EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM). La momentul de față în expoziția arheologică a muzeului sunt expuse două cazane de bronz descoperite în anul 1988 lângă s. Nicolscoe, mun. Tiraspol. Alte două cazane aflate în colecțiile MNIM provin din tumulii de lângă Dubăsari și Răscăieții Noi.

Piesa prezentată în calitate de exponat al lunii reprezintă o descoperire mai puțin cunoscută, documentată în 1979 în tumulul nr. 1 din preajma satului Răscăieții Noi, raionul Ștefan-Vodă. Pe lângă dimensiunile sale remarcabile (aproximativ 10 m înălțime), această movilă funerară este cunoscută și prin descoperirea din anul 1953 a unei terminații din bronz executată în stilul animalier scitic. Ulterior, în contextul deteriorării acestei movile a fost găsit un cazan de bronz turnat atribuit culturii scitice. Cazanul a fost grav afectat mecanic, în urma căruia buza a fost deformată, iar pereții, împreună cu un mâner vertical păstrat, au fost îndoiți. S-au pierdut fragmente din partea superioară a corpului și un mâner. Înălțimea totală reconstituită a cazanului este de 24 cm (fără mânere), diametrul reconstituit al cazanului emisferic este de 30 cm, iar greutatea de 6,5 kg. În 2020, au fost obținute date privind compoziția chimică a aliajului cazanului de bronz, care au arătat că acesta a fost turnat dintr-un aliaj format din aproape 95 % cupru. Mormintele scitice cercetate în tumulul de la Răscăieții Noi au fost datate în secolul al IV-lea a. Chr. În același timp, cazanul cu mânere verticale de la Răscăieții Noi aparține unei perioade mai timpurii, acest fapt fiind demonstrat de terminația din bronz din prima jumătate a secolului al V-lea a. Chr. descoperită în anul 1953. În plus, în mormântul 7 din tumulul 2 de la Răscăieții Noi a fost găsită o placă reprezentând un prădător încolăcit (expusă în expoziția MNIM), datată la mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Astfel, cazanul din tumulul nr. 1 de la Răscăieții Noi, cel m ai probabil, aparține sfârșitului perioadei scitice medii, fiind datat la mijlocul, sau în al treilea sfert al secolului al V-lea î. Chr.

Cazanele de bronz scitice din nord-vestul Mării Negre sunt concentrate în trei regiuni principale: Bucovina-Podolia, Dunărea de Jos și Nistrul de Jos, unde a fost găsit și exemplarul din Răscăieții Noi. Unele cazane scitice au fost găsite în afara unui context arheologic, reprezentând descoperiri fortuite. Cu toate acestea, în asociere cu alte descoperiri „fortuite" (de ex. statui antropomorfe scitice), cazanele scitice marchează o prezență scitică, cel mai probabil, nu mai devreme de finalul secolului al VI-lea a. Chr. Cazanele pătrund în zona Bucovinei și Podoliei în perioada scitică timpurie și sunt cunoscute de la mijlocul secolului al VII-lea a. Chr. Cazanele din bronz turnate împreună cu purtătorii acestora, pătrund în zona de stepă cu 150-200 de ani mai târziu, la fel ca și complexele funerare „militare", care apar în regiunile de stepă de vest, nu mai devreme de mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Marea majoritatea a complexelor funerare cu cazane se încadrează în a două jumătatea a sec. V a. Chr. La începutul secolului al IV-lea a. Chr. aceste cazane se întâlnesc mai rar, iar în al doilea sfert de secolului al IV a. Chr. au dispărut complet din practicile culturale ale populației din stepele nord-vest-pontice.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 2


Considerații privind competențele Consiliului Suprem al Basarabiei (28 august 1816 - 29 februarie 1828)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Considerații privind competențele Consiliului Suprem al Basarabiei (28 august 1816 - 29 februarie 1828)

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Ключевые слова: Бессарабия, Устав образования Бессарабской области, Верховный совет Бессарабской области, правительство Бессарабской области, гражданский губернатор, полномочный наместник Бессарабской области, Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор, Бессарабский областной уголовный суд, Бессарабский областной гражданский суд.

Резюме: Верховный совет Бессарабской области как верховный законодательный, административный и судебный орган Бессарабии был образован 28 августа 1816 г. из числа членов двух департаментов областного правительства, реорганизован (в источнике - учрежден) 29 апреля 1818 и уполномочен выполнять организационные, административные, экономические и судебные функции.

После принятия Устава образования Бессарабской области 29 апреля 1918 вся административная и судебная власть региона перешла к Верховному совету. В его компетенцию входил контроль и проверка относительно принятия решений в исполнительной, государственной и экономической сферах, уголовных и процессуальных дел, а также гражданского права; кроме того, он занимался всеми вопросами, касающимися движимого, недвижимого и земельного имущества. Его решения, утвержденные большинством голосов, не подлежали апелляционному обжалованию и выполнялись немедленно. Лица, которые были не согласны с решением Верховного совета, могли опротестовать данное решение в Государственном Совете через министра юстиции либо генерального прокурора.

Решения особой важности, которые требовали дополнительных поправок или новых постановлений, рассматривались на генеральном собрании Верховного совета по предложению генерал-губернатора, или, в его отсутствие, гражданского губернатора. Поправки представлялись на утверждение Государственного Совета генеральным губернатором через генерального прокурора.

Верховный совет состоял из 11-ти членов: 5-ти назначенных (полномочный наместник Бессарабии (занимал функцию председателя), губернатор, заместитель губернатора и председатели уголовного и гражданского судов) и 6-ти избранных местной аристократией сроком на 3 года, чье назначение утверждалось полномочным наместником Бессарабии при обязательном участии бессарабского областного предводителя дворянства. Принятые решения утверждались кворумом из 6 человек и были окончательными.

В состав Верховного совета входили: полномочный наместник Бессарабии (занимавший функцию председателя) генерал-лейтенант М.С. Воронцов; гражданский губернатор, чиновник VI-го класса Катакази; заместитель губернатора, чиновник V-го класса Крупенский; областной предводитель дворянства, чиновник V-го класса Стурдза; председатель уголовного суда, чиновник VI-го класса Курик; председатель гражданского суда, чиновник VI-го класса Башота, а также 4 депутата: чиновники XI-го класса Катарджи и Донич, чиновник VII-го класса Прункул и чиновник VI-го класса Казимир.

Особо важные проблемы и дела, касавшиеся изменений в нормативных актах, рассматривались на пленарных заседаниях Верховного совета по предложению полномочного наместника Бессарабии или, в его отсутствие, по предложению гражданского губернатора. Принятые решения с объяснительной запиской председателя Совета через генерального прокурора передавались на утверждение Государственному Совету. В случае если на повестке дня стояла незначительная проблема, присутствие председателя на заседании Верховного совета не было обязательным. В его отсутствие должность и обязанности председателя занимал чиновник, имевший наивысшую должность в бессарабской административной иерархии.

Верховный совет был упразднен Регламентом 29 февраля 1828 года.

Valentin Tomuleț
Reflecții istoriografice privind statutul ruptașilor din Basarabia sub dominație țaristă (anii 1812- 1847)
Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Valentin Tomuleț
Revolta țăranilor din satul Tabani, județul Hotin în legătură cu aplicarea reformei agrare din 14 iulie 1868
Tyragetia, serie nouă, vol. XVII [XXXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Valentin Tomuleț
Colonii evreiești din Basarabia în secolul al XIX-lea
Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Valentin Tomuleț
Burghezia basarabeană în epoca modernă (clasificarea, caracteristica, evoluția)
Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Valentin Tomuleț
Instituirea administrației speciale a orașului Ismail și rolul ei în evoluția burgheziei comerciale (1830-1853)
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC