EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Movilencele și descendenții. Pagini necunoscute. Unele contribuții la genealogia descendenților lui Ieremia Movilă
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Movilencele și descendenții. Pagini necunoscute. Unele contribuții la genealogia descendenților lui Ieremia Movilă

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Мовилянки и их наследники. Неизвестные страницы истории

В представленной статье автор сделал попытку показать родственную связь семьи Еремии Мовилэ с именитыми польскими магнатами и европейскими королевскими дворами. Династия Мовилэ стала господствующей в Молдове исключительно благодаря женской линии и таким же образом сохранила династическую преемственность. По мужской линии династия была прервана в первом поколении, ни один из сыновей Еремии Мовилэ не оставил наследников. В тоже время четыре дочери Еремии Мовилэ – Регина, Мария, Екатерина-Маргарита и Анна вышли замуж за представителей политической элиты Польши, благодаря чему породнились с Вишневецкими, Потоцкими, Корнецкими, Пшеребскими, а их дети и внуки – с представителями королевских дворов Европы. Правнук старшей дочери Раины Могилянки Вишневецкой, Михаил Вишневецкий Корибут был королем Польши (1669-1673). Правнучка Марии Мовилянки Потоц- кой, Анна Яблоновская, была матерью короля Польши Станислава Лещинского I (1704-1709, 1733-1735) и бабушкой королевы Франции Марии Лещинской, супруги Людовика XV-го. Другая внучка Марии, Люд- вика-Каролина Радзивилл, была дважды в браке, в первом замужестве за Людвиком Гогенцолерном, во втором, за принцем Нербургским. Исходя из вышеизложенного, хотелось бы отметить, что благодаря династическим бракам, сохранился генофонд семьи Еремии Мовилэ, кровь которого до настоящего времени течëт у представителей многих королевских семей Европы. Таким образом, мы по праву можем гордится династией Мовилэ, которая на- считывает более четырех столетий.

Список иллюстраций:


Рис. 1. Раина Вишневецкая, старшая дочь Еремии Мовилэ (по Смирнов 1908, 311). Рис. 2. Ярема Вишневецкий, сын Раины Вишневецкой (по Bockenheim 2003, 121). Рис. 3. Михаил Корибут Вишневецкий, король Польши (1669-1673), правнук Еремии Мовилэ (по Kuchowicz 1993, 182). Рис. 4. Элеонора Мария Габсбуржанка, жена Михаила Корибута Вишневецкого (по Bockenheim 2003, 147). Рис. 5. Мария Потоцкая, вторая дочь Еремии Мовилэ (по Łoziński 1934, 100). Рис. 6. Анна Мовилеанка, младшая дочь Еремии Мовилэ (по Targosz 1997, il.5a). Рис. 7. Станислав Ревера, Потоцкий, четвертый муж Анны Мовилеанки (по Bockenheim 2003, 63). Рис. 8. Анна Яблоновская, внучка Анны Марии Потоцкой, жена Рафаля Лещинского, мать короля Польши Станислава I Лещинского и бабушка Марии Лещинской, жены короля Франции Людовика XV (по Forzcki 2006, 32). Рис. 9. Рафаль Лещинский, отец короля Польши Станислава I Лещинского (по Poselstwo 1998, 48). Рис. 10. Станислав I Лещинский (1677-1766), король Польши (1704-1709, 1733-1735) (по Forzcki 2006, 16). Рис. 11. Катажина Опалиньска, жена короля Польши Станислава I Лещинского (by Forzcki 2006, 38). Рис. 12. Мария Лещинская, дочь Станислава I Лещинского, жена Людовика XV и бабушка королей Франции Людовика XVI, Людовика XVIII и Карола (по ru.wikipedia.org). Рис. 13. Людовик XV (15.II.1710 -10.V.1774), король Франции (1.IX.1715 -10.V.1774) (по ru.wikipedia.org).


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu