EN RO
National Museum of History of Moldova
Read Mode#Exhibit of the Month

The hoard was found in 1957 during the agricultural works near the village. At first, the hoard was in the collection of the National Museum of Ethnography and Natural History and later was transferred to the National Museum of History (Accession: FB: 12 576 - 12650; N: 12 658 - 12 732). It consists of 75 silver coins from the thaler category issued by the Kingdom of Poland, the United Provinces and the Holy Roman Empire in 1612-1648.

THE KINGDOM OF POLAND
Sigismund II Vasa (1586-1632)
Crown, thaler: 1628 (1).
Gdańsk, orts: 1612 (1), 1613 (1*), 1614 (1), 1615 (7), 1616 (8), 1617 (16), 1618 (4), 1619 (2), 161 (1), 1620 (2), 1621 (8).

THE UNITED PROVINCES OF THE NETHERLANDS
Lion thalers (leeuwendaalder)
Gelderland: 1641 (1), 1647 (2), 1649 (1).
West Frisia: 1648 (1).
Utrecht: 1643 (1), 1646 (1), 1647 (2), 1648 (1).

THE HOLY ROMAN EMPIRE
Kampen: halve leeuwendaalder 1646 (1), 1647 (1); leeuwendaalder 1647 (3), 1649 (1).
Zwolle: leeuwendaalder 1633 (1), 1637 (3), 1644 (1), 1646 (2), 1648 (1).

This hoard by its composition confirms the presence of silver coins from the thaler category in the Principality of Moldavia monetary circulation.

Thalers were first minted in 1486 in Sankt-Joachimsthal, today the Czech Republic, "thaler" being an abbreviation of "Joachimsthaler", meaning coin issued in Sankt-Joachimsthal. In the 16th and 17th centuries, thalers were issued in very large quantities, especially by state entities that were part of the Holy Roman Empire and the Habsburg Empire. Thus, thalers can be considered a quintessentially popular coin; there are thalers of several types, such as Austrian thalers, Polish thalers, Russian thalers, Turkish thalers, Venetian thalers, also called scuzi, "reichsthalers", also called imperials, löwenthalers or lion thalers, and Spanish thalers, also called piastre. In the Romanian principalities, thalers spread widely towards the end of the 16th century, and in the following centuries their circulation became very abundant, the thaler being in circulation until the second half of the 19th century. This money was a huge success, so it is also called: daalder / daler in the Netherlands, talar in Poland, dahlar in Scandinavia, tallaro / tallero in Italy, talari in Ethiopia, dollar in America. A special category is the Dutch thaler, leeuwendaalder, löwenthaler, which means "lion thaler", also called "lion" due to the coat of arms on the reverse, which is a shield with a crown, with a lion inside; it is a silver coin minted in Netherlands, where in 1575 it was decided to mint a new coin based on the scuzi. In the Romanian principalities the lion thaler appears in the last quarter of the 16th century. These lion thaler gave the name to the currency of Romania, the Republic of Moldova (leu), and Bulgaria (leva).

Orts are also silver coins from the thaler category, equal to 1/4 thaler. A quarter thaler was originally called "ortstaler", a name that was later reduced to the form "ort" (in Old German "ort" means "a quarter"). The coin circulated in Europe in the Middle Ages, including the Romanian principalities, being met in the 18th century as Polish, Turkish and German orts. The term "ort" is preserved in the Romanian expression "to give an ort to a priest" (which means "to die"), which dates back to the ancient pagan custom of placing a coin on the little finger of the deceased's right hand so that he could pay for the passage to the afterlife; With the same coin, the priest was paid for the funeral service: the family of the deceased "gave an ort to the priest" to observe church traditions.

 
National Museum of History of Moldova
 

Publications Journal „Tyragetia"

Tyragetia, nr. III

Tyragetia, nr. III

Chișinău, 1996

SUMAR (SOMMAIRE)

 

I. Studii

• Nicolae Răileanu, Din istoria Muzeelor Moldovei. Muzeul de Antichități al Nataliei Sicard din Vadul lui Vodă
• Grigore Jitaru, Blazoanele dinastice și stema de stat a Moldovei
• Vlad D. Ghimpu, Biserica Adormirii Maicii Domnului de la mănăstirea Căpriana
• Vasile Negruță, Dan Suruceanu, Creația Zugravului Gherasim șl sculptorului D. Ştefan la răscrucea secolelor XVIII-XIX
• Vasile Haheu, Cetățile traco-geto-daclce și elemente de urbanizare la tracii de nord
• Alexandru Levinschi, Atelierele de ceramică de la Soloncenl și unele probleme privind olăritul la purtătorii culturii Sântana da Mureș-Cerneahov

II. Arheologie și Istorie veche

• Ilie Borziac, Philip Allsworth, Nicolae Chetraru, Cercetări interdisciplinare în grotele paleolitice din Nord-Vestul Moldovei
• Serghei Covalenco, Nicolae Chetraru, Așezarea mezolltlcâ de la Sărăteni
• Oleg Levițki, Tatiana Demcenco, Tumuli din epoca fierului timpuriu de lângă satul Cotiujeni
• Serghei Agulnlcov, Cociulia - Cetățuie în codrii Tighecilor
• Natalia Mateevici, Piese arheologice provenite din colecția lui Ion Surucean
• Ilie Borziac, Alexei Zagaievschi, Cele mai vechi file din istoria satului Cosăuți

III. Istorie medievală

• Ion Hâncu, Rezultatele cercetărilor arheologice de la biserica cu pronaosul lărgit din Orheiul Vechi
• Pavel Bârnea, Despre soarta istorică a Orheiului Vechi
• Petre Beșliu, Contribuția universității săsești la consolidarea sistemului de fortificații din defileul Oltului
• Ana Boldureanu, Vera Paiul, Tezaurul monetar de la Gârbova
• Mihai Onilă, Eparhia Chișinăului și Hotinului (180 ani de la organizare)

IV . Istorie modernă și contemporană

• Măria Hasnaș, Cazimireștii în Basarabia. Ramura din Hotin
• Aurelia Cornețchi, Contribuții ta istoria Liceului de fete din Cetatea Albă
• Тамара Синхани, Из истории иконописания в Ново-Нямецком монастыре
• Ирина Гончарова, Сканные сумочки
• Liubovi Malahov, Colecția presei periodice din sec. XIX – începutul sec. XX
• Vitalie Juc, Valentin Tomuleț, Schiță din istoria satului Tabani
• Tamara Stamatov, Tehnici vechi românești de cusut în ornamentarea cămașelor femeiești
• Elvira Vacula, Societatea Națională de Cruce Roșie din Basarabia. Anii 1920-1930
• Nadejda Lavric, Din istoria documentelor puse în circulație în Basarabia interbelică
• Elena Postică, Deputații Sfatului Ţării represați în anul 1940
• Людмила Пасиковская, О раскулачивании и выселении в MACCP в 1930-1931

V. Muzeologie si memorialistică

• Elena Ploșnița, Unele aspecte din activitatea muzeografică a lui Nicolae Iorga
• Eugenia Borodac, Nicolae Dimo - savant cu renume în pedologie
• Любовь Репринцева, Судьба ученого Г.И. Пысларь
• Мария Евдокимова, Михаил Паутынский – ученый винодел и химик

VI. Recenzii

• Tudor Arnăut, Arheologul G.D. Smirnov și unele probleme de concepție privind mil. I î.e.n.
• Igor Cereteu, Sergiu Tabuncic. Şoldăneșii - localitate străveche din valea Ciornei
• Николай Тельнов, Nicolae Chetraru. Din istoria arheologiei Moldovei. Basarabia și Transnistria 

 


Independent Moldova
Moldavian Soviet Socialist Republic
Bessarabia and MASSR between the Two World Wars
Bessarabia and Moldavian Autonomous Soviet Socialist Republic in the Period between the Two World Wars
Revival of National Movement
Time of Reforms and their Consequences
Abolition of Autonomy. Bessarabia – a New Tsarist Colony
Period of Relative Autonomy of Bessarabia within the Russian Empire
Phanariot Regime
Golden Age of the Romanian Culture
Struggle for Maintaining of Independence of Moldova
Formation of Independent Medieval State of Moldova
Era of the
Great Nomad Migrations
Early Middle Ages
Iron Age and Antiquity
Bronze Age
Aeneolithic Age
Neolithic Age
Palaeolithic Age

  
National Museum of History of Moldova
  
Come to Museum! Discover the History!
  
Visit museum
Visit museum
Summer schedule: daily
10am – 6pm.

Winter schedule: daily
10am – 5pm.
Closed on Fridays.
Entrance fees:  adults - 10 MDL, pensioners, adults with moderate disabilities / disability of the 3rd degree, students - 5 MDL, school students - 2 MDL. Free access: enlisted men (...)

WiFi Free Wi-Fi Zone in the museum: In the courtyard of the National History Museum of Moldova there is Wi-Fi Internet access for visitors.


#Exhibit of the Month

The hoard was found in 1957 during the agricultural works near the village. At first, the hoard was in the collection of the National Museum of Ethnography and Natural History and later was transferred to the National Museum of History (Accession: FB: 12 576 - 12650; N: 12 658 - 12 732). It consists of 75 silver coins from the thaler category issued by the Kingdom of Poland, the United Provinces and the Holy Roman Empire in 1612-1648...

Read More >>

 The National Museum of History of Moldova takes place among the most significant museum institutions of the Republic of Moldova, in terms of both its collection and scientific reputation.
©2006-2021 National Museum of History of Moldova
31 August 1989 St., 121 A, MD 2012, Chisinau, Republic of Moldova
Phones:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Department of Public Relations and Museum Education: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Technical Support: info@nationalmuseum.md
Web site administration and maintenance: Andrei EMILCIUC

menu