EN RO
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Mod citire#Exponatul Lunii

Se zice că icoanele, prin harul dumnezeiesc pe care îl au, îşi aleg singure locul de unde să-şi poată manifesta puterile de binecuvântare şi mângâiere. Aşa s-a întâmplat ca o icoană a Maicii Domnului să poposească pe meleagurile noastre pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea, timp în care aceste teritorii erau implicate în campaniile militare din cadrul războiului ruso-turc din anii 1787-1791. Împrejurările apariţiei acestei icoane în Basarabia sunt confirmate de mai multe referinţe de epocă, din care rezultă că ofiţerul rus N.A. Albaduev aduce cu sine icoana în perioada operaţiilor militare amintite mai sus, iar după moartea lui, rudele – soţia colonelului sau mama lui – dăruiesc această icoană mănăstirii unde ofiţerul, venind în postul Crăciunului, pentru a se împărtăşi cu Sfintele Taine, moare subit. Icoana Maicii Domnului a fost aşezată iniţial în biserica veche din lemn, unde se afla cavoul ofiţerului, mai târziu fiind depusă în noua biserică, zidită şi sfinţită în anul 1816, cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

Icoana va deveni în curând foarte populară, iar faima ei va creşte în mod deosebit datorită vindecărilor săvârşite prin mijlocirea Maicii Domnului, presa de epocă înregistrând în detalii numele persoanelor vindecate, locul de trai şi suferinţele lor. Arhimandritul Serafim, stareţ al mănăstirii în perioada 1805-1827, menţiona despre cinstirea deosebită a icoanei Maicii Domnului de la mănăstirea Hârbovăţ, poporul ortodox căutând dintotdeauna în faţa acestei icoane a Împărătesei Lumii ajutor şi apărare. Credincioşii au numit-o Icoană Făcătoare de Minuni, înainte ca Sfântul Sinod să emită Ucazul cu nr. 526 din 26 ianuarie 1859, semnat de împăratul Alexandru al II-lea, prin care acestui chip al Preacuratei i se atribuia titlul de Icoană a Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Hârbovăţ. Recunoscându-i calităţile miraculoase, Sfântul Sinod va institui, totodată, procesiuni religioase cu aducerea anuală a icoanei la Chişinău la 1 octombrie şi întoarcerea ei ulterioară la mănăstire la 23 aprilie.

Icoana Maicii Domnului de la Hârbovăţ este unul dintre cele mai timpurii şi mai populare tipuri mariale – cel al Hodighitriei. În acest model iconografic, Născătoarea de Dumnezeu şi Pruncul sunt reprezentaţi în poziţie frontală, privind spre cel ce se roagă. Fecioara îşi ţine Pruncul pe mâna stângă, cu dreapta arătând spre El. Pruncul binecuvântează cu mâna dreaptă, în mâna stângă ţinând sulul sacru – simbolul Evangheliei. Din punctul de vedere al reprezentărilor, trebuie să menţionăm că, în mare parte, icoanele Maicii Domnului de la Hârbovăţ denotă o atitudine mai deosebită între personaje decât în cazul unei Hodighitrii tradiţionale, remarcându-se o afecţiune specială, accentuată de poziţia chipurilor unul faţă de altul, de aplecarea mai pronunţată a capetelor, de expresia blândă pe faţa Pruncului. Putem spune că, în iconografia Maicii Domnului de la Hârbovăţ, sunt îmbinate armonios trăsăturile a două modele mariologice distincte: Maica Domnului Hodighitria, sau Îndrumătoarea, şi Maica Domnului Eleusa, sau Mila Afectuoasă.

Copii fidele ale icoanei se mai păstrează în Catedrala Mitropolitană din Chişinău, în catedrala Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron din Chişinău, în biserica de vară a mănăstirii Noul Neamţ din satul Chiţcani (Căuşeni), în biserica Acoperământul Maicii Domnului din satul Sîrcova (Rezina), în catedrala Schimbarea la faţă din Bolgrad, în mănăstirea Schimbarea la faţă din localitatea Tatarbunar, în biserica Sfânta Parascheva din satul Furatovca, regiunea Odesa, în mănăstirea Sfântul Arhanghel Mihail din oraşul Odesa, în mănăstirea Înălţarea Domnului din oraşul Teplodar (Ucraina), în mănăstirea Sfânta Treime din s. Mramor, de lângă Topolovgrad (Bulgaria), în catedrala Sfântul Cneaz Alexandru Nevski din Ungheni ş.a.

Click aici pentru Turul Virtual al Muzeului

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 2

Scheme iconografice consacrate Adormirii Maicii Domnului din colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Scheme iconografice consacrate Adormirii Maicii Domnului din colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015

Иконографические схемы Успения Богородицы в коллекции Национального музея истории Молдовы

Резюме

Тема Успения Богородицы отражена на пяти иконах из коллекции Национального музея истории Молдовы. Праздник Успения Божией Матери, приходящийся на 15 августа, отмечается с давних времен; по некоторым источникам он был официально установлен в 582 году. Каноническая композиция богородичных икон сформировалась после восстановления иконопочитания, когда были преодолены ереси и Церковь закрепила основные богословские положения. Первоначально сцены были лаконичными, с небольшим количеством персонажей, в последующий период иконографические композиции, посвященные этой теме, разовьются в сложные схемы с множеством персонажей и атрибутов. Иконы Успения Богородицы из коллекции музея относятся к XVIII началу XX веков, и по большей части на них представлены традиционные иконографические схемы, расположенные как горизонтально, так и вертикально. Сохраняя в своих композициях характерные черты ранних изображений Богородица на смертном одре в окружении апостолов, образ Спасителя с душой Своей Пречистой Матери на руках, окруженный ангелами, иконописцы в то же время вносили в них элементы более позднего происхождения или некоторые детали, менее свойственные этой иконографической модели. Две такие композиции напоминают знаменитую икону из Успенской церкви Киево-Печерской Лавры и воспроизводят схему так называемых икон-реликвариев, отсылающих нас к ранним иконам со специальными выемками для хранения богородичных реликвий, к Влахернской и Халкопратийской церквям Константинополя, где хранились эти предметы. В других композициях присутствует либо сцена с иудеем Авфонией и ангелом с обнаженным мечом, либо туфли Богородицы, либо горящая свеча. В коллекции имеется икона, напоминающая о Гефсиманской Плащанице Пресвятой Богородицы, популярной в России в XIX веке. В композиции еще одной музейной иконы отсутствует образ Спасителя с младенцем на руках отличительные элементы этого иконографического типа. Иконы Успения Богородицы из коллекции музея имеют средние размеры, лишь одна из них храмовая является большой. Музейные иконы Успения, вошедшие в недавно опубликованный каталог богородичных икон XVIIXX веков, не только демонстрируют оригинальные интерпретации образов и декора, но и предоставляют исследователям возможность ознакомиться с еще малоизученным фондом богородичных икон, который может дополнить существующие источники в этой области, а также данные о храмах, откуда происходят эти иконы, или о личностях, имеющих отношение к их истории.

Список иллюстраций:
Рис. 1. Успение Богородицы. Плакетка из слоновой кости, конец X начало XI вв. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург (https://www.nsad.ru/pic/3_1346080545.jpg).
Рис. 2. Успение Богородицы. Плакетка из слоновой кости, конец X в. Музей Метрополитен, Нью-Йорк
(https://www.nsad.ru/pic/1_1346080351.jpg).
Рис. 3. Успение Богородицы (резьба по слоновой кости). Ростов Великий. Музей церковных древностей
(https://mariamagdalina.ru/?p=8057).
Рис. 4. Успение Богородицы. Рим, XIII в. Церковь Санта-Мария-Маджоре (https://www.pravoslavie.ru/sas/ image/100728/72899.b.jpg).
Рис. 5. Успение Богородицы (резьба по кости). Константинополь, X в. Вустерский музей искусств
(Массачусетс) (https://www.ikonostas.in.ua/wp-content/uploads/2013/12/00009.jpg)
Рис. 6. Фреска «Успение Богородицы». Сербия, Сопочаны, XIII в. (https://www.pravmir.ru/wp-content/ uploads/2013/08/0108.jpg).
Рис. 7. Успение Богородицы. Скальная церковь Гёреме, Турция, XI в. (https://www.taday.ru/data/2011/ 08/28/1233394130/01_Gioreme_Kappadokija_11v.jpg).
Рис. 8. Успение Богородицы. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря во Пскове, середина
XII в. (https://interestingeventsclub.uol.ua/text/3730919/).
Рис. 9. Фреска «Успение Богородицы». Церковь Святого Николая, Куртя-де-Арджеш, XIV в. (https://madalinfocsa.files.wordpress.com/2010/05/fresca.jpg).
Рис. 10. Успение Богородицы. Монастырь Хурезь, Больничная церковь, XVII в. (https://ro.wikipedia.org/ wiki/Biserica_Bolni%C8%9Bei_M%C4%83n%C4%83stirii_Hurezi#/media/File:RO_VL_Romanii_de_Jos_ Hurezi_monastery_5.jpg).
Рис. 11. Успение Богородицы. Россия, конец XVIII начало XIX в. (MNIM, FB-22918-42).
Рис. 12. Икона «Успение Богородицы» из Киево-Печерской Лавры. Начало XIX в. (MNIM, FB-23384-109).
Рис. 13. Икона «Успение Богородицы» из Киево-Печерской Лавры. 1885 г. Литография с оригинала XI в. (https://fakty.ua/138804-kogda-s-vysoty-cerkovnyh-svodov-opuskalas-ikona-uspeniya-prihozhanam-kazaloschto-yavlyaetsya-sama-bogorodica).
Рис. 14. Успение Богородицы. Миниатюра из Евангелия императора Никифора II Фоки. XI в. (https://www. pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/08/0081.jpg).
Рис. 15. Икона «Успение Богородицы» из Киево-Печерской Лавры. XIX в. (MNIM, FB-23384-33).
Рис. 16. Успение Богородицы Гефсиманская Плащаница. Россия, XIX в., церковь Святого Афанасия, с.
Этулия (Вулканештский район) (MNIM, FB-22918-73).
Рис. 17. Гефсиманская Плащаница Пресвятой Богородицы. Иерусалим, XIX в. (https://alchevskpravoslavniy. ru/wp-content/uploads/2012/10/16.jpg).
Рис. 18. Успение Богородицы. Иерусалим, 1868 г. (https://ippo.ru/img/palom/pl_9.jpg).
Рис. 19. Успение Богородицы. Бессарабия, XIX в., Свято-Успенская церковь с. Копчак (Комратский район) (MNIM, FB-22918-203).
Рис. 20. Успение Богородицы. Медальон из слоновой кости. Греция, XV в. Музей Виктории и Альберта в Лондоне (https://mariamagdalina.ru/?p=8057). 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

  
  
Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
Adresează-ne o întrebare acum!

#Exponatul Lunii

Se zice că icoanele, prin harul dumnezeiesc pe care îl au, îşi aleg singure locul de unde să-şi poată manifesta puterile de binecuvântare şi mângâiere. Aşa s-a întâmplat ca o icoană a Maicii Domnului să poposească pe meleagurile noastre pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea, timp în care aceste teritorii erau implicate în campaniile militare din cadrul războiului ruso-turc din anii 1787-1791. Împrejurările apariţiei acestei icoane în Basarabia sunt confirmate de mai multe referinţe de epocă, din care rezultă că ofiţerul rus N.A. Albaduev aduce cu sine icoana în perioada operaţiilor militare amintite mai sus, iar după moartea lui, rudele – soţia colonelului sau mama lui – dăruiesc această icoană mănăstirii unde ofiţerul, venind în postul Crăciunului, pentru a se împărtăşi cu Sfintele Taine, moare subit. Icoana Maicii Domnului a fost aşezată iniţial în biserica veche din lemn, unde se afla cavoul ofiţerului, mai târziu fiind depusă în noua biserică, zidită şi sfinţită în anul 1816, cu hramul Adormirea Maicii Domnului..

Citeşte mai multe >>

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu