EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VII [XXII], nr. 1


Unele considerații privind cronologia și periodizarea culturii Poienești-Lucașeuca
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Unele considerații privind cronologia și periodizarea culturii Poienești-Lucașeuca

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

К вопросу о хронологии и периодизации культуры Поенешть-Лукашеука

В работе рассматривается хронология и периодизация культуры Поeнешть-Лукашеука. Имея в виду корреляцию типов вещей, найденных в могильниках и одиночных погребениях, нами были выявлены четыре фазы эволюции могильников. Несмотря на то, что на поселениях артефакты-хроноиндикаторы были найдены в небольшом количестве, нами была разработана хронология некоторых поселений.

Сравнение хронологии могильников и поселений позволило выделить четыре этапа развития культуры. Эти фазы синхронизируются с ЛТ C1b, ЛТ C2, ЛТ D1, ЛТ D2 кельтской культуры Средней Европы или с этапами a, b, c и d позднего предримского времени по Хахманну, то что в абсолютной хронологии означает/ датируется концом III - последней четвертью I в. до н.э.

 
Список иллюстраций:

Рис. 1. Ареал культуры Поенешть-Лукашеука.

Рис. 2. Поенешть. Хронологические индикаторы могильника.

Рис. 3. Поенешть. Хронология могильника.

Рис. 4. Поенешть. Горизонтальная стратиграфия могильника.

Рис. 5. Боросешть. Горизонтальная стратиграфия могильника.

Рис. 6. Боросешть. Хронологические индикаторы могильника.

Рис. 7. Боросешть. Хронология могильника.

Рис. 8. Лукашеука. Горизонтальная стратиграфия могильника.

Рис. 9. Долинeнь. Горизонтальная стратиграфия могильника.

Рис. 10. Долинень. Хронологические индикаторы могильника.

Рис. 11. Долинень. Хронология могильника.

Рис. 12. Хронологические индикаторы могильников типа Поенешть-Лукашеука.

Рис. 13. Хронология могильников типа Поенешть-Лукашеука.

Рис. 14. Периодизация погребальных комплексов.

Рис. 15. Хронологическое распределение хроноиндикаторов из погребальных комплексов типа Поенешть- Лукашеука.

Рис. 16. Хронологическое распределение хроноиндикаторов из погребальных комплексов и поселений типа Поенешть-Лукашеука.

Рис. 17. Сравнительная таблица позднего предримского времени в северо-центральной и юго-восточной Европы.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu