EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.).

Recipientul de configurație evident asimetrică, este modelat manual din pastă de lut de calitate, având suprafța netedă de culoare brună cu pete cenușii. Corpul vasului, este prevăzut cu o proeminență accentuată și un gât tronconic cu deschiderea mai largă spre gură. Vasul are o toartă și este ornamentat cu trei perechi de aplicații reliefate, amplasate simetric. Înățimea vasului este de 15,5 cm, diametrul gurii de 11,4 cm, diamentul corpului de 15 cm și diametrul bazei de 7,5 cm. Asemenea vase în literatura arheologică sunt cunoscute sub denumirea de vase „askos", termenul respectiv, fiind de proveniență din limba greacă veche, desemnând unul din recipientele primitive de epocă - burduful din piele de animal.

În timpurile preistorice, la unele popoare, burduful era transpus în ceramică, în aceste cazuri fiind păstate trăsăturile de bază ale vasului arhaic din piele, căpătând o formă bombată proeminentă cu toartă și fund plat. Din aspectul original al burdufului s-a păstrat gura asimetrică corespunzătoare gâtului animalului, și uneori trei sau patru piciorușe, corespunzătoare apendicelor pielii jupuite de pe picioarele animalului. Aceste vase au pierdut caracterul zoomorf original, înscriindu-se drept o formă nouă în inventarul ceramicii neo-eneolitice. Primele vase de acest tip sunt atestate în Grecia, în neoliticul timpuriu (cca 5000-4500 a. Chr.) având forma unor cupe sau căni. În culturile neo-eneolitice carpato-balcanice se întâlnește tipul de askos egeean de formă scundă sau înaltă, cu sau fără piciorușe și cu toartă. Mai rar, acestea sunt prevăzute cu două guri (una de umplere și alta de golire) sau sunt descentrate și prevăzute cu guri de formă ciudată. În spațiul dintre Carpați și Nipru se cunosc doar forme înalte de askos simplu, fără elemente zoomorfe. Vasele de tip askos sunt prezente în diverse culturi preistorice, cu precădere în Europa de Sud-Est și Anatolia.

Fiind descoperite de multe ori în asociere cu inventar de cult, vasele askos ar putea fi un indicator important al utilizării în practici ritualice religioase. Alături de cele zoomorfe, antropomorfe și vasele de tip rhyton (recipient aproximativ conic din care, în cadrul unor ceremonii erau băute sau se turnate fluide), askosurile au fost încadrate în categoria vaselor cu destinație de cult, fiind legate de libații (act ritual care consta în gustarea și apoi vărsarea unei cupe de vin, lapte etc. ca omagiu adus divinității).

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 2


Primul Război Mondial (1914-1918). Contribuții cartofilice
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Primul Război Mondial (1914-1918). Contribuții cartofilice

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015

Первая мировая война (1914-1918 гг.) в филокартии

Резюме

Данная статья является результатом исследования музейной коллекции почтовых открыток на тему Первой мировой войны, проведенным в связи со столетием с ее начала.

На современном этапе эволюции исторической науки особая роль принадлежит тем документальным источникам, которые ранее были «менее востребованными», в том числе иллюстрированным почтовым карточкам. Апогей эволюции почтовой карточки приходится на начало ХХ века. Будучи очень популярной, мобильной и доступной, во время войны она выполняла несколько функций. Кроме выполнения функции почтового отправления, она стала доступной формой пропаганды и источником пополнения военного бюджета.

Коллекция почтовых открыток с тематикой Первой мировой войны подразделяется на три категории документов. К первой относятся черно-белые открытки с изображением оружия и боеприпасов, со сценами сражений, солдатской жизни в часы затишья, работы военно-медицинской службы, жизни в тылу.

Вторая категория включает в себя иллюстрированные почтовые карточки с призывом к населению оказать поддержку армии, подписаться на военный заем. Это качественно выполненные цветные открытки с большим количеством печатного текста на обратной стороне, содержащим, помимо издательских данных, призыв к общественности поддержать армию в борьбе с врагом.

Третья категория содержит почтовые карточки с карикатурами, которые занимали особое место в годы Первой мировой войны, так как использовались в качестве эффективного оружия против врага, средства пропагандистской поддержки, как на поле боя, так и в тылу.

С хронологической точки зрения эти иллюстрированные почтовые карточки из коллекции музея издавались и распространялись с 1914 по 1916 год. Среди них имеются открытки с черно-белым и с цветным изображением, выпущенные в России типографиями, частными издателями, обществами Красного Креста, а также московским сатирико-юмористическим журналом «Новое Кривое Зеркало».

Статья вносит вклад в изучение истории Первой мировой войны в плане иллюстративных материалов, а также предоставляет сведения о художниках, издателях и издательствах открыток.

Список иллюстраций:
Рис. 1. Почтовая открытка Молитва перед боем. Издание Никольской Общины Р.О. Красного Креста
(НМИМ, FB-21336-10).
Рис. 2. Почтовая открытка (оборотная сторона). Каждые проданные 2-3 открытки дают возможность изготовить респиратор для защиты от удушливых газов. Издание Никольской Общины Р О. Красного Креста (НМИМ, FB-21336-10).
Рис. 3. Почтовая открытка. 116. Орудие на позиции. Издание Г.В. Грузинцева, г. Луга, 1915 г.; Фототипия Шерер, Набгольц и К˚, Москва (НМИМ, FB-21336-8).
Рис. 4. Почтовая открытка. 54. Батарея на позиции. Издание Г.В. Грузинцева, г. Луга, 1915 г.; Фототипия Шерер, Набгольц и К˚, Москва (НМИМ, FB-21336-7).
Рис. 5. Почтовая открытка. 127. За стрижкой у землянки. Издание Г.В. Грузинцева, г. Луга, 1915 г.; Фототипия Шерер, Набгольц и К˚, Москва (НМИМ, FB-21336-9).
Рис. 6. Почтовая открытка. 24. На войне. Отправка раненых на обывательской подводе из полкового перевязочного пункта в госпиталь. Издание О. Адамовича, г. Минск; Фототипия Шерер, Набгольц и К˚ (НМИМ, FB-20579).
Рис. 7. Почтовая открытка. В Галиции. В безопасном убежище во время обстрела местности снарядами.
Издание О. Адамовича, священника 64 Казанского пехотного полка; Фототипия Шерер, Набгольц и К˚
(НМИМ, FB-20578).
Рис. 8. Почтовая открытка. Перевязка раненых во время боя. Россия, 1915 г. (НМИМ, FB-20577).
Рис. 9. Почтовая открытка. Снаряды для армии слава и благополучие России. Издание Скобелевского Комитета о раненых. Петроград, 1915 г. (НМИМ, FB-7788-30).

Рис. 10. Почтовая открытка. Когда Родине нужны пушки, то заводы работают днем и ночью. Издание Скобелевского Комитета о раненых. Петроград, 1915 г. (НМИМ, FB-7788-31).
Рис. 11. Почтовая открытка. Французское дальнобойное орудие. Издание Скобелевского Комитета о раненых. Петроград, 1915 г. (НМИМ, FB-7788-32).
Рис. 12. Почтовая открытка. Румынские войска в Первую империалистическую войну. Воздушный шар,
1916 г. (НМИМ, FB-7788-33).
Рис. 13. Почтовая открытка. На усиление средств Комитета сев. ж. д. по оказанию помощи воинам. Россия, 1914 г. (НМИМ, FB-7788-5).
Рис. 14. Почтовая открытка (оборотная сторона). Принимайте участие в накоплении средств, приобретайте облигации военного займа. Россия, 1916 г. (НМИМ, FB-7788-23).
Рис. 15. Почтовая открытка. Помогайте армии в ее великом деле и подписывайтесь на военный 5½ заем.
Издание Управления по делам мелкого кредита. Петроград, 1916 г. (НМИМ, FB-7788-19).
Рис. 16. Почтовая открытка. Кто подпишется на военный 5½ заем, тот поможет нашим героям уничтожить врагов. Издание Управления по делам мелкого кредита. Петроград, 1916 г. (НМИМ, FB-778822).
Рис. 17. Почтовая открытка. Подписывайтесь на военный 5½ заем. Издание Управления по делам мелкого кредита. Петроград, 1916 г. (НМИМ, FB-7788-21).
Рис. 18. Почтовая открытка. Военный 5½ заем. Чем больше денег, тем больше оружия и снарядов, тем ближе к победе. Издание Управления по делам мелкого кредита, Петроград. (НМИМ, FB-7788-23).
Рис. 19. Почтовая открытка. Военный заем. Вперед, за Родину! Издание Управления по делам мелкого кре-
дита. Петроград, 1916 г. (НМИМ, FB-7788-20).
Рис. 20. Оборотная сторона почтовых открыток, изданных Управлением по делам мелкого кредита. Петроград, 1916 г. (НМИМ, FB-7788-20).
Рис. 21. Оборотная сторона почтовых открыток, изданных Скобелевским Комитетом о раненых. Петроград, 1916 г. (НМИМ, FB-7788-30).
Рис. 22. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). Русская курица, славянские цыплята и немецкие воришки. Издание «Новое Кривое Зеркало». Москва, 1914 г. (НМИМ, FB-5935-11).
Рис. 23. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). Предусмотрительный сын. Художник: Л. Золотарев.
Петроград, 1914 г. (НМИМ, FB-59353).
Рис. 24. Почтовая открытка. Карикатура. Дух ненависти и зла. Автор А. Центер. Петроград, 1914 г. (НМИМ, FB-59356).
Рис. 25. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). Домой. Россия, 1914 г. (НМИМ, FB-593512).
Рис. 26. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). Наконец-то я в России. Издание П. Хмелевского. Россия, 1914 г. (НМИМ, FB-5935-2).
Рис. 27. Почтовая открытка. Карикатура. «Кукиш по-итальянски». Издание журнала «Новое Кривое Зеркало». Москва, 1916 г. (НМИМ, FB-5935-4).
Рис. 28. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). По пути в Париж к 11 августа. Россия, 1916 г. (НМИМ, FB-5935-8).
Рис. 29. Почтовая открытка. Карикатура. Как жаль, что мир состоит только из двух полушарий. Издание журнала «Новое Кривое Зеркало». Москва, 1916 г. (НМИМ, FB-5935-7).
Рис. 30. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). Волк на псарне. По рисунку Джима. «С.Ж.». Издание
«Новь», Киев, 1914 г. (НМИМ, FB-5935-10).
Рис. 31. Почтовая открытка. Карикатура. После разгрома музеев ... «нах фатерланд». Автор А. Центер.
Петроград, 1914 г. (НМИМ, FB-5935-8).
Рис. 32. Почтовая открытка. Карикатура (цветная). Мания величия. Вильгельм II. Собственное издание фа-
брики А.Ф. Постнова. Москва, 1914 г. (НМИМ, FB-59355).
Рис. 33. Почтовая открытка. Карикатура. Вильгельм Кровавый (смотри издали). Россия, 1914 г. (НМИМ, FB-5935-1).
Рис. 34. Оборотная сторона почтовой открытки, отправленной из Севастополя (2.10.1914 г.) в хутор Рэдулень (Бессарабская губ.). Получатель П.Ф. Сутулова (НМИМ, FB-5935-5).

Ana Grițco
File din istoria instituțiilor hoteliere din Basarabia. Contribuții cartofilice (a doua jumătate a sec. XIX - începutul sec. XX)
Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Ana Grițco
O farmacie din Chișinăul de odinioară (sf. sec. XIX - înc. sec. XX)
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Ana Grițco
Cartea poștală cu suport publicitar din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei (sf. sec. XIX - prima jum. a sec. XX)
Tyragetia, serie nouă, vol. XI [XXVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Ana Grițco
Opera de gândire științifică în Basarabia (1812-1918) prin prisma activității unor personalități locale. Din colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei
Tyragetia, serie nouă, vol. XVII [XXXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Ana Grițco
Vizita regală la Chișinău (1920) - imagine și istorie
Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC