EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Marele domnitor Ștefan cel Mare, remarcabil comandant de oști și diplomat, s-a preocupat pe parcursul vieții sale și de prosperitatea economică a țării, sprijinind dezvoltarea meșteșugurilor, negoțului și târgurilor. În timpul domniei sale au fost emiși groși și jumătăți de groși bătuți în sistemul dinarilor, sistem monetar întrodus în Moldova în ultima domnie a lui Petru Aron (1455-1457).

Monedele au fost bătute din argint de titlu superior, ceia ce reflectă stabilitate în viața economică a țării în acea perioadă. Executarea lor cu măiestrie la monetăria din Suceava, se încadrează printre frumoasele realizări artistice din timpul domniei lui Ștefan cel Mare.

Pe parcurul domniei sale, au fost bătute două tipuri de emisiuni, pentru cele două valori nominale: groși și jumătăți de groși.

Emisiunile de tipul I au pe avers un scut despicat; în primul cartier apare o roză surmontată de o cruce și trei fascii, în al doilea cartier. La emisiunile epigrafe (de groși), imaginea este însoțită de legenda circulară cu numele emitentului: + STEFANVS VOIEVODA. Pe celaltă parte apare capul de bour cu stea între coarne însoțit de mobilele heraldice - roza și semiluna conturnată, amplasate în dreapta și stânga capului de bour; circular legenda: MONETA MOLDAVIE.

Pe monedele de tip II în scut pe avers apare o cruce patriarhală (dublă) și legenda STEFANVSVOIEVOD sau prescurtat STEFANVSVOIE. Pe revers este păstrat ca și la tipul I, capul de bour cu atribute heraldice: roza în dreapta/semiluna în stânga și semiluna în dreapta/roza în stânga. Între coarnele boului apare o stea sau roză. Legenda care însoțește fața cu cu capul de bour este MONETAMOLDAVI sau prescurtat MONETAMOLDA.

Datarea monedelor lui Ștefan cel Mare este încă în discuție. Conform unei opinii emisiunile de tip I au fost bătute între 1457-1476, iar tipul II între 1480/1481-1505 (Octavian Iliescu), iar a alteia 1465/1467-1475/1476 pentru tipul I și 1476/1479-1497 pentru tipul II (Ernest Oberländer-Târnoveanu).

Monedele din această vitrină au fost descoperite în cadrul săpăturilor arheologice de la Orheiul Vechi (Trebujeni, raionul Orhei) în deceniile 6 și 7 ale secolului XX:

1. Emisiuni monetare de tip I, groși, argint
2. Emisiuni monetare de tip II, groși, argint
3. Emisiune monetară de tip II, jumătate de groș, argint

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 1


Cetatea medievală de pământ de la Giurgiulești. Considerații preliminare
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Cetatea medievală de pământ de la Giurgiulești. Considerații preliminare

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Средневековая земляная крепость Джюрджюлешть. Предварительные результаты исследования

Земляная крепость из Джюрджюлешть расположена на левом берегу р. Прут, на высоком коренном мысу, на расстоянии около 1500 м от еë впадения в Дунай. Она защищает брод, известный под названием «Вадул Боулуй». Относительно происхождения крепости и периода еë функционирования было высказано несколько противоположных гипотез. В 2007 г. в связи со строительством участка железной дороги Кагул-Джюрджюлешть вдоль трассы и на мысу «Четатеа» произведены небольшие, очень ограниченные по размерам спасательные раскопки. Были выявлены и исследованы ров и вал, а также сгоревшие остатки деревянного палисада. Керамический материал со дна рва представлен сосудами «мушатинского типа», относящегося ко второй половине XV – началу XVI вв. Во внутренней части земляной крепости обнаружено и частично исследовано сооружение полуземляночного типа, размерами 12×12 м. Керамический материал позволил отнести данный комплекс ко второй половине XVIII–началу XIX вв. Предполагается, что земляная крепость близ Джюрджюлешть была построена в связи с ухудшением политической и военной обстановке на Нижнем Дунае в середине 80-х гг. XV в. По-видимому, она была возведена до завоевания османскими войсками крепостей молдавского государства Килия и Четатя Албэ в 1484 г. или сразу после их потери для укрепления южных рубежей Молдовы вдоль Нижнего Траянова вала. В связи с нашествием турецких войск были построены, отреставрированы или усиленны, согласно молдав- ским летописям, несколько каменных и земляных крепостей, среди которых упомянуты Бырлад, Тинтюл, Четатя Ноуэ близ Романа, Паланка на Днестре и другие. Среди них могла быть построена и исследованная нами земляная крепость на р. Прут, которая просуществовала очень короткое время. В конце XVIII–начале XIX вв. в период русско-турецких войн внутри заброшенной крепости были построены продовольственные и хозяйственные склады, остатки которых и были выявлены при раскопках.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Джюрджюлешть. Расположение крепости. Рис. 2. Джюрджюлешть. План сооружения из крепости. Рис. 3. Джюрджюлешть. Археологический материал из крепости. Рис. 4. Джюрджюлешть. Археологический материал из крепости. Рис. 5. Карта расположения некоторых крепостей, построенных или восстановленных Стефаном Великим до и после потери Килии и Четатя Албэ. Фото 1. Джюрджюлешть. Вид крепости в 2007 г. Фото 2. Джюрджюлешть. Сгоревшие остатки сооружения из крепости. Фото 3. Джюрджюлешть. Прожог от пожарища и остатки панцирей черепах внутри сооружения из крепости. Фото 4. Джюрджюлешть. Разрез оборонительного рва крепости (вид с востока-северо-востока). Фото 5. Джюрджюлешть. Следа деревянного палисада со дна оборонительного рва крепости.

Сергей М. Агульников
Orizontul culturii Belozerka în așezarea Kriničnoe
Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Ion Tentiuc
Sergiu Musteață, Populația spațiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX. Editura Pontos, Chișinău 2005, 189 p., rezumat în limba engleză, indice, 10 tabele, 7 diagrame, 4 hărți, 78 planșe cu figuri, 12 foto, ISBN 9975-926-43-6
Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Ion Tentiuc, Valeriu Bubulici
Consideraţii privind pandantivele scandinave cu decor animalier sau în formă de scut semisferic din secolele X-XI, descoperite în regiunea Nistrului Mijlociu
Tyragetia, serie nouă, vol. XV [XXX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică, Chişinău, 2021
Ion Tentiuc, Valeriu Bubulici
Depozitul cu unelte de făurărie-giuvaiergerie din perioada medievală timpurie descoperit la Voloave, raionul Soroca
Tyragetia, serie nouă, vol. XIV [XXIX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică, Chişinău, 2020
Ion Tentiuc
Despre ritul și ritualul funerar medieval timpuriu din spațiul pruto-nistrian (necropola de la Molești-Ialoveni)
Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2007 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Luni închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Marele domnitor Ștefan cel Mare, remarcabil comandant de oști și diplomat, s-a preocupat pe parcursul vieții sale și de prosperitatea economică a țării, sprijinind dezvoltarea meșteșugurilor, negoțului și târgurilor. În timpul domniei sale au fost emiși groși și jumătăți de groși bătuți în sistemul dinarilor, sistem monetar întrodus în Moldova în ultima domnie a lui Petru Aron (1455-1457)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC