EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.).

Recipientul de configurație evident asimetrică, este modelat manual din pastă de lut de calitate, având suprafța netedă de culoare brună cu pete cenușii. Corpul vasului, este prevăzut cu o proeminență accentuată și un gât tronconic cu deschiderea mai largă spre gură. Vasul are o toartă și este ornamentat cu trei perechi de aplicații reliefate, amplasate simetric. Înățimea vasului este de 15,5 cm, diametrul gurii de 11,4 cm, diamentul corpului de 15 cm și diametrul bazei de 7,5 cm. Asemenea vase în literatura arheologică sunt cunoscute sub denumirea de vase „askos", termenul respectiv, fiind de proveniență din limba greacă veche, desemnând unul din recipientele primitive de epocă - burduful din piele de animal.

În timpurile preistorice, la unele popoare, burduful era transpus în ceramică, în aceste cazuri fiind păstate trăsăturile de bază ale vasului arhaic din piele, căpătând o formă bombată proeminentă cu toartă și fund plat. Din aspectul original al burdufului s-a păstrat gura asimetrică corespunzătoare gâtului animalului, și uneori trei sau patru piciorușe, corespunzătoare apendicelor pielii jupuite de pe picioarele animalului. Aceste vase au pierdut caracterul zoomorf original, înscriindu-se drept o formă nouă în inventarul ceramicii neo-eneolitice. Primele vase de acest tip sunt atestate în Grecia, în neoliticul timpuriu (cca 5000-4500 a. Chr.) având forma unor cupe sau căni. În culturile neo-eneolitice carpato-balcanice se întâlnește tipul de askos egeean de formă scundă sau înaltă, cu sau fără piciorușe și cu toartă. Mai rar, acestea sunt prevăzute cu două guri (una de umplere și alta de golire) sau sunt descentrate și prevăzute cu guri de formă ciudată. În spațiul dintre Carpați și Nipru se cunosc doar forme înalte de askos simplu, fără elemente zoomorfe. Vasele de tip askos sunt prezente în diverse culturi preistorice, cu precădere în Europa de Sud-Est și Anatolia.

Fiind descoperite de multe ori în asociere cu inventar de cult, vasele askos ar putea fi un indicator important al utilizării în practici ritualice religioase. Alături de cele zoomorfe, antropomorfe și vasele de tip rhyton (recipient aproximativ conic din care, în cadrul unor ceremonii erau băute sau se turnate fluide), askosurile au fost încadrate în categoria vaselor cu destinație de cult, fiind legate de libații (act ritual care consta în gustarea și apoi vărsarea unei cupe de vin, lapte etc. ca omagiu adus divinității).

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VII [XXII], nr. 1


Cercetarea mega-structurii din așezarea culturii Tripol’e de lângă satul Nebelivka în anul 2012
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Cercetarea mega-structurii din așezarea culturii Tripol’e de lângă satul Nebelivka în anul 2012

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

În anul 2012, în cadrul proiectului științific „The Tripillia Mega-Sites Project" (Early urbanism in prehistoric Europe: the case of the Tripillia mega-sites) expediția ucraineano-britanică a continuat investigațiile arheologice la așezarea-gigant de lângă satul Nebelivka. Cercetările au fost posibile grație susținerii din partea Arts and Humanities Research Council (AHRC) (Grant No. AH/I025867: 2012-2016), precum și National Geographic Society (Grant No. 2012/211). Au fost investigate vestigiile unei construcții de proporții deosebit de mari 21×60 m, numită, respectiv, megastructură. Aceasta se deosebește de construcțiile tripoliene cunoscute până acum prin: dimensiunile gigantice, planimetria neobișnuită, particularitățile construcției, detaliile de amenajare a interiorului.

Lista ilustrațiilor:

Fig. 1. Nebilivka. Planul unei porțiuni a așezării tripoliene, unde au fost întreprinse investigații: 1 - plan general; 2 - parcela cu mega-structură (B5).

Fig. 2. Nebilivka. Imagine de ansamblu asupra locului amplasării așezării tripoliene: 1 - poză efectuată din balon- aerostat (direcția nord-vest); 2 - dinspre sud, de pe malul opus al râului.

Fig. 3. Nebilivka. Mega-structura, imagine din balon-aerostat: 1 - după curățarea straturilor de lipitură; 2 - după scoaterea stratului superior de lipitură.

Fig. 4. Nebilivka. Cercetarea mega-structurii: 1 - imagine de ansamblu a procesului de investigații; 2 - șantierul după curățarea straturilor de lipitură.

Fig. 5. Nebilivka. Cercetarea mega-structurii. Partea de vest a șantierului, straturile de lipitură: 1 - în regiunea platformei nr. 1; 2 - în regiunea platformei nr. 7; 3 - în regiunea platformei nr. 2, vedere dinspre sud.

Fig. 6. Nebilivka. Cercetarea mega-structurii, partea de vest a șantierului (imagine din balon-aerostat după demantelarea stratului superior de lipitură), schema amplasării obiectelor: a - râșniță; b - construcție rectangulară cu râșniță; c - platforma nr. 2; d - platforma nr. 4; de - prag: e - podium; f - platforma nr. 1; g - platforma nr. 3; h - aglomerație de cupe și vase la gura gropii din preajma platformei nr. 5; i - platforma nr. 5; j - platforma nr. 6; k - rămășițe ale arcei de la intrare; l, r - fâșii de lipitură; m-p - praguri, q - platforma nr. 7.

Fig. 7. Nebilivka. Cercetarea mega-structurii, partea de vest a șantierului. Platformă rotunjită de pe suprafața stratului de lipitură: 1, 2 - platforma și vasele distruse după curățarea inițială; 3 - platforma după extragerea fragmentelor de vase și a stratului superior de lipitură.

Fig. 8. Nebilivka. Cercetarea mega-structurii, partea de vest a șantierului, podiumul: 1, 2 - imagine de ansamblu; 3, 4 - secționări; 5 - fragment cu urme de lipitură de la peretele construcției.

Fig. 9. Nebilivka. Cercetarea mega-structurii, partea de vest a șantierului, rămășițe de pithos din preajma podiumului: 1, 2 - fragmente de pithos cu ornament liniar; 3 - rămășițele pithosului în procesul de curățare.

Fig. 10. Nebilivka. Cercetarea mega-structurii, partea de vest a șantierului, pithose: 1 - rămășițele pithosului după curățare; 2 - rămășițele pithosului în timpul demantelării; 3 - fragment de pithos cu ornament adâncit; 4 - rămășițele unui pithos de dimensiuni mici.

Fig. 11. Nebilivka. Cercetarea mega-structurii, partea de vest a șantierului, platformele la nivelul actual de călcare: 1 - imagine de ansamblu a platformei nr. 4; 2, 3 - imagine de ansamblu a platformei nr. 2; 4 - platforma nr. 4 în secțiune; 5 - secțiunea platformei nr. 2.

Fig. 12. Nebilivka. Cercetarea mega-structurii, partea de vest a șantierului, platforma nr. 2: 1 - imagine de ansamblu, la dreapta - construcția rectangulară cu râșniță; 2 - fragment de la marginea ornamentată prin adâncire a platformei nr. 2; 3 - porțiune a platformei nr. 2; 4 - imaginea platformei nr. 2 în timpul demantelării.

Fig. 13. Nebilivka. Cercetarea mega-structurii, partea de vest a șantierului, platforma nr. 2: 1 - imagine de ansamblu după demantelare; 2 - imaginea platformei după conservare; 3 - fragment de platformă cu decor din linii adâncite.

Fig. 14. Nebilivka. Cercetarea mega-structurii, partea de vest a șantierului, construcția rectangulară cu râșniță: 1 - la începutul curățării; 2 - după curățare.

Fig. 15. Nebilivka. Cercetarea mega-structurii, partea de vest a șantierului, construcția rectangulară cu râșniță: 1 - partea de la colț și rămășițele unui vas; 2 - lipitura fundului și rămășițele unei amenajări în centru; 3 - fragment de margine; 4 - partea de la colț.

Fig. 16. Nebilivka. Cercetarea mega-structurii, partea de vest a șantierului, râșnița și rămășițele celei de a doua (?) construcții rectangulare.

Fig. 17. Nebilivka. Cercetarea mega-structurii, partea de vest a șantierului, rămășițe ale pragurilor: 1 - intrarea principală dinspre est; 2 - intrarea din coridor în încăperea din stânga.

Fig. 18. Nebilivka. Cercetarea mega-structurii, partea de vest a șantierului, rămășițe ale pragului de la marginea de vest.

Fig. 19. Nebilivka. Cercetarea mega-structurii, partea de est a șantierului, fâșii de lipitură: 1, 2, 4 - imagini de ansamblu a fâșiei de sud; 3 - secțiunea fâșiei de nord.

Fig. 20. Nebilivka. Cercetarea mega-structurii, partea de vest a șantierului, ceramică descoperită printre straturile de lipitură.

Fig. 21. Nebilivka. Cercetarea mega-structurii, partea de vest a șantierului, aglomerații de fragmente de vase și cupe întregi descoperite în preajma platformei nr. 5.

Fig. 22. Nebilivka. Cercetarea mega-structurii, partea de vest a șantierului, inventar: 1 - piesă din metal galben; 2 - colier din dinți de animal răpitor.

Наталья Бурдо
Интерпретация культурного слоя раннетрипольского поселения Бернашевка I
Tyragetia, serie nouă, vol. XI [XXVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Наталья Бурдо
Urme de practică rituală în așezarea tripoliană gigant de la Maydanetske
Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Наталья Бурдо
Керамика «типа Кукутень С» в керамических ансамблях культурного комплекса Кукутень-Триполье (Постановка проблемы и краткая историография)
Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2016
Наталья Бурдо
Антропоморфная пластика курганных погребений раннего бронзового века в Буго-Днепровском междуречье и Поднепровье
Tyragetia, serie nouă, vol. XII [XXVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Михаил Видейко
Исследования поселения Триполье
Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC