EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 2

Medalioane cu chipul Maicii Domnului din colecția Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Medalioane cu chipul Maicii Domnului din colecția Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2007

Коллекция церковных медалей с изображением икон Пресвятой Богородицы

В фондах Национального музея Археологии и Истории Молдовы хранится богатая коллекция церковного происхождения, в ней особенно отмечаются медали, медальоны и жетоны, на которых запечатлены лики святых npeподобных, святых дев и великих чудотворцев. Особое место среди них занимают медали, которые своим содержанием воспроизводят образы чудотворных икон. Таким образом, следует упомянуть Почаевскую, Озерянскую, Ново-Афонскую иконы Божьей Матери, а также иконы Скорбящей Божьей Матери, Божьей Матери Избавительницы и, наконец, икону Божьей Матери с Предстоящими. Оборотные стороны этих медалей изображают святых преподобных и святых великомучеников, известных всему миру своим благочестием, а также непоколебимым вероисповеданием. В связи с этим, отмечаем образ Святогo Николая Чудотворца, Святого Великомученика Пантелеймона, Святого Преподобного Иовва и святых Преподобных Антония и Феодосия. Большинство этих экземпляров были закуплены у известных коллекционеров: В. Заборовского, И. Зайдмана, Г. Монастырского и др. На этих медалях графические и иконографические изображения гармонич- но сочетаются и взаимодополняются. Эти медали по праву являются для исследователей вдохновенными источниками в изучении истории христианства.

Список илюстраций

Фото 1. Чудодеиственная Икона Почаевская Божия Матерь. Фото 2. Чудодеиственная Икона Озерянская Божия Матерь. Фото 3. Чудодеиственная Икона Божия Матерь Избавительница. Фото 4. Чудодеиственная Икона Божия Матерь Скорбящая. Фото 5. Чудодеиственная Икона Божия Матерь с Предстоящими.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu