EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM). La momentul de față în expoziția arheologică a muzeului sunt expuse două cazane de bronz descoperite în anul 1988 lângă s. Nicolscoe, mun. Tiraspol. Alte două cazane aflate în colecțiile MNIM provin din tumulii de lângă Dubăsari și Răscăieții Noi.

Piesa prezentată în calitate de exponat al lunii reprezintă o descoperire mai puțin cunoscută, documentată în 1979 în tumulul nr. 1 din preajma satului Răscăieții Noi, raionul Ștefan-Vodă. Pe lângă dimensiunile sale remarcabile (aproximativ 10 m înălțime), această movilă funerară este cunoscută și prin descoperirea din anul 1953 a unei terminații din bronz executată în stilul animalier scitic. Ulterior, în contextul deteriorării acestei movile a fost găsit un cazan de bronz turnat atribuit culturii scitice. Cazanul a fost grav afectat mecanic, în urma căruia buza a fost deformată, iar pereții, împreună cu un mâner vertical păstrat, au fost îndoiți. S-au pierdut fragmente din partea superioară a corpului și un mâner. Înălțimea totală reconstituită a cazanului este de 24 cm (fără mânere), diametrul reconstituit al cazanului emisferic este de 30 cm, iar greutatea de 6,5 kg. În 2020, au fost obținute date privind compoziția chimică a aliajului cazanului de bronz, care au arătat că acesta a fost turnat dintr-un aliaj format din aproape 95 % cupru. Mormintele scitice cercetate în tumulul de la Răscăieții Noi au fost datate în secolul al IV-lea a. Chr. În același timp, cazanul cu mânere verticale de la Răscăieții Noi aparține unei perioade mai timpurii, acest fapt fiind demonstrat de terminația din bronz din prima jumătate a secolului al V-lea a. Chr. descoperită în anul 1953. În plus, în mormântul 7 din tumulul 2 de la Răscăieții Noi a fost găsită o placă reprezentând un prădător încolăcit (expusă în expoziția MNIM), datată la mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Astfel, cazanul din tumulul nr. 1 de la Răscăieții Noi, cel m ai probabil, aparține sfârșitului perioadei scitice medii, fiind datat la mijlocul, sau în al treilea sfert al secolului al V-lea î. Chr.

Cazanele de bronz scitice din nord-vestul Mării Negre sunt concentrate în trei regiuni principale: Bucovina-Podolia, Dunărea de Jos și Nistrul de Jos, unde a fost găsit și exemplarul din Răscăieții Noi. Unele cazane scitice au fost găsite în afara unui context arheologic, reprezentând descoperiri fortuite. Cu toate acestea, în asociere cu alte descoperiri „fortuite" (de ex. statui antropomorfe scitice), cazanele scitice marchează o prezență scitică, cel mai probabil, nu mai devreme de finalul secolului al VI-lea a. Chr. Cazanele pătrund în zona Bucovinei și Podoliei în perioada scitică timpurie și sunt cunoscute de la mijlocul secolului al VII-lea a. Chr. Cazanele din bronz turnate împreună cu purtătorii acestora, pătrund în zona de stepă cu 150-200 de ani mai târziu, la fel ca și complexele funerare „militare", care apar în regiunile de stepă de vest, nu mai devreme de mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Marea majoritatea a complexelor funerare cu cazane se încadrează în a două jumătatea a sec. V a. Chr. La începutul secolului al IV-lea a. Chr. aceste cazane se întâlnesc mai rar, iar în al doilea sfert de secolului al IV a. Chr. au dispărut complet din practicile culturale ale populației din stepele nord-vest-pontice.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 1


Noi descoperiri defensive în partea de vest a promontoriului Butuceni, raionul Orhei (cercetările arheologice din anul 2015)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Noi descoperiri defensive în partea de vest a promontoriului Butuceni, raionul Orhei (cercetările arheologice din anul 2015)

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Ключевые слова: оборонительная система, укрепления, ров, вал, частокол, берма.

Резюме: Археологические исследования, проведенные летом 2015 года в западной части мыса Бутучень (Старый Орхей), являются логическим продолжением исследований, которые проводились в 2013-2014 годах. Комплексность предыдущих результатов помогла выявить несколько проблем, и приоритетом в поисках их решений была необходимость определить конфигурацию оборонительной системы в крайней западной точке мыса, а также ее составные части. Была необходима корреляция обнаруженных оборони- тельных сегментов с относительно хорошо сохранившимися фортификационными элементами в виде рвов и валов, расположенных в верхней части мыса. До момента исследований 2013 года считалось, что доступ с западной стороны мыса был перекрыт прямолинейной защитной системой, которая начиналась именно в этой точке и продолжалась на запад в сторону русла реки Реут. Наши наблюдения привели нас к мысли о том, что оборонительная линия, которую мы идентифицировали и исследовали в предыдущие годы, могла бы иметь иную конфигурацию, чем та, которую было принято считать традиционной. Проверке этой гипотезы и были посвящены раскопки 2015 года, в результате которых был обнаружен новый оборонительный сегмент. Надо отметить, однако, что обнаруженные сооружения не имеют никакого отношения к ранее изученным и не позволяют подтвердить выдвинутую гипотезу. В то же время нет достаточных данных для того, чтобы отвергнуть ее категорически, что оставляет место для дальнейших исследований.

Список иллюстраций:
Рис. 1. Мыс Бутучень. Обзор с северо-запада с указанием точек, в которых были идентифицированы следы укреплений (1-5). Прервано-пунктирная линия: установленный маршрут оборонительной линии обороны; пунктирная линия: гипотетическая конфигурация системы обороны.
Рис. 2. Бутучень. Раскоп 1. 1 - Общий вид с севера; 2 - вид с юга на рвы после зачистки; 3 - вид с севера на рвы после зачистки, 4 - вид с севера на рвы на уровне идентификации; 5 - вид с юга на рвы на уровне идентификации.
Рис. 3. Бутучень. 1 - Вид с юга на раскоп № 1 в зоне каменных структур; 2 - восточный профиль в зоне каменных структур; 3 - западный профиль в зоне каменных структур; 4 - определение границ скоплений камня; 5 - следы ям от строительства деревянных опор: вид с запада; 6 - следы ям от строительства деревянных опор: вид с севера.
Рис. 4. Бутучень. Раскоп V. Вид с севера на остатки оборонительного сооружения: 1 - на уровне обнаружения скопления камня; 2 - после расчистки заполнения.
Рис. 5. Бутучень. Ортофотокарты западной части мыса с указанием гипотетической конфигурации оборонительной системы.
Рис. 6. Бутучень. Скопление камней на западном участке мыса.
Рис. 7. Бутучень. Скопление каменных структур на юго-западе мыса.
Рис. 8. Бутучень. Вид с севера на раскоп VI.
Рис. 9. Бутучень 2015. Раскоп VI. 1 - Восточный профиль; 2 - план, слои 4-6; 3 - план, слои 1-3; 4 - западный профиль.
Рис. 10. Бутучень 2015. 1 - Западный профиль раскопа VI в зоне рва; 2, 3, 4 - вид на ров в нижней части (раз-
личные ракурсы различных фаз исследования).
Рис. 11. Бутучень 2015. 1 - Вид с севера на раскоп VI на уровне идентификации каменных скоплений; 2 - вид с юга на раскоп VI на уровне идентификации каменных скоплений.
Рис. 12. Бутучень 2015. Следы ям в южной части конструкции с пересечением слоя гравия (план и профиль). Рис. 13. Бутучень 2015. Следы ям первой линии оборонительной конструкции.
Рис. 14. Бутучень 2015. Следы ям первой линии оборонительной конструкции.
Рис. 15. Бутучень 2015. Следы ям 3-й линии оборонительной конструкции.
Рис. 16. Бутучень 2015. Следы ям 2-й линии оборонительной конструкции.
Рис. 17. Бутучень 2015. Яма гетского времени, пересеченная рвом.

Octavian Munteanu, Nicolae Batog, Valeriu Prohniţchi
Sistemul defensiv din perioada getică Butuceni-Vest: precizări privind traiectoria liniei defensive Vest nr. 2
Tyragetia, serie nouă, vol. XII [XXVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Octavian Munteanu
Construcții defensive în fortificația getică Horodca Mare, raionul Hâncești
Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2015
Octavian Munteanu, Ion Tentiuc
O locuință din secolul al XV-lea cercetată în incinta fortificației getice de la Horodca Mică
Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Octavian Munteanu, Angela Simalcsik
Un mormânt medieval cu inele de tâmplă descoperit la Butuceni, Orhei (preliminarii)
Tyragetia, serie nouă, vol. XIII [XXVIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Octavian Munteanu
Etapele de edificare ale fortificației de la Horodca Mică
Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC