EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 2


„Dezghețul” atmosferei de creație – Conferința republicană a tinerilor scriitori. Chișinău, 22-24 noiembrie 1957
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

„Dezghețul” atmosferei de creație – Conferința republicană a tinerilor scriitori. Chișinău, 22-24 noiembrie 1957

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015

«Хрущевская оттепель» в литературе: Республиканская конференция молодых писателей (Кишинев, 22-24 ноября 1957 г.)

Резюме

Архивные документы 3-й Республиканской конференции молодых писателей Молдавской ССР показывают, что в 1957 г. уже можно говорить о новом поколении в молдавской литературе. Этому поколению были присущи искренность, энтузиазм, романтизм и даже элементы символизма. Среди предпочитаемых сюже- тов были детство, юность, студенческие годы и природа. По этой причине «старые» писатели критиковали молодых за «оторванность от сегодняшнего дня». Главную поддержку молодые нашли в редакциях газет, особенно «Тинеримя Молдовей» и «Молодежь Молдавии». Кэраре, Фридман, Талпэ, Бусуек, Боцу и Геор- гиу выступили за издание журнала молодых литераторов. Это было отражено и в резолюции конференции, но Союз Писателей не претворил в жизнь эту идею. 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu