EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Evenimente

17 Mai 2011

Cu prilejul împlinirii a 195 de ani de la crearea Comisiei pentru ridicarea topografică a Basarabiei, sub conducerea colonelului S.I. Kornilovici (1816), Sectorul Istorie Modernă din cadrul MNAIM a organizat la 17 mai 2011 Conferinţa ştiinţifică „Proprietatea funciară în Basarabia: tradiţie, organizare şi reglementare".

În cadrul conferinţei au fost abordate probleme ce ţin de topografie, cadastru şi relaţii funciare (instituţii, legislaţie, personalităţi, moşii si moşieri) în teritoriul dintre Prut si Nistru în perioada cuprinsă între secolul al XVII-lea - prima jumătate a secolului al XX-lea. Au participat cercetători tineri şi consacraţi din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Universităţii Sf. Chiril şi Metodiu din Sofia (Bulgaria), Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.

   

Programul şi rezumatele comunicărilor pot fi găsite aici.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

14 Mai 2011

 
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a participat pentru a şasea oară la programul cultural european„Noaptea Muzeelor", fiind deschis pentru public în noaptea de 14 spre 15 mai de la ora 18.00 până la 02.00. Accesul a fost gratuit.

Tema evenimentului a fost Memoria Obiectelor - Memoria Urbei.

Detalii>>

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

27 Aprilie 2011

Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a găzduit o acţiune de caritate, organizată de Fundaţia „Viorica Nagacevschi" pentru bătrânii de la Azilul din Chişinău şi copiii de la Casa de copii abandonaţi din Străşeni. Manifestarea a demarat cu vernisajul expoziţiei „Opreşte-te clipă", care a etalat 100 de fotografii cu portretele bătrânilor şi copiilor, dar şi a câtorva măicuţe la de Mănăstirea Hirova, toate realizate de fotograful Iurie Răileanu.     

Acţiunea de caritate a adus mare bucurie celor care au primit în dar câte o fotografie alb-negru, dar şi cadouri de la sponsori.

Interpreţii Adrian Ursu, Aura, Laurenţiu Popescu şi Nicoleta Gavriliţă au încântat publicul cu un recital de muzică uşoară.

La eveniment au fost prezenţi oficialităţi, oameni de afaceri, oameni de cultură, precum şi protagoniştii fotografiilor.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

30 Martie 2011

Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a organizat pe 30 martie 2011, un Seminar de Educaţie Muzeală cu tema „Tipuri şi metode de pedagogie muzeală".

La seminar au participat specialişti în domeniul relaţii cu publicul de la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Casa-muzeu „A.S. Puşkin", precum şi profesori de la instituţii liceale şi universitare din Chişinău.

Seminarul a cuprins nouă prezentări ale activităţilor cu caracter educativ şi anume: Sergiu Brânza, Programul de educaţie muzeală din cadrul MNAIM; dr. Ana Polucencova,  Activităţi de pedagogie muzeală la Casa-muzeu „A.S. Puşkin"; Galina Mârzac,  Atelierul „Obiectul arheologie - o enigmă"; Tatiana Tihmanovschi,  Metode de activitate cu publicul la MNEIN; Elena Gumene, Atelierul de încondeiere a ouălor;  Tatiana Zaremba, Mijloace de educaţie istorică: proiecţiile slideshow; Svetlana Pociumban, Atelierul de creaţie al copiilor de la MNAM; Polina Gridnev,  Rolul educativ al muzeului; Ina Teleucă, Muzeul - Spaţiu al convieţuirii şi comunicării dintre noi şi ceilalţi. 
 
În cadrul discuţiilor pe marginea acestor materiale a fost generalizată experienţa muzeelor naţionale în educarea publicului; abordate punctele slabe în conceperea programelor de pedagogie muzeală şi în atragerea publicului spre muzeu; stabilite obiectivele comune în integrarea muzeelor în programa şcolară, cu scopul de a corela conţinutul curricular la diverse discipline cu tematica expoziţiilor muzeale; trasate acţiunile comune în promovarea şi valorificarea patrimoniului muzeal în mass-media publică.

Primul seminar de educaţie muzeală a oferit  participanţilor posibilitatea să-şi lărgească orizontul profesional, printr-un schimb benefic de informaţii şi experienţă. S-a convenit ca acesta să devină unul tradiţional, cu periodicitate anuală.

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

26 Martie 2011

Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a organizat la 26 martie 2011 în Sala Albastră, conferinţa ştiinţifică „93 de ani de la Unirea Basarabiei cu România". La lucrările acesteia au participat istorici cu renume din Republica Moldova şi România. În cadrul conferinţei a fost prezentată cartea: Gheorghe Cojocaru, Operaţiunea „Sud” Chişinău. Операция «Юг» Кишинев, Culegere de documente, Chişinău, 2010, 484 p.

Programul conferinţei poate fi găsit aici.

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

10 Martie 2011

Centrul SITe (Arhitectură, Patrimoniu Cultural şi Design) şi Editura ARC a lansat, în cadrul unui eveniment public organizat la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, albumul „Centrul istoric al Chişinăului la începutul sec. XXI. Repertoriul monumentelor de arhitectură”, considerat de către specialişti „un album de importanţă naţională”.

Lucrarea se bazează pe investigaţii practice şi teoretice asupra situaţiei actuale a zonei istorice din oraşul Chişinău, însoţite de evaluări cantitative şi calitative ale clădirilor păstrate în procesul evoluţiei urbane a capitalei.

Albumul valorifică rezultatele mai multor cercetări şi prezintă publicului o amplă şi complexă informaţie foto, desene grafice şi adnotări actualizate pentru fiecare dintre cele 973 de obiective arhitecturale incluse în Registrul monumentelor istorice, aprobat de Primăria Municipiului Chişinău prin decizia din ianuarie 1995.

La lansare au vorbit coordonatorul volumului Boris Gangal, reprezentantul echipei de autori dr. hab. Tamara Nesterov, cercetătorul dr. hab. Tudor Stăvilă, arhitectul Nicon Zaporojan, editorul Iurie Bârsa, criticul de artă Tudor Braga, profesorul universitar Aurel Marinciuc.


Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

9 Martie 2011

La 9 martie, cu începere de la ora 11.00, în Sala Albastră a Muzeului s-au desfăşurat o conferinţa de presă şi o masă rotundă cu tema „Intrarea în vigoare a Legii privind protejarea patrimoniului arheologic”, organizate de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei şi Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova.Conferinţa de presa s-a constituit într-o modalitate de diseminare a unor informaţii detailate asupra importanţei legii pentru protecţia patrimoniului cultural naţional atât la nivel de jurnalişti, cât si pentru reprezentanţii instituţiilor academice, universitare şi muzeale.

Masa rotundă, care a făcut referire la problemele organizatorice de implementare a legii, a adus în primul plan obiectivele care trebuie atinse pe viitor pentru stoparea distrugerii siturilor arheologice şi cultivarea atitudinii respectuoase a cetăţeanului faţă de trecutul istoric.

În cadrul mesei rotunde au fost lansate volumele:
1.  Arheologia între ştiinţă, politică şi economia de piaţă. Culegere de studii (Editori: S. Musteaţă, A. Popa, J.-P. Abraham), Seria IDN, C1, Chişinău, Editura Pontos, 2010.
2. Tyragetia, s.n., vol. IV (XIX), nr. 1, Arheologie şi Istorie Antică, Chişinău, 2010.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

15 Februarie 2011

În Sala Albastră a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a avut loc manifestarea de inaugurare a Institutului de Istorie Socială „ProMemoria”. Noua instituţie are ca obiective implementarea noilor metodologii de cercetare şi predare a ştiinţelor istorice; elaborarea, implementarea / realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local / naţional în scopul dezvoltării potenţialului ştiinţifico-didactic în domeniul ştiinţelor istorice; realizarea proiectelor de cercetare în domeniul ştiinţelor istorice; organizarea şi participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, propagarea cunoştinţelor istorice în mass-media din ţară şi de peste hotarele ei.

La eveniment au participat cercetători de la instituţiile academice, universitare şi muzeale, reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova.


Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

25 Ianuarie 2011

La Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a avut loc un seminar instructiv-metodic cu tema “Valorificarea patrimoniului muzeistic pentru eficientizarea procesului instructiv la disciplina istorie”, la care au participat profesori de istorie din instituţiile de învăţământ preuniversitar ale mun. Chişinău. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a mun. Chişinău.

Seminarul a avut drept obiectiv corelarea conţinutului curricular la disciplina istorie cu tematica expoziţiilor Muzeului; integrarea atelierelor practice ale Muzeului într-un cadru educaţional mai larg, în care acţiunile propuse aici să vină în prelungirea celor din şcoli şi licee.

În cadrul acestei manifestări, profesorii au participat în calitate de beneficiari la cele patru ateliere educaţionale ale Muzeului.

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

25 Ianuarie 2011

Marţi, 25 ianuarie, în una din sălile expoziţiei permanente „Istorie şi civilizaţie”, a avut loc lansarea noii emisiuni de mărci poştale „Exponate din tezaurul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei. Cultura Cucuteni-Tripolie”. Mărcile poştale au fost realizate de Î.S. „Poşta Moldovei” în baza unui protocol de colaborare semnat cu Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei la data de 12 ianuarie 2011, emitentul prezentând filateliştilor din întreaga lume piese unicat din patrimoniul acestuia. 

Noua serie este formată din trei mărci poştale (cu valori nom inale de 0.85, 1.20, 8.50 lei) şi o coală mică, care au ca temă artefacte ale culturii Cucuteni-Tripolie, una dintre cele mai importante culturi arheologice din spaţiul nord-pontic şi

una dintre cele mai vechi civilizaţii din Europa mileniilor V-IV a. Chr. Pe mărcile poştale sunt reprezentate o amforă antropomorfă cu capac, descoperită în tezaurul de la Rădulenii Vechi, Floreşti, mil. V a. Chr.; un vas bitronconic cu reprezentări zoomorfe din tezaurul de la Vărvăreuca, Floreşti, mil. IV a.Chr. şi un vas bitronconic cu reprezentări antropomorfe din tezaurul de la Sofia, Drochia, mil. IV a.Chr.

Coala mică include 4 mărci şi o vinietă. Mărcile din coala mică sunt identice celor din colile mari, doar cu deosebirea perforaţiei ovale, care nu este plasată pe laturile orizontale, dar pe cele verticale. Vinieta ocupă două poziţii în coala mică şi reproduce imaginea monumentului „Lupoaica Romană cu Romulus şi Remus" pe fundalul clădirii Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.

La evenimentul de lansare au participat reprezentanţi ai Î.S. „Poşta Moldovei” şi Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, cei mai înveteraţi filatelişti, precum şi mass-media. Cu această ocazie, aceştia au intrat în posesia primelor exemplare de plicuri cu timbrele în cauză, pe care a fost aplicat oficial o ştampilă specială „prima zi a emisiunii”.

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Web-design, programming & development - Supersite SRL
menu