EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Schitul Peștera și moșia Peștera (Orheiul Vechi) din ținutul Orhei (de la primele atestări documentare până în secolul al XIX-lea)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Schitul Peștera și moșia Peștera (Orheiul Vechi) din ținutul Orhei (de la primele atestări documentare până în secolul al XIX-lea)

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Скит Пештера и поместье Пештера уезда Орхей. От первых упоминаний до 19-го века

Статья раскрывает на основе анализа опубликованных и доселе неизвестных документов некоторые страницы истории поместья Пештера (Брэнешть) и населенных пунктов на ее территории – Пештера (Ветхий Орхей) и Пештера (Мовилэу/Брэнешть). Так же, здесь представлены ранее неизвестные данные об истории скита Пештера Рождества Богородицы и о преобразовании его скальной церкви в приходскую церковь села Бутучень.

Список иллюстраций:


Рис. 1. 1 - Поместье Пештера („где был Старый Орхей”) в 80-х годах 16 в. (план С. Чокану); 2 - поместье Пештера („где был Старый Орхей”) в 17-18 вв. (план С. Чокану). Рис. 2. Поместье Требужень монастыря Голия. Фрагмент плана 1886 г. Рис. 3. Печать города Пештера (apud С. Табак). Рис. 4. Печать скита Пештера (apud С. Чокану). Рис. 5. Церковь Рождества Богородицы в Бутучень. План (1887). Рис. 6. Скальная церковь Рождества Богородицы с. Бутучень: 1 - план (2001); 2 - фото. Рис. 7. Помещения с отсеками в скалах с. Бутучень. Планы (2001). Рис. 8. 1 - Портал скальной церкви Святого Николая монастыря Босие (1665); 2 - портал скальной церкви Рождества Богородицы с. Бутучень (1821). Рис. 9. Скальная церковь Рождества Богородицы с. Бутучень. Колокольня (1822).


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu