EN RO
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Mod citire#Exponatul Lunii

Este un trofeu sportiv obţinut la un concurs interşcolar, organizat de comisia sportivă de oină între instituţiile şcolare din Basarabia interbelică. Nu cunoaştem instituţiile şcolare participante la acest concurs, nici locul organizării, ştim doar că unul dintre învingători s-a ales cu premiul II şi că evenimentul a avut loc pe 13 mai 1934. Pe această cale aflăm despre existenţa, la nivel şcolar, a diferitor competiţii sportive organizate de către instituţiile şcolare, printre care şi jocul de oină. Oina este un sport frumos şi complex, care dezvoltă fizicul şi spiritul, curajul şi dorinţa de perfecţionare. Oina este o comoară a poporului român, care trebuie păstrată cu sfinţenie şi transmisă viitoarelor generaţii.

Pentru naţiunea română jocul de oină sau hoina este considerat un joc sportiv naţional, având o vechime de cel puţin şase secole. Jocul de oină este practicat continuu, cel puţin din secolul al XIV-lea, conform cronicilor şi hrisoavelor timpului, fiind menţionat prima dată documentar la 1364, în timpul domniei lui Vlaicu Vodă. Jocul solicită calităţi sportive complexe (viteză bună de alergare, reflexe rapide în mişcările de autoapărare faţă de loviturile mingii, precizie în aruncarea şi lovirea mingii cu un baston sau bâtă). Oina este un sport care ne identifică în aceeaşi măsură ca şi lupta naţională, trânta. Jocul devine atractiv printre tinerii de la sate, pătrunde în programa şcolară prin intermediul lecţiilor de educaţie fizică. Prin Reforma Învăţământului de la 1898, precum şi prin alte decizii ministeriale, ministrul învăţământului, Spiru Haret, introduce practicarea obligatorie a oinei în şcolile de toate gradele, totodată decide organizarea anuală a concursurilor şcolare de oină.

La 9 mai 1899, la Bucureşti, a fost organizat primul campionat naţional de oină, echipele fiind formate din liceeni. Învingătoare a fost echipa Liceului Nicolae Bălcescu din Brăila.

În 1912 este creată Federaţia Societăţii Sportive din România (FSSR) cu sediul la Bucureşti în componenţa căreia intrau 13 comisii sportive, printre care şi comisia de oină.

Odată cu Unirea de la 1918, are loc reorganizarea FSSR, în 1923, cu includerea în componenţa ei a celorlalte comisii sportive de oină din Transilvania, Bucovina şi Basarabia.

În 1932 este înfiinţată Federaţia Română de oină.

Click aici pentru Turul Virtual al Muzeului

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 2

Primul Război Mondial (1914-1918). Contribuții cartofilice
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Primul Război Mondial (1914-1918). Contribuții cartofilice

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015

Первая мировая война (1914-1918 гг.) в филокартии

Резюме

Данная статья является результатом исследования музейной коллекции почтовых открыток на тему Первой мировой войны, проведенным в связи со столетием с ее начала.

На современном этапе эволюции исторической науки особая роль принадлежит тем документальным источникам, которые ранее были «менее востребованными», в том числе иллюстрированным почтовым карточкам. Апогей эволюции почтовой карточки приходится на начало ХХ века. Будучи очень популярной, мобильной и доступной, во время войны она выполняла несколько функций. Кроме выполнения функции почтового отправления, она стала доступной формой пропаганды и источником пополнения военного бюджета.

Коллекция почтовых открыток с тематикой Первой мировой войны подразделяется на три категории документов. К первой относятся черно-белые открытки с изображением оружия и боеприпасов, со сценами сражений, солдатской жизни в часы затишья, работы военно-медицинской службы, жизни в тылу.

Вторая категория включает в себя иллюстрированные почтовые карточки с призывом к населению оказать поддержку армии, подписаться на военный заем. Это качественно выполненные цветные открытки с большим количеством печатного текста на обратной стороне, содержащим, помимо издательских данных, призыв к общественности поддержать армию в борьбе с врагом.

Третья категория содержит почтовые карточки с карикатурами, которые занимали особое место в годы Первой мировой войны, так как использовались в качестве эффективного оружия против врага, средства пропагандистской поддержки, как на поле боя, так и в тылу.

С хронологической точки зрения эти иллюстрированные почтовые карточки из коллекции музея издавались и распространялись с 1914 по 1916 год. Среди них имеются открытки с черно-белым и с цветным изображением, выпущенные в России типографиями, частными издателями, обществами Красного Креста, а также московским сатирико-юмористическим журналом «Новое Кривое Зеркало».

Статья вносит вклад в изучение истории Первой мировой войны в плане иллюстративных материалов, а также предоставляет сведения о художниках, издателях и издательствах открыток.

Список иллюстраций:
Рис. 1. Почтовая открытка Молитва перед боем. Издание Никольской Общины Р.О. Красного Креста
(НМИМ, FB-21336-10).
Рис. 2. Почтовая открытка (оборотная сторона). Каждые проданные 2-3 открытки дают возможность изготовить респиратор для защиты от удушливых газов. Издание Никольской Общины Р О. Красного Креста (НМИМ, FB-21336-10).
Рис. 3. Почтовая открытка. 116. Орудие на позиции. Издание Г.В. Грузинцева, г. Луга, 1915 г.; Фототипия Шерер, Набгольц и К˚, Москва (НМИМ, FB-21336-8).
Рис. 4. Почтовая открытка. 54. Батарея на позиции. Издание Г.В. Грузинцева, г. Луга, 1915 г.; Фототипия Шерер, Набгольц и К˚, Москва (НМИМ, FB-21336-7).
Рис. 5. Почтовая открытка. 127. За стрижкой у землянки. Издание Г.В. Грузинцева, г. Луга, 1915 г.; Фототипия Шерер, Набгольц и К˚, Москва (НМИМ, FB-21336-9).
Рис. 6. Почтовая открытка. 24. На войне. Отправка раненых на обывательской подводе из полкового перевязочного пункта в госпиталь. Издание О. Адамовича, г. Минск; Фототипия Шерер, Набгольц и К˚ (НМИМ, FB-20579).
Рис. 7. Почтовая открытка. В Галиции. В безопасном убежище во время обстрела местности снарядами.
Издание О. Адамовича, священника 64 Казанского пехотного полка; Фототипия Шерер, Набгольц и К˚
(НМИМ, FB-20578).
Рис. 8. Почтовая открытка. Перевязка раненых во время боя. Россия, 1915 г. (НМИМ, FB-20577).
Рис. 9. Почтовая открытка. Снаряды для армии слава и благополучие России. Издание Скобелевского Комитета о раненых. Петроград, 1915 г. (НМИМ, FB-7788-30).

Рис. 10. Почтовая открытка. Когда Родине нужны пушки, то заводы работают днем и ночью. Издание Скобелевского Комитета о раненых. Петроград, 1915 г. (НМИМ, FB-7788-31).
Рис. 11. Почтовая открытка. Французское дальнобойное орудие. Издание Скобелевского Комитета о раненых. Петроград, 1915 г. (НМИМ, FB-7788-32).
Рис. 12. Почтовая открытка. Румынские войска в Первую империалистическую войну. Воздушный шар,
1916 г. (НМИМ, FB-7788-33).
Рис. 13. Почтовая открытка. На усиление средств Комитета сев. ж. д. по оказанию помощи воинам. Россия, 1914 г. (НМИМ, FB-7788-5).
Рис. 14. Почтовая открытка (оборотная сторона). Принимайте участие в накоплении средств, приобретайте облигации военного займа. Россия, 1916 г. (НМИМ, FB-7788-23).
Рис. 15. Почтовая открытка. Помогайте армии в ее великом деле и подписывайтесь на военный 5½ заем.
Издание Управления по делам мелкого кредита. Петроград, 1916 г. (НМИМ, FB-7788-19).
Рис. 16. Почтовая открытка. Кто подпишется на военный 5½ заем, тот поможет нашим героям уничтожить врагов. Издание Управления по делам мелкого кредита. Петроград, 1916 г. (НМИМ, FB-778822).
Рис. 17. Почтовая открытка. Подписывайтесь на военный 5½ заем. Издание Управления по делам мелкого кредита. Петроград, 1916 г. (НМИМ, FB-7788-21).
Рис. 18. Почтовая открытка. Военный 5½ заем. Чем больше денег, тем больше оружия и снарядов, тем ближе к победе. Издание Управления по делам мелкого кредита, Петроград. (НМИМ, FB-7788-23).
Рис. 19. Почтовая открытка. Военный заем. Вперед, за Родину! Издание Управления по делам мелкого кре-
дита. Петроград, 1916 г. (НМИМ, FB-7788-20).
Рис. 20. Оборотная сторона почтовых открыток, изданных Управлением по делам мелкого кредита. Петроград, 1916 г. (НМИМ, FB-7788-20).
Рис. 21. Оборотная сторона почтовых открыток, изданных Скобелевским Комитетом о раненых. Петроград, 1916 г. (НМИМ, FB-7788-30).
Рис. 22. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). Русская курица, славянские цыплята и немецкие воришки. Издание «Новое Кривое Зеркало». Москва, 1914 г. (НМИМ, FB-5935-11).
Рис. 23. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). Предусмотрительный сын. Художник: Л. Золотарев.
Петроград, 1914 г. (НМИМ, FB-59353).
Рис. 24. Почтовая открытка. Карикатура. Дух ненависти и зла. Автор А. Центер. Петроград, 1914 г. (НМИМ, FB-59356).
Рис. 25. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). Домой. Россия, 1914 г. (НМИМ, FB-593512).
Рис. 26. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). Наконец-то я в России. Издание П. Хмелевского. Россия, 1914 г. (НМИМ, FB-5935-2).
Рис. 27. Почтовая открытка. Карикатура. «Кукиш по-итальянски». Издание журнала «Новое Кривое Зеркало». Москва, 1916 г. (НМИМ, FB-5935-4).
Рис. 28. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). По пути в Париж к 11 августа. Россия, 1916 г. (НМИМ, FB-5935-8).
Рис. 29. Почтовая открытка. Карикатура. Как жаль, что мир состоит только из двух полушарий. Издание журнала «Новое Кривое Зеркало». Москва, 1916 г. (НМИМ, FB-5935-7).
Рис. 30. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). Волк на псарне. По рисунку Джима. «С.Ж.». Издание
«Новь», Киев, 1914 г. (НМИМ, FB-5935-10).
Рис. 31. Почтовая открытка. Карикатура. После разгрома музеев ... «нах фатерланд». Автор А. Центер.
Петроград, 1914 г. (НМИМ, FB-5935-8).
Рис. 32. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). Мания величия. Вильгельм II. Собственное издание фа-
брики А.Ф. Постнова. Москва, 1914 г. (НМИМ, FB-59355).
Рис. 33. Почтовая открытка. Карикатура. Вильгельм Кровавый (смотри издали). Россия, 1914 г. (НМИМ, FB-5935-1).
Рис. 34. Оборотная сторона почтовой открытки, отправленной из Севастополя (2.10.1914 г.) в хутор Рэдулень (Бессарабская губ.). Получатель П.Ф. Сутулова (НМИМ, FB-5935-5). 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

  
  
Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
Adresează-ne o întrebare acum!

#Exponatul Lunii

Este un trofeu sportiv obţinut la un concurs interşcolar, organizat de comisia sportivă de oină între instituţiile şcolare din Basarabia interbelică. Nu cunoaştem instituţiile şcolare participante la acest concurs, nici locul organizării, ştim doar că unul dintre învingători s-a ales cu premiul II şi că evenimentul a avut loc pe 13 mai 1934. Pe această cale aflăm despre existenţa, la nivel şcolar, a diferitor competiţii sportive organizate de către instituţiile şcolare, printre care şi jocul de oină. Oina este un sport frumos şi complex, care dezvoltă fizicul şi spiritul, curajul şi dorinţa de perfecţionare. Oina este o comoară a poporului român, care trebuie păstrată cu sfinţenie şi transmisă viitoarelor generaţii...

Citeşte mai multe >>

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu