EN RO#Exponatul Lunii

>>>

În 2024, se împlinesc trei decenii de la trecerea în neființă a Eufrosiniei Kersnovski, soroceanca deportată în noaptea de 12-13 iunie 1941 și, ulterior, condamnată de statul-partid la 20 ani de pușcărie pentru evadarea din GULAG. Reușind să supraviețuiască lagărelor de corecție prin muncă, Eufrosinia Kersnovski își va asuma peste ani statutul de martor ocular al atrocităților regimului totalitar-comunist, lăsând generațiilor următoare 12 caiete de amintiri despre infernul prin care a trecut, acestea fiind însoțite de circa 700 de ilustrații color.

Publicate sub genericul „Cât costă omul", sub îngrijirea academicianului Valeriu Pasat, relatările Eufrosiniei Kersnovski dezvăluie prețul vieții umane în contextul represiunilor politice, captând cu o sinceritate sfâșietoare experiențele din lagărele de muncă forțată și determinarea sa de a supraviețui și de a relata adevărul despre suferințele îndurate. Pe lângă relatarea evenimentelor, autoarea narațiunilor reflectează profund asupra naturii umane și asupra modului în care regimul totalitar a degradat valorile morale și demnitatea umană. În volum sunt inserate ilustrații color de o valoare istorică de neprețuit, oferind detalii autentice despre viața în GULAG și despre impactul represiunilor politice asupra indivizilor și comunităților. „Cât costă omul" este mai mult decât o simplă mărturie despre suferință; este o condamnare puternică a totalitarismului și o celebrare a spiritului uman, aducând în prim-plan vocea unei femei care a reușit să transforme trauma personală într-un apel universal pentru justiție și adevăr.

Această lucrare documentează un capitol întunecat al istoriei și, totodată servește ca un memento al puterii rezilienței și solidarității umane în vremuri de grea încercare. Cartea îndeamnă vizitatorii muzeului de a reflecta asupra valorii vieții umane și asupra imperativului de a proteja libertatea și demnitatea umană.

 

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 2


Enigmele, miturile și realitățile testamentului Mariei (Lupu) Radziwiłł
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Enigmele, miturile și realitățile testamentului Mariei (Lupu) Radziwiłł

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015

Тайны, мифы и реалии относительно завещания Марии Радзивилл

Резюме

История завещания Марии Радзивилл является одной из малоизвестных и малоизученных проблем. Обычно этот вопрос либо рассматривался историками в контексте имущества Радзивиллов, либо использовался литераторами в беллетристике, что породило множество мифов.

В данной статье автор исследует этот вопрос в нескольких аспектах: 1. Имущество, которое Мария, дочь Василия Лупу, принесла в семью в качестве приданного; 2. Вено и свадебные подарки; 3. Пожалования польских королей на пожизненное владение недвижимым имуществом; 4. Имущество мужа.

Объем приданого Марии точно не известен, однако, согласно документальным свидетельствам эпохи, ее приданое составляло от 600 000 до 2000 000 злотых: 450 тысяч деньгами, 150 тысяч драгоценностями, золотом и серебром. 6 староств она получила на пожизненное владение.

После смерти Януша Радзивилла (1655 г.) Мария пыталась вернуть деньги и драгоценности из своего при- даного, которые находились у опекуна, двоюродного брата мужа - Богуслава Радзивилла, но он под любым предлогом уклонялся от возвращения ей имущества. Мария Радзивилл неоднократно обращалась за помо- щью к королю, родственникам и в трибуналы, но не смогла добиться справедливости. Она умерла в 1660 г., оставив завещание. Наследникам (легатам) Марии Радзивилл удалось вернуть сумму в 471 400 злотых, ко- торыми были наделены 13 монастырей, 7 церквей, Слуцкая школа, Виленский пансион и 3 больницы. 600 злотых было отдельно отписано на сорокадневную службу сорокоуст. Монастырь Святого Духа в Вильне получил 200 тысяч злотых. Остальные наследники получили от 400 000 до 100 злотых.

Активную борьбу за наследство Марии Радзивилл развернули и ближайшие родственники - сводный брат по отцу господарь Штефэницэ и родная сестра Руксандра, вдова Тимуша Хмельницкого. Автор приходит к выводу, что родственники не фигурировали в ее завещании.

Судебные разбирательства по имуществу Марии затянулись до начала XIX века, что впоследствии (и до настоящего времени) породило множество легенд и мифов.

Список приложений и иллюстраций:
Приложение 1. Фрагмент из документа: Regestr skarbnice albo rzeczy Radziwiłłowny koniuszanki WXL która posyła z Królewca. 1670, Królewic (56 stron), str. 21v-22 (Vilniaus universiteto biblioteka Rankraščių skyrius). Приложение 2. Фрагмент из документа: Археографический сборник документовъ относящихся къ исторiи Северозападной Руси (Вильнюс 1870), 373-374, док. 91 (Vilniaus universiteto biblioteka Rankraščių skyrius,
F4-(A231)18003, 18004).
Приложение 3. Фрагмент из документа: Археографический сборник документовъ относящихся къ исторiи Северозападной Руси (Вильнюс 1870), 373-374, док. 91 (Vilniaus universiteto biblioteka Rankraščių skyrius, F4-(A231)18003, 18004).
Приложение 4. Фрагмент из документа: Regestr skarbnice albo rzeczy Radziwiłłowny koniuszanki WXL która posyła z Królewca. 1670, Królewic (56 stron), str. 45 (Vilniaus universiteto biblioteka Rankraščių skyrius).

Lilia Zabolotnaia
Regență, putere și domnie la feminin (sec. XIV-XVII)
Tyragetia, serie nouă, vol. III [XVIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Лилия Заболотная
Тумаркин Дмитрий Лазаревич – лабиринты судьбы. Страницы из истории выдающейся династии Тумаркиных
Tyragetia, serie nouă, vol. XV [XXX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Lilia Zabolotnaia, Sorin Iftimi
Portretul Mariei (Lupu) Radziwill reflectat într-o lucrare a pictorului polonez Korneli Szlegiel (1851)
Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Lilia Zabolotnaia
Femeia și puterea în istoria dinastiei Asăneștilor
Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Lilia Zabolotnaia
Moștenirea epistolară din textele feminine. Corespondența privată a surorilor Cantemir
Tyragetia, serie nouă, vol. XVII [XXXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Luni închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

În 2024, se împlinesc trei decenii de la trecerea în neființă a Eufrosiniei Kersnovski, soroceanca deportată în noaptea de 12-13 iunie 1941 și, ulterior, condamnată de statul-partid la 20 ani de pușcărie pentru evadarea din GULAG...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC