EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Artileria de foc în spațiul românesc este atestată din prima jumătate a secolului al XV-lea. Cele mai vechi piese de artilerie sunt bombardele din bronz și din fier descoperite în cetățile de la Giurgiu, Severin, Bârlad și Orheiul Vechi.

Tunul expus a fost descoperit în satul Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița, datează din a doua jumătate a secolului al XV-lea. Din punct de vedere tipologic, în spațiul central-est european, tunul de la Grinăuți-Moldova reprezintă o piesă de unicat.

Este o piesă de artilerie de tip mortieră cu țeavă scurtă, care se înscrie perfect în șirul bombardelor din Europa utilizate în a doua jumătate a secolului al XV-începutul secolului al XVI-lea.

Tunul era utilizat pentru lansarea unor proiectile (ghiulele) asupra inamicului aflat în spatele unor fortificații sau a unor obstacole naturale. Proiectilele erau încărcate prin gura țevii. Unghiul de tragere era de peste 45 grade, iar traiectoria proiectilului era curbă cu o rază de acțiune de până la 300-400 m. În Europa aceste tunuri erau denumite mortiere, iar în spațiul românesc erau desemnate prin cuvântul piuă, grație formei acestui obiect.

Tunul de la Grinăuți-Moldova a fost descoperit întâmplător în locația „Malul Roșu", aflată la distanța de 15 km spre sud-vest de câmpia Lipnicului unde Domnul Ștefan cel Mare în anul 1470 i-a învins pe tătari. Conform unei legende din s. Grinăuți-Moldova, în locația "Malul Roșu" ar fi avut loc o confruntare militară dintre moldoveni și tătari premergătoare bătăliei de la Lipnic.

Tunul de la Grinăuți-Moldova este lucrat din fontă prin metoda turnării. Țeava este prevăzută cu o singură gaură în partea din față, partea opusă fiind blocată de către fundul plat cu marginea evazată. Interiorul țevii reprezintă un canal relativ larg ușor îngustat spre fund. Încărcarea cu praf și cu ghiulele se făcea prin gura tunului. Lângă bază este prevăzută o gaură pentru fitilul de aprindere și detonare a prafului din interiorul tunului. Suprafața tunului este gofrată. Marginea gurii este îngroșată, ușor răsfrântă. În partea centrală a corpului tunului în ax sunt prevăzute două suporturi cilindrice cu diametrul 3,5 cm care serveau drept mânere pentru instalarea și manevrarea tunului pe un afet din lemn.

Lungimea tunului este de 30,0 cm, diametrul maxim al corpului - 17,8 cm, diametrul gurii la exterior - 19,4 cm, diametrul corpului la mijloc - 13,5 cm, diametrul bazei la exterior - 17,0 cm, calibrul tunului (diametrul gurii) este 12,8 cm, lungimea camerei interioare a tunului - 27,4 cm, greutatea tunului - 18,730 kg.

Tunul de la Grinăuți-Moldova a intrat în custodia Muzeului Național de Istorie a Moldovei prin grija profesorului de istorie din localitate Vlad Lvovsky.

Conservarea piesei de patrimoniu cultural a fost realizată de Valeriu Bubulici, iar reconstituirea afetului de către restauratorul Mihail Culașco


Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 2


Primul Război Mondial (1914-1918). Contribuții cartofilice
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Primul Război Mondial (1914-1918). Contribuții cartofilice

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015

Первая мировая война (1914-1918 гг.) в филокартии

Резюме

Данная статья является результатом исследования музейной коллекции почтовых открыток на тему Первой мировой войны, проведенным в связи со столетием с ее начала.

На современном этапе эволюции исторической науки особая роль принадлежит тем документальным источникам, которые ранее были «менее востребованными», в том числе иллюстрированным почтовым карточкам. Апогей эволюции почтовой карточки приходится на начало ХХ века. Будучи очень популярной, мобильной и доступной, во время войны она выполняла несколько функций. Кроме выполнения функции почтового отправления, она стала доступной формой пропаганды и источником пополнения военного бюджета.

Коллекция почтовых открыток с тематикой Первой мировой войны подразделяется на три категории документов. К первой относятся черно-белые открытки с изображением оружия и боеприпасов, со сценами сражений, солдатской жизни в часы затишья, работы военно-медицинской службы, жизни в тылу.

Вторая категория включает в себя иллюстрированные почтовые карточки с призывом к населению оказать поддержку армии, подписаться на военный заем. Это качественно выполненные цветные открытки с большим количеством печатного текста на обратной стороне, содержащим, помимо издательских данных, призыв к общественности поддержать армию в борьбе с врагом.

Третья категория содержит почтовые карточки с карикатурами, которые занимали особое место в годы Первой мировой войны, так как использовались в качестве эффективного оружия против врага, средства пропагандистской поддержки, как на поле боя, так и в тылу.

С хронологической точки зрения эти иллюстрированные почтовые карточки из коллекции музея издавались и распространялись с 1914 по 1916 год. Среди них имеются открытки с черно-белым и с цветным изображением, выпущенные в России типографиями, частными издателями, обществами Красного Креста, а также московским сатирико-юмористическим журналом «Новое Кривое Зеркало».

Статья вносит вклад в изучение истории Первой мировой войны в плане иллюстративных материалов, а также предоставляет сведения о художниках, издателях и издательствах открыток.

Список иллюстраций:
Рис. 1. Почтовая открытка Молитва перед боем. Издание Никольской Общины Р.О. Красного Креста
(НМИМ, FB-21336-10).
Рис. 2. Почтовая открытка (оборотная сторона). Каждые проданные 2-3 открытки дают возможность изготовить респиратор для защиты от удушливых газов. Издание Никольской Общины Р О. Красного Креста (НМИМ, FB-21336-10).
Рис. 3. Почтовая открытка. 116. Орудие на позиции. Издание Г.В. Грузинцева, г. Луга, 1915 г.; Фототипия Шерер, Набгольц и К˚, Москва (НМИМ, FB-21336-8).
Рис. 4. Почтовая открытка. 54. Батарея на позиции. Издание Г.В. Грузинцева, г. Луга, 1915 г.; Фототипия Шерер, Набгольц и К˚, Москва (НМИМ, FB-21336-7).
Рис. 5. Почтовая открытка. 127. За стрижкой у землянки. Издание Г.В. Грузинцева, г. Луга, 1915 г.; Фототипия Шерер, Набгольц и К˚, Москва (НМИМ, FB-21336-9).
Рис. 6. Почтовая открытка. 24. На войне. Отправка раненых на обывательской подводе из полкового перевязочного пункта в госпиталь. Издание О. Адамовича, г. Минск; Фототипия Шерер, Набгольц и К˚ (НМИМ, FB-20579).
Рис. 7. Почтовая открытка. В Галиции. В безопасном убежище во время обстрела местности снарядами.
Издание О. Адамовича, священника 64 Казанского пехотного полка; Фототипия Шерер, Набгольц и К˚
(НМИМ, FB-20578).
Рис. 8. Почтовая открытка. Перевязка раненых во время боя. Россия, 1915 г. (НМИМ, FB-20577).
Рис. 9. Почтовая открытка. Снаряды для армии слава и благополучие России. Издание Скобелевского Комитета о раненых. Петроград, 1915 г. (НМИМ, FB-7788-30).

Рис. 10. Почтовая открытка. Когда Родине нужны пушки, то заводы работают днем и ночью. Издание Скобелевского Комитета о раненых. Петроград, 1915 г. (НМИМ, FB-7788-31).
Рис. 11. Почтовая открытка. Французское дальнобойное орудие. Издание Скобелевского Комитета о раненых. Петроград, 1915 г. (НМИМ, FB-7788-32).
Рис. 12. Почтовая открытка. Румынские войска в Первую империалистическую войну. Воздушный шар,
1916 г. (НМИМ, FB-7788-33).
Рис. 13. Почтовая открытка. На усиление средств Комитета сев. ж. д. по оказанию помощи воинам. Россия, 1914 г. (НМИМ, FB-7788-5).
Рис. 14. Почтовая открытка (оборотная сторона). Принимайте участие в накоплении средств, приобретайте облигации военного займа. Россия, 1916 г. (НМИМ, FB-7788-23).
Рис. 15. Почтовая открытка. Помогайте армии в ее великом деле и подписывайтесь на военный 5½ заем.
Издание Управления по делам мелкого кредита. Петроград, 1916 г. (НМИМ, FB-7788-19).
Рис. 16. Почтовая открытка. Кто подпишется на военный 5½ заем, тот поможет нашим героям уничтожить врагов. Издание Управления по делам мелкого кредита. Петроград, 1916 г. (НМИМ, FB-778822).
Рис. 17. Почтовая открытка. Подписывайтесь на военный 5½ заем. Издание Управления по делам мелкого кредита. Петроград, 1916 г. (НМИМ, FB-7788-21).
Рис. 18. Почтовая открытка. Военный 5½ заем. Чем больше денег, тем больше оружия и снарядов, тем ближе к победе. Издание Управления по делам мелкого кредита, Петроград. (НМИМ, FB-7788-23).
Рис. 19. Почтовая открытка. Военный заем. Вперед, за Родину! Издание Управления по делам мелкого кре-
дита. Петроград, 1916 г. (НМИМ, FB-7788-20).
Рис. 20. Оборотная сторона почтовых открыток, изданных Управлением по делам мелкого кредита. Петроград, 1916 г. (НМИМ, FB-7788-20).
Рис. 21. Оборотная сторона почтовых открыток, изданных Скобелевским Комитетом о раненых. Петроград, 1916 г. (НМИМ, FB-7788-30).
Рис. 22. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). Русская курица, славянские цыплята и немецкие воришки. Издание «Новое Кривое Зеркало». Москва, 1914 г. (НМИМ, FB-5935-11).
Рис. 23. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). Предусмотрительный сын. Художник: Л. Золотарев.
Петроград, 1914 г. (НМИМ, FB-59353).
Рис. 24. Почтовая открытка. Карикатура. Дух ненависти и зла. Автор А. Центер. Петроград, 1914 г. (НМИМ, FB-59356).
Рис. 25. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). Домой. Россия, 1914 г. (НМИМ, FB-593512).
Рис. 26. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). Наконец-то я в России. Издание П. Хмелевского. Россия, 1914 г. (НМИМ, FB-5935-2).
Рис. 27. Почтовая открытка. Карикатура. «Кукиш по-итальянски». Издание журнала «Новое Кривое Зеркало». Москва, 1916 г. (НМИМ, FB-5935-4).
Рис. 28. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). По пути в Париж к 11 августа. Россия, 1916 г. (НМИМ, FB-5935-8).
Рис. 29. Почтовая открытка. Карикатура. Как жаль, что мир состоит только из двух полушарий. Издание журнала «Новое Кривое Зеркало». Москва, 1916 г. (НМИМ, FB-5935-7).
Рис. 30. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). Волк на псарне. По рисунку Джима. «С.Ж.». Издание
«Новь», Киев, 1914 г. (НМИМ, FB-5935-10).
Рис. 31. Почтовая открытка. Карикатура. После разгрома музеев ... «нах фатерланд». Автор А. Центер.
Петроград, 1914 г. (НМИМ, FB-5935-8).
Рис. 32. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). Мания величия. Вильгельм II. Собственное издание фа-
брики А.Ф. Постнова. Москва, 1914 г. (НМИМ, FB-59355).
Рис. 33. Почтовая открытка. Карикатура. Вильгельм Кровавый (смотри издали). Россия, 1914 г. (НМИМ, FB-5935-1).
Рис. 34. Оборотная сторона почтовой открытки, отправленной из Севастополя (2.10.1914 г.) в хутор Рэдулень (Бессарабская губ.). Получатель П.Ф. Сутулова (НМИМ, FB-5935-5).

Ana Grițco
Locuri de agrement din Chișinău. Cafeneaua Manikov (sf. sec. XIX - anii ’30. sec. XX)
Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Ana Grițco
Edificiul Comunitatea Hârbovăț a surorilor de caritate din Chișinău (sf. sec. XIX - înc. sec. XX) - imagine și istorie
Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Ana Grițco
O farmacie din Chișinăul de odinioară (sf. sec. XIX - înc. sec. XX)
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Ana Grițco
Activitatea lui Constantin F. Cazimir în Zemstva basarabeană
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Ana Grițco
Rechizițiile - o formă de „sovietizare"a țăranului basarabean
Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2007 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Artileria de foc în spațiul românesc este atestată din prima jumătate a secolului al XV-lea. Cele mai vechi piese de artilerie sunt bombardele din bronz și din fier descoperite în cetățile de la Giurgiu, Severin, Bârlad și Orheiul Vechi...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC