EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Un tezaur monetar din sec. al XVII-lea descoperit la Ciocâlteni, raionul Orhei
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Un tezaur monetar din sec. al XVII-lea descoperit la Ciocâlteni, raionul Orhei

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Монетный клад XVII-го века, найденный в с. Чокылтень, район Орхей

В Национальном Музее Археологии и Истории Молдовы хранится средневековый клад XVII в., найденный на территории республики в 1957 г. в с. Чокылтень, район Орхей. В нём насчитывается 376 монет, в том числе 7 грошей, 4 тернария, 3 обола, 360 шиллингов и 2 неопределённые монеты. Временное пространство определяется 1612-1657 гг. Первое сообщение о Чокылтенском кладе содержится в книге А. Нудельмана «Топография кладов и находок единичных монет» (Кишинёв 1976), где автор отмечает 374 монеты в составе этого клада, определяя самую раннюю монету 1612 г., a самую позднюю – 1660 г. В состав клада входят: шведская монета, которая насчитывает 293 ед.; польская монета – 68 ед., прусско- бранденбургская монета – 10 ед.; священно-римская монета насчитывает 3 единицы. Таким образом, в кладе представлены денежные эмиссии следующих правителей: Густав II Адольф (1611-1632) – 63 монеты, Кристина Августа (1632-1654) – 211 монет, Карл X Густав (1654-1660) – 19 монет, Сигизмунд III (1587-1632) – 59 монет, Ян Казимир (1648-1668) – 9 монет, Георг Вильгельм (1619-1640) – 9 монет, Фридрих Вильгельм (1640-1648) – 1 монета и, наконец, Елизавета Лукреция (1625-1655) – 3 монеты.

Рис. 1. Монеты из Чокылтенского клада.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu