EN RO#Exponatul Lunii

>>>

De-a lungul timpului, oamenii au „purtat" dinții ca pe unele dintre cele mai prețioase ornamente. Anume din această cauză, în multe culturi, dinții au suferit modificări de nenumărate ori, căpătând diverse forme și culori.

Până în prezent, astfel de tradiții locale sunt cunoscute în Bali, ca ritual de inițiere a tinerilor între 16 și 18 ani. O astfel de practică simbolizează intrarea în viața adultă. Se crede că astfel de procedură calmează șase păcate spirituale de bază (printre care lăcomia, pofta, zgârcenia). Iar pentru aceasta, sunt piliți șase dinți, inclusiv colții. Femeile din tribul Mentawai, din insula Sumatra, practică cioplirea și ascuțirea dinților, fiind convinse că doar așa devin atrăgătoare. Procedura se efectuează fără anestezie, de către un șaman local, care, pentru a face ceremonia cât mai dureroasă, folosește o daltă cu tăișul știrbit și bont. Ritualul dat se practică de milenii la cerința a generații întregi de fete.

O mandibulă umană cu urmele unui astfel de ritual a fost descoperită în așezarea Cobîlnea „Stația" (s. Cobîlea, r-ul Șoldănești, anul 1986) atribuită culturii Noua (perioada târzie a epocii bronzului, sec. XV-XIII a. Chr.). În rezultatul analizei antropologice a obiectului s-a dovedit că mandibula aparține unui tânăr de rasă europoidă, cu vârsta la deces cuprinsă între 18 și 20 de ani. Importanța acestei descoperiri constă în redarea unei practici neobișnuite pentru comunitățile culturii Noua și în general pentru populațiile umane preistorice care au populat spațiul carpato-danubiano-nord pontic, și anume - pilirea dentară. Cei patru dinți incisivi sunt secționați în jumătate longitudinal, operație efectuată cu puțin timp înaintea morții individului. Nu este exclus ca mandibula să fi aparținut unui alogen, care în rezultatul unor circumstanțe necunoscute a ajuns în acest spațiu și a intrat în contact cu populația locală. Dar pentru verificarea unei astfel de ipoteze, sunt necesare un șir de analize (ADN, izotopică, 14C).

Urmele de șlefuire observate pe unele zone ale mandibulei, nu exclud utilizarea acesteia ca atribut de cult (pandantiv) după moartea individului.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 2


Enigmele, miturile și realitățile testamentului Mariei (Lupu) Radziwiłł
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Enigmele, miturile și realitățile testamentului Mariei (Lupu) Radziwiłł

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015

Тайны, мифы и реалии относительно завещания Марии Радзивилл

Резюме

История завещания Марии Радзивилл является одной из малоизвестных и малоизученных проблем. Обычно этот вопрос либо рассматривался историками в контексте имущества Радзивиллов, либо использовался литераторами в беллетристике, что породило множество мифов.

В данной статье автор исследует этот вопрос в нескольких аспектах: 1. Имущество, которое Мария, дочь Василия Лупу, принесла в семью в качестве приданного; 2. Вено и свадебные подарки; 3. Пожалования польских королей на пожизненное владение недвижимым имуществом; 4. Имущество мужа.

Объем приданого Марии точно не известен, однако, согласно документальным свидетельствам эпохи, ее приданое составляло от 600 000 до 2000 000 злотых: 450 тысяч деньгами, 150 тысяч драгоценностями, золотом и серебром. 6 староств она получила на пожизненное владение.

После смерти Януша Радзивилла (1655 г.) Мария пыталась вернуть деньги и драгоценности из своего при- даного, которые находились у опекуна, двоюродного брата мужа - Богуслава Радзивилла, но он под любым предлогом уклонялся от возвращения ей имущества. Мария Радзивилл неоднократно обращалась за помо- щью к королю, родственникам и в трибуналы, но не смогла добиться справедливости. Она умерла в 1660 г., оставив завещание. Наследникам (легатам) Марии Радзивилл удалось вернуть сумму в 471 400 злотых, ко- торыми были наделены 13 монастырей, 7 церквей, Слуцкая школа, Виленский пансион и 3 больницы. 600 злотых было отдельно отписано на сорокадневную службу сорокоуст. Монастырь Святого Духа в Вильне получил 200 тысяч злотых. Остальные наследники получили от 400 000 до 100 злотых.

Активную борьбу за наследство Марии Радзивилл развернули и ближайшие родственники - сводный брат по отцу господарь Штефэницэ и родная сестра Руксандра, вдова Тимуша Хмельницкого. Автор приходит к выводу, что родственники не фигурировали в ее завещании.

Судебные разбирательства по имуществу Марии затянулись до начала XIX века, что впоследствии (и до настоящего времени) породило множество легенд и мифов.

Список приложений и иллюстраций:
Приложение 1. Фрагмент из документа: Regestr skarbnice albo rzeczy Radziwiłłowny koniuszanki WXL która posyła z Królewca. 1670, Królewic (56 stron), str. 21v-22 (Vilniaus universiteto biblioteka Rankraščių skyrius). Приложение 2. Фрагмент из документа: Археографический сборник документовъ относящихся къ исторiи Северозападной Руси (Вильнюс 1870), 373-374, док. 91 (Vilniaus universiteto biblioteka Rankraščių skyrius,
F4-(A231)18003, 18004).
Приложение 3. Фрагмент из документа: Археографический сборник документовъ относящихся къ исторiи Северозападной Руси (Вильнюс 1870), 373-374, док. 91 (Vilniaus universiteto biblioteka Rankraščių skyrius, F4-(A231)18003, 18004).
Приложение 4. Фрагмент из документа: Regestr skarbnice albo rzeczy Radziwiłłowny koniuszanki WXL która posyła z Królewca. 1670, Królewic (56 stron), str. 45 (Vilniaus universiteto biblioteka Rankraščių skyrius).

Lilia Zabolotnaia
Femeia și puterea în istoria dinastiei Asăneștilor
Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Lilia Zabolotnaia
Condiții de încheiere a căsătoriei în Evul Mediu. Studiu comparativ
Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2007
Lilia Zabolotnaia
Moștenirea epistolară din textele feminine. Corespondența privată a surorilor Cantemir
Tyragetia, serie nouă, vol. XVII [XXXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Lilia Zabolotnaia
Limitele privatului în viaţa lui Antioh Cantemir. Mituri, speculaţii şi realitate despre o familie secretă la Paris)
Tyragetia, serie nouă, vol. XIV [XXIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Lilia Zabolotnaia
Ştefan Lemny, Dimitrie Cantemir, un principe român în zorile Luminilor europene. A Romanian prince at the dawn of the European enlightenment. Un prince roumain à l’aube des Lumières européennes. Bucureşti: Editura Institutului Cultural Român, 2019, 186 p. + 59 ilustraţii. ISBN 978-973-577-737-1
Tyragetia, serie nouă, vol. XIII [XXVIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

De-a lungul timpului, oamenii au „purtat" dinții ca pe unele dintre cele mai prețioase ornamente. Anume din această cauză, în multe culturi, dinții au suferit modificări de nenumărate ori, căpătând diverse forme și culori. Până în prezent, astfel de tradiții locale sunt cunoscute în Bali, ca ritual de inițiere a tinerilor între 16 și 18 ani...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC