EN RO
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Mod citire#Exponatul Lunii

Pectoralul de la Tovsta Mogila este considerat principala comoară arheologică a Ucrainei (este descrisă, de exemplu, pe sigla Institutului de Arheologie al Academiei Naționale de Științe din Ucraina). Această piesă unică de aur, cu titlul 958 și greutatea de 1140 g, a fost descoperită în urma săpăturilor arheologice a movilei funerare scitice Tolstaya Mogila (Tovsta Mogila), la 21 iunie 1971, în apropierea orașului Pokrov (pe atunci Ordzhonikidze), regiunea Dnepropetrovsk. În urma săpăturilor lui Boris Mozolevsky și Yevgeny Chernenko, s-a dovedit că tumulul cu o înălțime de 8,6 m și un diametru de 70 m a fost ridicat pentru reprezentanții elitei scitice în jurul anilor 350-340. î.Hr. Tumulul Tolstaya Mogila este „cavoul" unei familii aristocratice scitice, unde înmormântările „regelui" și apoi a „reginei" cu un copil au fost efectuate la intervale scurte de timp. Mai târziu, mormântul „regelui" a fost jefuit, dar tâlharii, din fericire, nu au observat la intrarea în mormânt mai multe bijuterii (o sabie în teacă, un bici), inclusiv un pectoral.

Se consideră că pectoralul a fost realizat de meșteri giuvaiergii de origine greacă sau macedoneană. Este păstrat în Muzeul Comorilor Istorice din Kiev și face parte din Fondul istoric al metalelor și pietrelor prețioase din Ucraina. Pectoralul are forma unei semiluni, compoziția sa constă din trei niveluri, separate de două tuburi goale în formă de frânghie răsucită. Alte două tuburi similare încadrează pectoralul în partea superioară și inferioară. Nivelul superior prezintă mai multe scene separate cu sciți și animale domestice. În centru, doi bărbați pe jumătate goi țin în mâini o piele de animal întinsă, asemănătoare cu a unei oi. În stânga și în dreapta sunt înfățișați cai cu mânzi și vaci cu viței, în spatele lor figurează slujitori scitici, dintre care unul mulge o oaie, iar celălalt - o vacă, ținând o oală și o mică amforă. În mijloc, printre lăstarii de plante și flori, sunt reprezentate figuri de păsări. Nivelul inferior descrie scene de vânătoare, grifoni fantastici și animale sălbatice reale. Frizele superioare și inferioare ale pectoralului sunt realizate în aspect de „dantelă", figurinele oamenilor și animalelor de pe ele sunt realizate folosind tehnica de turnare pe baza unui model de ceară. Acestea sunt sculpturi tridimensionale, plate doar în partea interioară a pectoralului. Figurile tridimensionale ale păsărilor sunt atașate cu știfturi printre flori, ale căror petale sunt acoperite cu email colorat.
Este evident că un anumit text iconografic a fost criptat în pectoral, deși înțelegerea sa este foarte dificilă. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că la peste jumătate de secol de la descoperire, au fost prezentate peste douăzeci de interpretări ale imaginilor din pectoral. Una dintre cele mai exacte și inovatoare pare a fi interpretarea primară a imaginilor, exprimată de descoperitorul său - Boris Mozolevsky. Deja în analiza sa se menționează cele mai mici detalii ale decorului, inclusiv ornamentele florale, toate mișcările figurilor frizelor inferioare și superioare, gesturile și direcția privirii personajelor scenei centrale, deși nu sunt întotdeauna luate în considerare în studiile ulterioare. B. Mozolevsky a propus, de asemenea, o analiză a compoziției frizelor plastice și o interpretare a naturii imaginilor, în special a scenei centrale a frizei superioare. Dmitry Raevsky a încadrat pectoralul în modelul conceptual al universului scitic pe care l-a creat, dedicându-i un loc special, în care structura pectoralului este citită drept cosmogramă greco-scitică. La baza compoziției frizei superioare a pectoralului poate fi și o legendă asociată cu apariția dinastiei macedonene. Prin urmare, pectoralul putea ajunge în proprietatea regelui scit ca dar de la Ateas în timpul negocierilor pentru ajutorul oferit în războiul din 339 î.Hr. (și el, Ateas, la rândul său, a primit piesa în dar de la Filip al II-lea al Macedoniei). Cu toate acestea, rămân neclare multe detalii. Pectoralul nu are analogii nu doar în lumea sciților, ci și în mediul grecesc. Actualmente, în pofida posibilelor analogii ale altor piese cu elemente și tehnici asemănătoare, pectoralul rămâne o operă de artă deosebită, încă neîntrecut în măiestria execuției și ușurința ideii creatorului său.

Copia pectoralului de la Tovsta Mohila, obiect de valoare istorică din tezaurul ucrainean, a fost oferită în dar Președintei Maia Sandu de către omologul său ucrainean, Volodymyr Zelenskyy, în timpul vizitei sale la Kyiv din luna ianuarie 2021 și actualmente face parte din patrimoniul MNIM.


Click aici pentru Turul Virtual al Muzeului

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VIII [XXIII], nr. 1

Perla cu portretele miniaturale în mozaic ale împăraților romani Constantin cel Mare, Constantinus II si Constanțius II descoperită la Bursuceni, Republica Moldova
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Perla cu portretele miniaturale în mozaic ale împăraților romani Constantin cel Mare, Constantinus II si Constanțius II descoperită la Bursuceni, Republica Moldova

Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Бусина с мозаичными миниатюрными портретами римских императоров Константина Великого, Константина II и Констанция II обнаруженная у с. Бурсучень, Республика Молдова.

1. Общие сведения
Бусина, которая представлена в данной статье, была найдена в 1978 г. возле села Бурсучень Сынжерейского района Республики Молдова на поверхности позднеантичного поселения III-IV веков «Бурсучень-Валя Виилор». На месте обнаружения бусины находилось скопление обожжённой глины, фрагменты римских амфор, серая гладкая и шероховатая керамика, типичная для культуры Сынтана-де-Муреш - Черняхов (рис. 2-5).

Бусина, видимо, происходит из позднеантичного жилища и представляет собой выдающийся образец римской стеклянной бусины с псевдомозаикой. Бусина имеет сферическую форму со слегка сплющенными полюсами и сделана из белой стеклянной пасты (максимальный диаметр 2,6 см, высота 2,4 см и диаметр отверстия 0,55 см).

2. Описание бусины
Бусина состоит из восьми колонн, на которых поочерёдно чередуются синий и красный цвета (рис. 1, 2, 3). Каждая из этих колонн содержит три декоративных элемента: в верхней и нижней частях имеются черно-желтые или сине-белые шахматные поля. Между ними, в центре бусины, чередуются зеленые поля и изображения человеческих лиц. Поля бусины пронумерованы по образцу шахматной доски: буквами A-H и цифрами 1-5 (рис. 4). Шахматные поля представляют собой шахматные доски 8×8 рядов, каждый из которых состоит из 64 клеток (рис. 2-4).

Между шахматными полями имеются 3 поля с изображениями человеческих лиц и одно поле с необычной шахматной доской: 6×6 рядов, включающих 36 клеток (рис. 2/7; 4/1). На фоне синих и белых квадратов в двух углах (нижнем левом и верхнем правом) изображены два креста из чередующихся красных и жёлтых квадратов.

3. Центральное изображение
Центральное поле бусины (D3) имеет темно-синий цвет и размеры 0,8×0,8 см (рис. 2/3; 3/1). В центре этого поля в технике псевдомозаики изображено человеческое лицо en face, размером 0,4×0,4 см, с диадемой. Лицо овальное, со скругленным треугольным подбородком. Глаза, нос и рот схематически представлены точками или тонкими линиями из кристаллов синего стекла. На лбу изображена ленточная диадема из четырёх овальных жёлтых стеклянных кристаллов. Над диадемой изображён треугольный элемент из 10 зелёных кристаллов, обведённых красной пастой.

4. Боковые изображения человеческих лиц
Слева и справа от центрального поля имеются ещё два изображения человеческих лиц, которые отделены зелёными полями (рис. 2/1, 5; 3/2, 3). В отличие от центрального изображения, на боковых портретах имеются простые ленточные диадемы без каких-либо дополнительных элементов. Эти диадемы состоят из красных стеклянных кристаллов, обведённых зелёной рамкой. Красные кристаллы подверглись вторичному сгоранию. На обоих портретах от области ушей вниз изображены шнурки диадем.

5. Аналогии
В настоящее время известны 23 аналогичные бусины, обнаруженные в различных европейских странах. Большинство находок происходит из германских поселений. В Дакии известна одна бусина с изображением человеческого лица.

Три сопоставимые бусины были найдены в Норвегии (Руд, Вайберг и Бирке). В Дании найдены три бусины на Ютландском полуострове (Ролсо, Брондум, Вайле) и три на балтийских островах (Aскеби, Лидерслев, Рабаккегаард). Четыре бусины найдены в Швеции (Стенаса, Фрожелс, Ларбро, Готланд). Еще три бусины обнаружены в Померании (Влочиборз, Слупск, Дебяино). По одной бусине найдено в Германии (Штраубинг) и Венгрии (Эпол), две происходят из поселений с верховьев Днестра (Балице, Дудин - Украина), три известны в Прикарпатье в Румынии (Бырлад-Валя Сякэ, Полочин и Фынтыниле).

На всех этих бусинах изображены человеческие лица и шахматные поля. В то же время, нет полной аналогии бусины из Бурсучень.

Изображения лиц с ленточной диадемой на бусинах из Вайберг, Бирке, Влосчиоборц и Столп, по мнению многих учёных, представляют членов древнеримской императорской семьи.

6. Хронология полихромных римских бус
Согласно типологии Д. Селлинга, бусы с изображением лиц и шахматным узором включены в «тип II» римских бус и датированы материалами IV-VI вв.

Бусина из Влосчиоборц датируется примерно 325 г.; бусина из Руд отнесена ко второй половине IV века. Бусина из Бырлад «Валя Сякэ» датируется серединой IV века. Бусины из Вейберг и Бирке датированы периодом между 400-м годом и серединой 6 века. Бусина из Дебцино датируется V веком, а бусина из могилы в Aскеби - 400-м годом. Бусинка из Эпол датируется 500-м годом, а бусина из Штюбинг датируется VI веком.

Относительная хронология бусины из Бурсучень определяется материалами с поселения «Бурсучень - Валя Виилор» III-IV веков.

7. Римская диадема и хронология бусины из Бурсучень
Особое значение для определения абсолютной хронологии бусины из Бурсучень имеет диадема, изображённая на трёх представленных на ней портретах. В античности диадема являлась символом королевской или императорской власти. В Римской империи известно три типа диадем: в I-II веках существовали диадемы в виде лаврового венка, в III веке получила распространение радиальная диадема, а с IV века - ленточная диадема.

Все три лица, изображённые на бусине из Бурсучень, украшены ленточной диадемой. Такие диадемы появились после битвы при Крисополе (18 сентября 324 г.). Первым стал носить ленточную диадему император Константин, с осени 325 года. В описании одеяния Константина Великого Евсевием Кесарийским, которое было сделано в мае того же года во время Никейского собора, упоминание о такой диадеме отсутствует. Впервые император появляется с ленточной диадемой во время празднования двадцатилетия своего царствования (Vicinnalia), которое отмечалось им дважды - в 325 и 326 годах. С тех пор диадема стала неотъемлемой частью императорского облачения.

В последующие годы гладкая золотая диадема Константина дополнилась драгоценными камнями и стала подвязываться с помощью шнура, на концах которого было по одной бусинке. Ленточная диадема с драгоценными камнями появилась на монетах Константина в 328 году. Позже ленточная диадема изображалась на статуях Константина, как, например, на бронзовой статуе в Нише. На тридцатилетии царствования император Константин носил ленточную диадему с драгоценными камнями, а его сыновья - гладкую ленточную диадему.

Поскольку в античный период ленточные диадемы (гладкие и с драгоценными камнями) могли носить только члены правящего дома, можно предположить, что на бусине из Бурсучень изображены члены императорской семьи Римской империи.

8. Бусина из Бурсучень, Константин Великий, Константин II и Констанций II
Расположение лиц на бусине из Бурсучень указывает на их иерархию. Персона в центре, с золотой ленточной диадемой, украшенной драгоценными камнями, занимает более высокий социальный статус, чем две изображенные по бокам, с простыми гладкими ленточными диадемами. Так как эти два типа диадем интерпретируются как часть императорского одеяния IV века, можно предположить, что на бусине из Бурсучень изображены члены императорской семьи, занимавшие различные положения в политической иерархии. Со времён императора Диоклетиана (284-305 гг.) в Римской империи существовало два ранга императоров: августы (augusti) и цезари (caesari).

После битвы при Крисополе в 324 г. Константин Великий стал единственным правителем в объединённой Римской империи, носившим титул августа. В то же время, его сыновья Константин II и Крисп получили 1 марта 317 титул Nobilisimi Caesari. Другой сын Константина, Констанций II, получил титул цезаря 8 ноября 324, став, таким образом, третьим императором, который был удостоен этого звания. В феврале или марте 326 г. Крисп был казнён. С этого момента в Риме правили август Константин Великий и два цезаря - Константин II и Констанций II. Такое положение просуществовало восемь лет, до 25 декабря 333 года, когда младший сын Константина Констант получил титул цезаря. Новая структура императорской власти просуществовала до смерти Константина Великого 9 сентября 337 г. Иконографическая композиция на бусине из Бурсучень отражает картину политической власти в Римской империи в период между февралем 326 г. и 25 декабря 333 г., когда Константин Великий был августом, а его сыновья Констанций II и Константин II были цезарями.

9. Распространение римских бус в варварском мире
Бусина из Бурсучень, вероятно, проникла в варварскую среду в качестве дипломатического подарка римлян. Письменные источники сообщают, что Константин Великий направлял подарки жителям земель к северу от Дуная. В широком смысле бусина из Бурсучень может быть датирована 326-333 гг., а в узком смысле - 333 годом, когда закончилась война против готов, которые были федератами Римской империи.

Вероятно, в результате этого мирного соглашения определённое количество бусин с изображениями императорской семьи было подарено варварам из северодунайских районов, и таким образом одна из этих бусин могла оказаться на поселении Бурсучень.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Место находки.
Рис. 2. Бусина с поселения Бурсучень, изображения (масштаб 2:1): 1 - поля ABC2-3-4; 2 - поля BCD2-3-4; 3 - поля CDE2-3-4; 4 - поля DEF2-3-4; 5 - поля EFG2-3-4; 6 - поля FGH2-3-4; 7 - поля GHA2-3-4; 8 - поля HAB2-3-4.
Рис. 3. Бусина с поселения Бурсучень, изображения человеческих лиц (масштаб 8:1): 1 - поле D3; 2 - поле B3; 3 - поле F3.
Рис. 4. Бусина с поселения Бурсучень. 1, 2 - общие изображения (масштаб 1:1): 1- поля AH1-2; 2 - поля AH-4- 5. 3-5 - изображения шахматных таблиц (масштаб 4,5:1): 3 - поле H3; 4 - поле E4; 5 -поле F4.
Рис. 5. Бусина с поселения Бурсучень. Графическая схема.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

  
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
  
Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.#Exponatul Lunii

Pectoralul de la Tovsta Mogila este considerat principala comoară arheologică a Ucrainei (este descrisă, de exemplu, pe sigla Institutului de Arheologie al Academiei Naționale de Științe din Ucraina). Această piesă unică de aur, cu titlul 958 și greutatea de 1140 g, a fost descoperită în urma săpăturilor arheologice a movilei funerare scitice Tolstaya Mogila (Tovsta Mogila), la 21 iunie 1971, în apropierea orașului Pokrov (pe atunci Ordzhonikidze), regiunea Dnepropetrovsk. În urma săpăturilor lui Boris Mozolevsky și Yevgeny Chernenko, s-a dovedit că tumulul cu o înălțime de 8,6 m și un diametru de 70 m a fost ridicat pentru reprezentanții elitei scitice în jurul anilor 350-340. î.Hr. Tumulul Tolstaya Mogila este „cavoul" unei familii aristocratice scitice, unde înmormântările „regelui" și apoi a „reginei" cu un copil au fost efectuate la intervale scurte de timp. Mai târziu, mormântul „regelui" a fost jefuit, dar tâlharii, din fericire, nu au observat la intrarea în mormânt mai multe bijuterii (o sabie în teacă, un bici), inclusiv un pectoral...

Citeşte mai multe >>__________________________________________

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2021 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2021 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu