EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.).

Recipientul de configurație evident asimetrică, este modelat manual din pastă de lut de calitate, având suprafța netedă de culoare brună cu pete cenușii. Corpul vasului, este prevăzut cu o proeminență accentuată și un gât tronconic cu deschiderea mai largă spre gură. Vasul are o toartă și este ornamentat cu trei perechi de aplicații reliefate, amplasate simetric. Înățimea vasului este de 15,5 cm, diametrul gurii de 11,4 cm, diamentul corpului de 15 cm și diametrul bazei de 7,5 cm. Asemenea vase în literatura arheologică sunt cunoscute sub denumirea de vase „askos", termenul respectiv, fiind de proveniență din limba greacă veche, desemnând unul din recipientele primitive de epocă - burduful din piele de animal.

În timpurile preistorice, la unele popoare, burduful era transpus în ceramică, în aceste cazuri fiind păstate trăsăturile de bază ale vasului arhaic din piele, căpătând o formă bombată proeminentă cu toartă și fund plat. Din aspectul original al burdufului s-a păstrat gura asimetrică corespunzătoare gâtului animalului, și uneori trei sau patru piciorușe, corespunzătoare apendicelor pielii jupuite de pe picioarele animalului. Aceste vase au pierdut caracterul zoomorf original, înscriindu-se drept o formă nouă în inventarul ceramicii neo-eneolitice. Primele vase de acest tip sunt atestate în Grecia, în neoliticul timpuriu (cca 5000-4500 a. Chr.) având forma unor cupe sau căni. În culturile neo-eneolitice carpato-balcanice se întâlnește tipul de askos egeean de formă scundă sau înaltă, cu sau fără piciorușe și cu toartă. Mai rar, acestea sunt prevăzute cu două guri (una de umplere și alta de golire) sau sunt descentrate și prevăzute cu guri de formă ciudată. În spațiul dintre Carpați și Nipru se cunosc doar forme înalte de askos simplu, fără elemente zoomorfe. Vasele de tip askos sunt prezente în diverse culturi preistorice, cu precădere în Europa de Sud-Est și Anatolia.

Fiind descoperite de multe ori în asociere cu inventar de cult, vasele askos ar putea fi un indicator important al utilizării în practici ritualice religioase. Alături de cele zoomorfe, antropomorfe și vasele de tip rhyton (recipient aproximativ conic din care, în cadrul unor ceremonii erau băute sau se turnate fluide), askosurile au fost încadrate în categoria vaselor cu destinație de cult, fiind legate de libații (act ritual care consta în gustarea și apoi vărsarea unei cupe de vin, lapte etc. ca omagiu adus divinității).

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 2


Hristos Euharistic în colecția de icoane a Muzeului Național de Istorie a Moldovei
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Hristos Euharistic în colecția de icoane a Muzeului Național de Istorie a Moldovei

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Ключевые слова: евхаристия, литургия, алтарь, жертвенник, причастие, виноградная лоза, крест, потир.

Резюме: Многие иконы из коллекции музея посвящены теме евхаристии - это икографические типы «Тайная вечеря» и «Иисус Христос Виноградная Лоза». В данной статье представлен иконографический тип, менее известный в нашей зоне - «Иисус Христос Виноградная Лоза», который отображен на трех иконах из фондов музея. Святое Причастие является одним из великих церковных таинств, в котором Иисус Христос, предвещая крестную жертву, преломляет хлеб и наливает вино в чашу, соотнося их со своим телом и кровью. Иконы из коллекции музея представляют общую схему этого типа иконописи - Спаситель изображен сидящим на алтарном столе, за Ним - Крест, из Его ребра вырастает лоза с виноградной гроздью, которую Он обеими руками отжимает в потир, поддерживаемый ангелом. В левой части композиции другой ангел держит большой свернутый свиток. На двух иконах в верхней части композиции два ангела держат развернутые свитки с надписями, на одной из икон - на румынском языке, на другой - на старославянском: «тот, кто ест Тело Мое», «тот, кто пьет Кровь Мою». Тема евхаристии трактовалась в изображениях с древнейших времен, она воплощалась через символические образы корзины с хлебом, рыбы, виноградной лозы, ее плодов, птиц, клюющих грозди винограда, или через сцены христианской трапезы. Позже появились образы, на которых Спаситель изображен в лозе, среди двенадцати апостолов. С XVI века известны иконы, на которых у основания креста изображена Гробница Христа, а рядом, на сдвинутой плите, стоит воскресший Христос, покрытый белой тканью. В руках Спасителя - виноградная лоза, вырастающая из могилы, и Он отжимает вино в потир, который протягивает коленопреклоненный ангел. Последние образы разовьются в сложные композиции, очень распространенные в XVII-XVIII вв. в Польше, южных регионах России, Румынии, Грузии, Сербии.

Предназначенные для расположения в алтаре для украшения зоны жертвенника или зоны евхаристии, такие изображения встречаются как на иконах на стекле, так и на деревянных иконах. Иконы из музейной коллекции, относящиеся к периоду с конца XIX века по 20-30-е гг. XX века, возможно, создавались по заказу прихода или мирян. Они хранились, по всей вероятности, в алтаре церквей, частью которых являлись, либо в пространстве наоса в качестве икон для молитвы. Это предположение подтверждают их внушительные размеры.

Список иллюстраций:
Рис. 1. Иисус Христос Виноградная Лоза, первая половина XV в., Ангелос Акотантос, Греция.
Рис. 2. Иисус Христос Виноградная Лоза, первая половина XV в., Ангелос Акотантос, Греция.
Рис. 3. Иисус Христос Виноградная Лоза, XVI в., Иоанн и Софроние Зугравул, монастырь Сучевица.
Рис. 4. Евхаристия, XVII-XIX вв., Румыния, частная коллекция, Голландия.
Рис. 5. Иисус Христос Виноградная Лоза, около 1700 г., монастырь Хурезь.
Рис. 6. Иисус Христос Виноградная Лоза, начало XVIII в., Львов.
Рис. 7. Иисус Христос Виноградная Лоза, около 1740 г., Волынь.
Рис. 8. Иисус Христос Виноградная Лоза, XVII в., Музей в Саноке, Польша.
Рис. 9. Миниатюра из акафистника 1674 г., типография Киево-Печерской Лавры.
Рис. 10. Иисус Христос Виноградная Лоза, начало XVIII в., Церковь Вознесения Господня в с. Ольгомель, Брест.
Рис. 11. Иисус Христос Виноградная Лоза, XIX в., Грузия.
Рис. 12. Иисус Христос Виноградная Лоза, XVIII в., А. Понехальский, церковь в Кэлинешть-Кэень, Марамуреш.
Рис. 13. Миниатюра, Служебник митрополита Стефана Унгровлахийского (1648-1688).
Рис. 14. Иисус Христос Виноградная Лоза, 1927 г., Иоасаф Бергие, Бессарабия (из коллекции НМИМ).
Рис. 15. Иисус Христос Виноградная Лоза, 1928 г., Церковь святых апостолов Петра и Павла в с. Петровка, Сэрата, Одесса.
Рис. 16. Иисус Христос Виноградная Лоза, 20-30-е гг. XX в., Ириней Протченко, Бессарабия (из коллекции НМИМ).
Рис. 17. Иисус Христос Виноградная Лоза, 20-30-е гг. XX в., Бессарабия (из коллекции НМИМ).

Adelaida Chiroșca
Icoanele Acoperământul Maicii Domnului din colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei
Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Adelaida Chiroșca
Călugărul iconar Irineu Protcenco și celebra sa icoană Tânguirea Maicii Domnului
Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Adelaida Chiroșca
Scheme iconografice consacrate Adormirii Maicii Domnului din colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei
Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015
Adelaida Chiroșca
Nașterea Domnului: interpretarea subiectului în colecția de icoane din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei
Tyragetia, serie nouă, vol. XVII [XXXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Adelaida Chiroșca
Monede medievale descoperite în cetatea Soroca
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC