EN RO#Exponatul Lunii

>>>

De-a lungul timpului, oamenii au „purtat" dinții ca pe unele dintre cele mai prețioase ornamente. Anume din această cauză, în multe culturi, dinții au suferit modificări de nenumărate ori, căpătând diverse forme și culori.

Până în prezent, astfel de tradiții locale sunt cunoscute în Bali, ca ritual de inițiere a tinerilor între 16 și 18 ani. O astfel de practică simbolizează intrarea în viața adultă. Se crede că astfel de procedură calmează șase păcate spirituale de bază (printre care lăcomia, pofta, zgârcenia). Iar pentru aceasta, sunt piliți șase dinți, inclusiv colții. Femeile din tribul Mentawai, din insula Sumatra, practică cioplirea și ascuțirea dinților, fiind convinse că doar așa devin atrăgătoare. Procedura se efectuează fără anestezie, de către un șaman local, care, pentru a face ceremonia cât mai dureroasă, folosește o daltă cu tăișul știrbit și bont. Ritualul dat se practică de milenii la cerința a generații întregi de fete.

O mandibulă umană cu urmele unui astfel de ritual a fost descoperită în așezarea Cobîlnea „Stația" (s. Cobîlea, r-ul Șoldănești, anul 1986) atribuită culturii Noua (perioada târzie a epocii bronzului, sec. XV-XIII a. Chr.). În rezultatul analizei antropologice a obiectului s-a dovedit că mandibula aparține unui tânăr de rasă europoidă, cu vârsta la deces cuprinsă între 18 și 20 de ani. Importanța acestei descoperiri constă în redarea unei practici neobișnuite pentru comunitățile culturii Noua și în general pentru populațiile umane preistorice care au populat spațiul carpato-danubiano-nord pontic, și anume - pilirea dentară. Cei patru dinți incisivi sunt secționați în jumătate longitudinal, operație efectuată cu puțin timp înaintea morții individului. Nu este exclus ca mandibula să fi aparținut unui alogen, care în rezultatul unor circumstanțe necunoscute a ajuns în acest spațiu și a intrat în contact cu populația locală. Dar pentru verificarea unei astfel de ipoteze, sunt necesare un șir de analize (ADN, izotopică, 14C).

Urmele de șlefuire observate pe unele zone ale mandibulei, nu exclud utilizarea acesteia ca atribut de cult (pandantiv) după moartea individului.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 2


Ziarul cotidian din Basarabia, ca mijloc de publicitate, în colecția de presă a MNIM (sf. sec. XIX - înc. sec. XX)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Ziarul cotidian din Basarabia, ca mijloc de publicitate, în colecția de presă a MNIM (sf. sec. XIX - înc. sec. XX)

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015

Бессарабские ежедневные газеты как средство рекламы. Из коллекции периодических изданий НМИМ (конец XIX - начало XX вв.)

Резюме

Для публикации рекламных объявлений газеты стали использоваться с конца XIX века, оставаясь основным средством рекламы вплоть до появления телевидения. Благодаря краткости промежутка времени между подачей рекламного материала и выходом его в газете, а также ежедневному выходу газет, такая реклама была очень эффективна, так как обеспечивала быструю доставку последней информации потребителю. Обычно ежедневные газеты выходили в больших городах и столицах. Первой ежедневной газетой в Бессарабии был Бессарабскiй Вестникъ, издававшийся в 1889 году в Кишиневе Е. Соколовой. Другими крупными ежедневными газетами, долгое время издававшимися в Кишиневе, были Бессарабецъ, Бессарабская жизнь, Другъ, Голосъ Кишинева и пр. В 1912-1914 годах ежедневные газеты начинают выходить в Бельцах, Бендерах, Сороках, Тирасполе и Аккермане.

В коллекции периодических изданий НМИМ содержится небольшое количество ежедневных газет, издававшихся в Бессарабии в конце XIX начале XX веков. Музей располагает лишь одним экземпляром газеты Бессарабский Вестник № 1177 от 2 ноября 1894 года, двумя экземплярами газеты Бессарабецъ № 248 от 19 декабря 1897 года и № 135 от 1 декабря 1905 года, одним экземпляром газеты Другъ № 143 от 6 июня 1909 года, 33 номерами газеты Бессарабская жизнь за 1916-1917 года и 12 экземплярами газеты Знамя за 1911-1912 года. Ежедневная газета Знамя, издававшаяся М. Радченко и В. Якубовичем в Кишиневе в 19111914 годах, фактически является продолжением прежде издававшейся газеты Другъ, которая изменила название из-за преследований царской цензуры. В коллекции имеется также 8 номеров газеты Бессарабскiй Южный Край, издававшейся в Бендерах Д. Натензоном в 1914-1917 годах.

Исследование этой коллекции вносит значительный вклад в изучение истории рекламы в Бессарабии при царизме.

Список иллюстраций:
1. Газета Другъ № 143, 6 июня 1909 г., стр. 1.
2. Газета Другъ № 143, 6 июня 1909 г., стр. 4.
3. Газета Бессарабецъ № 248, 19 декабря 1897 г., стр. 1.
4. Газета Бессарабецъ № 248, 19 декабря 1897 г., стр. 4.
5. Газета Бессарабскiй Южный Край, № 1552, 10 августа 1917 г., стр. 1.
6. Газета Бессарабскiй Южный Край, № 1552, 10 августа 1917 г., стр. 4.
7. Газета Бессарабскiй Вестникъ, № 1177, 2 ноября 1894 г., стр. 1.
8. Газета Бессарабскiй Вестникъ, № 1177, 2 ноября 1894 г., стр. 4.
9. Газета Бессарабская Жизнь, № 208, 17 августа 1916 г., стр. 1.
10. Газета Бессарабская Жизнь, № 208, 17 августа 1916 г., стр.4.
11. Газета Бессарабская Жизнь, № 206, 15 августа 1916 г., стр.1.
12. Газета Бессарабская Жизнь, № 206, 15 августа 1916 г., стр. 4.
13. Первая полоса газеты Знамя, № 271, 28 ноября 1912 г.

Vera Serjant
Ziarul „Новая газета" și rolul lui în dezvoltarea publicității în Basarabia țaristă
Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Vera Serjant
Reclama caselor de comerț și a magazinelor în presa basarabeană (sf. sec. XIX - înc. sec. XX)
Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Vera Serjant
Primele anunțuri „publicitare” în presa basarabeană (1854-1899)
Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Vera Serjant
Reclama fabricilor, uzinelor și depozitelor în presa basarabeană (sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX)
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Vera Serjant
Petru Ungurean – personalitate marcantă din domeniul viticulturii şi vinificaţiei (în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei)
Tyragetia, serie nouă, vol. XV [XXX], nr. 2, Istorie. Muzeologie 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

De-a lungul timpului, oamenii au „purtat" dinții ca pe unele dintre cele mai prețioase ornamente. Anume din această cauză, în multe culturi, dinții au suferit modificări de nenumărate ori, căpătând diverse forme și culori. Până în prezent, astfel de tradiții locale sunt cunoscute în Bali, ca ritual de inițiere a tinerilor între 16 și 18 ani...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC