EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Anul acesta comemorăm 350 de ani de la nașterea și 300 de la moartea lui Dimitrie Cantemir (26 octombrie 1673- 21 august 1723), cel mai de seamă gânditor umanist român şi totodată autor al primelor scrieri filosofice originale românești.

Dimitrie Cantemir reprezintă una din cele mai înalte culmi de gândire a vremii sale în toate domeniile de care geniul său s-a apropiat - istoriografie, geografie, filosofie deschizându-le noi perspective de dezvoltare. Marele cărturar a cunoscut în profunzime mediul musulman, învățând pe lângă limbile occidentale și cele orientale (turca, persana şi araba), adăugând, la instrucția deja amplă, şi cunoştinţe de logică, medicină, științele naturii, astronomie şi de muzică. Solid informat în variate domenii, politolog, diplomat înnăscut, beizadeaua creștină a câștigat încrederea sultanului Ahmed al III-lea, de la care a obținut favoarea de a consulta documentele istoriei imperiale, pe care le-a utilizat în realizarea celebrei opere „Creșterea şi descreșterea Imperiului Otoman", rămasă şi astăzi o lucrare de referință în bibliografia de specialitate.

Muzeul Național de Istorie a Moldovei tezaurizează varianta germană a acestei lucrări, editată la Hamburg, în anul 1745. Această ediție este un volum impunător de 863 pagini, însoțită de o prefață a editorului, în limba germană, în care sunt consemnate cuvinte de laudă, de prețuire: „...considerăm că o asemenea operă de o însemnătate atât de mare trebuie să fie cunoscută nemților în limba lor maternă..."

Dimitrie Cantemir a fost primul cărturar care a arătat că istoria Imperiului Otoman se împarte în două părți. Prima parte, cea a creșterii, cuprinde biografiile a 19 sultani şi se încheie pe la 1672 când imperiul intră într-o nouă fază, cea a declinului politic şi militar. Prin această lucrare Cantemir încearcă să atragă atenția asupra necesității închegării unei alianțe a țărilor europene împotriva expansiunii turcești. În același timp, autorul are cuvinte de laudă pentru unele aspecte ale culturii poporului turc.

Ca şi „Descrierea Moldovei", „Creșterea şi descreșterea Imperiului Otoman", s-a bucurat de o largă popularitate în cultura țărilor europene. Lucrarea a fost tradusă mai întâi în rusește de către Dimitrie Grozin, fără a fi tipărită. După moartea lui Dimitrie Cantemir, datorită fiului său Antioh, devenit ambasador al Rusiei la Londra, apoi la Paris, această scriere fundamentală a cărturarului nostru a fost tradusă şi editată în limbile engleză (două volume, 1734-1735, urmată de o nouă ediție în 1756), franceză (1743, în patru volume mici). În 1745 lucrarea apare în limba germană. Ea a fost citită, prețuită înalt şi folosită în scrierile lor de către Voltaire, Byron, Victor Hugo ş.a. şi este primul tratat ce abordează problema puterii otomane şi a caracterului multicultural din imperiu. Lucrul asupra acestei opere a început în timpul aflării în Imperiul Otoman, fiind reluată după 1711 şi terminată in 1717. Această lucrare îi aduce faima europeană şi îl situează printre marii cărturari ai vremii.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VII [XXII], nr. 2


Chipul Maicii Domnului de la Hârbovăț în colecția de icoane din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Chipul Maicii Domnului de la Hârbovăț în colecția de icoane din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Образ Гербовецкой Божией Матери в коллекции икон Национального музея истории Молдовы

На шести иконах из коллекции богородичных икон Национального музея истории Молдовы запечатлен образ Гербовецкой Божией Матери. Из них три большие иконы являются церковными, процессионными, остальные, меньших размеров, представляют собой домашние иконы. Они отличаются также техникой изготовления: от темперы и масла по дереву и золочения сусальным золотом до чеканки по левкасу и эмалевых красок. Все это русские и бессарабские иконы, датируемые концом XIX и началом XX веков.

Как известно, появление иконы Божией Матери в Гербовецком монастыре относится к концу XVIII века и связанно с именем русского офицера Николая Албадуева. Источники свидетельствуют, что она являлась семейной реликвией, которая передавалась из поколения в поколение. Оказавшись в монастыре, она скоро обрела известность как чудотворная икона. Люди потоками шли преклониться перед ней и возвестить славу той, которая выбрала этот край для благословения. Списки с иконы распространялись по окрестностям и за их пределами, и вскоре этот образ стал широко известным под названием «икона Гербовецкой Божией Матери».

17 апреля 1859 года Святейший Синод признал ее чудотворные свойства и удовлетворил просьбы кишиневцев, разрешив ежегодно с 1 октября по 17 апреля с крестным ходом переводить икону Гербовецкой Божией Матери из Гербовецкого монастыря в Кишинёв.

Этот образ относится к типу Одигитрия. Богоматерь изображена поколенно, держа Младенца на левой руке и правой указывая на него. Спаситель благословляет десницей, а в левой руке держит свиток. Их головы наклонены друг к другу. Отличительными признаками данной иконографии являются вытянутая сильнее обычного правая ручка Спасителя, его светлая рубашка с пояском, а также печальный образ Богородицы и цветочный орнамент её мафория.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Гербовецкая икона Божией Матери.

Рис. 2. Гербовецкая икона Божией Матери из Вознесенского монастыря в селе Жапка Флорештского района.

Рис. 3. Гербовецкая икона Божией Матери из Новонямецкого Свято-Вознесенского монастыря в Слободзейском районе.

Рис. 4. Гербовецкая икона Божией Матери из с. Сырково Резинского района.

Рис. 5. Гербовецкая икона Божией Матери из с. Сырково Резинского района.

Рис. 6. Гербовецкая икона Божией Матери из Всехсвятской церкви кладбища на ул. Армянской, г. Кишинев.

Рис. 7. Гербовецкая икона Божией Матери из Спасо-Преображенского монастыря в Болграде, Украина.

Рис. 8. Гербовецкая икона Божией Матери из Михаило-Архангельского монастыря в Одессе, Украина.

Рис. 9. Гербовецкая икона Божией Матери из Церкви Святой Параскевы в селе Фуратовка Одесской области, Украина.

Рис. 10. Гербовецкая икона Божией Матери из Собора Святого Великомученика Феодора Тирона в Кишиневе.

Рис. 11. Гербовецкая икона Божией Матери из Собора Святого Великомученика Феодора Тирона в Кишиневе

(иконописец Иоанн Протченко).

Рис. 12. Гербовецкая икона Божией Матери, Гербовецкий Свято-Успенский монастырь.

Рис. 13. Гербовецкая икона Божией Матери, коллекция НМИМ (FB-22918-3).

Рис. 14. Гербовецкая икона Божией Матери, коллекция НМИМ (FB-22918-11).

Рис. 15. Гербовецкая икона Божией Матери, коллекция НМИМ (FB-22918-44).

Рис. 16. Гербовецкая икона Божией Матери, коллекция НМИМ (FB-22642).

Рис. 17. Гербовецкая икона Божией Матери, коллекция НМИМ (FB-14736).

Рис. 18. Гербовецкая икона Божией Матери, коллекция НМИМ (FB-1540).

Рис. 19. Ильинская Черниговская икона Божией Матери из Троицкого Ильинского монастыря в Чернигове, Украина.

Рис. 20. Черниговская Гефсиманская икона Божией Матери из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, г.

Сергиев Посад, Россия.

Рис. 21. Тригорская икона Божией Матери из Свято-Преображенского монастыря в с. Тригорье, Украина.

Рис. 22. Барколабовская икона Божией Матери из Вознесенского монастыря в селе Барколабово, Белоруссия.

Рис. 23. Люблинская икона Божией Матери из Чудова монастыря в Москве, Россия.

Рис. 24. Гербовецкая икона Божией Матери.

Рис. 25. Гербовецкая икона Божией Матери из Владимирского собора в Киеве, Украина.

Ana Boldureanu, Adelaida Chiroșca, Elena Revenco
Tezaurul monetar medieval din secolul al XVI-lea de la Parcani, raionul Soroca, Republica Moldova
Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Adelaida Chiroșca
Monede medievale descoperite în cetatea Soroca
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Adelaida Chiroșca
Medalioane cu chipul Maicii Domnului din colecția Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei
Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2007
Adelaida Chiroșca
Icoanele Acoperământul Maicii Domnului din colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei
Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Adelaida Chiroșca
Mesajul iconografic al compozițiilor Cina cea de Taină din colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei
Tyragetia, serie nouă, vol. XI [XXVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Anul acesta comemorăm 350 de ani de la nașterea și 300 de la moartea lui Dimitrie Cantemir (26 octombrie 1673- 21 august 1723), cel mai de seamă gânditor umanist român şi totodată autor al primelor scrieri filosofice originale românești. Dimitrie Cantemir reprezintă una din cele mai înalte culmi de gândire a vremii sale în toate domeniile de care geniul său s-a apropiat - istoriografie, geografie, filosofie deschizându-le noi perspective de dezvoltare...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC