EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Una din marile realizări tehnice care a revoluționat ideea de timp și spațiu, deschizând o nouă eră în istoria comunicării, este telegrafia. Aceasta se bazează pe transmiterea semnalelor electrice printr-un cablu pe distanțe lungi, permițând oamenilor să comunice instantaneu. Telegraful s-a răspândit foarte repede și o rețea de sârme se întindea în întreaga lume.

În 1837, pictorul si fizicianul american Samuel Morse a inventat primul aparat electromagnetic pentru telegrafie, brevetat în 1840. Pentru a trimite mesaje prin fir, Morse elaborează în 1838 un cod simplu de puncte și liniuțe, care reprezentau literele alfabetului, cunoscut ca „alfabetul Morse".

Atât codul Morse cât și aparatul telegrafic au fost îmbunătățite de-a lungul vremii, telegraful devenind mai bine de un secol cel mai răspândit sistem de comunicare și transmitere a informației, până la apariția internetului. Sistemul de telegrafie a constat dintr-o serie de stații repetoare de-a lungul traseului liniei de transmisie. Fiecare stație avea un operator care primea și transmitea mesaje prin telegraf. Aparatul Morse transmitea circa 25 de cuvinte pe minut, care erau înregistrate codificat pe o bandă de hârtie. Operatorul însărcinat cu transmiterea mesajului îl decodifica și îl scria pe hârtie folosind o mașină de scris specială.

În Basarabia, telegraful a pătruns în 1860: la 8 aprilie își începe activitatea stația telegrafică Bender, iar la 24 aprilie cea din Chișinău, urmare a construcției primei linii telegrafice Odesa-Chișinău-Leova. În prezent, s-a renunțat la serviciile de telegrafie. Singurii care mai folosesc comunicarea codificată sunt radioamatorii.

Aparatul telegrafic Morse prezentat provine de la uzina electrotehnică Osinoostrovsky, Uniunea Sovietică, și datează cu anul 1934. Exponatul a fost restaurat de către Mihail Culașco.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VIII [XXIII], nr. 2


Noi direcții în știința istorică contemporană a Moldovei. Rezultate și perspective
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Noi direcții în știința istorică contemporană a Moldovei. Rezultate și perspective

Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Новые направления современной исторической науки Молдовы. Итоги и перспективы

После распада СССР, с обретением независимости бывшими союзными республиками установился период, который характеризуется историками как переходный от тоталитарного режима к демократическому. В каждой из республик переходный период протекал согласно своим внутренним особенностям и закономерностям и определялся как национально-историческими особенностями развития, так и внешними факторами. Однако можно отметить и общие черты постсоветского синдрома. Это, во-первых, всплеск интереса к национальной истории и национализации истории во всех странах СНГ. Во-вторых, сама историческая наука проходит болезненный этап переоценки многих фактов и явлений, поменялись политические акценты в исторических исследованиях. Основной задачей историков стали проблемы национального возрождения. В-третьих, в современной исторической науке принципиальную важность имеет фактор расширения исторических исследований. С середины 90-х годов, на рубеже тысячелетий появилась серия работ (диссертаций, статей, монографий, сборников документов и т.д.), ориентированных на новые, про-западные направления в исторической науке - историческую антропологию, интеллектуальную историю, историю индивида, гендерную историю и др. Развитию новых направлений особенно способствовало молодое поколение историков. Закономерный интерес историков к данным исследованиям повлек за собой серьезные последствия методологического плана - междисциплинарный подход, поиск синтеза через многообразие, цивилизационный, историко-культурный подход и т.д. Новая социальная история стала исследоваться не в ракурсе общественных движений, а через призму исторического антропологизма. Человек, его образ мышления и поведения, образ жизни, духовность, ментальность и повседневность стали предметом исследований, а антропологический метод утвердил себя в центре проблемы истории человека.

Важное место в современных дискуссиях занимает проблема интерпретации исторических фактов и переписывания истории. Однако, на наш взгляд, вопрос о переписывании истории должен быть дифференцирован. Исходя из академических, научных позиций, при вводе в оборот новых исторических документов, новых методологических подходов происходит переписывание истории. Но особенность фундаментальной исторической науки состоит в том, что исторические факты должны служить науке, а не политике. В то же время, настоящая политология невозможна без истории. Политизированная история становится декларативной и бесперспективной. Есть много разных оценок одного события или процесса. В этом сила и слабость истории, но надо помнить, что история это наука, а не придаток политики и инструмент политиков.

Lilia Zabolotnaia
Câteva precizări despre dinastia Branković
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Lilia Zabolotnaia
Destinul unei doamne în istoria Moldovei. Mituri și realități despre Ecaterina Cerchezoaică – a doua soție a lui Vasile Lupu
Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Lilia Zabolotnaia
Moștenirea epistolară din textele feminine. Corespondența privată a surorilor Cantemir
Tyragetia, serie nouă, vol. XVII [XXXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Lilia Zabolotnaia
Condiții de încheiere a căsătoriei în Evul Mediu. Studiu comparativ
Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2007
Lilia Zabolotnaia
Limitele privatului în viaţa lui Antioh Cantemir. Mituri, speculaţii şi realitate despre o familie secretă la Paris)
Tyragetia, serie nouă, vol. XIV [XXIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Luni închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Una din marile realizări tehnice care a revoluționat ideea de timp și spațiu, deschizând o nouă eră în istoria comunicării, este telegrafia. Aceasta se bazează pe transmiterea semnalelor electrice printr-un cablu pe distanțe lungi, permițând oamenilor să comunice instantaneu...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC