EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Marele domnitor Ștefan cel Mare, remarcabil comandant de oști și diplomat, s-a preocupat pe parcursul vieții sale și de prosperitatea economică a țării, sprijinind dezvoltarea meșteșugurilor, negoțului și târgurilor. În timpul domniei sale au fost emiși groși și jumătăți de groși bătuți în sistemul dinarilor, sistem monetar întrodus în Moldova în ultima domnie a lui Petru Aron (1455-1457).

Monedele au fost bătute din argint de titlu superior, ceia ce reflectă stabilitate în viața economică a țării în acea perioadă. Executarea lor cu măiestrie la monetăria din Suceava, se încadrează printre frumoasele realizări artistice din timpul domniei lui Ștefan cel Mare.

Pe parcurul domniei sale, au fost bătute două tipuri de emisiuni, pentru cele două valori nominale: groși și jumătăți de groși.

Emisiunile de tipul I au pe avers un scut despicat; în primul cartier apare o roză surmontată de o cruce și trei fascii, în al doilea cartier. La emisiunile epigrafe (de groși), imaginea este însoțită de legenda circulară cu numele emitentului: + STEFANVS VOIEVODA. Pe celaltă parte apare capul de bour cu stea între coarne însoțit de mobilele heraldice - roza și semiluna conturnată, amplasate în dreapta și stânga capului de bour; circular legenda: MONETA MOLDAVIE.

Pe monedele de tip II în scut pe avers apare o cruce patriarhală (dublă) și legenda STEFANVSVOIEVOD sau prescurtat STEFANVSVOIE. Pe revers este păstrat ca și la tipul I, capul de bour cu atribute heraldice: roza în dreapta/semiluna în stânga și semiluna în dreapta/roza în stânga. Între coarnele boului apare o stea sau roză. Legenda care însoțește fața cu cu capul de bour este MONETAMOLDAVI sau prescurtat MONETAMOLDA.

Datarea monedelor lui Ștefan cel Mare este încă în discuție. Conform unei opinii emisiunile de tip I au fost bătute între 1457-1476, iar tipul II între 1480/1481-1505 (Octavian Iliescu), iar a alteia 1465/1467-1475/1476 pentru tipul I și 1476/1479-1497 pentru tipul II (Ernest Oberländer-Târnoveanu).

Monedele din această vitrină au fost descoperite în cadrul săpăturilor arheologice de la Orheiul Vechi (Trebujeni, raionul Orhei) în deceniile 6 și 7 ale secolului XX:

1. Emisiuni monetare de tip I, groși, argint
2. Emisiuni monetare de tip II, groși, argint
3. Emisiune monetară de tip II, jumătate de groș, argint

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VII [XXII], nr. 1


Piese litice descoperite în așezările culturilor Noua-Sabatinovka din spațiul pruto-nistrean
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Piese litice descoperite în așezările culturilor Noua-Sabatinovka din spațiul pruto-nistrean

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Каменные предметы, обнаруженные на поселениях культур Ноуа-Сабатиновка на Пруто-Днестровском пространстве

В результате археологических исследований, которые производятся с 50-х гг. XX века по настоящее время на Пруто-Днестровском пространстве, на поселениях, а также благодаря случайным находкам, было обнаружено около 412 предметов из камня (скребки, фрагменты ручных мельниц, диски, лощила, отливочные формы, топоры и т.п.) и 129 из кремня (отбойники, ножи, наконечники стрел, пластинки), относящихся к типу Ноуа-Сабатиновка. В статье представлены категории предметов из камня/кремня и сделана попытка прояснить их атрибуцию.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Каменные скребки: 1, 2, 7, 8 - Одая-Мичурин (по Sava, Kaiser 2004, fig. 16/7, 63/2; Sava 2008, fig. 16/7, 24/5); 3, 4 - Кэушень (по Левинский 1986, рис. 8/1, 3); 5 - Петрушень (по Sava 1992, fig. 6/1); 6 - Кобыля (по Левицкий 1988, рис. 28/1).

Рис. 2. Ручные мельницы: 1, 2, 4 - Кобыля (по Левицкий 1988, рис. 20/4, 23/3, 28/2); Петрушень (по Sava 1992, fig. 6/4).

Рис. 3. Каменные лощила: 1, 3, 6, 7 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 88/5, 6, 9, 13); 2 - Ханска (по Postică, Cavruc 1991, fig. 7/8); 4 - Чертовец (по Крушельницька 2006, рис. 17/9). Точило: 5 - Петрушень (по Sava 1992, fig. 6/5).

Рис. 4. Каменные диски: 1-4 - Слобозия-Ширеуць; 5, 6 - Куконешть; 7 - Фетешть (по Ларина 1976, рис. 6/3); 8 - Одая-Мичурин (по Sava 2008, fig. 36/9).

Рис. 5. Лощила: 1-5, 7, 10, 11 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 87/3-6, 9, 13); 6 - Ниспорень; 8 - Кэушень (по Левинский 1986, рис. 8/2); 9 - Кобылня (по Левицкий 1988, рис. 18/6); 12 - Гиндешть (по Мелюкова 1958, табл. XXVI/8). Каменные отбойники: 10, 14 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 87/14, 15); 13 - Гиндешть (по Мелюкова 1957, табл. XIX/5); 15 - Новоселица (по Тощев, Черняков 1986, рис. 6/11).

Рис. 6. Мотыга: 1 - Слобозия-Ширеуць (по Дергачев 1969, табл. III/26). Каменные топоры: 2 - Петрушень (по Sava 1992, fig. 9/3); 3 - Гиндешть (по Мелюкова 1957, табл. XIX/4); 4 - Махала (по Смирнова 1972, рис. 6/11); 5 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 88/1); 6 - Слобозия-Ширеуць; 7 - Кэушень (по Левинский 1986, рис. 7/1). Каменные дубинки: 8, 10, 11 - Слобозия-Ширеуць; 9 - Гиндешть (по Мелюко- ва 1957, табл. XIX/3).

Рис. 7. Каменные отливочные формы: 1 - Кобыля (по Левицкий 1988, рис. 27/1); 2, 6 - Островец (по Архео- логия 1985, рис. 131/32, 36); 3, 8 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 88/2, 4); 4, 5 - Бэлэнешть (по Sava 2011, Abb. 5/1, 6/1); 7 - Махала (по Смирнова 1972, 24, рис. 9/1).

Рис. 8. Песты-скипетры: 1, 3, 6 - Киперчень (по Савва 1987, рис. 2/9, 14, 3/9); 2 - Петрень (по Савва 1987, 64, рис. 2/4); 4 - Гиндешть (по Мелюкова 1958, табл. XXVI/7); 7 - Стецовка (по Крушельницька 2006, рис. 13/6); 8 - Баху (по Дергачев 2012, илл. II/35); 9, 10 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 87/11, 12). Каменная ступка: 5 - Басарабяска (по Савва 1987, рис. 2/24).

Рис. 9. Кремневые пластины: 1, 6 - Кобыля (по Левицкий 1988, рис. 4/7, 16/11); 2 - Слобозия-Ширеуць; 3 - Петрушень (по Левицкий 1985, рис. 16/12); 4 - Кэушень (по Левинский 1986, рис. 7/3); 5, 7-10 - Одая- Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 90/2, 4, 7-9). Кремневые наконечники стрел: 11, 12 - Кобыля (по Левицкий 1988, рис. 4/3, 17/1 ); 13 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 90/1). Кремневые ножи: 8, 10 - Петрушень (по Левицкий 1985, рис. 15/21, 22); 9 - Слобозия-Ширеуць (по Дергачев 1969, 121, табл. III/28). Кремневые отбойники: 17, 19 - Петрушень (по Sava 1992, fig. 9/4, 7); 18-21 - Слобозия-Ширеуць; 22 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 89/1); 23 - Чертовец (по Крушельницька 2006, 40, рис. 17/6).

Рис. 10. Каменные и кремневые орудия, обнаруженные в ареале культурного комплекса Ноуа-Сабатинов- ка на территории Украины к востоку от Днестра и в Румынии: 1, 2 - ножи; 3, 4 - наконечники стрел; 5 - кремневая пластина; 6, 7 - лощила; 8 - отбойник; 9 - диск; 10, 15 - мотыги; 11-13 - песты-скипетры; 14 - точило; 16 - ступка; 17 - отливочная форма; 18 - дубинка; 19, 22 - лощила; 20, 21 - топоры. 1 - Трушешть; 2 - Пробота; 3, 4, 19 - Гырбовец; 5, 14 - Доробанцу; 6, 7, 13, 18 - Златополь; 8-10 - Новокиевка; 11 - Войнешть; 12, 15 - Сергеевский залив; 16 - Ушкалка; 17 - Николень; 20-22 - Тэвэдэрешть. 1-5, 11, 14, 17, 19-22 (по Florescu 1991, fig. 113/4; 158/5, 6; 159/6; 162/2, 5; 163/3, 8, 10; 164/2, 8); 6-10, 12, 13, 15, 16, 18 (по Gerškovič 1999, Taf. 9/10, 12; 10/2; 35/4, 9, 10; 45/8, 10).

Рис. 11. Каменные и кремневые орудия, обнаруженные в рамках других культур, синхронных или частично синхронных культурному комплексу Ноуа-Сабатиновка. Культуры: комаровская (1, 2, 10, 11, 13), гава-голиградская (4, 9), белогрудовская (3, 5, 6, 12, 14), белозерская (7, 8, 16), срубная (15, 17). 1-5 - ножи; 6 - наконечники стрел; 7 - пест-скипетр; 8, 9 - ступка; 10, 11 - лощила; 12 - дубинка; 13 - пряслице; 14-16 - отливочные формы; 17 - ручная мельница. 1, 2, 10, 11 - Котяла; 3 - Кирово; 4, 9, 13 - Мишкович; 5 - Белогрудовский лес; 6, 14 - Собковка; 7 - Ушкалка; 8 - Заповитное; 12 - Андрусовка; 15 - Пилипчатино; 16 - Завадовка; 17 - Ильичевка. 1, 2, 10, 11 (по Sava 1994, fig. 3/19, 20, 30, 33); 3, 5-8, 12, 14-17 (по Археология 1985, рис. 112/40; 127/1, 20; 136/1, 4, 5, 7; 142/19, 44, 52); 4, 9, 13 (по Малеев 1976, рис. 2/7, 10, 11).

Mariana Sîrbu
Piese din lut descoperite în așezările de tip Noua-Sabatinovka din spațiul carpato-nistrean
Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Regina Uhl, Mariana Vasilache-Curoșu, Veaceslav Bicbaev, Mariana Sîrbu, Livia Sîrbu
Raport cu privire la cercetările arheologice de la Petreni, Republica Moldova
Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Mariana Sîrbu
Depozitul din perioada tardivă a epocii bronzului descoperit în împrejurimile comunei Antonești, raionul Cantemir, Republica Moldova
Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Mariana Sîrbu
Viața spirituală a comunităților Noua-Sabatinovka-Coslogeni prin prisma elementelor nonfunerare descoperite în așezări
Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2015
Mariana Sîrbu, Stanislav Țerna
Stolniceni II – o nouă aşezare cu „cenuşare” descoperită în zona de nord a Republicii Moldova
Tyragetia, serie nouă, vol. XI [XXVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Luni închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Marele domnitor Ștefan cel Mare, remarcabil comandant de oști și diplomat, s-a preocupat pe parcursul vieții sale și de prosperitatea economică a țării, sprijinind dezvoltarea meșteșugurilor, negoțului și târgurilor. În timpul domniei sale au fost emiși groși și jumătăți de groși bătuți în sistemul dinarilor, sistem monetar întrodus în Moldova în ultima domnie a lui Petru Aron (1455-1457)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC