EN RO
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Mod citire#Exponatul Lunii

Acest obiect neobișnuit al perioadei scitice a fost descoperit în 1953 de către un învățător, A.I. Shiryaev, în vârful unui tumul din apropierea satului Răscăieții Noi din raionul Ștefan Vodă. Un sfert de secol mai târziu, săpăturile din 1979 au arătat că această movilă remarcabilă (aproximativ 10 m înălțime și mai mult de 40 m în diametru) a fost construită în epoca bronzului timpuriu, la începutul mileniului 3 î.Hr. Apoi, două mii de ani mai târziu, sciții au fost îngropați în mijlocul tumulului, cu care, aparent, sunt asociate și alte descoperiri - un cazan și un vârf - turnate din bronz.

Vârful de la Răscăieții Noi este unul dintre articolele realizate în stilul zoomorf scitic - un stil special de decorare care s-a răspândit împreună cu cultura primilor nomazi din Europa Centrală până la Marea Neagră și Caucaz, din regiunea Volga până în sudul Siberiei, din Asia Centrală până în Mongolia și nordul Chinei. Cu toate acestea, în ciuda acoperirii generale eurasiatice, vârful de la Răscăieții Noi conține trăsături caracteristice în principal Europei de Est. În primul rând, nomazii est-europeni erau foarte pasionați să descrie atât păsările de pradă din timpul zilei (Falconiformes), cât și părțile individuale ale corpului - capul sau ciocul. În al doilea rând, bestiarul „european" al stilului zoomorf scitic (spre deosebire de „asiaticul" scitic-siberian) include deseori animale fantastice (și diversele „transformări artistice" ale acestora), pătrunse în repertoriu sub influența culturilor Orientului Mijlociu. Astfel, imaginea „fantastică" a vârfului de la Răscăieții Noi are forma unui cioc de pasăre îndoit într-o parte, ceea ce nu se întâmplă în natură. În al treilea rând, însăși forma obiectului este caracteristică doar pentru Caucazul de Nord, stepa Mării Negre și silvostepa ucraineană.

Astfel de piese au fost interpretate ca simboluri ale puterii și/sau decorațiuni pentru catargele navelor. Cu toate acestea, majoritatea cercetătorilor le consideră asociate cu procesiuni funerare, cel mai probabil sub formă de decorațiuni pentru baldachin, căruțe sau care funerare. Ultima versiune pare a fi cea mai plauzibilă, mai ales că decorațiuni similare se găsesc pe imaginile carelor din Orientul Mijlociu. Din punct de vedere stilistic, artefactul de la Răscăieții Noi este asociat cu vârfurile din movilele silvostepei ucrainene și din Caucazul de Nord, însă, realizat într-un mod mai realist.

Se pare că o stilizare suplimentară a imaginii poate fi urmărită pe exemplarul de la Răscăieții Noi, atingând stadiul cel mai înalt, când ciocul poate fi intuit doar în buclele din partea superioară a burții, iar ochiul pronunțat subliniază asemănare cu capul unei păsări de pradă. De la mijlocul secolului al V-lea. î.Hr. piesele stilizate în această manieră manieră pătrund în regiunea de stepă a Mării Negre, inclusiv pe malurile Nistrului de Jos, unde a fost descoperită piesa.


Tur Virtual

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 1

Viața spirituală a comunităților Noua-Sabatinovka-Coslogeni prin prisma elementelor nonfunerare descoperite în așezări
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Viața spirituală a comunităților Noua-Sabatinovka-Coslogeni prin prisma elementelor nonfunerare descoperite în așezări

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2015

Духовная жизнь сообществ Ноуа-Сабатиновка-Кослоджень через призму обнаруженных на поселениях элементов, не связанных с погребениями
  
Резюме

В данной статье представлены и подвергнуты анализу предметы культа, не связанные с погребениями, которые были обнаружены на всей территории распространения комплекса культур Ноуа-СабатиновкаКослоджень. Духовный аспект жизни этих сообществ четко прослеживается по местам религиозного поклонения (некоторые зоны «зольников» и жилищ, ритуальные ямы) и наличию на поселениях вотивных предметов из глины, камня, кости и бронзы (антропоморфного и зооморфные изображения, шарики, миниатюрные сосуды и колесики, пуговицы, подвески и т.д.). Настоящее исследование имеет целью выявление не связанных с погребальной обрядностью особенностей духовной жизни общин Ноуа-Сабатиновка-Кослоджень на основе археологических данных, полученных в результате раскопок на поселениях на всей территории распространения этого комплекса культур.

Список иллюстраций: Рис. 1. Антропоморфные изображения: 1, 2 - Попень (по Diaconu 2008, fi g. 2/1, 6); 3 - Трушешть (по Florescu 1991, fi g. 154/1); 4 - Ибэнешть (по Diaconu 2008, fi g. 2/7); 5-7 - Новокиевка (по Gerškovič 1999, Taf. 36/1, 9, 10); 8, 9 - Кобыля (по Sava 2005, Abb. 11/1, 2); 10, 11 - Николень (по Florescu 1991, fi g. 95/2, 3); 12 - Молога (по Агульников, Малюкевичь 2010, рис. 4/5). 1-3 - кость; 4 - камень; 5-12 - обожженная глина. 1-4, 10-11 - без масштаба. Рис. 2. Зооморфные изображения из обожженной глины: 1-4 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 7/1-4); 5, 11, 13 - Новокиевка (по Gerškovič 1999, Taf. 18/4, 5; 36/13); 6 - Ханска (Никулицэ 1981, рис. 7/7); 7 - ОдаяМичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 91/23 ); 8, 10 - Мерень (по Sava 2002, fi g. 3/1, 2); 9 - Ликитишень (по Florescu 1991, fi g. 95/1); 12 - Платонешть (по Rența 2008, fi g. 13); 14 - Степовое (по Шарафутдинова 1985, рис. 134/12). 9, 12, 14 - без масштаба. Рис. 3. Миниатюрные колесики: 1, 3 - Новокиевка (по Gerškovic 1999, Taf. 38/5, 6); 2 - Симионешть (по Florescu 1991, fi g. 97/2); 4 - Суручень (по Никулицэ 1979, рис. 8); 5 - Ниспорень. Диски: 7-9 - Гырбовэц (по Florescu 1991, fi g. 96/11; 97/12, 13); 10 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 91/19); 11 - Кобыля (по Левицкий 1988, рис. 17/4); 12 - Новокиевка (по Gerškovič 1999, Taf. 18/2). Миниатюрные сосуды: 6 - Ниспорень; 13 - Олтень (по Buzea 2003, foto 159); 14, 16, 18 - Остривец (по Балагурi 1968, рис. 5/14, 21, 22); 15, 17 - Кобыля (по Levitsckii, Sava 1993, des. 11/7; 13/9). 13-18 - без масштаба. Рис. 4. Предметы из обожженной глины: 1-3, 13 - Петрушень (по Левицкий 1985, рис. 15/19, 16/1, 3, 6); 4, 5 - Махала (по Смирнова 1972, рис. 5/14, 15); 6 - Кобыля (по Левицкий 1988, рис. 24/2); 7 - Джуркань (по Rotaru 1983, fi g. 6/6); 8 - Кэушень (по Левинский 1986, рис. 8/5); 9, 15, 16 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 91/1, 3, 5); 11, 12, 14 - Новокиевка (по Gerškovič 1999, Taf. 18/1; 37/8; 38/2); 10 - Молога (по Агульников, Малюкевичь 2010, рис. 4/6). Рис. 5. Костяные пуговки: 1 - Бэрбоаса (по Florescu 1991, fi g. 153/4); 2 - Кавадинешть (Florecu 1991, fi g. 153/8); 3, 4 - Гырбовэц (по Florescu 1991, fi g. 153/3, 7); 5 - Андриешень (по Florescu 1991, fi g. 153/1); 6 - СлобозияШиреуць. Костяные подвески: 7 - Златополь (по Gerškovič 1999, Taf. 10/4); 8 - Слобозия-Ширеуць; 9 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 9/4); 10 - Новоселица (по Тощев, Черняков 1986, рис. 6/7); 11 - Петрушень (по Levitsckii, Sava 1993, des. 3/11); 12 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 84/14). Подвески из зубов животных: 13 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 11/6); 14-16 - Гырбовэц (по Florescu 1991, fi g. 155/2, 5, 11); 17 - Кавадинешть (по Florescu 1991, fi g. 155/10). Бронзовые подвески: 18 - Остривец (по Балагурi 1968, рис. 3/8); 19 - Махала (по Смирнова 1968, рис. 7/I 21); 20, 26 - Улмь-Литень (по Diaconu 2012, fi g. 1/1, 11); 21 - Мэлэешть (по Diaconu 2012, fi g. 2/3); 22, 25 - Гиндешть (по Dergacev 2012, fi g. 8/23, 24); 23 - Белчешть (по Diaconu 2012, fi g. 1/12); 24 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/26). 1-5, 10, 14-19 - без масштаба. Рис. 6. Каменные предметы овальной формы: 1, 5, 6 - Чикаловка (по Шарафутдiнова 1964, рис. 7/2-6); 2 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 11/5); 3 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 87/10); 4 - Новокиевка (по Gerškovič 1999, Taf. 35/9). Скипетры: 7, 9 - Киперчень (по Савва 1987, рис. 2/9; 3/9); 8 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 11/12); 10 - Чикаловка (по Шарафутдiнова 1964, рис. 7/1); 11 - Петрень (по Савва 1987, рис. 2/4); 12 - Войнешть (по Florescu 1991, fi g. 158/6). Каменные диски: 13 - Слобозия-Ширеуць; 14 - Куконешть. Ступа: 15 - Басарабяска (по Сава 1987, рис. 2/24). Рис. 7. Кобыля. Нижняя челюсть человека, обнаруженная в «зольнике» № 1: 1 - рисунок (поLevitsckii, Sava 1993, des. 11/9); 2, 3 - фотографии. Рис. 8. Томай. План и разрез «зольника» (по Щербакова 1984, табл. V). Рис. 9. Самурза. Общий план раскопа № 1 (по Агульников 1984, рис. 2). Рис. 10. Кэушень: 1 - вотивный клад бронзовых предметов (по Левинский 1986, рис. 10/1 ); 2 - ритуальная яма? (по Левинский 1986, рис. 10/2). Рис. 11. Молога: 32 - план и разрез ямы № 21, 1-31 - инвентарь ямы № 21 (по Агульников, Малюкевичь 2010, рис. 2-4). Рис. 12. Новокиевка. Жилище № 2. Вотивные предметы из обожженной глины (по Gerškovič 1999, Taf. 18). Рис. 13. Новокиевка. Жилище № 6, яма № 1: 1 - план и разрез ямы № 1; 2-12 - инвентарь ямы № 1 (по Gerškovič 1999, Taf. 37). Рис. 14. Чикаловка. Вотивные предметы из обожженной глины, обнаруженные в пределах жилища № 3 (по Шарафутдiнова 1964, рис. 6/12-15). Рис. 15. Усово-Озеро. Срубная культура. Жилище № 5. Вотивные предметы из обожженной глины (по Березанская 1990, рис. 23/2). Рис. 16. Новокиевка. Вотивные предметы, обнаруженные в ямах за пределами жилищ: 1-7, 9-13 - яма № 18; 8 - яма № 17 (по Gerškovič 1999, Taf. 36).


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

  
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
  
Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.#Exponatul Lunii

Acest obiect neobișnuit al perioadei scitice a fost descoperit în 1953 de către un învățător, A.I. Shiryaev, în vârful unui tumul din apropierea satului Răscăieții Noi din raionul Ștefan Vodă. Un sfert de secol mai târziu, săpăturile din 1979 au arătat că această movilă remarcabilă (aproximativ 10 m înălțime și mai mult de 40 m în diametru) a fost construită în epoca bronzului timpuriu, la începutul mileniului 3 î.Hr. Apoi, două mii de ani mai târziu, sciții au fost îngropați în mijlocul tumulului, cu care, aparent, sunt asociate și alte descoperiri - un cazan și un vârf - turnate din bronz. Vârful de la Răscăieții Noi este unul dintre articolele realizate în stilul zoomorf scitic - un stil special de decorare care s-a răspândit împreună cu cultura primilor nomazi din Europa Centrală până la Marea Neagră și Caucaz, din regiunea Volga până în sudul Siberiei, din Asia Centrală până în Mongolia și nordul Chinei...

Citeşte mai multe >>__________________________________________

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2021 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2021 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu