EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Evenimente

18 Aprilie 2012

Cu prilejul Zilei Mondiale a Monumentelor şi Siturilor Istorice, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, în colaborare cu Comisia Naţională Arheologică, a organizat pe data de 18 aprilie 2012,  Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice din anul 2011 în Republica Moldova". La lucrările acesteia au participat cercetători, studenţi şi alte persoane interesate de studierea patrimoniului arheologic şi istoriei vechi. Programul complet al sesiunii poate fi găsit aici.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

2 Aprilie 2012

 
La 2 aprilie 2012, la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a avut loc lansarea volumului Поселение с «зольниками» у села Одая-Мичурин, Республика Молдова / Die Siedlung mit „Aschehügeln" beim Dorf Odaia-Miciurin, Republik Moldova, semnat de Eugen Sava şi Elke Kaiser. Lucrarea a apărut în seria „Biblioteca Tyragetia", ajunsă la cel de al XIX-lea volum.

Prin acest studiu au fost introduse în circuitul ştiinţific rezultatele cercetărilor interdisciplinare, efectuate la situl din perioada târzie a epocii bronzului din localitatea Odaia-Miciurin, raionul Drochia, Republica Moldova.

Lucrarea este bilingvă (rusă, germană) şi cuprinde 532 pag. în care sunt inserate: textul, 105 figuri, 55 fotografii color, 19 diagrame şi 29 tabele.

Mai multe detalii găsiţi aici.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

29 Martie 2012

 
La 29 martie 2012, în incinta Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, a avut loc lansarea cărţii Dosarul Transnistria. Istoria unui "conflict îngheţat" (ISPRI, 2012), autor Corneliu FILIP. La eveniment au participat şi au ţinut discursuri pe marginea problemei abordate în lucrare Dan DUNGACIU, director al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, Dr. conf. univ. Gheorghe COJOCARU, director al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Oazu NANTOI, analist politic, director programe la Institutul de Politici Publice, Dr. conf univ. Victor JUC, şef secţie Relaţii Internaţionale la Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM,  Dr. hab. prof. univ. Nicolae Enciu, şef secţie Istorie Contemporană la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Dr. conf univ. Anatol ŢĂRANU, cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

27 Martie 2012

Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Institutul de Filologie al AŞM, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, au organizat la 27 martie 2012 conferinţa ştiinţifică "94 de ani de la Unirea Basarabiei cu România". La manifestare au participat cercetători ştiinţifici, cadre didactice, studenţi, liceeni, oameni de cultură etc. Au fost abordate probleme precum Descendenţa socială a făuritorilor Unirii, Rolul clerului basarabean în Unirea Basarabiei cu România în 1918 şi altele.

Programul conferinţei poate fi găsit aici.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

24 Ianuarie 2012

Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a găzduit la 24 ianuarie 2012 lucrările Conferinţei ştiinţifice „Unirea Principatelor Române din 1859: context istoric şi semnificaţii actuale". În şedinţa de deschidere a conferinţei au avut alocuţiuni de salut dl. Gheorghe Negru, preşedintele interimar al Asociaţiei Istoricilor, dl. Ion Negrei, vicepreşedintele Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova, dl. Gheorghe Postică, viceministru al Culturii al Republicii Moldova, excelenţa sa dl. Marius Lazurcă, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Moldova; dl. Gheorghe Cojocaru, dr. conf. univ, director al Institutului de Istorie, Stat şi Drept, dl. Constantin Tănase, redactor-şef al ziarului „Timpul de dimineaţă"; dl. Nicolae Dabija, redactor-şef al săptămânalului „Literatura şi Arta", preşedinte al Forului Democrat al Românilor din Moldova.Comunicările prezentate la conferinţă au trezit un viu interes în rândul publicului, care a împlut până la refuz Sala Albastră a muzeului. Un moment important în cadrul lucrărilor conferinţei l-a reprezentat lansarea cărţii: Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru, Ioan Pelivan - părinte al mişcării naţionale din Basarabia, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2011, 402 p. Participanţii la conferinţă au primit ca donaţie de la organizatori un set de reviste Destin Românesc, 2011, nr. 3, 4 şi Magazin Istoric, 2011, februarie-decembrie.

Programul Conferinţei poate fi găsit aici.

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

18 Ianuarie 2012

La 18 ianuarie 2012, la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, s-a desfăşurat Simpozionul Ştiinţific „Arhitectul Robert Kurtz - 100 ani de la naştere", organizat de dna Ludmila Năstase, şef al Casei memoriale „A.V. Şciusev". La simpozion au participat arhitecţii N. Zaporojan, T. Nesterov, acad. G. Bosenco. În comunicările prezentate au fost dezvăluite file inedite din viaţa şi activitatea arhitectului Robert Kurtz, a fost abordată tematica creaţiei sale, aportul său la dezvoltarea urbanismului în Republica Moldova.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

21 Octombrie 2011

În zilele de 20-21 octombrie 2011, la sediul muzeului s-a desfăşurat Sesiunea ştiinţifică anuală, ajunsă la cea de XXI-a ediţie. În şedinţa de deschidere a sesiunii au avut alocuţiuni Eugen Sava, director general al muzeului; Igor Şarov, decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova; Silviu Tabac, director adjunct al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.

Sesiunea s-a realizat în două secţiuni - Arheologie şi Istorie Medievală; Istorie şi Muzeologie. La manifestare au participat şi au prezentat comunicări muzeografi, cercetători profesori universitari din Republica Moldova (Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Universitatea de Stat a Moldovei, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă", Universitatea Liberă Internaţională), din România, Bulgaria, Grecia, Germania şi Rusia. Textele comunicărilor urmează a fi publicate în revista muzeului Tyragetia.

  

În cadrul sesiunii a fost lansată revista muzeului Tyragetia, 2011, nr.1 şi nr.2
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

20 Octombrie 2011

Joi, 20 octombrie 2011, în cadrul sesiunii ştiinţifice a muzeului a fost lansată revista Tyragetia, vol. V [XX], nr. 1 şi nr. 2, 2011. Privită în ansamblul ei, revista reprezintă o reală contribuţie la cunoaşterea unor aspecte importante legate de istorie, arheologie, muzeologie, protejarea patrimoniului cultural. Articolele, studiile din ambele numere sunt semnate de cercetători şi muzeografi de recunoscută valoare, de înaltă competenţă din republică şi de peste hotare.  Cititorului i se oferă posibilitatea să facă cunoştinţă cu materialele unor autori străini: Jan Bouzek, Jerzy Haltas, Tatiana Samoilova, Bernard Moiner, Bogdan Bucur, Yuri  Piatnitsky şi alţii.

Toate materialele sunt însoţite de rezumate în limba engleză, rusă sau română.

Prin articolele şi studiile cuprinse între copertele acestor două numere sunt prezentate rezultatele unor investigaţii arheologice, sunt puse în discuţie probleme  actuale de istorie, sunt prezentate tendinţele de evoluţie ale unor fenomene istorice; mai multe articole  informează despre unele aspecte ale vieţii culturale şi economice ale epocii moderne, interpretează rezultatele investigaţiilor de arhivă, pun în evidenţă necesitatea dezvoltării instituţiei muzeale, fixează importante aspecte teoretice de muzeologie.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

8 Octombrie 2011

În perioada 6-9 octombrie,  la Chişinău a avut loc cea de-a patra ediţie a Simpozionului „NANO-2011", organizată de Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu" al AŞM, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Uniunea Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice din Moldova, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei şi Humboldt Club Moldova.

Obiectivele simpozionului: întrunirea experţilor din cadrul unor instituţii şi organizaţii din diverse ţări ale lumii, care colaborează activ în direcţia schimbului de experienţă, promovării de idei şi forme de cooperare noi, examinării posibilităţilor de a atrage tinerii cercetători în colaborarea ştiinţifică cu Germania şi cu alte ţări din străinătate.

La eveniment au luat parte savanţi cu renume şi profesori universitari din 19 ţări ale lumii (Austria, Belorusia, Cehia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, România, Rusia, Republica Moldova, SUA, Turcia, Ucraina  şi Ungaria). Pe parcursul celor patru zile de lucru a simpozionului au avut loc secţiuni poster şi mese rotunde, care au deschis posibilităţi largi pentru iniţierea de noi colaborări în diverse domenii de cercetare.  

Pe 8 octombrie 2011, la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei s-au desfăşurat două sesiuni poster ale simpozionului: secţiunea 5 - „Cooperarea în domeniul învăţământului" şi secţiunea 6 - „Cooperarea în domeniul ştiinţelor sociale, juridice, economice şi filosofice", moderate de prof. Miklós Kengyel şi de dr. hab. Eugen Sava. În cadrul celor două secţiuni au fost susţinute următoarele comunicări:

Miklós Kengyel. Die Rolle der Andrássy Deutschsprachige Universität (Budapest) in der Donauregion;

Prof. Dr. Speranta Stanescu. Deutsch in Rumanischen Schulen heute;

Pavel Donec. Kulturelle Matrix und Bildungssystem;

Margirita Balmaceda. A Marie Curie Professorial-level IIF Grant-perfect
next step in Humboldt alumni development;

Dumitru Todoroi. Conscience Society. Stage development;

Olga Kyselova. Experience Of Permanent Partnership Of Intercollegiate Medical Engineering College With Research Institutions;

Svetlana Sidorenko. Cooperation between the State Medical and Pharmaceutical University "N. Testemitanu" Moldova and DAAD;

Tatiana Nikitina. Modern trends in the institutional investing in Russia and Germany;

Ana Pascaru. Nanotechnoscence in the knowledge society;

Ion Guceac. Constitutional support of the scientific creativity;

Gheorghe Avornic. Juridical expertise - trends, novel aspects and perspectives;

Tatiana Ilarionova.  Scientific community - virtual unions aimed to collaboration;

Sergey Volchenkov. Russian business-mentality: evolution from the state of 90-th to the modern one.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

15 Septembrie 2011

În perioada 15-16 septembrie 2011 s-au desfăşurat lucrările celui de-al XII-lea Simpozion de Numismatică, organizat de Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" al Academiei Române din Bucureşti şi Societatea Numismatică din Republica Moldova.

În cadrul lucrărilor Simpozionului cercetători din România, Ucraina, Polonia, Rusia şi Republica Moldova au prezentat comunicări ştiinţifice din domeniul numismaticii şi altor ştiinţe auxiliare ale istoriei, oferind date inedite referitoare la: noile descoperiri numismatice, rezultatele obţinute în datarea şi tipologia unor emisiuni, cataloagele de specialitate etc.


Programul Simpozionului poate fi găsit aici.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md


menu