EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Marele domnitor Ștefan cel Mare, remarcabil comandant de oști și diplomat, s-a preocupat pe parcursul vieții sale și de prosperitatea economică a țării, sprijinind dezvoltarea meșteșugurilor, negoțului și târgurilor. În timpul domniei sale au fost emiși groși și jumătăți de groși bătuți în sistemul dinarilor, sistem monetar întrodus în Moldova în ultima domnie a lui Petru Aron (1455-1457).

Monedele au fost bătute din argint de titlu superior, ceia ce reflectă stabilitate în viața economică a țării în acea perioadă. Executarea lor cu măiestrie la monetăria din Suceava, se încadrează printre frumoasele realizări artistice din timpul domniei lui Ștefan cel Mare.

Pe parcurul domniei sale, au fost bătute două tipuri de emisiuni, pentru cele două valori nominale: groși și jumătăți de groși.

Emisiunile de tipul I au pe avers un scut despicat; în primul cartier apare o roză surmontată de o cruce și trei fascii, în al doilea cartier. La emisiunile epigrafe (de groși), imaginea este însoțită de legenda circulară cu numele emitentului: + STEFANVS VOIEVODA. Pe celaltă parte apare capul de bour cu stea între coarne însoțit de mobilele heraldice - roza și semiluna conturnată, amplasate în dreapta și stânga capului de bour; circular legenda: MONETA MOLDAVIE.

Pe monedele de tip II în scut pe avers apare o cruce patriarhală (dublă) și legenda STEFANVSVOIEVOD sau prescurtat STEFANVSVOIE. Pe revers este păstrat ca și la tipul I, capul de bour cu atribute heraldice: roza în dreapta/semiluna în stânga și semiluna în dreapta/roza în stânga. Între coarnele boului apare o stea sau roză. Legenda care însoțește fața cu cu capul de bour este MONETAMOLDAVI sau prescurtat MONETAMOLDA.

Datarea monedelor lui Ștefan cel Mare este încă în discuție. Conform unei opinii emisiunile de tip I au fost bătute între 1457-1476, iar tipul II între 1480/1481-1505 (Octavian Iliescu), iar a alteia 1465/1467-1475/1476 pentru tipul I și 1476/1479-1497 pentru tipul II (Ernest Oberländer-Târnoveanu).

Monedele din această vitrină au fost descoperite în cadrul săpăturilor arheologice de la Orheiul Vechi (Trebujeni, raionul Orhei) în deceniile 6 și 7 ale secolului XX:

1. Emisiuni monetare de tip I, groși, argint
2. Emisiuni monetare de tip II, groși, argint
3. Emisiune monetară de tip II, jumătate de groș, argint

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 2


 Evreii în structura etnică a burgheziei comerciale din Basarabia (anii 1812-1868)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Evreii în structura etnică a burgheziei comerciale din Basarabia (anii 1812-1868)

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2007

Евреи в этническом составе торговой буржуазии Бессарабии (1812-1868 гг.)

В данной статье, на основе архивных источников, анализируется этнический состав торговой буржуазии Бессарабии первой половины XIX века. Автор констатирует, что в Бессарабии торговая буржуазия образовалась постепенно, в плане этническом и социальном, будучи неоднородной. Вовлечение имперской администрации в сложный и противоречивый процесс формирования торговой буржуазии, путем проведения, начиная с 26 сентября 1830 г., гильдейской реформы и разных мер, предусмотренных торговой политикой, углубляют еще больше эту неоднородность. Несмотря на предоставленные торговцам, согласно гильдейской реформы, десятилетних льгот, которые давали всем социальным слоям возможность заниматься торговлей, независимо от этнической принадлежности, а также на необходимость заявления торговых капиталов, на основе которых торговцы должны были записываться в торговые гильдии, возможность молдаван и так незначительная записываться в категории гильдейских купцов еще более сократилась. Будучи неоднородной, по своему составу, плохо структурированной категорией и не являясь уже сформированной как социальный класс, торговая буржуазия была вынуждена заимствовать и внедрять, на протяжении ряда лет, чужие элементы из рядов евреев, греков, армян, болгар, россиян, украинцев и др. – которые впоследствии составят основной костяк торговой буржуазии Бессарабии. Знаменательно как была представлена каждая этническая группа в категории гильдейских купцов. Анализ торговых свидетельств, предоставленные торговцам в 40-60-е годы XIX века, показывает, что основная роль в торговле Бессарабии принадлежала евреям. Им принадлежало примерно 62% из общего числа вы- данных торговых свидетельств, после которых следовали „христиане”, армяне и греки. Однако, несмотря на то, что евреи играли значительную роль в торговле Бессарабии, категорию оптовых торговцев первой и второй гильдии составляли, греческие, „христианские” и армянские купцы. Будучи главным образом перекупщиками, евреи занимались, в основном, мелкой торговлей. Следовательно, проводимая в Бессарабии колониальную политика, защищая интересы собственной буржуазии или приглашенной в крае, представляя ей различные льготы, что дало ей возможность сформироваться как социальный класс царизм, тем самым, отдалил еще больше незрелые элементы национальной торговой буржуазии (благодаря, главным образом, торговой деятельностью евреям) от иноземной, привилегированной, господствующей в крае. Проводя такую политику, царизм приостановил и задержал надолго процесс образования национальной торговой буржуазии, заменив ее чужеземной (сформирован- ной в основном из числа переселенцев).

Valentin Tomuleț
Mazili și ruptași (și alte categorii sociale) în statistica recensământului populației din 1817
Tyragetia, serie nouă, vol. XI [XXVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Valentin Tomuleț
Protestele și revendicările populației din Basarabia în anii 1812-1828
Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Valentin Tomuleț, Alexandru Bordian
Direcții prioritare în politica comercial-vamală a țarismului în Basarabia în prima treime a sec. al XIX-lea
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Valentin Tomuleț
Colonii evreiești din Basarabia în secolul al XIX-lea
Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Валентин Томулец, Сергей Сычёв
Политические партии и деятели Бессарабского земства (1869-1917)
Tyragetia, serie nouă, vol. XI [XXVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Luni închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Marele domnitor Ștefan cel Mare, remarcabil comandant de oști și diplomat, s-a preocupat pe parcursul vieții sale și de prosperitatea economică a țării, sprijinind dezvoltarea meșteșugurilor, negoțului și târgurilor. În timpul domniei sale au fost emiși groși și jumătăți de groși bătuți în sistemul dinarilor, sistem monetar întrodus în Moldova în ultima domnie a lui Petru Aron (1455-1457)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC