EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.).

Recipientul de configurație evident asimetrică, este modelat manual din pastă de lut de calitate, având suprafța netedă de culoare brună cu pete cenușii. Corpul vasului, este prevăzut cu o proeminență accentuată și un gât tronconic cu deschiderea mai largă spre gură. Vasul are o toartă și este ornamentat cu trei perechi de aplicații reliefate, amplasate simetric. Înățimea vasului este de 15,5 cm, diametrul gurii de 11,4 cm, diamentul corpului de 15 cm și diametrul bazei de 7,5 cm. Asemenea vase în literatura arheologică sunt cunoscute sub denumirea de vase „askos", termenul respectiv, fiind de proveniență din limba greacă veche, desemnând unul din recipientele primitive de epocă - burduful din piele de animal.

În timpurile preistorice, la unele popoare, burduful era transpus în ceramică, în aceste cazuri fiind păstate trăsăturile de bază ale vasului arhaic din piele, căpătând o formă bombată proeminentă cu toartă și fund plat. Din aspectul original al burdufului s-a păstrat gura asimetrică corespunzătoare gâtului animalului, și uneori trei sau patru piciorușe, corespunzătoare apendicelor pielii jupuite de pe picioarele animalului. Aceste vase au pierdut caracterul zoomorf original, înscriindu-se drept o formă nouă în inventarul ceramicii neo-eneolitice. Primele vase de acest tip sunt atestate în Grecia, în neoliticul timpuriu (cca 5000-4500 a. Chr.) având forma unor cupe sau căni. În culturile neo-eneolitice carpato-balcanice se întâlnește tipul de askos egeean de formă scundă sau înaltă, cu sau fără piciorușe și cu toartă. Mai rar, acestea sunt prevăzute cu două guri (una de umplere și alta de golire) sau sunt descentrate și prevăzute cu guri de formă ciudată. În spațiul dintre Carpați și Nipru se cunosc doar forme înalte de askos simplu, fără elemente zoomorfe. Vasele de tip askos sunt prezente în diverse culturi preistorice, cu precădere în Europa de Sud-Est și Anatolia.

Fiind descoperite de multe ori în asociere cu inventar de cult, vasele askos ar putea fi un indicator important al utilizării în practici ritualice religioase. Alături de cele zoomorfe, antropomorfe și vasele de tip rhyton (recipient aproximativ conic din care, în cadrul unor ceremonii erau băute sau se turnate fluide), askosurile au fost încadrate în categoria vaselor cu destinație de cult, fiind legate de libații (act ritual care consta în gustarea și apoi vărsarea unei cupe de vin, lapte etc. ca omagiu adus divinității).

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VII [XXII], nr. 1


Piese litice descoperite în așezările culturilor Noua-Sabatinovka din spațiul pruto-nistrean
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Piese litice descoperite în așezările culturilor Noua-Sabatinovka din spațiul pruto-nistrean

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Каменные предметы, обнаруженные на поселениях культур Ноуа-Сабатиновка на Пруто-Днестровском пространстве

В результате археологических исследований, которые производятся с 50-х гг. XX века по настоящее время на Пруто-Днестровском пространстве, на поселениях, а также благодаря случайным находкам, было обнаружено около 412 предметов из камня (скребки, фрагменты ручных мельниц, диски, лощила, отливочные формы, топоры и т.п.) и 129 из кремня (отбойники, ножи, наконечники стрел, пластинки), относящихся к типу Ноуа-Сабатиновка. В статье представлены категории предметов из камня/кремня и сделана попытка прояснить их атрибуцию.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Каменные скребки: 1, 2, 7, 8 - Одая-Мичурин (по Sava, Kaiser 2004, fig. 16/7, 63/2; Sava 2008, fig. 16/7, 24/5); 3, 4 - Кэушень (по Левинский 1986, рис. 8/1, 3); 5 - Петрушень (по Sava 1992, fig. 6/1); 6 - Кобыля (по Левицкий 1988, рис. 28/1).

Рис. 2. Ручные мельницы: 1, 2, 4 - Кобыля (по Левицкий 1988, рис. 20/4, 23/3, 28/2); Петрушень (по Sava 1992, fig. 6/4).

Рис. 3. Каменные лощила: 1, 3, 6, 7 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 88/5, 6, 9, 13); 2 - Ханска (по Postică, Cavruc 1991, fig. 7/8); 4 - Чертовец (по Крушельницька 2006, рис. 17/9). Точило: 5 - Петрушень (по Sava 1992, fig. 6/5).

Рис. 4. Каменные диски: 1-4 - Слобозия-Ширеуць; 5, 6 - Куконешть; 7 - Фетешть (по Ларина 1976, рис. 6/3); 8 - Одая-Мичурин (по Sava 2008, fig. 36/9).

Рис. 5. Лощила: 1-5, 7, 10, 11 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 87/3-6, 9, 13); 6 - Ниспорень; 8 - Кэушень (по Левинский 1986, рис. 8/2); 9 - Кобылня (по Левицкий 1988, рис. 18/6); 12 - Гиндешть (по Мелюкова 1958, табл. XXVI/8). Каменные отбойники: 10, 14 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 87/14, 15); 13 - Гиндешть (по Мелюкова 1957, табл. XIX/5); 15 - Новоселица (по Тощев, Черняков 1986, рис. 6/11).

Рис. 6. Мотыга: 1 - Слобозия-Ширеуць (по Дергачев 1969, табл. III/26). Каменные топоры: 2 - Петрушень (по Sava 1992, fig. 9/3); 3 - Гиндешть (по Мелюкова 1957, табл. XIX/4); 4 - Махала (по Смирнова 1972, рис. 6/11); 5 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 88/1); 6 - Слобозия-Ширеуць; 7 - Кэушень (по Левинский 1986, рис. 7/1). Каменные дубинки: 8, 10, 11 - Слобозия-Ширеуць; 9 - Гиндешть (по Мелюко- ва 1957, табл. XIX/3).

Рис. 7. Каменные отливочные формы: 1 - Кобыля (по Левицкий 1988, рис. 27/1); 2, 6 - Островец (по Архео- логия 1985, рис. 131/32, 36); 3, 8 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 88/2, 4); 4, 5 - Бэлэнешть (по Sava 2011, Abb. 5/1, 6/1); 7 - Махала (по Смирнова 1972, 24, рис. 9/1).

Рис. 8. Песты-скипетры: 1, 3, 6 - Киперчень (по Савва 1987, рис. 2/9, 14, 3/9); 2 - Петрень (по Савва 1987, 64, рис. 2/4); 4 - Гиндешть (по Мелюкова 1958, табл. XXVI/7); 7 - Стецовка (по Крушельницька 2006, рис. 13/6); 8 - Баху (по Дергачев 2012, илл. II/35); 9, 10 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 87/11, 12). Каменная ступка: 5 - Басарабяска (по Савва 1987, рис. 2/24).

Рис. 9. Кремневые пластины: 1, 6 - Кобыля (по Левицкий 1988, рис. 4/7, 16/11); 2 - Слобозия-Ширеуць; 3 - Петрушень (по Левицкий 1985, рис. 16/12); 4 - Кэушень (по Левинский 1986, рис. 7/3); 5, 7-10 - Одая- Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 90/2, 4, 7-9). Кремневые наконечники стрел: 11, 12 - Кобыля (по Левицкий 1988, рис. 4/3, 17/1 ); 13 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 90/1). Кремневые ножи: 8, 10 - Петрушень (по Левицкий 1985, рис. 15/21, 22); 9 - Слобозия-Ширеуць (по Дергачев 1969, 121, табл. III/28). Кремневые отбойники: 17, 19 - Петрушень (по Sava 1992, fig. 9/4, 7); 18-21 - Слобозия-Ширеуць; 22 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 89/1); 23 - Чертовец (по Крушельницька 2006, 40, рис. 17/6).

Рис. 10. Каменные и кремневые орудия, обнаруженные в ареале культурного комплекса Ноуа-Сабатинов- ка на территории Украины к востоку от Днестра и в Румынии: 1, 2 - ножи; 3, 4 - наконечники стрел; 5 - кремневая пластина; 6, 7 - лощила; 8 - отбойник; 9 - диск; 10, 15 - мотыги; 11-13 - песты-скипетры; 14 - точило; 16 - ступка; 17 - отливочная форма; 18 - дубинка; 19, 22 - лощила; 20, 21 - топоры. 1 - Трушешть; 2 - Пробота; 3, 4, 19 - Гырбовец; 5, 14 - Доробанцу; 6, 7, 13, 18 - Златополь; 8-10 - Новокиевка; 11 - Войнешть; 12, 15 - Сергеевский залив; 16 - Ушкалка; 17 - Николень; 20-22 - Тэвэдэрешть. 1-5, 11, 14, 17, 19-22 (по Florescu 1991, fig. 113/4; 158/5, 6; 159/6; 162/2, 5; 163/3, 8, 10; 164/2, 8); 6-10, 12, 13, 15, 16, 18 (по Gerškovič 1999, Taf. 9/10, 12; 10/2; 35/4, 9, 10; 45/8, 10).

Рис. 11. Каменные и кремневые орудия, обнаруженные в рамках других культур, синхронных или частично синхронных культурному комплексу Ноуа-Сабатиновка. Культуры: комаровская (1, 2, 10, 11, 13), гава-голиградская (4, 9), белогрудовская (3, 5, 6, 12, 14), белозерская (7, 8, 16), срубная (15, 17). 1-5 - ножи; 6 - наконечники стрел; 7 - пест-скипетр; 8, 9 - ступка; 10, 11 - лощила; 12 - дубинка; 13 - пряслице; 14-16 - отливочные формы; 17 - ручная мельница. 1, 2, 10, 11 - Котяла; 3 - Кирово; 4, 9, 13 - Мишкович; 5 - Белогрудовский лес; 6, 14 - Собковка; 7 - Ушкалка; 8 - Заповитное; 12 - Андрусовка; 15 - Пилипчатино; 16 - Завадовка; 17 - Ильичевка. 1, 2, 10, 11 (по Sava 1994, fig. 3/19, 20, 30, 33); 3, 5-8, 12, 14-17 (по Археология 1985, рис. 112/40; 127/1, 20; 136/1, 4, 5, 7; 142/19, 44, 52); 4, 9, 13 (по Малеев 1976, рис. 2/7, 10, 11).

Mariana Sîrbu
Piese de bronz descoperite în așezările de tip Noua-Sabatinovka din spațiul Pruto-Nistrean
Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Mariana Sîrbu, Sergiu Popovici, Vlad Vornic
Depozitul de bronzuri descoperit în apropierea satului Haragîş (r-nul Cantemir)
Tyragetia, serie nouă, vol. XIII [XXVIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Mariana Sîrbu, Veaceslav Bicbaev
O groapă din perioada târzie a epocii bronzului descoperită în zona lacului „Valea Morilor" din orașul Chișinău
Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Eugen Sava, Mariana Sîrbu
Așezări cu „cenușare" în bazinul Răutului (Catalog)
Tyragetia, serie nouă, vol. III [XVIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Mariana Sîrbu
Industria materiei dure animale în perioada târzie a epocii bronzului (complexul cultural Noua-Sabatinovka)
Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC