EN RO
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Mod citire#Exponatul Lunii

Este un trofeu sportiv obţinut la un concurs interşcolar, organizat de comisia sportivă de oină între instituţiile şcolare din Basarabia interbelică. Nu cunoaştem instituţiile şcolare participante la acest concurs, nici locul organizării, ştim doar că unul dintre învingători s-a ales cu premiul II şi că evenimentul a avut loc pe 13 mai 1934. Pe această cale aflăm despre existenţa, la nivel şcolar, a diferitor competiţii sportive organizate de către instituţiile şcolare, printre care şi jocul de oină. Oina este un sport frumos şi complex, care dezvoltă fizicul şi spiritul, curajul şi dorinţa de perfecţionare. Oina este o comoară a poporului român, care trebuie păstrată cu sfinţenie şi transmisă viitoarelor generaţii.

Pentru naţiunea română jocul de oină sau hoina este considerat un joc sportiv naţional, având o vechime de cel puţin şase secole. Jocul de oină este practicat continuu, cel puţin din secolul al XIV-lea, conform cronicilor şi hrisoavelor timpului, fiind menţionat prima dată documentar la 1364, în timpul domniei lui Vlaicu Vodă. Jocul solicită calităţi sportive complexe (viteză bună de alergare, reflexe rapide în mişcările de autoapărare faţă de loviturile mingii, precizie în aruncarea şi lovirea mingii cu un baston sau bâtă). Oina este un sport care ne identifică în aceeaşi măsură ca şi lupta naţională, trânta. Jocul devine atractiv printre tinerii de la sate, pătrunde în programa şcolară prin intermediul lecţiilor de educaţie fizică. Prin Reforma Învăţământului de la 1898, precum şi prin alte decizii ministeriale, ministrul învăţământului, Spiru Haret, introduce practicarea obligatorie a oinei în şcolile de toate gradele, totodată decide organizarea anuală a concursurilor şcolare de oină.

La 9 mai 1899, la Bucureşti, a fost organizat primul campionat naţional de oină, echipele fiind formate din liceeni. Învingătoare a fost echipa Liceului Nicolae Bălcescu din Brăila.

În 1912 este creată Federaţia Societăţii Sportive din România (FSSR) cu sediul la Bucureşti în componenţa căreia intrau 13 comisii sportive, printre care şi comisia de oină.

Odată cu Unirea de la 1918, are loc reorganizarea FSSR, în 1923, cu includerea în componenţa ei a celorlalte comisii sportive de oină din Transilvania, Bucovina şi Basarabia.

În 1932 este înfiinţată Federaţia Română de oină.

Click aici pentru Turul Virtual al Muzeului

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VII [XXII], nr. 1

Piese litice descoperite în așezările culturilor Noua-Sabatinovka din spațiul pruto-nistrean
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Piese litice descoperite în așezările culturilor Noua-Sabatinovka din spațiul pruto-nistrean

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Каменные предметы, обнаруженные на поселениях культур Ноуа-Сабатиновка на Пруто-Днестровском пространстве

В результате археологических исследований, которые производятся с 50-х гг. XX века по настоящее время на Пруто-Днестровском пространстве, на поселениях, а также благодаря случайным находкам, было обнаружено около 412 предметов из камня (скребки, фрагменты ручных мельниц, диски, лощила, отливочные формы, топоры и т.п.) и 129 из кремня (отбойники, ножи, наконечники стрел, пластинки), относящихся к типу Ноуа-Сабатиновка. В статье представлены категории предметов из камня/кремня и сделана попытка прояснить их атрибуцию.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Каменные скребки: 1, 2, 7, 8 - Одая-Мичурин (по Sava, Kaiser 2004, fig. 16/7, 63/2; Sava 2008, fig. 16/7, 24/5); 3, 4 - Кэушень (по Левинский 1986, рис. 8/1, 3); 5 - Петрушень (по Sava 1992, fig. 6/1); 6 - Кобыля (по Левицкий 1988, рис. 28/1).

Рис. 2. Ручные мельницы: 1, 2, 4 - Кобыля (по Левицкий 1988, рис. 20/4, 23/3, 28/2); Петрушень (по Sava 1992, fig. 6/4).

Рис. 3. Каменные лощила: 1, 3, 6, 7 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 88/5, 6, 9, 13); 2 - Ханска (по Postică, Cavruc 1991, fig. 7/8); 4 - Чертовец (по Крушельницька 2006, рис. 17/9). Точило: 5 - Петрушень (по Sava 1992, fig. 6/5).

Рис. 4. Каменные диски: 1-4 - Слобозия-Ширеуць; 5, 6 - Куконешть; 7 - Фетешть (по Ларина 1976, рис. 6/3); 8 - Одая-Мичурин (по Sava 2008, fig. 36/9).

Рис. 5. Лощила: 1-5, 7, 10, 11 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 87/3-6, 9, 13); 6 - Ниспорень; 8 - Кэушень (по Левинский 1986, рис. 8/2); 9 - Кобылня (по Левицкий 1988, рис. 18/6); 12 - Гиндешть (по Мелюкова 1958, табл. XXVI/8). Каменные отбойники: 10, 14 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 87/14, 15); 13 - Гиндешть (по Мелюкова 1957, табл. XIX/5); 15 - Новоселица (по Тощев, Черняков 1986, рис. 6/11).

Рис. 6. Мотыга: 1 - Слобозия-Ширеуць (по Дергачев 1969, табл. III/26). Каменные топоры: 2 - Петрушень (по Sava 1992, fig. 9/3); 3 - Гиндешть (по Мелюкова 1957, табл. XIX/4); 4 - Махала (по Смирнова 1972, рис. 6/11); 5 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 88/1); 6 - Слобозия-Ширеуць; 7 - Кэушень (по Левинский 1986, рис. 7/1). Каменные дубинки: 8, 10, 11 - Слобозия-Ширеуць; 9 - Гиндешть (по Мелюко- ва 1957, табл. XIX/3).

Рис. 7. Каменные отливочные формы: 1 - Кобыля (по Левицкий 1988, рис. 27/1); 2, 6 - Островец (по Архео- логия 1985, рис. 131/32, 36); 3, 8 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 88/2, 4); 4, 5 - Бэлэнешть (по Sava 2011, Abb. 5/1, 6/1); 7 - Махала (по Смирнова 1972, 24, рис. 9/1).

Рис. 8. Песты-скипетры: 1, 3, 6 - Киперчень (по Савва 1987, рис. 2/9, 14, 3/9); 2 - Петрень (по Савва 1987, 64, рис. 2/4); 4 - Гиндешть (по Мелюкова 1958, табл. XXVI/7); 7 - Стецовка (по Крушельницька 2006, рис. 13/6); 8 - Баху (по Дергачев 2012, илл. II/35); 9, 10 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 87/11, 12). Каменная ступка: 5 - Басарабяска (по Савва 1987, рис. 2/24).

Рис. 9. Кремневые пластины: 1, 6 - Кобыля (по Левицкий 1988, рис. 4/7, 16/11); 2 - Слобозия-Ширеуць; 3 - Петрушень (по Левицкий 1985, рис. 16/12); 4 - Кэушень (по Левинский 1986, рис. 7/3); 5, 7-10 - Одая- Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 90/2, 4, 7-9). Кремневые наконечники стрел: 11, 12 - Кобыля (по Левицкий 1988, рис. 4/3, 17/1 ); 13 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 90/1). Кремневые ножи: 8, 10 - Петрушень (по Левицкий 1985, рис. 15/21, 22); 9 - Слобозия-Ширеуць (по Дергачев 1969, 121, табл. III/28). Кремневые отбойники: 17, 19 - Петрушень (по Sava 1992, fig. 9/4, 7); 18-21 - Слобозия-Ширеуць; 22 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 89/1); 23 - Чертовец (по Крушельницька 2006, 40, рис. 17/6).

Рис. 10. Каменные и кремневые орудия, обнаруженные в ареале культурного комплекса Ноуа-Сабатинов- ка на территории Украины к востоку от Днестра и в Румынии: 1, 2 - ножи; 3, 4 - наконечники стрел; 5 - кремневая пластина; 6, 7 - лощила; 8 - отбойник; 9 - диск; 10, 15 - мотыги; 11-13 - песты-скипетры; 14 - точило; 16 - ступка; 17 - отливочная форма; 18 - дубинка; 19, 22 - лощила; 20, 21 - топоры. 1 - Трушешть; 2 - Пробота; 3, 4, 19 - Гырбовец; 5, 14 - Доробанцу; 6, 7, 13, 18 - Златополь; 8-10 - Новокиевка; 11 - Войнешть; 12, 15 - Сергеевский залив; 16 - Ушкалка; 17 - Николень; 20-22 - Тэвэдэрешть. 1-5, 11, 14, 17, 19-22 (по Florescu 1991, fig. 113/4; 158/5, 6; 159/6; 162/2, 5; 163/3, 8, 10; 164/2, 8); 6-10, 12, 13, 15, 16, 18 (по Gerškovič 1999, Taf. 9/10, 12; 10/2; 35/4, 9, 10; 45/8, 10).

Рис. 11. Каменные и кремневые орудия, обнаруженные в рамках других культур, синхронных или частично синхронных культурному комплексу Ноуа-Сабатиновка. Культуры: комаровская (1, 2, 10, 11, 13), гава-голиградская (4, 9), белогрудовская (3, 5, 6, 12, 14), белозерская (7, 8, 16), срубная (15, 17). 1-5 - ножи; 6 - наконечники стрел; 7 - пест-скипетр; 8, 9 - ступка; 10, 11 - лощила; 12 - дубинка; 13 - пряслице; 14-16 - отливочные формы; 17 - ручная мельница. 1, 2, 10, 11 - Котяла; 3 - Кирово; 4, 9, 13 - Мишкович; 5 - Белогрудовский лес; 6, 14 - Собковка; 7 - Ушкалка; 8 - Заповитное; 12 - Андрусовка; 15 - Пилипчатино; 16 - Завадовка; 17 - Ильичевка. 1, 2, 10, 11 (по Sava 1994, fig. 3/19, 20, 30, 33); 3, 5-8, 12, 14-17 (по Археология 1985, рис. 112/40; 127/1, 20; 136/1, 4, 5, 7; 142/19, 44, 52); 4, 9, 13 (по Малеев 1976, рис. 2/7, 10, 11). 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

  
  
Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
Adresează-ne o întrebare acum!

#Exponatul Lunii

Este un trofeu sportiv obţinut la un concurs interşcolar, organizat de comisia sportivă de oină între instituţiile şcolare din Basarabia interbelică. Nu cunoaştem instituţiile şcolare participante la acest concurs, nici locul organizării, ştim doar că unul dintre învingători s-a ales cu premiul II şi că evenimentul a avut loc pe 13 mai 1934. Pe această cale aflăm despre existenţa, la nivel şcolar, a diferitor competiţii sportive organizate de către instituţiile şcolare, printre care şi jocul de oină. Oina este un sport frumos şi complex, care dezvoltă fizicul şi spiritul, curajul şi dorinţa de perfecţionare. Oina este o comoară a poporului român, care trebuie păstrată cu sfinţenie şi transmisă viitoarelor generaţii...

Citeşte mai multe >>

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu