EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Anul acesta comemorăm 350 de ani de la nașterea și 300 de la moartea lui Dimitrie Cantemir (26 octombrie 1673- 21 august 1723), cel mai de seamă gânditor umanist român şi totodată autor al primelor scrieri filosofice originale românești.

Dimitrie Cantemir reprezintă una din cele mai înalte culmi de gândire a vremii sale în toate domeniile de care geniul său s-a apropiat - istoriografie, geografie, filosofie deschizându-le noi perspective de dezvoltare. Marele cărturar a cunoscut în profunzime mediul musulman, învățând pe lângă limbile occidentale și cele orientale (turca, persana şi araba), adăugând, la instrucția deja amplă, şi cunoştinţe de logică, medicină, științele naturii, astronomie şi de muzică. Solid informat în variate domenii, politolog, diplomat înnăscut, beizadeaua creștină a câștigat încrederea sultanului Ahmed al III-lea, de la care a obținut favoarea de a consulta documentele istoriei imperiale, pe care le-a utilizat în realizarea celebrei opere „Creșterea şi descreșterea Imperiului Otoman", rămasă şi astăzi o lucrare de referință în bibliografia de specialitate.

Muzeul Național de Istorie a Moldovei tezaurizează varianta germană a acestei lucrări, editată la Hamburg, în anul 1745. Această ediție este un volum impunător de 863 pagini, însoțită de o prefață a editorului, în limba germană, în care sunt consemnate cuvinte de laudă, de prețuire: „...considerăm că o asemenea operă de o însemnătate atât de mare trebuie să fie cunoscută nemților în limba lor maternă..."

Dimitrie Cantemir a fost primul cărturar care a arătat că istoria Imperiului Otoman se împarte în două părți. Prima parte, cea a creșterii, cuprinde biografiile a 19 sultani şi se încheie pe la 1672 când imperiul intră într-o nouă fază, cea a declinului politic şi militar. Prin această lucrare Cantemir încearcă să atragă atenția asupra necesității închegării unei alianțe a țărilor europene împotriva expansiunii turcești. În același timp, autorul are cuvinte de laudă pentru unele aspecte ale culturii poporului turc.

Ca şi „Descrierea Moldovei", „Creșterea şi descreșterea Imperiului Otoman", s-a bucurat de o largă popularitate în cultura țărilor europene. Lucrarea a fost tradusă mai întâi în rusește de către Dimitrie Grozin, fără a fi tipărită. După moartea lui Dimitrie Cantemir, datorită fiului său Antioh, devenit ambasador al Rusiei la Londra, apoi la Paris, această scriere fundamentală a cărturarului nostru a fost tradusă şi editată în limbile engleză (două volume, 1734-1735, urmată de o nouă ediție în 1756), franceză (1743, în patru volume mici). În 1745 lucrarea apare în limba germană. Ea a fost citită, prețuită înalt şi folosită în scrierile lor de către Voltaire, Byron, Victor Hugo ş.a. şi este primul tratat ce abordează problema puterii otomane şi a caracterului multicultural din imperiu. Lucrul asupra acestei opere a început în timpul aflării în Imperiul Otoman, fiind reluată după 1711 şi terminată in 1717. Această lucrare îi aduce faima europeană şi îl situează printre marii cărturari ai vremii.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2


Movilencele și descendenții. Pagini necunoscute. Unele contribuții la genealogia descendenților lui Ieremia Movilă
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Movilencele și descendenții. Pagini necunoscute. Unele contribuții la genealogia descendenților lui Ieremia Movilă

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Мовилянки и их наследники. Неизвестные страницы истории

В представленной статье автор сделал попытку показать родственную связь семьи Еремии Мовилэ с именитыми польскими магнатами и европейскими королевскими дворами. Династия Мовилэ стала господствующей в Молдове исключительно благодаря женской линии и таким же образом сохранила династическую преемственность. По мужской линии династия была прервана в первом поколении, ни один из сыновей Еремии Мовилэ не оставил наследников. В тоже время четыре дочери Еремии Мовилэ – Регина, Мария, Екатерина-Маргарита и Анна вышли замуж за представителей политической элиты Польши, благодаря чему породнились с Вишневецкими, Потоцкими, Корнецкими, Пшеребскими, а их дети и внуки – с представителями королевских дворов Европы. Правнук старшей дочери Раины Могилянки Вишневецкой, Михаил Вишневецкий Корибут был королем Польши (1669-1673). Правнучка Марии Мовилянки Потоц- кой, Анна Яблоновская, была матерью короля Польши Станислава Лещинского I (1704-1709, 1733-1735) и бабушкой королевы Франции Марии Лещинской, супруги Людовика XV-го. Другая внучка Марии, Люд- вика-Каролина Радзивилл, была дважды в браке, в первом замужестве за Людвиком Гогенцолерном, во втором, за принцем Нербургским. Исходя из вышеизложенного, хотелось бы отметить, что благодаря династическим бракам, сохранился генофонд семьи Еремии Мовилэ, кровь которого до настоящего времени течëт у представителей многих королевских семей Европы. Таким образом, мы по праву можем гордится династией Мовилэ, которая на- считывает более четырех столетий.

Список иллюстраций:


Рис. 1. Раина Вишневецкая, старшая дочь Еремии Мовилэ (по Смирнов 1908, 311). Рис. 2. Ярема Вишневецкий, сын Раины Вишневецкой (по Bockenheim 2003, 121). Рис. 3. Михаил Корибут Вишневецкий, король Польши (1669-1673), правнук Еремии Мовилэ (по Kuchowicz 1993, 182). Рис. 4. Элеонора Мария Габсбуржанка, жена Михаила Корибута Вишневецкого (по Bockenheim 2003, 147). Рис. 5. Мария Потоцкая, вторая дочь Еремии Мовилэ (по Łoziński 1934, 100). Рис. 6. Анна Мовилеанка, младшая дочь Еремии Мовилэ (по Targosz 1997, il.5a). Рис. 7. Станислав Ревера, Потоцкий, четвертый муж Анны Мовилеанки (по Bockenheim 2003, 63). Рис. 8. Анна Яблоновская, внучка Анны Марии Потоцкой, жена Рафаля Лещинского, мать короля Польши Станислава I Лещинского и бабушка Марии Лещинской, жены короля Франции Людовика XV (по Forzcki 2006, 32). Рис. 9. Рафаль Лещинский, отец короля Польши Станислава I Лещинского (по Poselstwo 1998, 48). Рис. 10. Станислав I Лещинский (1677-1766), король Польши (1704-1709, 1733-1735) (по Forzcki 2006, 16). Рис. 11. Катажина Опалиньска, жена короля Польши Станислава I Лещинского (by Forzcki 2006, 38). Рис. 12. Мария Лещинская, дочь Станислава I Лещинского, жена Людовика XV и бабушка королей Франции Людовика XVI, Людовика XVIII и Карола (по ru.wikipedia.org). Рис. 13. Людовик XV (15.II.1710 -10.V.1774), король Франции (1.IX.1715 -10.V.1774) (по ru.wikipedia.org).

Lilia Zabolotnaia
Instituția căsătoriei în epoca medievală: impedimente și interdicții. Explorări de antropologie istorică și studii comparative
Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Lilia Zabolotnaia
Primul testament al Mariei Cantemir din 1725
Tyragetia, serie nouă, vol. XI [XXVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Lilia Zabolotnaia
Forţa şi slăbiciunile Alexandrei Osipovna Smirnova-Rosset (cronică asupra originilor unei femei din epoca lui A. Puşkin)
Tyragetia, serie nouă, vol. XII [XXVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Лилия Заболотная
Тумаркин Дмитрий Лазаревич – лабиринты судьбы. Страницы из истории выдающейся династии Тумаркиных
Tyragetia, serie nouă, vol. XV [XXX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Lilia Zabolotnaia
Destinul unei doamne în istoria Moldovei. Mituri și realități despre Ecaterina Cerchezoaică – a doua soție a lui Vasile Lupu
Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Anul acesta comemorăm 350 de ani de la nașterea și 300 de la moartea lui Dimitrie Cantemir (26 octombrie 1673- 21 august 1723), cel mai de seamă gânditor umanist român şi totodată autor al primelor scrieri filosofice originale românești. Dimitrie Cantemir reprezintă una din cele mai înalte culmi de gândire a vremii sale în toate domeniile de care geniul său s-a apropiat - istoriografie, geografie, filosofie deschizându-le noi perspective de dezvoltare...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC