EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Mișcarea biblică în Basarabia. Contextul imperial și specificul local
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Mișcarea biblică în Basarabia. Contextul imperial și specificul local

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Библейское движение в Бессарабии. Империальный контекст и локальные особенности

Деятельность Бессарабского Филиала, длившаяся почти десятилетие – до конца 1827 г. – стала настоящим библейским движением в духовной жизни провинции. В контексте породивших это явление событий деятельность Филиала представляет большой интерес, но остался малоизученн в плане исторических сведений. В работе приводятся документальные доказательства из кишинёвских архивов, которые подтверждают, что Филиал был чужеродным явлением в церковной жизни провинции. Это далo нам право утверждать, что библейское движение в Бессарабии не являлось инициативой бессарабских церковных служителей. Как следствие, это движение координировалось Библейским Комитетом в Санкт-Петербурге, который, в свою очередь, строил свою деятельность по модели British and Foreign Bible Society. Миссионерская деятельность организации полностью соответствовала русскому церковному окружению в период правления царя Александра I, то есть до 1825 г. После известных событий того года реакционная атмосфера, установленная в царской империи, привела к разрушению этого движения изнутри.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu