EN RO
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Mod citire#Exponatul Lunii

Descoperit în anul 1957 în timpul lucrărilor agricole din apropierea localității, inițial, acesta a făcut parte din patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, pentru ca, ulterior, să fie transferat la Muzeul Național de Istorie (Inventar: FB: 12 576 - 12650; N: 12 658 - 12 732). Este alcătuit din 75 de monede de argint care reprezintă emisiuni din categoria talerilor, puși în circulație de Regatul Poloniei, Republica Provinciilor Unite și Sfântul Imperiu Romano-German în perioada anilor 1612-1648.

REGATUL POLONIEI
Sigismund II Wasa (1586-1632)
Coroana, taler: 1628 (1).
Gdańsk, orți: 1612 (1), 1613 (1*), 1614 (1), 1615 (7), 1616 (8), 1617 (16), 1618 (4), 1619 (2), 161 (1), 1620 (2), 1621 (8).

REPUBLICA PROVINCIILOR UNITE
Taleri-leu (leeuwendaalder)
Gelderland: 1641 (1), 1647 (2), 1649 (1).
Frisia de Vest: 1648 (1).
Utrecht: 1643 (1), 1646 (1), 1647 (2), 1648 (1).

SFÂNTUL IMPERIU ROMAN DE NAȚIUNE GERMANĂ
Kampen: halve leeuwendaalder 1646 (1), 1647 (1); leeuwendaalder 1647 (3), 1649 (1).
Zwolle: leeuwendaalder 1633 (1), 1637 (3), 1644 (1), 1646 (2), 1648 (1).

Acest tezaur, prin structura sa, confirmă prezența, în circulația monetară a Țării Moldovei, a emisiunilor monetare de argint din categoria talerului.

Talerii au fost emiși pentru prima dată în anul 1486 în Sankt-Joachimstal, azi Republica Cehă, numele de taler fiind o abreviere de la Joachimsthaler, adică „monedă emisă în Sankt-Joachimstal". În secolele al XVI-lea și al XVII-lea, talerii au fost emiși în cantități foarte mari, în special de către entitățile statale care făceau parte din Sfântul Imperiu Roman de Națiune Germană și din Imperiul Habsburgic. Astfel, talerul poate fi considerat o monedă prin excelență populară, existând taleri de mai multe tipuri, precum: taleri austrieci, taleri polonezi, taleri rusești, taleri turcești, taleri venețieni, numiți și scuzi, reichstaleri, numiți și imperiali, löwenthaleri, sau taleri-lei, taleri spanioli, numiți și colonați. În Ţările Române, talerii se răspândesc pe larg către sfârșitul veacului al XVI-lea, iar în secolele următoare circulația lor devine foarte abundentă, aceștia fiind în uz până în a doua jumătate a sec. al XIX-lea. Moneda a avut un succes enorm, fiindu-i atribuite și denumirile de: daalder/daler în Olanda, talar în Polonia, dahlar în Scandinavia, tallaro/tallero în Italia, talari în Etiopia, dollar în America etc. O categorie aparte - talerul olandez, leeuwendaalder, löwenthaler, adică talerul-leu, numit pe scurt și leu, - după stema de pe revers, care reprezintă un scut cu o coroană, având înlăuntru un leu - este o monedă de argint, bătută în Țările de Jos, care deciseseră, în anul 1575, emiterea unei noi monede pe baza scuzilor. În Principate, talerul-leu apare în ultimul sfert al secolului al XVI-lea. Acești taleri-lei au dat denumirea monedei actuale a României, a Republicii Moldova și a celei din Bulgaria (leva).

Orții sunt, la fel, monede de argint din categoria talerului, cu valoarea de un sfert de taler. Sfertul de taler s-a numit la început ortstaler, denumire care ulterior s-a redus la forma ort (în limba germană veche, ort înseamnă „o pătrime"). Moneda a circulat în Europa în Evul Mediu, inclusiv în Ţările Române, fiind prezentă şi în secolul al XVIII-lea sub forma orţilor polonezi, turceşti şi germani. Termenul de ort s-a păstrat în limba română în sintagma a (-și) da ortul popii („a muri"), care îşi are originea într-o străveche practică păgână: mortului i se punea o monedă la degetul mic al mâinii drepte, pentru ca să-şi poată plăti vămile văzduhului; aceeaşi monedă fiind folosită şi pentru plata preotului pentru slujba de înmormântare, familia persoanei decedate „dădea ortul popii", pentru a se îngriji de îndeplinirea tradiţiilor bisericeşti.

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 2

Considerații privind competențele Consiliului Suprem al Basarabiei (28 august 1816 - 29 februarie 1828)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Considerații privind competențele Consiliului Suprem al Basarabiei (28 august 1816 - 29 februarie 1828)

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Ключевые слова: Бессарабия, Устав образования Бессарабской области, Верховный совет Бессарабской области, правительство Бессарабской области, гражданский губернатор, полномочный наместник Бессарабской области, Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор, Бессарабский областной уголовный суд, Бессарабский областной гражданский суд.

Резюме: Верховный совет Бессарабской области как верховный законодательный, административный и судебный орган Бессарабии был образован 28 августа 1816 г. из числа членов двух департаментов областного правительства, реорганизован (в источнике - учрежден) 29 апреля 1818 и уполномочен выполнять организационные, административные, экономические и судебные функции.

После принятия Устава образования Бессарабской области 29 апреля 1918 вся административная и судебная власть региона перешла к Верховному совету. В его компетенцию входил контроль и проверка относительно принятия решений в исполнительной, государственной и экономической сферах, уголовных и процессуальных дел, а также гражданского права; кроме того, он занимался всеми вопросами, касающимися движимого, недвижимого и земельного имущества. Его решения, утвержденные большинством голосов, не подлежали апелляционному обжалованию и выполнялись немедленно. Лица, которые были не согласны с решением Верховного совета, могли опротестовать данное решение в Государственном Совете через министра юстиции либо генерального прокурора.

Решения особой важности, которые требовали дополнительных поправок или новых постановлений, рассматривались на генеральном собрании Верховного совета по предложению генерал-губернатора, или, в его отсутствие, гражданского губернатора. Поправки представлялись на утверждение Государственного Совета генеральным губернатором через генерального прокурора.

Верховный совет состоял из 11-ти членов: 5-ти назначенных (полномочный наместник Бессарабии (занимал функцию председателя), губернатор, заместитель губернатора и председатели уголовного и гражданского судов) и 6-ти избранных местной аристократией сроком на 3 года, чье назначение утверждалось полномочным наместником Бессарабии при обязательном участии бессарабского областного предводителя дворянства. Принятые решения утверждались кворумом из 6 человек и были окончательными.

В состав Верховного совета входили: полномочный наместник Бессарабии (занимавший функцию председателя) генерал-лейтенант М.С. Воронцов; гражданский губернатор, чиновник VI-го класса Катакази; заместитель губернатора, чиновник V-го класса Крупенский; областной предводитель дворянства, чиновник V-го класса Стурдза; председатель уголовного суда, чиновник VI-го класса Курик; председатель гражданского суда, чиновник VI-го класса Башота, а также 4 депутата: чиновники XI-го класса Катарджи и Донич, чиновник VII-го класса Прункул и чиновник VI-го класса Казимир.

Особо важные проблемы и дела, касавшиеся изменений в нормативных актах, рассматривались на пленарных заседаниях Верховного совета по предложению полномочного наместника Бессарабии или, в его отсутствие, по предложению гражданского губернатора. Принятые решения с объяснительной запиской председателя Совета через генерального прокурора передавались на утверждение Государственному Совету. В случае если на повестке дня стояла незначительная проблема, присутствие председателя на заседании Верховного совета не было обязательным. В его отсутствие должность и обязанности председателя занимал чиновник, имевший наивысшую должность в бессарабской административной иерархии.

Верховный совет был упразднен Регламентом 29 февраля 1828 года. 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

  
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
  
Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.#Exponatul Lunii

Descoperit în anul 1957 în timpul lucrărilor agricole din apropierea localității, inițial, acesta a făcut parte din patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, pentru ca, ulterior, să fie transferat la Muzeul Național de Istorie (Inventar: FB: 12 576 - 12650; N: 12 658 - 12 732). Este alcătuit din 75 de monede de argint care reprezintă emisiuni din categoria talerilor, puși în circulație de Regatul Poloniei, Republica Provinciilor Unite și Sfântul Imperiu Romano-German în perioada anilor 1612-1648....

Citeşte mai multe >>

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2021 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu