EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Exponatul reprezintă un vas de unicat de tip trinoclu. Este datat în perioada eneoliticului, mileniile V-IV î. Hr., aflându-se în legătură cu civilizația Cucuteni-Tripolie (etapa Cucuteni A-B - Tripolie B).

Artefactul a fost descoperit în anul 1986 în așezarea Florești V, la 2,5 km vest de orașul Florești, actualmente moșia satului Mărculești, pe versantul unui promontoriu, la suprafața căruia au fost observate urmele a circa 40 de locuințe preistorice.

Fragmentele originale descoperite, au permis realizarea unei restaurări fidele a piesei arheologice, oferindu-ne, în acest context, un obiect patrimonial de excepție.

Piesa numită convențional ,,vas" reprezintă un dispozitiv în formă de trinoclu format din trei monocluri - tuburi ceramice unite la capete prin intermediul unor punţi. Monoclurile au corpuri cilindrice goale în interior, la mijloc fiind ovale, cu buza și baza evazate în formă de pâlnii, marginile de la extremităţi fiind plate.

Vasul de culoare roșie-cărămizie este modelat dintr-o pastă fină de lut, arsă oxidant şi decorat cu ornament pictat, pentru care s-au folosit coloranţi naturali, de nuanță negru-vișinie. Monoclurile identice ca formă și dimensiuni sunt pictate în aceeași manieră decorativă. Pe exterior, atât pâlniile superioare, cât și cele inferioare, împreună cu mijlocul piesei și punțile, este pictat un decor cu motive geometrice. Ornamentul stilizat de pe vas este desfășurat în două și trei niveluri pe verticală și compartimentat în patru registre. Cea mai importantă zonă ornamentată de pe trinoclu este spațiul dintre pâlnii în zona mediană. Decorul este compus dintr-un grup din opt linii orizontale executate pe mijlocul monoclurilor și trei grupuri din câte 3-4 linii dispuse vertical între registre despărțite de benzi paralele relativ groase. Pe partea exterioară, pâlniile sunt ornamentate cu cercuri interiorul cărora se întretaie de un grup de trei linii și un punct mare pictat, iar în preajma lor sunt mai multe reprezentări foliacee. Se observă, de asemenea, și câteva linii spiralate între alte benzi groase dispuse în triunghiuri cu o latură concavă. În interiorul pâlniilor, suprafața este rudimentar netezită, formând mai multe caneluri neuniforme, care reprezintă urmele apăsate ale uneltei cu care s-a modelat interiorul, iar la o analiză mai atentă se poate admite și existența unor urme ale degetelor olarului. Decorul prezintă imagini ale unor creaturi mitologice și simboluri a unor ideii și credințe religioase ale comunităților preistorice cucuteniene, de unde este presupusă și funcţionalitatea acestor piese, care puteau fi utilizate în practici magico-rituale.

Dimensiunile vasului sunt următoarele: înălţimea - 228 mm; diametrele extremităţilor variază de la 135 la 142 mm; diametrul maxim pe linia a două binocluri / lăţimea vasului - 285-291 mm.

Vasul trinocul de la Florești aparține perioadei clasice a culturi Cucuteni, când foarte larg sunt cunoscute așa-numitele vase-„binocluri". Privit în acest context, trinoclul de la Florești se prezintă a fi o piesă de unicat nu numai în spațiul pruto-nistrean, dar și în întreaga arie de răspândire a civilizației Cucuteni-Tripolie, de la Carpați până la Nipru.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 2


Королёвский замок Нялаб во владении потомков молдавского воеводы Саса
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Королёвский замок Нялаб во владении потомков молдавского воеводы Саса

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Cuvinte-cheie: Koroliovo, castel, Njalab, sec. XIV-XV, voievodul Sas, Balk, Janoș Românul (Voloh), Petru Pereni, ceramică.

Rezumat: După obținerea funcției de voievod de către Bogdan la 1359 și începutul conflictelor directe cu coroana ungurească, feciorii voievodului Sas au fost nevoiți să se strămute pe teritoriul Ungariei. Aici, au fost recompensați cu diferite funcții și au devenit proprietari ale unor mari moșii.

În scurt timp au pus stăpânire pe domeniile Kevar, Beletek, Erded, precum și pe o însemnată proprietate în Maramureș, ridicându-se astfel în rangul celor mai influenți aristocrați din Ungaria. În anii ‘70 ai secolului XIV au obținut de la regele Ludovic domeniul Njalab cu centrul în castelul de la Koroliovo cu statutul de pro honore, pe care au condus-o în calitate de jupâni de Ugoci. După moartea lui Balc castelul urma să fie întors în proprietatea regelui, însă descendenții dregătorilor moldoveni au refuzat să restituie fortificația, iscându-se și un conflict între aceștia.

În anul 1402 administrarea castelului a fost încredințată unui nou jupân de Ugoci Petru Pereni, care, profitând de lipsa unui act de confirmare a proprietății, în anul 1405 a aranjat obținerea dreptului de moștenire asupra castelului. Familia Dragfi a luptat mai mult de un secol pentru reîntoarcerea proprietății pierdute, în anii ‘70 ai secolului al XV au aplicat și unele acțiuni criminale, falsificând un act întărit de sigiliul regelui.

Din cele circa două decenii de aflare a urmașilor voievodului Sas în castelul regal Njalab au rezultat puține urme arheologice. În prezent, din acest diapazon cronologic face parte doar un singur obiectiv din castel - groapa 1, orizontul III, secțiunea II (camera I, investigațiile anului 2013). În acesta au fost depistate mici fragmente ceramice, care au permis reconstituirea a trei vase și un obiect de os nefinisat.

Lista ilustrațiilor:
Fig. 1. Кoroliovo. Partea centrală a castelului Njalab.
Fig. 2. Copia falsificată în anul 1470 a actului de donație din anul 1378, prin care regele Ludovic le oferă lui Drag și lui Janoș Românul (Voloh) dreptul de stăpânire a domeniului Njalab (Arhiva de Stat a Ungariei/ Magyar Országos Levéltár, Budapesta, DL 26566).
Fig. 3. Castelul regal Njalab. Sondaj 3 (vedere dinspre vest).
Fig. 4. Pagina de început și colofonul tetraevangheliarului din Koroliovo din anul 1401 (patrimoniul Muzeului de studiere a ținutului din Transcarpatia).
Fig. 5. Castelul regal Njalab. Planul secțiunii II și stratigrafia gropii nr. 1.
Fig. 6. Castelul regal Njalab. Secțiunea ІІ, groapa 1 (vedere dinspre vest).
Fig. 7. Castelul regal Njalab. Secțiunea ІІ, groapa 1 (vedere dinspre est).
Fig. 8. Castelul regal Njalab. Secțiunea ІІ, groapa 1. Ulcioraș.
Fig. 9. Castelul regal Njalab. Secțiunea ІІ, groapa 1. Ceramică (1-2) și obiectul din os (3).
Fig. 10. Castelul regal Njalab. Secțiunea ІІ, groapa 1. Ceramică.

Игорь Прохненко, Мария Жиленко
Рыцарское надгробие с королёвского замка Нялаб
Tyragetia, serie nouă, vol. XII [XXVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Игорь Прохненко
Unele considerații cu privire la distrugerea cetății de la Echimăuți
Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Игорь Прохненко, Мария Жиленко, Виталий Калиниченко
Замки Закарпатья второй половины XIII - первой половины XIV вв.
Tyragetia, serie nouă, vol. XV [XXX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Игорь Прохненко
Городища эпохи поздней бронзы - раннего железа на территории Закарпатской области Украины
Tyragetia, serie nouă, vol. XI [XXVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Exponatul reprezintă un vas de unicat de tip trinoclu. Este datat în perioada eneoliticului, mileniile V-IV î. Hr., aflându-se în legătură cu civilizația Cucuteni-Tripolie (etapa Cucuteni A-B - Tripolie B). Artefactul a fost descoperit în anul 1986 în așezarea Florești V, la 2,5 km vest de orașul Florești, actualmente moșia satului Mărculești, pe versantul unui promontoriu, la suprafața căruia au fost observate urmele a circa 40 de locuințe preistorice...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC