EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 2

Ziarul cotidian din Basarabia, ca mijloc de publicitate, în colecția de presă a MNIM (sf. sec. XIX - înc. sec. XX)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Ziarul cotidian din Basarabia, ca mijloc de publicitate, în colecția de presă a MNIM (sf. sec. XIX - înc. sec. XX)

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015

Бессарабские ежедневные газеты как средство рекламы. Из коллекции периодических изданий НМИМ (конец XIX - начало XX вв.)

Резюме

Для публикации рекламных объявлений газеты стали использоваться с конца XIX века, оставаясь основным средством рекламы вплоть до появления телевидения. Благодаря краткости промежутка времени между подачей рекламного материала и выходом его в газете, а также ежедневному выходу газет, такая реклама была очень эффективна, так как обеспечивала быструю доставку последней информации потребителю. Обычно ежедневные газеты выходили в больших городах и столицах. Первой ежедневной газетой в Бессарабии был Бессарабскiй Вестникъ, издававшийся в 1889 году в Кишиневе Е. Соколовой. Другими крупными ежедневными газетами, долгое время издававшимися в Кишиневе, были Бессарабецъ, Бессарабская жизнь, Другъ, Голосъ Кишинева и пр. В 1912-1914 годах ежедневные газеты начинают выходить в Бельцах, Бендерах, Сороках, Тирасполе и Аккермане.

В коллекции периодических изданий НМИМ содержится небольшое количество ежедневных газет, издававшихся в Бессарабии в конце XIX начале XX веков. Музей располагает лишь одним экземпляром газеты Бессарабский Вестник № 1177 от 2 ноября 1894 года, двумя экземплярами газеты Бессарабецъ № 248 от 19 декабря 1897 года и № 135 от 1 декабря 1905 года, одним экземпляром газеты Другъ № 143 от 6 июня 1909 года, 33 номерами газеты Бессарабская жизнь за 1916-1917 года и 12 экземплярами газеты Знамя за 1911-1912 года. Ежедневная газета Знамя, издававшаяся М. Радченко и В. Якубовичем в Кишиневе в 19111914 годах, фактически является продолжением прежде издававшейся газеты Другъ, которая изменила название из-за преследований царской цензуры. В коллекции имеется также 8 номеров газеты Бессарабскiй Южный Край, издававшейся в Бендерах Д. Натензоном в 1914-1917 годах.

Исследование этой коллекции вносит значительный вклад в изучение истории рекламы в Бессарабии при царизме.

Список иллюстраций:
1. Газета Другъ № 143, 6 июня 1909 г., стр. 1.
2. Газета Другъ № 143, 6 июня 1909 г., стр. 4.
3. Газета Бессарабецъ № 248, 19 декабря 1897 г., стр. 1.
4. Газета Бессарабецъ № 248, 19 декабря 1897 г., стр. 4.
5. Газета Бессарабскiй Южный Край, № 1552, 10 августа 1917 г., стр. 1.
6. Газета Бессарабскiй Южный Край, № 1552, 10 августа 1917 г., стр. 4.
7. Газета Бессарабскiй Вестникъ, № 1177, 2 ноября 1894 г., стр. 1.
8. Газета Бессарабскiй Вестникъ, № 1177, 2 ноября 1894 г., стр. 4.
9. Газета Бессарабская Жизнь, № 208, 17 августа 1916 г., стр. 1.
10. Газета Бессарабская Жизнь, № 208, 17 августа 1916 г., стр.4.
11. Газета Бессарабская Жизнь, № 206, 15 августа 1916 г., стр.1.
12. Газета Бессарабская Жизнь, № 206, 15 августа 1916 г., стр. 4.
13. Первая полоса газеты Знамя, № 271, 28 ноября 1912 г. 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu