EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.).

Recipientul de configurație evident asimetrică, este modelat manual din pastă de lut de calitate, având suprafța netedă de culoare brună cu pete cenușii. Corpul vasului, este prevăzut cu o proeminență accentuată și un gât tronconic cu deschiderea mai largă spre gură. Vasul are o toartă și este ornamentat cu trei perechi de aplicații reliefate, amplasate simetric. Înățimea vasului este de 15,5 cm, diametrul gurii de 11,4 cm, diamentul corpului de 15 cm și diametrul bazei de 7,5 cm. Asemenea vase în literatura arheologică sunt cunoscute sub denumirea de vase „askos", termenul respectiv, fiind de proveniență din limba greacă veche, desemnând unul din recipientele primitive de epocă - burduful din piele de animal.

În timpurile preistorice, la unele popoare, burduful era transpus în ceramică, în aceste cazuri fiind păstate trăsăturile de bază ale vasului arhaic din piele, căpătând o formă bombată proeminentă cu toartă și fund plat. Din aspectul original al burdufului s-a păstrat gura asimetrică corespunzătoare gâtului animalului, și uneori trei sau patru piciorușe, corespunzătoare apendicelor pielii jupuite de pe picioarele animalului. Aceste vase au pierdut caracterul zoomorf original, înscriindu-se drept o formă nouă în inventarul ceramicii neo-eneolitice. Primele vase de acest tip sunt atestate în Grecia, în neoliticul timpuriu (cca 5000-4500 a. Chr.) având forma unor cupe sau căni. În culturile neo-eneolitice carpato-balcanice se întâlnește tipul de askos egeean de formă scundă sau înaltă, cu sau fără piciorușe și cu toartă. Mai rar, acestea sunt prevăzute cu două guri (una de umplere și alta de golire) sau sunt descentrate și prevăzute cu guri de formă ciudată. În spațiul dintre Carpați și Nipru se cunosc doar forme înalte de askos simplu, fără elemente zoomorfe. Vasele de tip askos sunt prezente în diverse culturi preistorice, cu precădere în Europa de Sud-Est și Anatolia.

Fiind descoperite de multe ori în asociere cu inventar de cult, vasele askos ar putea fi un indicator important al utilizării în practici ritualice religioase. Alături de cele zoomorfe, antropomorfe și vasele de tip rhyton (recipient aproximativ conic din care, în cadrul unor ceremonii erau băute sau se turnate fluide), askosurile au fost încadrate în categoria vaselor cu destinație de cult, fiind legate de libații (act ritual care consta în gustarea și apoi vărsarea unei cupe de vin, lapte etc. ca omagiu adus divinității).

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VIII [XXIII], nr. 2


Fiscalitatea mazililor și ruptașilor din Basarabia sub regim de dominație țaristă (1812- 1847)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Fiscalitatea mazililor și ruptașilor din Basarabia sub regim de dominație țaristă (1812- 1847)

Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Налогообложение мазылов и рупташей в Бессарабии при царском режиме (1812-1847)

Не прибегая к широкому историографическому анализу, в данной работе мы рассмотрим две привилегированные категории населения - мазылов и рупташей, и выявим изменения, произошедшие в их социальном статусе и налогообложении в условиях царского режима.

Анализ неопубликованных архивных документов позволяет сделать вывод, что мазылы представляют собой социальную категорию, а рупташи - налоговую, обе были унаследованы Бессарабией от Молдавского княжества. На протяжении многих лет представители этих категорий были вынуждены прилагать значительные усилия для подтверждения титулов и социального и налогового статуса, которыми они обладали до аннексии этой территории Российской Империей. Хоть мазылы и обладали рядом привилегий, имперская администрация сделала все возможное, чтобы устранить их как привилегированное сословие, видя в них национальный буржуазный элемент (т.е. рассматривала их как национальную сельскую буржуазию).

Царизм пытался проводить политику, начатую еще Константином Маврокордатом, по ограничению количества привилегированных социальных групп, особенно тех, которые не происходили из аристократических кругов, к которым в то время принадлежали мазылы и рупташи. Эти меры совпали с проводимой имперской политикой ликвидации местных особенностей социального управления и административной унификации на аннексированной территории. Мазылы постепенно лишались административных и хозяйственных функций, а также своего социального статуса. Со временем права мазылов были ограничены; они должны были выполнять некоторые повинности и платить налоги наряду с другими категориями. Это становится очевидным во время налоговой переписи населения, когда мазылы и рупташи были обязаны предоставлять документы, подтверждающие их социальный статус. Несмотря на эти ограничения, царизм все же прибегал к услугам мазылов. Благодаря особым личностным качествам - честности, мастерству, знаниям, безупречному поведению и способности справиться с любой ситуацией, которые отличали мазылов от других сословий, мазылы привлекались к работе в различных отраслях, чем они гордились, считая это своей привилегией. Они пользовались авторитетом среди местного населения, и в случае беспорядков они, по просьбе властей, устраняли их без кровопролития.

Архивные документы свидетельствуют о том, что царская администрация предпринимала конкретные меры по ограничению прав и привилегий мазылов и рупташей в Бессарабии, разместив их на нижних ступенях иерархической лестницы - вначале включив в категорию однодворцев, а позднее - в категорию свободных крестьян. В результате некоторые из них, из-за отсутствия документов или из-за каких-то совершенных ими нарушений, были переведены в категорию крестьян, другие же распались и вошли в состав других категорий, близких к крестьянству. Тем не менее, мазылы продолжали сохранять отличительные социальные и духовные особенности и после их перехода в 1847 году в категорию однодворцев.

Valentin Tomuleț
Instituirea și activitatea școlilor lancasteriene din Basarabia în anii '20-'40 ai secolului al XIX-lea
Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Valentin Tomuleț
Burghezia basarabeană în epoca modernă (clasificarea, caracteristica, evoluția)
Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Valentin Tomuleț, Alexandru Bordian
Direcții prioritare în politica comercial-vamală a țarismului în Basarabia în prima treime a sec. al XIX-lea
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Valentin Tomuleț
Reflecții istoriografice privind statutul ruptașilor din Basarabia sub dominație țaristă (anii 1812- 1847)
Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Валентин Томулец, Сергей Сычёв
Политические партии и деятели Бессарабского земства (1869-1917)
Tyragetia, serie nouă, vol. XI [XXVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC