EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Primele anunțuri „publicitare” în presa basarabeană (1854-1899)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Primele anunțuri „publicitare” în presa basarabeană (1854-1899)

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Первые „рекламные” объявления в бессарабской прессе (1854-1899)

Реклама в мире, и в том числе и в Бессарабии имеет вековую историю. Но в форме простого объявления появляется с началом выхода первых периодических изданий. Первые периодические издания имели небольшой формат, а их содержание сводилось к информационно-пропагандисткой области. На их страницах были напечатаны разные указы, законы и другие административные решения. В конце XIX в. реклама принимает коммерческий характер. Это связано с развитием торговли и появлением на бессарабском рынке иностранных поставщиков. Объявления, рекламирующие мануфактурные изделия и бакалейные товары, а также сервисные услуги, печатаются в газетах, журналах, адрес-календарях, каталогах, издававшихся на русском языке. Именно эти источники используются в данной работе, цель которой состоит в раскрытии документального и исторического характера коммерческого объявления.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu