EN RO#Exponatul Lunii

>>>

De-a lungul timpului, oamenii au „purtat" dinții ca pe unele dintre cele mai prețioase ornamente. Anume din această cauză, în multe culturi, dinții au suferit modificări de nenumărate ori, căpătând diverse forme și culori.

Până în prezent, astfel de tradiții locale sunt cunoscute în Bali, ca ritual de inițiere a tinerilor între 16 și 18 ani. O astfel de practică simbolizează intrarea în viața adultă. Se crede că astfel de procedură calmează șase păcate spirituale de bază (printre care lăcomia, pofta, zgârcenia). Iar pentru aceasta, sunt piliți șase dinți, inclusiv colții. Femeile din tribul Mentawai, din insula Sumatra, practică cioplirea și ascuțirea dinților, fiind convinse că doar așa devin atrăgătoare. Procedura se efectuează fără anestezie, de către un șaman local, care, pentru a face ceremonia cât mai dureroasă, folosește o daltă cu tăișul știrbit și bont. Ritualul dat se practică de milenii la cerința a generații întregi de fete.

O mandibulă umană cu urmele unui astfel de ritual a fost descoperită în așezarea Cobîlnea „Stația" (s. Cobîlea, r-ul Șoldănești, anul 1986) atribuită culturii Noua (perioada târzie a epocii bronzului, sec. XV-XIII a. Chr.). În rezultatul analizei antropologice a obiectului s-a dovedit că mandibula aparține unui tânăr de rasă europoidă, cu vârsta la deces cuprinsă între 18 și 20 de ani. Importanța acestei descoperiri constă în redarea unei practici neobișnuite pentru comunitățile culturii Noua și în general pentru populațiile umane preistorice care au populat spațiul carpato-danubiano-nord pontic, și anume - pilirea dentară. Cei patru dinți incisivi sunt secționați în jumătate longitudinal, operație efectuată cu puțin timp înaintea morții individului. Nu este exclus ca mandibula să fi aparținut unui alogen, care în rezultatul unor circumstanțe necunoscute a ajuns în acest spațiu și a intrat în contact cu populația locală. Dar pentru verificarea unei astfel de ipoteze, sunt necesare un șir de analize (ADN, izotopică, 14C).

Urmele de șlefuire observate pe unele zone ale mandibulei, nu exclud utilizarea acesteia ca atribut de cult (pandantiv) după moartea individului.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 1


Noi descoperiri defensive în partea de vest a promontoriului Butuceni, raionul Orhei (cercetările arheologice din anul 2015)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Noi descoperiri defensive în partea de vest a promontoriului Butuceni, raionul Orhei (cercetările arheologice din anul 2015)

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Ключевые слова: оборонительная система, укрепления, ров, вал, частокол, берма.

Резюме: Археологические исследования, проведенные летом 2015 года в западной части мыса Бутучень (Старый Орхей), являются логическим продолжением исследований, которые проводились в 2013-2014 годах. Комплексность предыдущих результатов помогла выявить несколько проблем, и приоритетом в поисках их решений была необходимость определить конфигурацию оборонительной системы в крайней западной точке мыса, а также ее составные части. Была необходима корреляция обнаруженных оборони- тельных сегментов с относительно хорошо сохранившимися фортификационными элементами в виде рвов и валов, расположенных в верхней части мыса. До момента исследований 2013 года считалось, что доступ с западной стороны мыса был перекрыт прямолинейной защитной системой, которая начиналась именно в этой точке и продолжалась на запад в сторону русла реки Реут. Наши наблюдения привели нас к мысли о том, что оборонительная линия, которую мы идентифицировали и исследовали в предыдущие годы, могла бы иметь иную конфигурацию, чем та, которую было принято считать традиционной. Проверке этой гипотезы и были посвящены раскопки 2015 года, в результате которых был обнаружен новый оборонительный сегмент. Надо отметить, однако, что обнаруженные сооружения не имеют никакого отношения к ранее изученным и не позволяют подтвердить выдвинутую гипотезу. В то же время нет достаточных данных для того, чтобы отвергнуть ее категорически, что оставляет место для дальнейших исследований.

Список иллюстраций:
Рис. 1. Мыс Бутучень. Обзор с северо-запада с указанием точек, в которых были идентифицированы следы укреплений (1-5). Прервано-пунктирная линия: установленный маршрут оборонительной линии обороны; пунктирная линия: гипотетическая конфигурация системы обороны.
Рис. 2. Бутучень. Раскоп 1. 1 - Общий вид с севера; 2 - вид с юга на рвы после зачистки; 3 - вид с севера на рвы после зачистки, 4 - вид с севера на рвы на уровне идентификации; 5 - вид с юга на рвы на уровне идентификации.
Рис. 3. Бутучень. 1 - Вид с юга на раскоп № 1 в зоне каменных структур; 2 - восточный профиль в зоне каменных структур; 3 - западный профиль в зоне каменных структур; 4 - определение границ скоплений камня; 5 - следы ям от строительства деревянных опор: вид с запада; 6 - следы ям от строительства деревянных опор: вид с севера.
Рис. 4. Бутучень. Раскоп V. Вид с севера на остатки оборонительного сооружения: 1 - на уровне обнаружения скопления камня; 2 - после расчистки заполнения.
Рис. 5. Бутучень. Ортофотокарты западной части мыса с указанием гипотетической конфигурации оборонительной системы.
Рис. 6. Бутучень. Скопление камней на западном участке мыса.
Рис. 7. Бутучень. Скопление каменных структур на юго-западе мыса.
Рис. 8. Бутучень. Вид с севера на раскоп VI.
Рис. 9. Бутучень 2015. Раскоп VI. 1 - Восточный профиль; 2 - план, слои 4-6; 3 - план, слои 1-3; 4 - западный профиль.
Рис. 10. Бутучень 2015. 1 - Западный профиль раскопа VI в зоне рва; 2, 3, 4 - вид на ров в нижней части (раз-
личные ракурсы различных фаз исследования).
Рис. 11. Бутучень 2015. 1 - Вид с севера на раскоп VI на уровне идентификации каменных скоплений; 2 - вид с юга на раскоп VI на уровне идентификации каменных скоплений.
Рис. 12. Бутучень 2015. Следы ям в южной части конструкции с пересечением слоя гравия (план и профиль). Рис. 13. Бутучень 2015. Следы ям первой линии оборонительной конструкции.
Рис. 14. Бутучень 2015. Следы ям первой линии оборонительной конструкции.
Рис. 15. Бутучень 2015. Следы ям 3-й линии оборонительной конструкции.
Рис. 16. Бутучень 2015. Следы ям 2-й линии оборонительной конструкции.
Рис. 17. Бутучень 2015. Яма гетского времени, пересеченная рвом.

Octavian Munteanu
Construcții defensive în fortificația getică Horodca Mare, raionul Hâncești
Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2015
Ion Tentiuc, Octavian Munteanu
Conexiunile spaţiului est-carpatic cu lumea vikingă: o nouă buterolă din epoca medievală timpurie descoperită în Moldova
Tyragetia, serie nouă, vol. XVI [XXXI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică, Chişinău, 2022
Aurel Zanoci, Octavian Munteanu, Ion Tentiuc, Valeriu Bubulici
Noi descoperiri arheologice din epoca fierului în preajma satului Mana, raionul Orhei
Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2015
Octavian Munteanu, Angela Simalcsik
Un mormânt medieval cu inele de tâmplă descoperit la Butuceni, Orhei (preliminarii)
Tyragetia, serie nouă, vol. XIII [XXVIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Octavian Munteanu, Livia Sîrbu, Ghenadie Sîrbu
Descoperiri cu semnificaţii de cult în aşezarea din epoca bronzului târziu de la Ulmu
Tyragetia, serie nouă, vol. XI [XXVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

De-a lungul timpului, oamenii au „purtat" dinții ca pe unele dintre cele mai prețioase ornamente. Anume din această cauză, în multe culturi, dinții au suferit modificări de nenumărate ori, căpătând diverse forme și culori. Până în prezent, astfel de tradiții locale sunt cunoscute în Bali, ca ritual de inițiere a tinerilor între 16 și 18 ani...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC