EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 2

Mazili și ruptași știutori de carte din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Mazili și ruptași știutori de carte din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015

Владеющие грамотой мазылы и рупташи в Бессарабии первой половины XIX века

Резюме

На основе ранее не публиковавшихся архивных источников автор статьи рассматривает две привилегированные категории населения Бессарабии мазылов и рупташей, делая попытку доказать, что некоторые из их представителей владели грамотой и пользовались уважением и авторитетом у низших слоев населения. Численность грамотных мазылов и рупташей можно, хотя и довольно трудно, определить по многочисленным прошениям, жалобам и ходатайствам, адресованным цынутным, областным и имперским властям, особенно после фискальных переписей населения (1824, 1835, 1850, 1858 гг.), когда некоторые из них по каким-либо причинам не были определены в социальную категорию мазылов или фискальную рупташей. В этом контексте следует отметить и Положение от 10 марта 1847 года, на основе которого мазылы и рупташи Бессарабии были переведены в категорию российских однодворцев. Те же из них, которые по разным причинам не были включены в списки представителей привилегированных сословий Бессарабии, были вынуждены в течение многих лет представлять документы, подтверждающие их принадлежность к этим социальным и фискальным категориям. Кроме официальных документов, подписанных господарем Молдавского княжества, и решения Бессарабского временного комитета, просители должны были представить свидетельства 24 человек, состоявших в категории мазылов и рупташей, которые могли под присягой подтвердить их принадлежность к мазылам, рупташам или однодворцам. Для нас примечателен тот факт, что подписи, поставленные на свидетельствах во время присяги, доказывают, что некоторые из этих просителей были образованными людьми или просто умели читать и писать. Подписи на документах ставились румынской кириллицей факт, свидетельствующий о том, что и после 1812 года мазылы и рупташи обучались грамоте в домашних условиях. 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu