EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Considerații asupra stării economice a sectorului agrar al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești în a doua jumătate a anilor ‘80 ai secolului al XX-lea
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Considerații asupra stării economice a sectorului agrar al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești în a doua jumătate a anilor ‘80 ai secolului al XX-lea

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Общая характеристика экономического положения в аграрном секторе Молдавской Советской Социалистической Республики во второй половине 80-х гг. ХХ в.

Начиная с 60-х гг. прошлого века, аграрная политика КПСС в МССР основывалась на консолидации производственных отношений между сельским хозяйством и промышленностью. Это происходило не только с территориальной, но и с технологической точек зрения – путëм формирования единого производственно- го цикла. В МССР интеграция происходила как в колхозном, так и в государственном (совхозном) секторах сельского хозяйства. Постоянные инвестиции в данную отрасль привели к значительному росту валового сельскохозяйственного производства. Однако за внешне благополучным положением дел в данной отрасли, особенно к началу 80-х гг., в сельском хозяйстве МССР начали проявляться значительные проблемы. Это касалось, в первую очередь, философии принятия решений и экономического менеджмента в советском государстве, а также отсутствия эффективности инвестиций в сельское хозяйство и проявления откровенно бесхозяйственного отношения руководителей разного уровня к АПК в целом. Большая часть инвестиций направлялось на покрытие текущих расходов и потерь сельхозпредприятий. Это является ничем иным как проявлением глубокого кризиса в АПК МССР (и СССР в целом), начавшегося задолго до горбачëвской пе- рестройки. Целью данной статьи является подтверждение фактами и конкретными цифрами наличия кризиса в АПК МССР уже к середине 80-х гг. ХХ в.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu