EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.).

Recipientul de configurație evident asimetrică, este modelat manual din pastă de lut de calitate, având suprafța netedă de culoare brună cu pete cenușii. Corpul vasului, este prevăzut cu o proeminență accentuată și un gât tronconic cu deschiderea mai largă spre gură. Vasul are o toartă și este ornamentat cu trei perechi de aplicații reliefate, amplasate simetric. Înățimea vasului este de 15,5 cm, diametrul gurii de 11,4 cm, diamentul corpului de 15 cm și diametrul bazei de 7,5 cm. Asemenea vase în literatura arheologică sunt cunoscute sub denumirea de vase „askos", termenul respectiv, fiind de proveniență din limba greacă veche, desemnând unul din recipientele primitive de epocă - burduful din piele de animal.

În timpurile preistorice, la unele popoare, burduful era transpus în ceramică, în aceste cazuri fiind păstate trăsăturile de bază ale vasului arhaic din piele, căpătând o formă bombată proeminentă cu toartă și fund plat. Din aspectul original al burdufului s-a păstrat gura asimetrică corespunzătoare gâtului animalului, și uneori trei sau patru piciorușe, corespunzătoare apendicelor pielii jupuite de pe picioarele animalului. Aceste vase au pierdut caracterul zoomorf original, înscriindu-se drept o formă nouă în inventarul ceramicii neo-eneolitice. Primele vase de acest tip sunt atestate în Grecia, în neoliticul timpuriu (cca 5000-4500 a. Chr.) având forma unor cupe sau căni. În culturile neo-eneolitice carpato-balcanice se întâlnește tipul de askos egeean de formă scundă sau înaltă, cu sau fără piciorușe și cu toartă. Mai rar, acestea sunt prevăzute cu două guri (una de umplere și alta de golire) sau sunt descentrate și prevăzute cu guri de formă ciudată. În spațiul dintre Carpați și Nipru se cunosc doar forme înalte de askos simplu, fără elemente zoomorfe. Vasele de tip askos sunt prezente în diverse culturi preistorice, cu precădere în Europa de Sud-Est și Anatolia.

Fiind descoperite de multe ori în asociere cu inventar de cult, vasele askos ar putea fi un indicator important al utilizării în practici ritualice religioase. Alături de cele zoomorfe, antropomorfe și vasele de tip rhyton (recipient aproximativ conic din care, în cadrul unor ceremonii erau băute sau se turnate fluide), askosurile au fost încadrate în categoria vaselor cu destinație de cult, fiind legate de libații (act ritual care consta în gustarea și apoi vărsarea unei cupe de vin, lapte etc. ca omagiu adus divinității).

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 1


Viața spirituală a comunităților Noua-Sabatinovka-Coslogeni prin prisma elementelor nonfunerare descoperite în așezări
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Viața spirituală a comunităților Noua-Sabatinovka-Coslogeni prin prisma elementelor nonfunerare descoperite în așezări

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2015

Духовная жизнь сообществ Ноуа-Сабатиновка-Кослоджень через призму обнаруженных на поселениях элементов, не связанных с погребениями
  
Резюме

В данной статье представлены и подвергнуты анализу предметы культа, не связанные с погребениями, которые были обнаружены на всей территории распространения комплекса культур Ноуа-СабатиновкаКослоджень. Духовный аспект жизни этих сообществ четко прослеживается по местам религиозного поклонения (некоторые зоны «зольников» и жилищ, ритуальные ямы) и наличию на поселениях вотивных предметов из глины, камня, кости и бронзы (антропоморфного и зооморфные изображения, шарики, миниатюрные сосуды и колесики, пуговицы, подвески и т.д.). Настоящее исследование имеет целью выявление не связанных с погребальной обрядностью особенностей духовной жизни общин Ноуа-Сабатиновка-Кослоджень на основе археологических данных, полученных в результате раскопок на поселениях на всей территории распространения этого комплекса культур.

Список иллюстраций: Рис. 1. Антропоморфные изображения: 1, 2 - Попень (по Diaconu 2008, fi g. 2/1, 6); 3 - Трушешть (по Florescu 1991, fi g. 154/1); 4 - Ибэнешть (по Diaconu 2008, fi g. 2/7); 5-7 - Новокиевка (по Gerškovič 1999, Taf. 36/1, 9, 10); 8, 9 - Кобыля (по Sava 2005, Abb. 11/1, 2); 10, 11 - Николень (по Florescu 1991, fi g. 95/2, 3); 12 - Молога (по Агульников, Малюкевичь 2010, рис. 4/5). 1-3 - кость; 4 - камень; 5-12 - обожженная глина. 1-4, 10-11 - без масштаба. Рис. 2. Зооморфные изображения из обожженной глины: 1-4 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 7/1-4); 5, 11, 13 - Новокиевка (по Gerškovič 1999, Taf. 18/4, 5; 36/13); 6 - Ханска (Никулицэ 1981, рис. 7/7); 7 - ОдаяМичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 91/23 ); 8, 10 - Мерень (по Sava 2002, fi g. 3/1, 2); 9 - Ликитишень (по Florescu 1991, fi g. 95/1); 12 - Платонешть (по Rența 2008, fi g. 13); 14 - Степовое (по Шарафутдинова 1985, рис. 134/12). 9, 12, 14 - без масштаба. Рис. 3. Миниатюрные колесики: 1, 3 - Новокиевка (по Gerškovic 1999, Taf. 38/5, 6); 2 - Симионешть (по Florescu 1991, fi g. 97/2); 4 - Суручень (по Никулицэ 1979, рис. 8); 5 - Ниспорень. Диски: 7-9 - Гырбовэц (по Florescu 1991, fi g. 96/11; 97/12, 13); 10 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 91/19); 11 - Кобыля (по Левицкий 1988, рис. 17/4); 12 - Новокиевка (по Gerškovič 1999, Taf. 18/2). Миниатюрные сосуды: 6 - Ниспорень; 13 - Олтень (по Buzea 2003, foto 159); 14, 16, 18 - Остривец (по Балагурi 1968, рис. 5/14, 21, 22); 15, 17 - Кобыля (по Levitsckii, Sava 1993, des. 11/7; 13/9). 13-18 - без масштаба. Рис. 4. Предметы из обожженной глины: 1-3, 13 - Петрушень (по Левицкий 1985, рис. 15/19, 16/1, 3, 6); 4, 5 - Махала (по Смирнова 1972, рис. 5/14, 15); 6 - Кобыля (по Левицкий 1988, рис. 24/2); 7 - Джуркань (по Rotaru 1983, fi g. 6/6); 8 - Кэушень (по Левинский 1986, рис. 8/5); 9, 15, 16 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 91/1, 3, 5); 11, 12, 14 - Новокиевка (по Gerškovič 1999, Taf. 18/1; 37/8; 38/2); 10 - Молога (по Агульников, Малюкевичь 2010, рис. 4/6). Рис. 5. Костяные пуговки: 1 - Бэрбоаса (по Florescu 1991, fi g. 153/4); 2 - Кавадинешть (Florecu 1991, fi g. 153/8); 3, 4 - Гырбовэц (по Florescu 1991, fi g. 153/3, 7); 5 - Андриешень (по Florescu 1991, fi g. 153/1); 6 - СлобозияШиреуць. Костяные подвески: 7 - Златополь (по Gerškovič 1999, Taf. 10/4); 8 - Слобозия-Ширеуць; 9 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 9/4); 10 - Новоселица (по Тощев, Черняков 1986, рис. 6/7); 11 - Петрушень (по Levitsckii, Sava 1993, des. 3/11); 12 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 84/14). Подвески из зубов животных: 13 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 11/6); 14-16 - Гырбовэц (по Florescu 1991, fi g. 155/2, 5, 11); 17 - Кавадинешть (по Florescu 1991, fi g. 155/10). Бронзовые подвески: 18 - Остривец (по Балагурi 1968, рис. 3/8); 19 - Махала (по Смирнова 1968, рис. 7/I 21); 20, 26 - Улмь-Литень (по Diaconu 2012, fi g. 1/1, 11); 21 - Мэлэешть (по Diaconu 2012, fi g. 2/3); 22, 25 - Гиндешть (по Dergacev 2012, fi g. 8/23, 24); 23 - Белчешть (по Diaconu 2012, fi g. 1/12); 24 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/26). 1-5, 10, 14-19 - без масштаба. Рис. 6. Каменные предметы овальной формы: 1, 5, 6 - Чикаловка (по Шарафутдiнова 1964, рис. 7/2-6); 2 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 11/5); 3 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 87/10); 4 - Новокиевка (по Gerškovič 1999, Taf. 35/9). Скипетры: 7, 9 - Киперчень (по Савва 1987, рис. 2/9; 3/9); 8 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 11/12); 10 - Чикаловка (по Шарафутдiнова 1964, рис. 7/1); 11 - Петрень (по Савва 1987, рис. 2/4); 12 - Войнешть (по Florescu 1991, fi g. 158/6). Каменные диски: 13 - Слобозия-Ширеуць; 14 - Куконешть. Ступа: 15 - Басарабяска (по Сава 1987, рис. 2/24). Рис. 7. Кобыля. Нижняя челюсть человека, обнаруженная в «зольнике» № 1: 1 - рисунок (поLevitsckii, Sava 1993, des. 11/9); 2, 3 - фотографии. Рис. 8. Томай. План и разрез «зольника» (по Щербакова 1984, табл. V). Рис. 9. Самурза. Общий план раскопа № 1 (по Агульников 1984, рис. 2). Рис. 10. Кэушень: 1 - вотивный клад бронзовых предметов (по Левинский 1986, рис. 10/1 ); 2 - ритуальная яма? (по Левинский 1986, рис. 10/2). Рис. 11. Молога: 32 - план и разрез ямы № 21, 1-31 - инвентарь ямы № 21 (по Агульников, Малюкевичь 2010, рис. 2-4). Рис. 12. Новокиевка. Жилище № 2. Вотивные предметы из обожженной глины (по Gerškovič 1999, Taf. 18). Рис. 13. Новокиевка. Жилище № 6, яма № 1: 1 - план и разрез ямы № 1; 2-12 - инвентарь ямы № 1 (по Gerškovič 1999, Taf. 37). Рис. 14. Чикаловка. Вотивные предметы из обожженной глины, обнаруженные в пределах жилища № 3 (по Шарафутдiнова 1964, рис. 6/12-15). Рис. 15. Усово-Озеро. Срубная культура. Жилище № 5. Вотивные предметы из обожженной глины (по Березанская 1990, рис. 23/2). Рис. 16. Новокиевка. Вотивные предметы, обнаруженные в ямах за пределами жилищ: 1-7, 9-13 - яма № 18; 8 - яма № 17 (по Gerškovič 1999, Taf. 36).

Mariana Sîrbu
Completări privind lotul artefactelor din piatră descoperit în incinta primei aşezări de tip Noua cercetate pe teritoriul Republicii Moldova
Tyragetia, serie nouă, vol. XVI [XXXI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică, Chişinău, 2022
Mariana Sîrbu
Ceramica complexului cultural Noua-Sabatinovka-Coslogeni. Tipologie
Tyragetia, serie nouă, vol. XVII [XXXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Mariana Sîrbu
Piese din lut descoperite în așezările de tip Noua-Sabatinovka din spațiul carpato-nistrean
Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Mariana Sîrbu, Denis Topal, Eugen Sava, Lazar Dermenji
Piese de bronz descoperite în aşezările culturilor Noua-Sabatinovka din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia, serie nouă, vol. XIV [XXIX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică, Chişinău, 2020
Mariana Sîrbu, Veaceslav Bicbaev
O groapă din perioada târzie a epocii bronzului descoperită în zona lacului „Valea Morilor" din orașul Chișinău
Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC