EN RO
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Mod citire#Exponatul Lunii

Descoperit în anul 1957 în timpul lucrărilor agricole din apropierea localității, inițial, acesta a făcut parte din patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, pentru ca, ulterior, să fie transferat la Muzeul Național de Istorie (Inventar: FB: 12 576 - 12650; N: 12 658 - 12 732). Este alcătuit din 75 de monede de argint care reprezintă emisiuni din categoria talerilor, puși în circulație de Regatul Poloniei, Republica Provinciilor Unite și Sfântul Imperiu Romano-German în perioada anilor 1612-1648.

REGATUL POLONIEI
Sigismund II Wasa (1586-1632)
Coroana, taler: 1628 (1).
Gdańsk, orți: 1612 (1), 1613 (1*), 1614 (1), 1615 (7), 1616 (8), 1617 (16), 1618 (4), 1619 (2), 161 (1), 1620 (2), 1621 (8).

REPUBLICA PROVINCIILOR UNITE
Taleri-leu (leeuwendaalder)
Gelderland: 1641 (1), 1647 (2), 1649 (1).
Frisia de Vest: 1648 (1).
Utrecht: 1643 (1), 1646 (1), 1647 (2), 1648 (1).

SFÂNTUL IMPERIU ROMAN DE NAȚIUNE GERMANĂ
Kampen: halve leeuwendaalder 1646 (1), 1647 (1); leeuwendaalder 1647 (3), 1649 (1).
Zwolle: leeuwendaalder 1633 (1), 1637 (3), 1644 (1), 1646 (2), 1648 (1).

Acest tezaur, prin structura sa, confirmă prezența, în circulația monetară a Țării Moldovei, a emisiunilor monetare de argint din categoria talerului.

Talerii au fost emiși pentru prima dată în anul 1486 în Sankt-Joachimstal, azi Republica Cehă, numele de taler fiind o abreviere de la Joachimsthaler, adică „monedă emisă în Sankt-Joachimstal". În secolele al XVI-lea și al XVII-lea, talerii au fost emiși în cantități foarte mari, în special de către entitățile statale care făceau parte din Sfântul Imperiu Roman de Națiune Germană și din Imperiul Habsburgic. Astfel, talerul poate fi considerat o monedă prin excelență populară, existând taleri de mai multe tipuri, precum: taleri austrieci, taleri polonezi, taleri rusești, taleri turcești, taleri venețieni, numiți și scuzi, reichstaleri, numiți și imperiali, löwenthaleri, sau taleri-lei, taleri spanioli, numiți și colonați. În Ţările Române, talerii se răspândesc pe larg către sfârșitul veacului al XVI-lea, iar în secolele următoare circulația lor devine foarte abundentă, aceștia fiind în uz până în a doua jumătate a sec. al XIX-lea. Moneda a avut un succes enorm, fiindu-i atribuite și denumirile de: daalder/daler în Olanda, talar în Polonia, dahlar în Scandinavia, tallaro/tallero în Italia, talari în Etiopia, dollar în America etc. O categorie aparte - talerul olandez, leeuwendaalder, löwenthaler, adică talerul-leu, numit pe scurt și leu, - după stema de pe revers, care reprezintă un scut cu o coroană, având înlăuntru un leu - este o monedă de argint, bătută în Țările de Jos, care deciseseră, în anul 1575, emiterea unei noi monede pe baza scuzilor. În Principate, talerul-leu apare în ultimul sfert al secolului al XVI-lea. Acești taleri-lei au dat denumirea monedei actuale a României, a Republicii Moldova și a celei din Bulgaria (leva).

Orții sunt, la fel, monede de argint din categoria talerului, cu valoarea de un sfert de taler. Sfertul de taler s-a numit la început ortstaler, denumire care ulterior s-a redus la forma ort (în limba germană veche, ort înseamnă „o pătrime"). Moneda a circulat în Europa în Evul Mediu, inclusiv în Ţările Române, fiind prezentă şi în secolul al XVIII-lea sub forma orţilor polonezi, turceşti şi germani. Termenul de ort s-a păstrat în limba română în sintagma a (-și) da ortul popii („a muri"), care îşi are originea într-o străveche practică păgână: mortului i se punea o monedă la degetul mic al mâinii drepte, pentru ca să-şi poată plăti vămile văzduhului; aceeaşi monedă fiind folosită şi pentru plata preotului pentru slujba de înmormântare, familia persoanei decedate „dădea ortul popii", pentru a se îngriji de îndeplinirea tradiţiilor bisericeşti.

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 2

Hristos Euharistic în colecția de icoane a Muzeului Național de Istorie a Moldovei
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Hristos Euharistic în colecția de icoane a Muzeului Național de Istorie a Moldovei

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Ключевые слова: евхаристия, литургия, алтарь, жертвенник, причастие, виноградная лоза, крест, потир.

Резюме: Многие иконы из коллекции музея посвящены теме евхаристии - это икографические типы «Тайная вечеря» и «Иисус Христос Виноградная Лоза». В данной статье представлен иконографический тип, менее известный в нашей зоне - «Иисус Христос Виноградная Лоза», который отображен на трех иконах из фондов музея. Святое Причастие является одним из великих церковных таинств, в котором Иисус Христос, предвещая крестную жертву, преломляет хлеб и наливает вино в чашу, соотнося их со своим телом и кровью. Иконы из коллекции музея представляют общую схему этого типа иконописи - Спаситель изображен сидящим на алтарном столе, за Ним - Крест, из Его ребра вырастает лоза с виноградной гроздью, которую Он обеими руками отжимает в потир, поддерживаемый ангелом. В левой части композиции другой ангел держит большой свернутый свиток. На двух иконах в верхней части композиции два ангела держат развернутые свитки с надписями, на одной из икон - на румынском языке, на другой - на старославянском: «тот, кто ест Тело Мое», «тот, кто пьет Кровь Мою». Тема евхаристии трактовалась в изображениях с древнейших времен, она воплощалась через символические образы корзины с хлебом, рыбы, виноградной лозы, ее плодов, птиц, клюющих грозди винограда, или через сцены христианской трапезы. Позже появились образы, на которых Спаситель изображен в лозе, среди двенадцати апостолов. С XVI века известны иконы, на которых у основания креста изображена Гробница Христа, а рядом, на сдвинутой плите, стоит воскресший Христос, покрытый белой тканью. В руках Спасителя - виноградная лоза, вырастающая из могилы, и Он отжимает вино в потир, который протягивает коленопреклоненный ангел. Последние образы разовьются в сложные композиции, очень распространенные в XVII-XVIII вв. в Польше, южных регионах России, Румынии, Грузии, Сербии.

Предназначенные для расположения в алтаре для украшения зоны жертвенника или зоны евхаристии, такие изображения встречаются как на иконах на стекле, так и на деревянных иконах. Иконы из музейной коллекции, относящиеся к периоду с конца XIX века по 20-30-е гг. XX века, возможно, создавались по заказу прихода или мирян. Они хранились, по всей вероятности, в алтаре церквей, частью которых являлись, либо в пространстве наоса в качестве икон для молитвы. Это предположение подтверждают их внушительные размеры.

Список иллюстраций:
Рис. 1. Иисус Христос Виноградная Лоза, первая половина XV в., Ангелос Акотантос, Греция.
Рис. 2. Иисус Христос Виноградная Лоза, первая половина XV в., Ангелос Акотантос, Греция.
Рис. 3. Иисус Христос Виноградная Лоза, XVI в., Иоанн и Софроние Зугравул, монастырь Сучевица.
Рис. 4. Евхаристия, XVII-XIX вв., Румыния, частная коллекция, Голландия.
Рис. 5. Иисус Христос Виноградная Лоза, около 1700 г., монастырь Хурезь.
Рис. 6. Иисус Христос Виноградная Лоза, начало XVIII в., Львов.
Рис. 7. Иисус Христос Виноградная Лоза, около 1740 г., Волынь.
Рис. 8. Иисус Христос Виноградная Лоза, XVII в., Музей в Саноке, Польша.
Рис. 9. Миниатюра из акафистника 1674 г., типография Киево-Печерской Лавры.
Рис. 10. Иисус Христос Виноградная Лоза, начало XVIII в., Церковь Вознесения Господня в с. Ольгомель, Брест.
Рис. 11. Иисус Христос Виноградная Лоза, XIX в., Грузия.
Рис. 12. Иисус Христос Виноградная Лоза, XVIII в., А. Понехальский, церковь в Кэлинешть-Кэень, Марамуреш.
Рис. 13. Миниатюра, Служебник митрополита Стефана Унгровлахийского (1648-1688).
Рис. 14. Иисус Христос Виноградная Лоза, 1927 г., Иоасаф Бергие, Бессарабия (из коллекции НМИМ).
Рис. 15. Иисус Христос Виноградная Лоза, 1928 г., Церковь святых апостолов Петра и Павла в с. Петровка, Сэрата, Одесса.
Рис. 16. Иисус Христос Виноградная Лоза, 20-30-е гг. XX в., Ириней Протченко, Бессарабия (из коллекции НМИМ).
Рис. 17. Иисус Христос Виноградная Лоза, 20-30-е гг. XX в., Бессарабия (из коллекции НМИМ). 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

  
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
  
Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.#Exponatul Lunii

Descoperit în anul 1957 în timpul lucrărilor agricole din apropierea localității, inițial, acesta a făcut parte din patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, pentru ca, ulterior, să fie transferat la Muzeul Național de Istorie (Inventar: FB: 12 576 - 12650; N: 12 658 - 12 732). Este alcătuit din 75 de monede de argint care reprezintă emisiuni din categoria talerilor, puși în circulație de Regatul Poloniei, Republica Provinciilor Unite și Sfântul Imperiu Romano-German în perioada anilor 1612-1648....

Citeşte mai multe >>

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2021 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu