EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Una din marile realizări tehnice care a revoluționat ideea de timp și spațiu, deschizând o nouă eră în istoria comunicării, este telegrafia. Aceasta se bazează pe transmiterea semnalelor electrice printr-un cablu pe distanțe lungi, permițând oamenilor să comunice instantaneu. Telegraful s-a răspândit foarte repede și o rețea de sârme se întindea în întreaga lume.

În 1837, pictorul si fizicianul american Samuel Morse a inventat primul aparat electromagnetic pentru telegrafie, brevetat în 1840. Pentru a trimite mesaje prin fir, Morse elaborează în 1838 un cod simplu de puncte și liniuțe, care reprezentau literele alfabetului, cunoscut ca „alfabetul Morse".

Atât codul Morse cât și aparatul telegrafic au fost îmbunătățite de-a lungul vremii, telegraful devenind mai bine de un secol cel mai răspândit sistem de comunicare și transmitere a informației, până la apariția internetului. Sistemul de telegrafie a constat dintr-o serie de stații repetoare de-a lungul traseului liniei de transmisie. Fiecare stație avea un operator care primea și transmitea mesaje prin telegraf. Aparatul Morse transmitea circa 25 de cuvinte pe minut, care erau înregistrate codificat pe o bandă de hârtie. Operatorul însărcinat cu transmiterea mesajului îl decodifica și îl scria pe hârtie folosind o mașină de scris specială.

În Basarabia, telegraful a pătruns în 1860: la 8 aprilie își începe activitatea stația telegrafică Bender, iar la 24 aprilie cea din Chișinău, urmare a construcției primei linii telegrafice Odesa-Chișinău-Leova. În prezent, s-a renunțat la serviciile de telegrafie. Singurii care mai folosesc comunicarea codificată sunt radioamatorii.

Aparatul telegrafic Morse prezentat provine de la uzina electrotehnică Osinoostrovsky, Uniunea Sovietică, și datează cu anul 1934. Exponatul a fost restaurat de către Mihail Culașco.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 1


Spiritualitate medievală timpurie în spațiul pruto-nistrean
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Spiritualitate medievală timpurie în spațiul pruto-nistrean

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Духовная культура раннего средневековья в Пруто-Днестровском междуречье

В период раннего средневековья духовная культура населения Пруто-Днестровского междуречья основывалась на христианских и языческих ценностях. Такое положение отмечено на всех этапах указанного периода, начиная с V-VII вв. и до XII-XIII вв. Христианские ценности были характерны для оседлого населения романского происхождения, которое практиковало христианскую религию с позднеантичного времени. На определëнных этапах раннего средневековья, но в основном после 865 и 988 гг., когда христианство стало официальной религией в славянском мире, эти ценности были восприняты также и осевшими в регионе славянами. Так что после X в. оседлое население Пруто-Днестровья может быть охарактеризовано в целом как исключительно христианское. С канонической точки зрения христиане Пруто-Днестровья в указанный период находились в подчинении Константинопольской Патриархии. Вместе с тем, благодаря специфическим условиям времени, обусловленным изоляцией Пруто-Днестровья от византийского мира, а также его включением в сферу политического влияния мигрирующих народов, христианство в данном регионе, как и на остальных северодунайских территориях, приобрело яркий народный характер. Выражением народного характера христианства в V-IX вв. является погребальный обряд оседлого населения, которое относительно долгий период, сохранило наряду с обрядом трупоположения и обычай трупосожжения. В X-XI вв. христианский культ в Пруто-Днестровском междуречье претерпел значительные изменения, приобретая формы, близкие к современным. Языческие ценности в качестве религиозных систем в раннем средневековье были характерны для мигрирующих народов. Носителями языческих воззрений в Пруто-Днестровском междуречье были древние славяне, аланы, болгары, венгры, печенеги, торки, половцы и монголы. В то же время в качестве пережитков отдельные языческие ценности были характерны и для христианского культа оседлого населения. Таким образом, рассмотренная с точки зрения духовности раннесредневековая цивилизация Пруто-Днестровского междуречья формируется из двух отчëтливых миров: христианского - представленного оседлым населением и языческого - представленного мигрирующими степными племенами номадов, а на отдельных этапах и определëнными оседлыми группами.

Список карт

Карта № 1. Поселения V-VII вв. в Пруто-Днестровском междуречье. Карта № 2. Поселения VIII-IX вв. в Пруто-Днестровском междуречье. Карта № 3. Поселения X-XI вв. в Пруто-Днестровском междуречье. Карта № 4. Поселения XII-XIII вв. в Пруто-Днестровском междуречье. Карта № 5. Кочевнические курганные погребения X-XIV вв. в Пруто-Днестровском междуречье.

Список таблиц

Таблица № 1. Общие статистические данные о могильниках оседлого населения V-XIII вв. в Пруто-Днестровском междуречье. Таблица № 2. Общие статистические данные о курганах и погребениях кочевников X-XIV вв. в Пруто-Днестровском междуречье. Таблица № 3. Распределение курганов в Пруто-Днестровского междуречье по количеству погребений ко- чевников X-XIV вв. Таблица № 4. Общие статистические данные о курганах, возведенных кочевниками X-XIV вв. в Пруто-Днестровском междуречье. Таблица № 5. Статистические данные о месторасположении в составе курганов погребений кочевников X-XIV вв. из долины реки Ялпуг.

Mariana Gugeanu, Gheorghe Postică
Cercetarea şi conservarea-restaurarea unei structuri textile din săpăturile arheologice de la Mănăstirea Căpriana
Tyragetia, serie nouă, vol. XIII [XXVIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Mariana Gugeanu, Doina Anăstăsoaei, Nicoleta Vornicu, Gheorghe Postică, Arhimandrit Filaret Cuzmin
Credință, arheologie, conservare. Mănăstirea Căpriana, Republica Moldova
Tyragetia, serie nouă, vol. XI [XXVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Gheorghe Postică, Ion Tentiuc
Amulete-călăreți din bronz din perioada medievală timpurie în spațiul carpato-nistrean
Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Gheorghe Postică
Perla cu portretele miniaturale în mozaic ale împăraților romani Constantin cel Mare, Constantinus II si Constanțius II descoperită la Bursuceni, Republica Moldova
Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Gheorghe Postică
Elena Ploșnița, Concepte muzeografice cu profil de istorie: retrospectivă și perspectivă. Biblioteca "Tyragetia", Chișinău, 2008, 248p.
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Luni închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Una din marile realizări tehnice care a revoluționat ideea de timp și spațiu, deschizând o nouă eră în istoria comunicării, este telegrafia. Aceasta se bazează pe transmiterea semnalelor electrice printr-un cablu pe distanțe lungi, permițând oamenilor să comunice instantaneu...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC