EN RO
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Mod citire#Exponatul Lunii

Este un trofeu sportiv obţinut la un concurs interşcolar, organizat de comisia sportivă de oină între instituţiile şcolare din Basarabia interbelică. Nu cunoaştem instituţiile şcolare participante la acest concurs, nici locul organizării, ştim doar că unul dintre învingători s-a ales cu premiul II şi că evenimentul a avut loc pe 13 mai 1934. Pe această cale aflăm despre existenţa, la nivel şcolar, a diferitor competiţii sportive organizate de către instituţiile şcolare, printre care şi jocul de oină. Oina este un sport frumos şi complex, care dezvoltă fizicul şi spiritul, curajul şi dorinţa de perfecţionare. Oina este o comoară a poporului român, care trebuie păstrată cu sfinţenie şi transmisă viitoarelor generaţii.

Pentru naţiunea română jocul de oină sau hoina este considerat un joc sportiv naţional, având o vechime de cel puţin şase secole. Jocul de oină este practicat continuu, cel puţin din secolul al XIV-lea, conform cronicilor şi hrisoavelor timpului, fiind menţionat prima dată documentar la 1364, în timpul domniei lui Vlaicu Vodă. Jocul solicită calităţi sportive complexe (viteză bună de alergare, reflexe rapide în mişcările de autoapărare faţă de loviturile mingii, precizie în aruncarea şi lovirea mingii cu un baston sau bâtă). Oina este un sport care ne identifică în aceeaşi măsură ca şi lupta naţională, trânta. Jocul devine atractiv printre tinerii de la sate, pătrunde în programa şcolară prin intermediul lecţiilor de educaţie fizică. Prin Reforma Învăţământului de la 1898, precum şi prin alte decizii ministeriale, ministrul învăţământului, Spiru Haret, introduce practicarea obligatorie a oinei în şcolile de toate gradele, totodată decide organizarea anuală a concursurilor şcolare de oină.

La 9 mai 1899, la Bucureşti, a fost organizat primul campionat naţional de oină, echipele fiind formate din liceeni. Învingătoare a fost echipa Liceului Nicolae Bălcescu din Brăila.

În 1912 este creată Federaţia Societăţii Sportive din România (FSSR) cu sediul la Bucureşti în componenţa căreia intrau 13 comisii sportive, printre care şi comisia de oină.

Odată cu Unirea de la 1918, are loc reorganizarea FSSR, în 1923, cu includerea în componenţa ei a celorlalte comisii sportive de oină din Transilvania, Bucovina şi Basarabia.

În 1932 este înfiinţată Federaţia Română de oină.

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 1

Noi descoperiri defensive în partea de vest a promontoriului Butuceni, raionul Orhei (cercetările arheologice din anul 2015)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Noi descoperiri defensive în partea de vest a promontoriului Butuceni, raionul Orhei (cercetările arheologice din anul 2015)

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Ключевые слова: оборонительная система, укрепления, ров, вал, частокол, берма.

Резюме: Археологические исследования, проведенные летом 2015 года в западной части мыса Бутучень (Старый Орхей), являются логическим продолжением исследований, которые проводились в 2013-2014 годах. Комплексность предыдущих результатов помогла выявить несколько проблем, и приоритетом в поисках их решений была необходимость определить конфигурацию оборонительной системы в крайней западной точке мыса, а также ее составные части. Была необходима корреляция обнаруженных оборони- тельных сегментов с относительно хорошо сохранившимися фортификационными элементами в виде рвов и валов, расположенных в верхней части мыса. До момента исследований 2013 года считалось, что доступ с западной стороны мыса был перекрыт прямолинейной защитной системой, которая начиналась именно в этой точке и продолжалась на запад в сторону русла реки Реут. Наши наблюдения привели нас к мысли о том, что оборонительная линия, которую мы идентифицировали и исследовали в предыдущие годы, могла бы иметь иную конфигурацию, чем та, которую было принято считать традиционной. Проверке этой гипотезы и были посвящены раскопки 2015 года, в результате которых был обнаружен новый оборонительный сегмент. Надо отметить, однако, что обнаруженные сооружения не имеют никакого отношения к ранее изученным и не позволяют подтвердить выдвинутую гипотезу. В то же время нет достаточных данных для того, чтобы отвергнуть ее категорически, что оставляет место для дальнейших исследований.

Список иллюстраций:
Рис. 1. Мыс Бутучень. Обзор с северо-запада с указанием точек, в которых были идентифицированы следы укреплений (1-5). Прервано-пунктирная линия: установленный маршрут оборонительной линии обороны; пунктирная линия: гипотетическая конфигурация системы обороны.
Рис. 2. Бутучень. Раскоп 1. 1 - Общий вид с севера; 2 - вид с юга на рвы после зачистки; 3 - вид с севера на рвы после зачистки, 4 - вид с севера на рвы на уровне идентификации; 5 - вид с юга на рвы на уровне идентификации.
Рис. 3. Бутучень. 1 - Вид с юга на раскоп № 1 в зоне каменных структур; 2 - восточный профиль в зоне каменных структур; 3 - западный профиль в зоне каменных структур; 4 - определение границ скоплений камня; 5 - следы ям от строительства деревянных опор: вид с запада; 6 - следы ям от строительства деревянных опор: вид с севера.
Рис. 4. Бутучень. Раскоп V. Вид с севера на остатки оборонительного сооружения: 1 - на уровне обнаружения скопления камня; 2 - после расчистки заполнения.
Рис. 5. Бутучень. Ортофотокарты западной части мыса с указанием гипотетической конфигурации оборонительной системы.
Рис. 6. Бутучень. Скопление камней на западном участке мыса.
Рис. 7. Бутучень. Скопление каменных структур на юго-западе мыса.
Рис. 8. Бутучень. Вид с севера на раскоп VI.
Рис. 9. Бутучень 2015. Раскоп VI. 1 - Восточный профиль; 2 - план, слои 4-6; 3 - план, слои 1-3; 4 - западный профиль.
Рис. 10. Бутучень 2015. 1 - Западный профиль раскопа VI в зоне рва; 2, 3, 4 - вид на ров в нижней части (раз-
личные ракурсы различных фаз исследования).
Рис. 11. Бутучень 2015. 1 - Вид с севера на раскоп VI на уровне идентификации каменных скоплений; 2 - вид с юга на раскоп VI на уровне идентификации каменных скоплений.
Рис. 12. Бутучень 2015. Следы ям в южной части конструкции с пересечением слоя гравия (план и профиль). Рис. 13. Бутучень 2015. Следы ям первой линии оборонительной конструкции.
Рис. 14. Бутучень 2015. Следы ям первой линии оборонительной конструкции.
Рис. 15. Бутучень 2015. Следы ям 3-й линии оборонительной конструкции.
Рис. 16. Бутучень 2015. Следы ям 2-й линии оборонительной конструкции.
Рис. 17. Бутучень 2015. Яма гетского времени, пересеченная рвом. 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

  
  
Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
Adresează-ne o întrebare acum!

#Exponatul Lunii

Este un trofeu sportiv obţinut la un concurs interşcolar, organizat de comisia sportivă de oină între instituţiile şcolare din Basarabia interbelică. Nu cunoaştem instituţiile şcolare participante la acest concurs, nici locul organizării, ştim doar că unul dintre învingători s-a ales cu premiul II şi că evenimentul a avut loc pe 13 mai 1934. Pe această cale aflăm despre existenţa, la nivel şcolar, a diferitor competiţii sportive organizate de către instituţiile şcolare, printre care şi jocul de oină. Oina este un sport frumos şi complex, care dezvoltă fizicul şi spiritul, curajul şi dorinţa de perfecţionare. Oina este o comoară a poporului român, care trebuie păstrată cu sfinţenie şi transmisă viitoarelor generaţii...

Citeşte mai multe >>

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu