EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 2

O colecție de desene și litografii antireligioase din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

O colecție de desene și litografii antireligioase din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015

Коллекция рисунков и литографий антирелигиозной тематики из фондов Национального музея истории Молдовы

Резюме

Национальный музей истории Молдовы располагает коллекцией антирелигиозных рисунков и литографий в количестве 52 единиц. 24 литографии относятся к серии «Заповеди и символы» (автор Б. Широкорад), 11 рисунков к серии «Бог на земле», еще 15 рисунков затрагивают разные антирелигиозные темы (автор А. Грабко). Графические произведения этой коллекции, которая является частью антирелигиозной кампании, отличаются сатирической едкостью замысла, цветовой насыщенностью, простыми и запоминающимися лозунгами, очерняющими и высмеивающими все, в чем выражались в то время религиозные верования. Используя выразительность художественных образов наряду с суровостью законов, коммунисты надеялись убедить широкие массы, что религия есть не что иное, как «проявление упадка капитализма», следствие ретроградного, контрреволюционного мышления непростительного преступления в СССР. Эти работы отражают лишь некоторые методы из богатого арсенала, использовавшегося советской властью в борьбе против Молдавской Православной Церкви.

Список иллюстраций:
1. Крестик. Автолитография. 1961 г. Автор Б. Широкорад.
2. Книга Бытия. Автолитография. 1961 г. Автор Б. Широкорад.
3. Огарок. Автолитография. 1963 г. Автор Б. Широкорад.
4. Вечерний звон. Автолитография. 1961 г. Автор Б. Широкорад.
5. Троица. Автолитография. 1963 г. Автор Б. Широкорад.
6. Церковные празднички. Автолитография. 1963 г. Автор Б. Широкорад.
7. Посланец неба. Автолитография. 1964 г. Автор Б. Широкорад.
8. Армагеддон. Автолитография. 1964 г. Автор Б. Широкорад.
9. Сектант. Автолитография. 1964 г. Автор Б. Широкорад.
10. Не убей. Автолитография. 1963 г. Автор Б. Широкорад.
11. На одно лицо. Автолитография. 1963 г. Автор Б. Широкорад.
12. Рисунок (из серии «Сатирические листы на антирелигиозные темы»). 1962 г. Автор А. Грабко.
13. Опора церкви. Рисунок. 1962 г. Автор А. Грабко.
14. Устроился. Рисунок. 1962 г. Автор А. Грабко. 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu