников (рис. 1), относящихся к разным типологическим моделям. Они были найдены на следующих поселениях: Ханска (р-н Яловень) - 3 фигурки, Пэхэрничень-Петруха - 2 фигурки, Лукашеука и Фурчень (р-н Орхей), Окница (р-н Окница), Бричень - 2 фигурки, Каракушений Ной (р-н Бричень), Попештий де Сус (р-н Дрокия), Тэтэрэука Веке - 2 предмета, Балинць и Инундень (р-н Сорока), Тарасова (р-н Резина), Резень (р-н Яловень), Порумбрей и Скиношика (р-н Чимишлия), Еникьой (р-н Кантемир), Капаклия и Дезгинжя (Гагаузия) и Болград (Одесская обл.) (рис. 1). Из Пруто-Днестровского региона могут происходить и семь бронзовых фигурок, представленных на аукционе антиквариата «Виолити» в Киеве (рис. 6/1-6).

Анализ бронзовых фигурок исследованного нами региона позволил выделить четыре типа предметов. К первому типу, или типу Ханска I, относятся 7 амулетов (рис. 2/1-2; 3/1-5, 7). Все, кроме одного, выявлены в Пруто-Днестровском междуречье. Они изображают всадника, сидящего на небольшой оседланной лошади, повернутые влево. Всадник изображен в профиль. Положение его ног свидетельствует о наличии стремян. Всадник обут в сапожки (?) с загнутым вверх носком, его ноги слиты с передними и задними ногами лошади. В правой руке всадник держит поводья, а в левой, сильно согнутой в локте и прижатой к груди, - короткий нож или кинжал. В верхней части фигурки имеется сквозное отверстие для подвешивания. По нашему мнению, относительная хронология этого типа бронзовых фигурок всадников (тип Ханска I), не имеющего аналогий в других регионах, может охватывать период X-XIII веков, a абсолютная датировка - X-XI века.
Ко второму типу (тип Ханска II) относятся 15 фигурок всадников (рис. 4/1-2; 5/1-12). Они изображают лошадь и всадника направленные влево. Всадник повернут туловищем влево, изображен в фас. Обеими руками держит длинную, слегка изогнутую саблю. Всадник обут в короткую обувь, которая не касается ног лошади, как на фигурках первого типа. Амулеты этого типа имеют аналогии в Болгарии, Румынии, Сербии и других странах. Они относятся к X-XI векам и, вполне возможно, к началу XII века.

Последние два типа бронзовых фигурок (типы Ханска III и Болград IV) являются уникальными по стилю изображения. Фигурка, относящаяся к типу Ханска III (рис. 6/7), изображает развернутого влево всадника, отличается схематизмом. На передней части лошади изображена тамга в виде лепестка, а на задней такая же тамга имеет каплевидную (?) форму. Бронзовая фигурка, найденная у Болграда (тип Болград IV) (рис. 6/8), изображает всадника, повернутого вправо. В левой руке всадник держит поводья, а в правой, вполне возможно, охотничьего орла. Прямых аналогий для этих бронзовых фигурок нет.

Авторы связывают появление этих категорий предметов в регионах к востоку от Карпат с проникновением сюда во второй половине I и в первые века II тысячелетия различных групп аланского населения. Их присутствие к северу от устьев Нижнего Дуная засвидетельствовано как письменными источниками, так и топонимикой.

 
Список иллюстраций:

Рис. 1. Карта распространения бронзовых амулетов-всадников в восточно-карпатском регионе. Тип I: 1 - Ханска; 2, 3 - Бричень; 4 - Лукэшеука; 5 - Пэхэрничень-Петруха; 6 - Скиношика; 7 - Еникьой. Тип II: 8 - Ханска; 9 - Окница; 10 - Каракушений Ной; 11, 12 - Тэтэрэука Веке; 13 - Балинць; 14 - Инундень; 15 - Попештий де Сус; 16 - Тарасова; 17 - Фурчень; 18 - Пэхэрничень-Петруха; 19 - Резень; 20 - Порумбрей; 21 - Дезгинжя; 22 - Караслия; 25 - Стэвэрэшть. Тип III: 23 - Ханска. Тип IV: 24 - Болград.

Рис. 2. Бронзовые амулеты-всадники, тип Ханска I: 1 - Ханска; 2 - Бричень.

Рис. 3. Бронзовые амулеты-всадники, тип Ханска I: 1 - Ханска; 2 - Лукэшеука; 3 - Пэхэрничень-Петруха; 4, 7 - Бричень; 5 - Еникьой; 6 - аукцион «Виолити», Киев.

Рис. 4. Бронзовые амулеты-всадники, тип Ханска II: 1 - Попештий де Сус; 2 - Капаклия.

Рис. 5. Бронзовые амулеты-всадники, тип Ханска II. 1 - Ханска; 2 - Каракушений Ной; 3 - Капаклия; 4 - Попештий-де-Сус; 5, 11 - Тэтэрэука Веке; 6 - Дезгинжя; 7 - Пэхэрничень-Петруха; 8 - Фурчень; 9 - Окница; 10 - Инундень; 12 - Балинцы.

Рис. 6. Бронзовые амулеты-всадники, тип II (1-6), тип III (7) и тип IV (8): 1-6 - аукцион «Виолити», Киев; 7 - Ханска; 8 - Болград. 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

  
  
Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
Adresează-ne o întrebare acum!

#Exponatul Lunii

Se zice că icoanele, prin harul dumnezeiesc pe care îl au, îşi aleg singure locul de unde să-şi poată manifesta puterile de binecuvântare şi mângâiere. Aşa s-a întâmplat ca o icoană a Maicii Domnului să poposească pe meleagurile noastre pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea, timp în care aceste teritorii erau implicate în campaniile militare din cadrul războiului ruso-turc din anii 1787-1791. Împrejurările apariţiei acestei icoane în Basarabia sunt confirmate de mai multe referinţe de epocă, din care rezultă că ofiţerul rus N.A. Albaduev aduce cu sine icoana în perioada operaţiilor militare amintite mai sus, iar după moartea lui, rudele – soţia colonelului sau mama lui – dăruiesc această icoană mănăstirii unde ofiţerul, venind în postul Crăciunului, pentru a se împărtăşi cu Sfintele Taine, moare subit. Icoana Maicii Domnului a fost aşezată iniţial în biserica veche din lemn, unde se afla cavoul ofiţerului, mai târziu fiind depusă în noua biserică, zidită şi sfinţită în anul 1816, cu hramul Adormirea Maicii Domnului..

Citeşte mai multe >>

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu