EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM). La momentul de față în expoziția arheologică a muzeului sunt expuse două cazane de bronz descoperite în anul 1988 lângă s. Nicolscoe, mun. Tiraspol. Alte două cazane aflate în colecțiile MNIM provin din tumulii de lângă Dubăsari și Răscăieții Noi.

Piesa prezentată în calitate de exponat al lunii reprezintă o descoperire mai puțin cunoscută, documentată în 1979 în tumulul nr. 1 din preajma satului Răscăieții Noi, raionul Ștefan-Vodă. Pe lângă dimensiunile sale remarcabile (aproximativ 10 m înălțime), această movilă funerară este cunoscută și prin descoperirea din anul 1953 a unei terminații din bronz executată în stilul animalier scitic. Ulterior, în contextul deteriorării acestei movile a fost găsit un cazan de bronz turnat atribuit culturii scitice. Cazanul a fost grav afectat mecanic, în urma căruia buza a fost deformată, iar pereții, împreună cu un mâner vertical păstrat, au fost îndoiți. S-au pierdut fragmente din partea superioară a corpului și un mâner. Înălțimea totală reconstituită a cazanului este de 24 cm (fără mânere), diametrul reconstituit al cazanului emisferic este de 30 cm, iar greutatea de 6,5 kg. În 2020, au fost obținute date privind compoziția chimică a aliajului cazanului de bronz, care au arătat că acesta a fost turnat dintr-un aliaj format din aproape 95 % cupru. Mormintele scitice cercetate în tumulul de la Răscăieții Noi au fost datate în secolul al IV-lea a. Chr. În același timp, cazanul cu mânere verticale de la Răscăieții Noi aparține unei perioade mai timpurii, acest fapt fiind demonstrat de terminația din bronz din prima jumătate a secolului al V-lea a. Chr. descoperită în anul 1953. În plus, în mormântul 7 din tumulul 2 de la Răscăieții Noi a fost găsită o placă reprezentând un prădător încolăcit (expusă în expoziția MNIM), datată la mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Astfel, cazanul din tumulul nr. 1 de la Răscăieții Noi, cel m ai probabil, aparține sfârșitului perioadei scitice medii, fiind datat la mijlocul, sau în al treilea sfert al secolului al V-lea î. Chr.

Cazanele de bronz scitice din nord-vestul Mării Negre sunt concentrate în trei regiuni principale: Bucovina-Podolia, Dunărea de Jos și Nistrul de Jos, unde a fost găsit și exemplarul din Răscăieții Noi. Unele cazane scitice au fost găsite în afara unui context arheologic, reprezentând descoperiri fortuite. Cu toate acestea, în asociere cu alte descoperiri „fortuite" (de ex. statui antropomorfe scitice), cazanele scitice marchează o prezență scitică, cel mai probabil, nu mai devreme de finalul secolului al VI-lea a. Chr. Cazanele pătrund în zona Bucovinei și Podoliei în perioada scitică timpurie și sunt cunoscute de la mijlocul secolului al VII-lea a. Chr. Cazanele din bronz turnate împreună cu purtătorii acestora, pătrund în zona de stepă cu 150-200 de ani mai târziu, la fel ca și complexele funerare „militare", care apar în regiunile de stepă de vest, nu mai devreme de mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Marea majoritatea a complexelor funerare cu cazane se încadrează în a două jumătatea a sec. V a. Chr. La începutul secolului al IV-lea a. Chr. aceste cazane se întâlnesc mai rar, iar în al doilea sfert de secolului al IV a. Chr. au dispărut complet din practicile culturale ale populației din stepele nord-vest-pontice.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 2


Ziarul cotidian din Basarabia, ca mijloc de publicitate, în colecția de presă a MNIM (sf. sec. XIX - înc. sec. XX)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Ziarul cotidian din Basarabia, ca mijloc de publicitate, în colecția de presă a MNIM (sf. sec. XIX - înc. sec. XX)

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015

Бессарабские ежедневные газеты как средство рекламы. Из коллекции периодических изданий НМИМ (конец XIX - начало XX вв.)

Резюме

Для публикации рекламных объявлений газеты стали использоваться с конца XIX века, оставаясь основным средством рекламы вплоть до появления телевидения. Благодаря краткости промежутка времени между подачей рекламного материала и выходом его в газете, а также ежедневному выходу газет, такая реклама была очень эффективна, так как обеспечивала быструю доставку последней информации потребителю. Обычно ежедневные газеты выходили в больших городах и столицах. Первой ежедневной газетой в Бессарабии был Бессарабскiй Вестникъ, издававшийся в 1889 году в Кишиневе Е. Соколовой. Другими крупными ежедневными газетами, долгое время издававшимися в Кишиневе, были Бессарабецъ, Бессарабская жизнь, Другъ, Голосъ Кишинева и пр. В 1912-1914 годах ежедневные газеты начинают выходить в Бельцах, Бендерах, Сороках, Тирасполе и Аккермане.

В коллекции периодических изданий НМИМ содержится небольшое количество ежедневных газет, издававшихся в Бессарабии в конце XIX начале XX веков. Музей располагает лишь одним экземпляром газеты Бессарабский Вестник № 1177 от 2 ноября 1894 года, двумя экземплярами газеты Бессарабецъ № 248 от 19 декабря 1897 года и № 135 от 1 декабря 1905 года, одним экземпляром газеты Другъ № 143 от 6 июня 1909 года, 33 номерами газеты Бессарабская жизнь за 1916-1917 года и 12 экземплярами газеты Знамя за 1911-1912 года. Ежедневная газета Знамя, издававшаяся М. Радченко и В. Якубовичем в Кишиневе в 19111914 годах, фактически является продолжением прежде издававшейся газеты Другъ, которая изменила название из-за преследований царской цензуры. В коллекции имеется также 8 номеров газеты Бессарабскiй Южный Край, издававшейся в Бендерах Д. Натензоном в 1914-1917 годах.

Исследование этой коллекции вносит значительный вклад в изучение истории рекламы в Бессарабии при царизме.

Список иллюстраций:
1. Газета Другъ № 143, 6 июня 1909 г., стр. 1.
2. Газета Другъ № 143, 6 июня 1909 г., стр. 4.
3. Газета Бессарабецъ № 248, 19 декабря 1897 г., стр. 1.
4. Газета Бессарабецъ № 248, 19 декабря 1897 г., стр. 4.
5. Газета Бессарабскiй Южный Край, № 1552, 10 августа 1917 г., стр. 1.
6. Газета Бессарабскiй Южный Край, № 1552, 10 августа 1917 г., стр. 4.
7. Газета Бессарабскiй Вестникъ, № 1177, 2 ноября 1894 г., стр. 1.
8. Газета Бессарабскiй Вестникъ, № 1177, 2 ноября 1894 г., стр. 4.
9. Газета Бессарабская Жизнь, № 208, 17 августа 1916 г., стр. 1.
10. Газета Бессарабская Жизнь, № 208, 17 августа 1916 г., стр.4.
11. Газета Бессарабская Жизнь, № 206, 15 августа 1916 г., стр.1.
12. Газета Бессарабская Жизнь, № 206, 15 августа 1916 г., стр. 4.
13. Первая полоса газеты Знамя, № 271, 28 ноября 1912 г.

Vera Serjant
Medalia comemorativă „V. Dokuceaev” în colecţia de medalistică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia, serie nouă, vol. XVI [XXXI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Vera Serjant
Ziarul „Новая газета" și rolul lui în dezvoltarea publicității în Basarabia țaristă
Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Vera Serjant
Mărturii despre familiile de nobili de elită din Basarabia: Cantacuzin și Krupenski în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Moldovei
Tyragetia, serie nouă, vol. XI [XXVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Vera Serjant
Mărturii despre familia de nobili Leviţki (Lewicki) în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia, serie nouă, vol. XIII [XXVIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Vera Serjant
Reclama fabricilor, uzinelor și depozitelor în presa basarabeană (sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX)
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC